Maud Oortwijn – Game of Thrones: Dure serie, dus agenda

Wat moet het volk leren van Game of Thrones?

Het is voor stervelingen nastrevenswaardig om de adel te dienen (sterven voor je Koning als hoogste doel, OMG).
Adel heeft bijzondere gaven in de serie, van vechters tot zieners.
Vooruitgang komt van de Koninklijke leiders (van afschaffing van slavernij tot allianties met de wildlings).

In het werkelijke leven is dat allemaal niet het geval. Deze kwalitatief zeer sterke serie, moet weer eens ideeën in uw hoofd stoppen. Kijkt u er al door heen? De zogenaamde “boven ons gestelden” zijn namelijk alles behalve helden in het echte leven.

In het werkelijke leven, werkt de zogenaamde elite aan herinvoering van slavernij. U kunt zich dat niet voorstellen, omdat u diezelfde mensen herdenkingen ziet doen van WO2 en van de periode van slavernij. De invoering van de politiestaat is er niet voor uw veiligheid, besef dat. De meeste overheidsinstanties in Nederland worden gerund door lieden, die slavernij oké vinden. Serieus.

De Bovenkamer, Het kan ook anders, 30 May, 2016

Reacties:

AnneMariaKoekoek
30 May, 2016 at 23:47
http://www.tonvanderkroon.nl/artikelen/de-katharen-komen-terug.html
Ik kwam nog ergens de laurier tegen, nav de zaak Rob Scholte. Dat was op de Laurierstraat hoek Laurierdwarsstraat. Nou, daar zit wel degelijk een occulte betekenis aan. Die dwarsstraat is natuurlijk een rechte hoek, maar ook de Laurier verwijst naar de Tempeliers en zo……………………………………………
Op 16 maart 1244 lopen vroeg in de ochtend zo’n 200 mannen, vrouwen en kinderen de berg de Montsegur af, hand in hand. Na een jaar te hebben standgehouden op deze onneembare vesting zijn ze tot overgave gedwongen: of het dorp wordt uitgeroeid, of de Katharen moeten zich overgeven. Onderaan de berg staat een grote brandstapel te wachten, omheind door een houten palissade. Biddend en zingend springen ze in het vuur en worden verteerd door de vlammen. De inquisitie kijkt tevreden toe; de laatste ketters van Zuid Frankrijk zijn verslagen. Wat ze niet weten is dat de nacht ervoor vier Katharen met een schat zijn ontsnapt. Terwijl het vuur brandt roept een troubadour, die staat te kijken: ‘Over 700 jaar zal de laurier weer bloeien…”
700 jaar later vinden er twee wonderlijke gebeurtenissen plaats: Terwijl de Tweede Wereldoorlog bijna is uitgewoed komen aan de voet van de Montsegur een drietal mannen bij elkaar en steken het heilige vuur weer aan. De kennis van de laurier, die symbool staat voor de esoterische kennism die via de Essenen, de Manicheeërs via de Katharen, de Tempeliers en later de Rozenkruizers en Vrijmetselaars onze tijd bereikt wordt weer in ere hersteld. Niet lang daarvoor vindt in Egypte een andere merkwaardige gebeurtenis plaats; bij Nag Hammadi worden delen gevonden van het evangelie van Maria Magdalena. Het is een van de apocriefe evangeliën, die niet in de Bijbel zijn opgenomen en gedurende 2000 jaar vergeten zijn geweest. Beide gebeurtenissen hebben met elkaar verband, maar het duurt nog zo’n vijftig jaar, voordat de volle omvang van het mysterie aan het licht komt.
De Katharen komen terug
In deze tijd blijkt de kennis van de Katharen weer volop in de belangstelling te komen. Vele mensen reizen naar Zuid Frankrijk, maken er Katharen tochten of gaan er wonen om de geschiedenis te bestuderen en de magie van het land zijn werk te laten doen. Uitgestrekte bossen, meren, oude inwijdingsplaatsen en pittoreske dorpjes zijn het decor voor een herleving van de oude kennis van de Laurier. Zo is er de inwijdingsgrot van Bethlehem bij Usat, het troubadours kasteel van Puivert, het inwijdingslabyrinth van Nebias, de onderaardse rivier bij Fontestorbes, die ieder uur stopt, de zwarte madonna van La Val d’amour etc. etc. In een tijd. waarin velen op zoek zijn naar bezieling, bezinning en een hernieuwd contact met het goddelijke komt het aloude beeld van de Graal plotseling weer naar voren.
De laurier bloeit weer…

AnneMariaKoekoek
30 May, 2016 at 23:48
De laurier
De laurier is het symbool van de overwinning (zoals in de lauwerkrans van Ceasar), maar ook het symbool van vooruitgang en groei, tevens van oogsten.
De laurier is ook het symbool voor esoterische kennis; de kennis, die via de Essenen, de Manicheërs, de Katharen, de Tempeliers, de Roze,kruizers en de Vrijmetselaars ons bereikt.

AnneMariaKoekoek
31 May, 2016 at 01:49
In het boek van Korterink staat, dat hij zo ongeveer dood ging, want zijn benen waren er af al. Maar dat het 40 minuten duurde voor de ambulance er was. Ook die andere ambulance deed niets. Das raar. Iemands benen er af en dan niets doen? En dan wordt ie eindelijk in de ambulance getild, maar dan komt ie nog overeind ook nog en roept naar Micky….………………………………………
HJK: In de herinnering van Rob heeft het wel veertig minuten geduurd voor er een ambulance was. Er was wel een ambulance in de buurt, van het Amsterdams Ziekenvervoer, maar in dit geval moest het er per se eentje van de GG&GD zijn en die moest helemaal uit Oost komen. ‘Bespottelijk natuurlijk, want voor hetzelfde geld ga je in de tussentijd dood. Daar heb ik ook die vreselijke fantoompijnen aan overgehouden, want hoe meer pijn je hebt amputatie, des te groter de fantoompijnen. En toen die ambulance er eindelijk was, mocht Micky niet mee.’
‘Op die beelden, die toen zijn uitgezonden, zie je ook dat ik me op die brancard, vlak voor ze me de ziekenwagen induwen, nog even opricht. Ik schreeuwde toen: “Micky, je moet mee!” Ik dacht: als ik direct in die ambulance doodga, dan liever in de armen van Micky dan in die van een of andere GG&GD broeder.’

AndyDandy
31 May, 2016 at 15:09
Alles goed en wel, maar iedereen snapt toch, dat John Snow en de Dragonlady familie van elkaar zijn? Dat betekent waarschijnlijk, dat John ook tegen vuur kan. Hij weet het alleen zelf nog niet. De vuurdame met haar voorspellingen heeft het echter al wel gezien, zonder het te snappen. Ze weet het verschil niet tussen vuur en vuur in een visioen. Let op mijn woorden.

https://maudoortwijn.wordpress.com/2016/05/30/game-of-thrones-dure-serie-dus-agenda/