Maud Oortwijn – “Dwars”, daar hebben “ze” kennelijk ook iets mee

Dwars: “in een richting, die loodrecht op de hoofdrichting staat” en “tegenwerkend gedrag van mensen en dieren”. U begrijpt, een winkelhaak maakt een hoek van 90 graden.

1984 Germa van den Boom woonde aan de Dwarssteeg 7 in Nieuwendijk.
1991 Een dwarsleasie in de Bijenkorf: https://demuren.wordpress.com/2016/04/28/de-moeder-van-annemarijn-mevrouw-parlevliet/.
1992 Willeke Dost woonde aan de Koekangedwarsdijk.
1994 Rob Scholte op de hoek van de 1e Laurierdwarsstraat.
1999 Sybine Jansons speelde dwarsfluit.
2015 Steve Stevaert, die zogezegd “dwars” voor zich uitkeek: https://demuren.wordpress.com/2015/05/28/steve-stevaert-evaluatie-van-de-opties-moord-zelfmoord-en-stiekem-pensioen/.

Overigens komt de winkelhaak (kledinghaak) ook terug in een aantal dossiers.

1984 Sandra van Raalten in Zaandam: https://demuren.wordpress.com/2015/10/07/wat-gebeurde-er-met-sandra-van-raalten-in-die-paskamer-in-zaandam/.
1991 Een dwarsleasie in de Bijenkorf: https://demuren.wordpress.com/2016/04/28/de-moeder-van-annemarijn-mevrouw-parlevliet/.
1996 Gonda Drent in Hoogezand: https://demuren.wordpress.com/2015/08/19/het-lichaam-van-gonda-drent-is-zogezegd-verbrand-gevonden-op-12-december-1996-hoogezand-deel-2/.

De Bovenkamer – Het kan ook anders, posted on 14 June, 2016

Reacties:

liesbeth says:
21 June, 2016 at 03:50
8. DWARS
DWARS, GroenLinkse jongeren is een Nederlandse politieke jongerenorganisatie gelieerd aan GroenLinks. DWARS is onafhankelijk van GroenLinks, maar onderhoudt wel contacten met de partij. DWARS is statutair opgericht op 4 januari 1991. Tot oprichting is besloten tijdens het congres op 15 en 16 december 1990 in Wageningen als fusie van PSJG en PPRJ, de jongerenorganisaties van PSP en PPR, respectievelijk, twee partijen die in GroenLinks opgingen. De jongerenorganisatie van de CPN, het ANJV, probeerde alleen verder te gaan. De EVP, ook een oprichter van GroenLinks, had geen jongerenorganisatie. Tussen de PPR jongeren en de PSP jongeren bestonden grote verschillen. De PSP jongeren waren erg onafhankelijk van de PSP, anarchistisch ingesteld en hielden zich met name bezig met actievoeren tegen kernwapens en kernenergie. De PPR jongeren waren gericht op de moederpartij en op de Tweede Kamer. Deze tegenstelling tussen parlementair en actie-gericht speelde lange tijd binnen DWARS. In deze tijd was onder andere Judith Sargentini actief in de organisatie. In de eerste tien jaar na de oprichting waren de anarchistische PSP jongeren in de meerderheid en dreef DWARS weg van GroenLinks. Sinds 2005 zijn de banden met GroenLinks weer aangehaald.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/DWARS
9. Dwars
[tijdschrift] – dwars is het studentenblad van de Universiteit Antwerpen. De redactie van dwars bestaat uit onbezoldigde UA studenten en ze is redactioneel onafhankelijk van het universiteitsbestuur. Het blad wordt geleid door hoofdredacteur, die jaarlijks door de redactie wordt verkozen. Sinds 2003 wordt deze bijgestaan door een eveneens verkozen adjunct-hoofdredacteur en/of redactiesecretaris.
Het blad is gratis verkrijgbaar op alle campussen van de Universiteit Antwerpen: de Stadscampus, Campus Middelheim, campus Groenenborger en campus Drie Eiken. Het magazine wordt maandelijks door de redactie uitgedeeld of kan gevonden worden in de speciale verdeelbakken.
Het eerste nummer van dwars verscheen in november 2001, reeds twee jaar vóór de eenmaking van de Universiteit Antwerpen. Het blad heeft een originele vormgeving, met liggende vellen die verbonden zijn langs de korte zijde. De titel wordt correct geschreven zónder hoofdletter en gecursiveerd.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwars_(tijdschrift)

https://demuren.wordpress.com/2016/06/14/dwars-daar-hebben-ze-kennelijk-ook-iets-mee/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maud+Oortwijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=dwars
https://robscholtemuseum.nl/?s=Laurierdwarsstraat