Matthie Bergmann – ’Van ver’ + Wethouder stapt op + ’Na kerst nieuwe’ + 7 Dorpelingen in ijskast + Kritiek op scenario’s Plein + 2,9 Miljoen + Bergen vergeet postbus te legen + ’Ambtsmisdrijf college’

’We moeten van ver komen’

Bergen – De gezamenlijke bestuursopdracht van de acht politieke partijen in Bergen laat nog steeds op zich wachten. Een van de oorzaken is een lopend onderzoek van een adviesbureau naar waar het in het verleden is fout gegaan tussen oppositie en coalitie. Trekker van de bestuursopdracht, fractievoorzitter Femke Ouëndag van GroenLinks: “Het duurt inderdaad lang, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. En vergeet niet, we komen uit een sterk gepolariseerde situatie.”

De vier jaren voor de laatste verkiezingen waren coalitie met veertien en oppositie met negen zetels in de raad Bergen sterk verdeeld. De kloof leek welhaast onoverbrugbaar.

Zo werden vier voorstellen aangenomen, waar de oppositie zich zeer fel tegen verzette en waardoor de gemoederen in en buiten de raad hoog opliepen: De 7 Dorpelingen, het fietspad langs de Eeuwige laan, de voetbalfusie locatie en de sporthal in Egmond aan Zee.

De verkiezingen kwamen eraan en de toenmalige oppositie zette in op democratische vernieuwing, raadsbreed samenwerken, het slechten van muren tussen coalitie en oppositie. Ze wonnen ermee de verkiezingen, zij het dat het verschil niet groot was: elf, tegen tien zetels voor de oude coalitie.

Kloof

Maar de kloof was nog niet gedicht. De nieuwe oppositie kwam met het idee een adviesbureau in te schakelen om te kijken, waar het mis was gegaan met de bestuurscultuur in Bergen. Het voorstel werd breed aangenomen.

En sindsdien is het stil, heel stil. Maar toch wordt er keihard gewerkt, aldus Ouëndag: “Het is natuurlijk niet zo, dat het sinds de verkiezingen stil is geweest. We hebben de formatie gehad. Dat had veel voeten in de aarde. Toen kwam het zomerreces. Feitelijk zijn we dus pas als raad sinds half september aan het werk. Daar komt bij, dat de raad heeft besloten het Amersfoortse adviesbureau BMC opdracht te geven, waar het in bestuurlijk Bergen mis is gegaan en hoe het beter zou kunnen. Dat onderzoekt loopt nu. Raadsleden worden intensief ondervraagd en de bedoeling is dat BMC binnenkort, ik hoop binnen enkele weken, met een eindrapport komt.”

’Oude wonden’

Zij windt er geen doekjes om: „De verhoudingen zijn in het verleden sterk gepolariseerd. Om de bestuurscultuur te kunnen verbeteren, moet BMC daarom ook naar de vorige bestuursperiode kijken, oud zeer benoemen om te zien wat de patronen waren en welke lessen daarvan te leren zijn. Dat kost tijd.”

De opzet is, dat alle partijen in de huidige bestuursperiode in elkaar gaan investeren, zodat ze straks gezamenlijk met de anderen kunnen optrekken. Ouëndag: “Verandering kost tijd. Je kunt niet vier jaar polarisatie in een keer oplossen. We vragen ook veel van elkaar: het oude zeer moet opgeruimd worden, oppositie en coalitie (de raad) moeten wennen aan de omgedraaide rollen en we willen de democratische vernieuwing invoeren, een andere manier van besturen dus.”

Inzicht

De fractievoorzitter geeft aan, dat het wachten is op het rapport van BMC: “Ik hoop, dat dat inzicht geeft in waar in het verleden het misging en dat het handvatten geeft om te verbeteren. Ik snap, dat voor de buitenstaanders het lijkt alsof er niet veel gebeurt, maar dat is niet zo. We werken hard, vanuit een groeiende wil ook bij alle partijen om het samen te doen.”

De partijen zitten momenteel dus in een spanningsveld, stelt ze: “We willen heel snel aan de slag met een gezamenlijke bestuursopdracht, maar willen als hele raad ook goed functioneren en dat kost tijd. Maar vergis je niet: ik sta te trappelen om verder te gaan, om naar de burger ook te gaan en die zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken.”

En het is me veel waard om dat met alle partijen op een positieve manier te doen, want daar hebben de bewoners het meeste baat bij.’

’Het duurt lang maar achter de schermen wordt hard gewerkt’

Alkmaarse Courant,  oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Wethouder Van den Busken stapt nu al op

Bergen – Wethouder Michiel van den Busken van Behoorlijk Bestuur Bergen is gisteren per direct opgestapt. Reden is een conflict met zijn partij. Zonder dit nader te willen toelichten verklaarde hij gistermiddag: “Het werken werd mij onmogelijk gemaakt.”

Van den Busken liet blijken het met deze beslissing niettemin erg moeilijk te hebben: “Dit is niet wat ik wilde. Het is ook niet zozeer, dat ik een conflict had me de partij, maar de partij met de rest.” Hij wilde echter niet nader ingaan op de aard van het conflict.

Van den Busken betreurt het zeer, dat hij deze stap heeft moeten nemen: “Mijn batterij was nog lang niet leeg. Ik had nog graag door willen gaan. Dan heb je echter wel een partij nodig, die achter je staat en als dat niet goed loopt, dan moet je een keus maken.”

Fractievoorzitter Koos Bruin wilde gistermiddag evenmin ingaan op het conflict: “Wij komen morgen met een uitgebreide verklaring.”

Het college van B en W betreurt het opstappen van Van den Busken, maar respecteert dit besluit: “Zijn portefeuilles worden voorlopig waargenomen door de andere leden van het college.”

Alkmaarse Courant, 31 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

’Pas na kerst nieuwe wethouder’

Coalitie Bergen behandelt eerst hete ’hangijzers’

Bergen – Er komt voorlopig geen vervanging van de Bergense wethouder Michiel van den Busken, die dinsdag ’om persoonlijke redenen’ opstapte. Die opvolger komt er naar alle waarschijnlijkheid pas na de kerstvakantie, zo zijn de coalitiepartijen het eens geworden.

Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen, voor welke partij Van den Busken wethouder was: “Het college zoals het er nu zit, neemt zijn taken tot en met Kerstmis waar. Dat geeft ons ook de tijd om een geschikte opvolger te vinden. Op zich kun je een wethouder uit het hele land halen. Wij willen echter het liefst iemand uit deze gemeente met bestuurlijke ervaring en die ook hard kan zijn, die zijn plek weet te vinden binnen politiek Bergen.?

Fractievoorzitter Hans Haring van Gemeentebelangen voegt toe: “Er komen inderdaad ingewikkelde zaken aan. Ook zaken, die harde keuzes vragen.”

Ingewikkeld

Bij de behandeling van de grote ingewikkelde onderwerpen, die eraan staan te komen, zou een nieuwe, niet goed ingevoerde wethouder de discussie kunnen vertragen. Die zou zich dan eerst door vele stapels dossiers moeten worstelen.

Een van die onderwerpen is de kwestie van het plan De 7 Dorpelingen voor herinrichting van het centrum van Bergen. Wethouder Frits Westerkamp heeft van de raad opdracht gekregen alternatieven voor dit plan te bedenken. Hij heeft inmiddels zijn scenario’s gereed en die wil hij de raad begin deze maand voorleggen. De alternatieven voor het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan zijn inmiddels ook gereed en komen naar verwachting in december aan de orde.

De discussie over de voetbalfusie locatie moet dan even wachten.

Bestuurscultuur

Maar er komt op 6 november al een stevig onderwerp aan de orde tijdens een besloten gemeenteraadsvergadering. De raadsleden krijgen dan een eerste tussenrapportage van het Amersfoortse adviesbureau BMC over de bestuurscultuur van de afgelopen vier jaar in de gemeente Bergen. Dat bureau heeft de opdracht gekregen te onderzoeken wat er de afgelopen vier jaar onder het oude college mis is gegaan, waardoor coalitie en oppositie zo hard tegenover elkaar kwamen te staan.

Voor het onderzoek zijn inmiddels interviews gehouden met raadsleden, collegeleden en medewerkers.

Alkmaarse Courant, 2 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Bergens bouwplan De 7 Dorpelingen wordt door Hoge Raad in de ijskast gezet

Bergen – Met een spoeduitspraak heeft de Raad van State maandag het woonwinkel plan De 7 Dorpelingen op de Harmonielocatie in Bergen geblokkeerd.

De hoogste bestuursrechter in Den Haag wil zo voorkomen, dat ontwikkelaar Schrama voor de einduitspraak in een conflict tussen de Bewoners vereniging Bergen Centrum en de gemeente Bergen met de bouw(voorbereidingen) begint.

Bodemzaak

De Raad verwacht, dat de bodemzaak begin 2019 kan worden behandeld. Een einduitspraak kan dan in het voorjaar volgen.

De Raad wil voorkomen, dat er straks onomkeerbare dingen gebeuren, zoals de bouw van een parkeergarage, een nieuw supermarktgebouw en woonappartementen.

Geschorst

Hoewel de ontwikkelaar eind oktober tijdens de rechtszaak nog bezwoer, dat hij met de bouw zou wachten, heeft de Raad het bestemmingsplan toch geschorst.

Dat betekent ook, dat de procedure voor het verlenen van de bouwvergunning stil komt te liggen.

Schrama zei eerder, dat hij in ieder geval door wilde gaan met die procedure, omdat een schorsing van het bestemmingsplan een extra vertraging van een heel jaar zou opleveren. Daar ziet het nu toch naar uit.

Vertraging

Alleen als de Raad van State het bestemmingsplan binnen zes weken na de bodemzaak in januari of februari 2019 geheel zou goedkeuren, kan die vertraging nog beperkt worden.

Maar voor hetzelfde geld gaat het plan geheel van tafel of moet de gemeente het repareren. In het laatste geval kost dat ook minimaal een half jaar.

Opgelucht

De in de bewoners vereniging verenigde omwonenden kunnen in ieder geval even opgelucht adem halen.

Zij zijn fel gekant tegen het plan, dat ze veel te massaal en hoog voor Bergen vinden. Wordt vervolgd in 2019.

Noordhollands Dagblad, 5 november 2018, 16:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181105_84453951/bergens-bouwplan-de-7-dorpelingen-wordt-door-hoge-raad-in-de-ijskast-gezet

Kritiek op scenario’s voor Plein

NHD, 9 november 2018

NHD, 9 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Maken nieuw plan voor centrum Bergen: 2,9 miljoen

Bergen – Een geheel nieuw plan maken voor de herinrichting van het centrum van Bergen kost 2,9 miljoen euro. Dit heeft het college gisteren bekendgemaakt.

Bij de extra kosten gaat het bijvoorbeeld om extra plankosten, effect op de opbrengsten/grondwaarde voor de grondexploitatie en tijd/rente effecten. Het onderwerp komt tijdens een ingelaste raadscommissie op 27 november aan de orde.

Er zijn vier scenario’s: een geheel nieuw plan maken, het huidige plan ’De 7 Dorpelingen’ aanpassen door bijvoorbeeld de supermarkt te schrappen, het huidige plan intrekken of het huidige plan uitvoeren. Dit laatste kost een ton extra.

Het college wil niet ingaan op de opbouw van deze bedragen en of de eventueel te verwachten schadeclaims van ontwikkelaars/ondernemers hierbij zijn inbegrepen: “Twee bureaus, PAS bv en Houthoff, is gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied te maken. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering in beslotenheid te houden.”

Alkmaarse Courant, datum onbekend

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Bergen vergeet postbus te legen

Anderhalf jaar lang bereikte post vanuit de Deen het gemeentehuis niet.

’Gigantische’ stapel brieven van laatste anderhalf jaar gevonden

Onderzoek naar eventuele consequenties

Bergen – De gemeente Bergen heeft de eigen postbus bij supermarkt Deen in het centrum van Bergen anderhalf jaar niet geleegd. De gemeente werd hier gisteren op geattendeerd en toen men de brievenbus opende, bleek er een ’gigantische hoeveelheid’ post in te zitten, aldus wethouder Yolan Koster die dit gisteren bekendmaakt.

De gemeente heeft bij de supermarkt een brievenbus voor post voor de gemeente, zodat de inwoners niet helemaal naar het gemeentehuis in Alkmaar hoeven.

’Vervelende aard’

Koster deed gisteravond tijdens een vergadering van een raadscommissie echter een mededeling van ’vervelende aard’. “Ik kreeg op weg hierheen een mailtje van de afdeling informatieverwerking. Deen had gistermorgen gebeld en gevraagd waarom die postbus niet werd geleegd. Er is toen direct iemand heengegaan en die ontdekte dat in de postbus een gigantische hoeveelheid post zat”, aldus Koster.

De postbus werd tot anderhalf jaar terug geleegd door het WNK. Aan die regeling kwam echter een einde. Er werd toen een overeenkomst met Post NL gesloten en die bracht dagelijks de post naar het gemeentehuis. “Bij De BUCH dacht men daarom dat ook de postbus bij de Deen dagelijks werd geleegd. Dat was echter niet zo, waardoor die brievenbus dus vol bleef lopen”, aldus Koster.

De wethouder wist gisteravond nog niet meer details, maar vond wel dat de raadsleden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte moesten worden gesteld.

Onderzoek

De gemeente gaat nu onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst te voorkomen is.

Bovendien wordt de ’vergeten’ post vanaf vandaag bekeken op de inhoud.

“Daar hebben we wat tijd voor nodig, want het is een flinke stapel”, aldus Koster.

Het was de wethouder niet duidelijk of er consequenties vastzitten aan het feit dat die post zo lang in de postbus heeft gezeten en dus nooit de gemeente heeft bereikt.

“Ook gaan we na of hier sprake is van enige verwijtbaarheid.”

Koster zegde de raadscommissie toe dat, zodra er meer informatie is, die met de leden van de gemeenteraad zal worden gedeeld.

Alkmaarse Courant, 23 november 2018 om 13:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181123_1746559/gemeente-bergen-vergeet-postbus-anderhalf-jaar-lang-te-legen

Behoorlijk Bestuur Bergen: ’Ambtsmisdrijf college’

Bergen – Behoorlijk Bestuur Bergen heeft het college van Bergen dinsdag beschuldigd van het plegen van een ambtsmisdrijf.

Volgens BBB heeft het college geen melding bij het openbaar ministerie gemaakt van drie tot vier onrechtmatige zaken van BUCH ambtenaren. De partij heeft dan ook mede hierom alle vertrouwen in dit college opgezegd en stapt bovendien uit de coalitie.

’Vermoedens’

De partij stelt, dat het college vanaf augustus van dit jaar kennis heeft van ’vermoedens van niet integer handelen van naar eigen zeggen nog drie tot vier ambtenaren binnen de werkorganisatie BUCH’. “De collegeleden hebben onderling de afspraak gemaakt dit binnenskamers te houden”, aldus fractievoorzitter Koos Bruin van BBB. Hij stelt, dat het niet melden strafbaar is, volgens het Wetboek van Strafvordering.

Michiel van den Busken, die onlangs als wethouder onder druk van zijn collega’s opstapte, bevestigt het verhaal van Bruin.

Van den Busken had het aan ’zijn’ fractievoorzitter gemeld, die zich daarop wel verplicht voelde hier melding van te maken bij de Rijksrecherche.

Omdat Van den Busken het Bruin toch had verteld, zegden de wethouders het vertrouwen in hem op. Naar buiten toe werd gemeld, dat hij ’om persoonlijke redenen’ was opgestapt.

Bruin had na het opstappen van Van den Busken een gesprek met de overige wethouders van het college en vroeg ze tot drie keer toe wat de reden van het vertrek van de wethouder was: “Er werd blijvend volgehouden, dat Van den Busken alleen om persoonlijke redenen was opgestapt.”

Alkmaarse Courant, 28 november 2018, 23:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181127_94242371/behoorlijk-bestuur-bergen-ambtsmisdrijf-college

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image