Matthie Bergman – Vrees voor ’Bergense toestanden’ + Bergen en BUCH negeren aangifteplicht + Onderzoek recherche graaft dieper + AC – ’Dialogen’ over werk in Schoorlse duinen

Vrees voor ’Bergense toestanden’

Politieke partijen in Castricum stellen vragen

Castricum Drie politieke partijen in Castricum willen weten, of en zo ja welke effecten de problemen in Bergen hebben voor De BUCH-organisatie. De drie wijzen onder meer op het hoge ziekteverzuim onder ambtenaren in de De BUCH en de financiën.

De drie partijen, die meer informatie willen zijn CKenG, De Vrije Lijst en Forza. Zij wijzen op het onlangs door de raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo goedgekeurde plan ’Samen naar Beter’. Het plan moet leiden tot het aanpakken van het hoge ziekteverzuim binnen de organisatie.

Ziekteverzuim

Een recente tussenrapportage meldde, dat dat het afgelopen twaalf maanden is gestegen van 5,4 naar 6,3 procent. De maandelijkse pieken waren zorgelijker. In augustus was het ziekteverzuim 5,6 procent, om daarna te stijgen tot acht procent in december. Na nog een piek in februari (7,8 procent) is het in maart plots gedaald naar 6,9 procent, aldus de rapportage. Bij De BUCH werken 763 ambtenaren. De BUCH directie streeft naar een ziekteverzuim van vijf procent.

De drie partijen wijzen onder meer op een artikel onlangs in de NRC. Ook daarin werden problemen tussen bewoners (bijvoorbeeld de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten van Fred Vos) en bestuur geschetst. Zo zouden ambtenaren niet meer ’durven te werken’ aan hun taken en opdrachten uit angst met naam en toenaam op Facebook genoemd te worden. “Dat zijn dezelfde ambtenaren die ook voor Castricum werken”, aldus de drie. “De problemen in Bergen raken dus, indirect, ook de dienstverlening in onze gemeente.”

CKenG, De Vrije Lijst en Forza willen donderdag door hun ’BUCH’ wethouder worden bijgepraat over de gang van zaken in Bergen en wat dit voor het functioneren van De BUCH betekent. Concreet willen zij bijvoorbeeld duidelijkheid over de mate, waarin de spanningen in Bergen invloed hebben op het welzijn, functioneren en ziekteverzuim van ambtenaren, die in hun domein ook verantwoordelijk zijn in Castricum.

Ook hebben zij vragen over de van oneerlijk handelen verdachte projectleider Eric van Hout. Deze was korte tijd ook verantwoordelijk voor Castricum. Hij heeft daarbij afspraken gemaakt met inwoners, onder meer in Limmen Zandzoom. “Welke rol heeft hij daar gespeeld?”, zo luidt de vraag.

Tenslotte vrezen de drie nog negatieve financiële consequenties, ook voor Castricum: “De effecten van doorlopend procederen bijvoorbeeld. De juridische kosten worden niet louter gedragen door Bergen, maar omgeslagen over alle vier de gemeenten.” De vragen worden donderdag behandeld in een commissievergadering.

Alkmaarse Courant, 11 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Bergen en BUCH negeren aangifteplicht

Helderse Courant, 19 september 2018

Helderse Courant, 19 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Onderzoek recherche graaft dieper

Schager Courant, 19 september 2018

Schager Courant, 19 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

’Dialogen’ over werk in Schoorlse duinen

Schoorl – De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer houden begin volgende maand drie ’duindialogen’ over de werkzaamheden die deze winter in de Schoorlse Duinen plaatshebben. Doel van het werk is het herstel van de natuur in het duingebied.

De projectleider van de provincie Noord-Holland en de boswachter en ecoloog van Staatsbosbeheer vertellen tijdens de duindialogen meer over de achtergrond en doelen van het Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen. Er is vooral aandacht voor de geplande werkzaamheden van komende winter. Deze bestaan uit het verwijderen van bomen zodat er meer open duinen ontstaan en het op plekken weghalen van de bovenste bodemlaag zodat de heide zich kan ’verjongen’.

Niettemin zijn er veel tegenstanders van deze plannen, omdat grote delen van het bos worden gekapt.

De duindialogen hebben plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober bij uitzichtpunt de Blink aan de Schoorlse Zeeweg. Deze locatie is alleen per fiets bereikbaar. De dialogen beginnen 5 oktober om 13 en 17 uur. Op zaterdag 6 oktober om 13 uur. Men kan zich aanmelden via de internet site van Staatsbosbeheer. Per duindialoog kunnen maximaal twintig deelnemers mee.

Alkmaarse Courant, 19 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=BUCH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoorlse+duinen