Matthie Bergman – Verbaal gevecht tussen oud wethouders + ‘Zachte aanpak handhaving in gemeente Bergen werkt’ + ’Rijksrecherche werkt op afstand politiek’

Verbaal gevecht tussen oud wethouders

Alkmaarse Courant, 18 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 18 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Zachte aanpak handhaving in gemeente Bergen werkt’

Alkmaarse Courant, 23 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 23 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

’Rijksrecherche werkt op afstand politiek’

Hoogste top OM ziet toe op kwestie Van E.

Bergen – De Rijksrecherche, die een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar mogelijk onrechtmatig handelen van de inmiddels ontslagen ambtenaar E. van H., hoeft hierover alleen maar verantwoording af te leggen aan de hoogste leiding van het Openbaar Ministerie. Dit heeft een woordvoerder van het OM desgevraagd meegedeeld.

Zoals bekend heeft het OM de Rijksrecherche opdracht gegeven het onderzoek te starten op basis van onder meer het rapport van het bedrijfsrecherche bureau Hoffmann. Dat bureau heeft onderzoek gedaan naar de aanwijzingen, dat Van H. een lening zou hebben aangenomen van een projectontwikkelaar, die in Bergen actief is. Ook zou hij van een andere projectontwikkelaar steekpenningen hebben gekregen.

Het onderzoek van dat bureau heeft er al toe geleid, dat de ambtenaar strafontslag heeft gekregen.

Belangen

Dat de Rijksrecherche nu slechts aan de hoogste leiding verantwoording hoeft af te leggen, heeft als reden, dat ’de regie over het uitvoeren van onderzoek zo op afstand staat van politieke en bestuurlijke belangen en overwegingen’, aldus een woordvoerster van het OM.

Objectief onderzoek naar de hele waarheid eist namelijk afstand, aldus het OM: „Bevoegdheden, kennis en kunde zijn niet genoeg, zeker niet bij ernstige incidenten en/of betrokkenheid van invloedrijke mensen. Onderzoeken worden ook geleid door een officier van justitie.”

Een strafrechtelijk onderzoek is nog geen strafrechtelijke vervolging. Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen, of er sprake is van een strafbaar feit en wat de omstandigheden van het strafbare feit waren.

Een dergelijk onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. Als de Rijksrecherche bijvoorbeeld zware dwangmiddelen wil gebruiken, moet echter ook eerst toestemming aan een rechter-commissaris worden gevraagd.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij huiszoeking of het afluisteren van de telefoon.

Ook kan de officier van justitie de rechter-commissaris vragen om getuigen te horen.

Bevoegdheden

In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden de officier van justitie heeft. Voor de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsmiddelen moet toestemming gevraagd worden aan de rechter-commissaris. Ook kan de officier van justitie de rechter-commissaris vragen om getuigen te horen.

Alkmaarse Courant, 25 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksrecherche