Matthie Bergman – Tranen, gevloek, ongeloof bij raad Bergen + Massale steun kan raad Bergen niet vermurwen + Deuken in geloof in politiek Bergen

Tranen, gevloek, ongeloof bij raad Bergen

Bergen – Vanaf een bomvolle tribune liepen mensen donderdagavond in tranen de raadszaal van Bergen uit. Anderen vloekten binnensmonds maar niet minder hartstochtelijk.

Hoop Ingrid Schouw grond ingeboord, publiek geschokt

Allemaal waren ze vol ongeloof over het feit dat een grote meerderheid van de gemeenteraad van Bergen donderdag besloot dat manage houdster Ingrid Schouw van manege de Duinrand in Egmond-Binnen per 15 maart niet meer boven de paarden mag wonen. Wel mag ze er per week drie nachten slapen.

Massale steun kan raad Bergen niet vermurwen

Onder daverend applaus van een volle publieke tribune en van mensen buiten de zaal liep manege houdster Ingrid Schouw donderdagavond voor het begin van de gemeenteraad naar de microfoon. Zoveel steun maakte haar verlegen, maar deed haar ook zichtbaar goed. Het laatste beetje hoop werd er door gevoed. Wat daarna gebeurde kwam bij haar echter zo onverwacht hard binnen, dat ze pas na enkele minuten en buiten de raadszaal de dreun van de mokerslag voelde.

Gemeentebelangen BES en VVD hadden nog een initiatiefvoorstel ingediend om te regelen dat Schouw daar in ieder geval tijdelijk nog zou mogen blijven wonen. De makkelijkste manier was via een persoonsgebonden gedoogvergunning.

Frits David Zeiler van Gemeentebelangen noemde het voorstel een ’testcase voor het vermogen van de raad om schijnbare problemen op te lossen’: ,,Het college zegt dat het bestemmingsplan wonen boven de manege niet toestaat. Dat is voor mij te kort door de bocht. Vooral omdat de oplossing mogelijk is.’’

Jan Snijder van coalitiepartij D66 gaf tegengas: ,,De Raad van State zegt het mag niet. Commissaris van de Koning Remkes zei in januari dat wij uitspraken van die Raad van State móéten naleven.’’ Hij vond wel dat er criteria moeten komen die aangeven wanneer je bij handhaving van de regels mag afwijken. Omdat de situatie rond de manege en de daarnaast gelegen vakantieboerderij Vredesteijn ’heel complex’ is, vroeg hij ook nog om een gedetailleerd rapport over hoe het daar nu zit. Een meerderheid van de raad sloot zich hierbij aan, maar bood Schouw niet de gelegenheid te blijven wonen boven de manege totdat dat onderzoek was afgerond.

NHD, 10-3-2017, 6:53 (Update 10-3-2017, 7:23)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article29056850.ece/Tranen-gevloek-ongeloof-bij-raad-Bergen_?lref=SR_5

Massale steun kan raad Bergen niet vermurwen

Bergen – Onder daverend applaus van een volle publieke tribune en van mensen buiten de zaal liep manege houdster Ingrid Schouw donderdagavond voor het begin van de gemeenteraad naar de microfoon. Zoveel steun maakte haar verlegen, maar deed haar ook zichtbaar goed. Het laatste beetje hoop werd er door gevoed. Wat daarna gebeurde kwam bij haar echter zo onverwacht hard binnen, dat ze pas na enkele minuten en buiten de raadszaal de dreun van de mokerslag voelde.

De manege houdster wist dat het college vond dat ze niet meer dan drie nachten per week boven de manege mag slapen en dat ze er al helemaal niet mag wonen. Er waren twee partijen die een voorstel hadden ingediend om haar te helpen. En er was een schrijven van de commissaris van de Koning die er geen bezwaar in zag als zij daar zou blijven wonen.

Maar voor haar tellen andere argumenten dan bovengenoemde: ,,Ik woon hier al tien jaar. Als ik hier niet mag wonen, dan staan straks vijftig paarden op straat.’’ Extra personeel inhuren is voor haar te duur.

De hoop was zeker nog niet gedoofd. Tot de raad over het onderwerp ging discussiëren, de coalitie net als het college de poot stijf hield en ook GroenLinks geen kans zag Schouw te steunen.

Remkes mocht dan wel mogelijkheden zien, maar hij gaat niet over bestemmingsplannen, zo herhaalde Jan Snijder min of meer de woorden van wethouder Snabilie eerder in deze zaak.

Bevoegdheid

Solita Groen van GroenLinks vond zelfs dat de raad hier niets over kon zeggen, omdat handhaving een bevoegdheid van het college is en niet van de raad: ,,We willen wel kijken of dit probleem in Bergen nog meer speelt. Dan moet er voor maneges een eenduidig beleid komen.’’

Danny Zwart van het CDA leek Schouw ook tegemoet te willen komen: ,,Regels moeten er voor de bewoners zijn en niet andersom.’’ Hij vroeg zich af of de raad het handhavingsproces kon opschorten. Het antwoord van de burgemeester was duidelijk: ,,Nee, want er is geen concreet zicht op legalisering.’’ Zoals de regels voorschrijven.

Op Gemeentebelangen en VVD was de raad het ermee eens, waardoor het initiatiefvoorstel niet eens inhoudelijk werd behandeld en de hamerslag van de burgemeester klonk.

Pas buiten de raadszaal drong het door tot de manege houdster door wat de raad had beslist en kwamen de tranen. En niet alleen bij haar.

NHD, 10-3-2017, 7:00 (Update 10-3-2017, 7:23)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article29056875.ece/Massale-steun-kan-raad-Bergen-niet-vermurwen_

Deuken in geloof in politiek Bergen

De kwestie rond Ingrid Schouw, die van de raad niet in haar manege mag wonen, is de derde zaak die het geloof in de Bergense politiek zware schade heeft toegebracht.

De eerste grote deuk werd veroorzaakt door de keuze van de raad voor het plan De 7 Dorpelingen, met supermarkt, in het centrum van Bergen. De tweede klap kwam toen de raad het gezin Fred Vos, dat van het college het huis uit moest, op geen enkele wijze tegemoet wilde komen.

Schouw is een heel ander verhaal. Zij is niemand tot last. Precedentwerking is er niet, want bij geen enkel andere manege in Bergen speelt dit. College en coalitie zijn echter onverbiddelijk.

Dat is vreemd. Want hoezo zijn regels van een bestemmingsplan onwrikbaar? De raad heeft ze vastgesteld, dus de raad kan ze wijzigen. Bovendien kent iedere gemeente zogeheten postzegelplannen, waarmee bestemmingsplannen worden gerepareerd.

De Commissaris van de Koning bood via de burgemeester donderdagmiddag zelfs nog een opening. Eerder had hij al laten blijken dat de provincie geen problemen heeft met Schouw. In een telefoongesprek met burgemeester Hafkamp benadrukte hij dat een uitspraak van de Raad van State moet worden nageleefd, maar dat het bij Schouw uitsluitend gaat over het huidige bestemmingsplan. Als de raad besluit dat te veranderen, dan ontstaat er een heel andere situatie, aldus Remkes. Geen raadslid pakte de uitgestoken hand vast. De regeltjes wonnen zo van menselijkheid en afgewogen bestuur.

De schade aan het geloof in deze coalitie is zo groot, dat voor veel Bergenaren het moment van een total-lossverklaring niet ver weg is.

NHD, 11 maart 2017 7:23 , Laatste update : 11 maart 2017 7:23

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article29057408.ece/Deuken-in-geloof-in-politiek-Bergen_?lref=r_regionaal