Matthie Bergman – ’Steun Schrama overtreedt EU-regels niet’ + Klacht bij Europa + ‘Niveauverschil’ + Veel interesse hotel Nassau + Mooier Bergen + Applaus plan + C.E. Grabandt – Bergen hardleers

’Steun plan Schrama overtreedt EU-regels niet’

Het college van Bergen ontkent met de steun voor het plan van Lex Schrama zich schuldig te hebben gemaakt aan staatssteun. Dit schrijft het college op basis van vragen van de VVD.

Het college stelt, dat van staatssteun pas te spreken is als het gaat om maatregelen, die het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. Daarvan is in dit geval geen sprake, omdat alle partijen die bij het project betrokken zijn lokale partijen zijn.

“Op geen enkel moment hebben zich internationale ontwikkelaars gemeld. Daarom is er louter sprake van lokale impact van de maatregel, waardoor de staatssteun regels niet van toepassing zijn”, aldus het college. Het plan Schrama betreft de herinrichting van Bergen centrum.

’Niet bevoordeeld’

Het college ontkent in de antwoorden aan de VVD ook, dat projectontwikkelaar Lex Schrama bevoordeeld zou zijn.

Dit in relatie tot het hogere bod op de gemeentelijke grond van Bergenaar Dick Olie. “Uit een taxatie van een onafhankelijke taxateur is gebleken, dat het bod van Schrama markt conform was. Het enkele feit, dat er een hoger bod is uitgebracht op de grond die de gemeente voornemens is aan Schrama te verkopen, brengt als zodanig niet met zich mee dat de met Schrama overeengekomen koopsom niet markt conform is’’, zo stelt het college.

Over het bod van Olie stelt het college bovendien het niet te kunnen beschouwen als een geloofwaardig en gelijkwaardig bod, omdat er geen plan achter zat.

Het college stelt verder, dat het bod van Olie net voor de vaststelling van het bestemmingsplan is ingediend, terwijl de ’mogelijkheid tot herontwikkeling van het gebied reeds zeer lange tijd bekend was’.

Noordhollands Dagblad, 6 december 2017, 09:17

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/steun-plan-schrama-overtreedt-eu-regels-niet

Bergenaar zet klacht bij Europa door

Alkmaarse Courant, 7 december 2017

Alkmaarse Courant, 7 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Niveauverschil Zeeparel was al vanaf begin bekend’

Alkmaarse Courant, 22 november 2017

Alkmaarse Courant, 22 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Veel interesse info avond hotel Nassau + Mooier Bergen

Alkmaarse Courant, 1 december 2017

Alkmaarse Courant, 1 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Applaus voor nieuw plan hotel Nassau

Alkmaarse Courant, 5 december 2017

Alkmaarse Courant, 5 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Wethouders en projectmanager Bergen zijn hardleers

Alkmaarse Courant, 7 december 2017

Alkmaarse Courant, 7 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo