Matthie Bergman – SBB vraagt fiat voor kap + Staatsbosbeheer begint met dunnen

SBB vraagt fiat voor kap

Schoorl – Staatsbosbeheer (SBB) heeft 17 september bij de gemeente Bergen een vergunning aangevraagd om zo’n twintig hectare dennenbos te mogen omvormen tot duingrasland. Dit als eerste stap in de grootschalige plannen om meer zogenoemd grijs duin te schappen. In totaal zou SBB negentig hectare willen kappen.

Een en ander blijkt uit de digitale gemeentekrant, die gisteren is verschenen. Op zich is voor het kappen van bomen (bovengronds) geen vergunning nodig. Omdat SBB echter ook de boomstronken uit de grond wil halen (de bodem ’roeren’) om zo ook stuifduinen te creëren, is die vergunning wel nodig.

SBB heeft het voornemen om in oktober of november met het kappen te beginnen. Dat kan fors worden vertraagd. Tegenstanders kunnen bezwaren indienen (zienswijzen) en desnoods tot aan de Raad van State zich hiertegen verzetten.

Dit betekent overigens niet dat SBB tot de laatste uitspraak stil zal zitten: “We beginnen binnenkort met de reguliere uitdunning van de bossen’’, aldus woordvoerder Maarten Duinker.

Tegenstanders bijeen

De stichting Schoorlse bos moet blijven en de Duin stichting willen via de bijeenkomst de discussie gaande houden om de kap van ongeveer negentig hectare dennenbos in de Schoorlse duinen te voorkomen.

Sprekers zullen zijn Leffert Oldenkamp, ex-bosbouwer Staatsbosbeheer, en Alwin Hietbrink, voor GroenLinks, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Ook zal Dick Pruis zijn visie op het waterverbruik van de dennen geven.

Verwacht wordt ,dat oktober ongeveer twintig hectaren dennenbos wordt gekapt.

De twee organisaties vragen zich af: “Wat is er in vredesnaam met natuurbeheer gebeurd dat zo iets kan gebeuren.’’

Tegen de kap zijn 15.556 handtekeningen opgehaald, maar Staatsbosbeheer wordt gesteund door onder meer de Gedeputeerde Staten.

Alkmaarse Courant, 27 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Staatsbosbeheer begint met dunnen

Dennen wijken voor loofbomen (foto Staatsbosbeheer)
Dennen wijken voor loofbomen (foto Staatsbosbeheer)

Schoorl – Staatsbosbeheer begint rond deze tijd met dunnen en ruimte maken in het middengebied van de Schoorlse Duinen. Daarbij worden ook grote machines ingezet.

Op de open plekken die ontstaan door de kap krijgen inheemse boomsoorten als eik, berk en lijsterbes dan de kans zich te ontwikkelen. Staatsbosbeheer: ,,Zo ontstaat een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit zorgt voor meer planten- en diersoorten en maakt het bos minder kwetsbaar voor aantasting door ziekte en brand.’’

De werkzaamheden duren enkele maanden. Het gebied blijft toegankelijk, maar er kunnen wel tijdelijk paden worden afgesloten. Dit wordt met bordjes aangegeven. In het weekeinde hebben er geen werkzaamheden plaats.

Staatsbosbeheer stelt dat de samenstelling van het bos op termijn verandert. De bossen in de Schoorlse Duinen bestaan op dit moment voornamelijk uit zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) van dezelfde leeftijd. SBB maakt daarom ruimte voor andere soorten. Takken en dood hout blijven achter in het bos omdat onder andere insecten hiervan profiteren.

Een ecoloog ziet toe op de kap.

Alkmaarse Courant, 16 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoorlse+duinen