Matthie Bergman – Protest bouwplan + Zonder hoop + Rasch: ‘Bergen mooier’ + FuB – Lezers… + Loet Spaanstra – Raadsvergadering + Henkoo – Onmogelijk? + NH Nieuws – Weerstand blijft

Monddood: Stil protest tegen Bergens bouwplan vergeefs

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Protesten zonder hoop op succes

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Rasch: ‘Bergen wordt mooier’

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

Alkmaarse Courant, 10 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Lezers… oftewel reaguurders

Geachte mevrouw Rasch,

Zoals u ongetwijfeld ook weet, is er rond een aantal projecten behoorlijke onrust onder bewoners van de gemeente Bergen. Met name wordt dat ingegeven door vragen, waarop vanuit het gemeente bestuur geen duidelijk antwoord is gegeven. Bij een niet onbelangrijk deel van de bevolking is daardoor het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur sterk verminderd. Ik vind dat een zeer onwenselijke situatie en ik hoop, dat u dat met mij eens bent. In dit schrijven wil ik mij beperken tot mooier Bergen 2.0 en “De 7 Dorpelingen”.  Aangezien u uitgesproken heeft maximaal transparant te zijn, doe ik daar een beroep op en wil ik u graag enkele pijnpunten voorleggen. Ik hoop, dat u deze wilt beantwoorden. Op deze manier kunt u veel onrust weg nemen en een deel van het verloren vertrouwen terug winnen.

1. Het is voor velen onduidelijk, waarom de gemeente met slechts een partij, in casu Schrama BV, in zee is gegaan voor de herontwikkeling van de Harmonie locatie. Kunt u aangeven, wat de beweegredenen daar voor zijn geweest.

2. De structuurvisie is bijna een exacte kopie van de ontwikkelingsplannen van Schrama BV. Dit suggereert, dat de gemeente haar plannen in een vroeg stadium heeft afgestemd met Schrama BV. Is dit juist?

3. Schrama BV heeft van u de gelegenheid gekregen haar ingediend plan nog aan te passen na de uiterste indien datum van 30 september 2016, terwijl Mooier Bergen geen gelegenheid daar toe kreeg. Wat waren uw beweegredenen om dit Schrama BV toe te staan?

4. De verdwenen e-mails hebben bij menigeen verbazing gewekt. Als wethouder behoort u toch op de hoogte te zijn van de regels omtrent archivering en zeker als verantwoordelijke wethouder voor de ICT te weten, hoe uw afdeling functioneert. Hoe kan het dan toch zo zijn, dat u deze mails hebt verwijderd. Opschonen van uw mail kan hier geen argument zijn.

5. De heer Meijer van mooier Bergen spreekt van een onthutsende vooringenomenheid. Een ernstige beschuldiging aan een openbaar bestuurder, die met stelligheid ontkracht zou moeten worden om geloofwaardig te kunnen functioneren en boven partijen te kunnen staan. Helaas heb ik deze nog niet gehoord of gelezen. Ik wil u vragen dat hier alsnog te doen.

6. De grondprijs voor gemeentegrond is door u vastgesteld voor nog geen €  700,– per vierkante meter. Hierover is onrust, aangezien deze prijs wel aan de erge lage kant lijkt; de heer Olie met zijn bod deze prijs ruimschoots overtreft en er een taxatierapport is, wat nog veel hoger uitkomt. Verder is de grondprijs op dergelijke locaties afhankelijk van het aantal bouwlagen. Hoe bent u tot deze grondprijs gekomen? Is er ook rekening gehouden met het aantal bouwlagen?

7. Als laatste stelt u, dat op sociale media de grenzen overschreden worden. Als u dat vindt verbaast het me, dat u daar geen actie daar tegen onderneemt. Wat is uw reden dat niet te doen?

U zou mij en velen met mij in de gemeente Bergen zeer plezieren door inhoudelijk en niet procedureel te reageren op deze vragen. Antwoorden als het is een democratisch genomen besluit zal de onrust niet weg nemen. Ik zend u dit persoonlijk, maar om zoveel mogelijk mensen te bereiken met uw antwoorden ook naar de Alkmaarse editie van het Noord Hollands Dagblad, de Flessenpost en naar internet pagina’s “Je bent een Bergenees, als” en “Samen Bergen verzetten”.

In afwachting van uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Anton de Porto

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/4169

Raadsvergadering 9 november

Met 12 tegen 9 stemmen. De 7 Dorpelingen kan gerealiseerd worden

Hoewel vanavond slechts de bestemmingsplanwijzigingen voor de herinrichting van het dorpscentrum geagendeerd zijn, blijft ‘Mooi Bergen’ de gemoederen bezig houden. In een interview in de Alkmaarse Courant stelt René Meijer van Mooier Bergen / Stichting In Harmonie dat zij naar de rechter stappen.

Spaanstra: “hoe nu verder met de tot op het bot verdeelde gemeenteraad en gemeenschap?”

Met Mareike Naumann is hij van mening, dat ‘het hele dorp voor de gek gehouden is.’ Ze nemen het burgemeester Hafkamp ‘uiterst kwalijk, dat ze niet ingreep’, toen het dossier wethouder Odile Rasch (D66) boven het hoofd groeide. Ook de coalitie ‘wordt het zeer kwalijk genomen, dat ze, ondanks de onwaarheden in het voorstel, instemden met De 7 Dorpelingen (D 7 D).’ De waarheidsvinding parkeer ik, want ik ben immers Sherlock Holmes niet. De meest relevante vraag luidt: hoe nu verder met de tot op het bot verdeelde gemeenteraad en gemeenschap?

Zoals verwacht vinden sympathisanten van beide kampen hun weg naar de raadszaal. Voor het gebouw hangt een grote banner van Mooier Bergen. Binnen loopt iemand met een mondkapje (monddood) en een halfstok hangende vlag van Bergen. Er zijn cameraploegen van Nieuwsuur, RTV80 en NH Media. Alles voor punt 10 van de agenda is minder van belang. Als wethouder Odile Rasch (D66) na de eerste schorsing het woord ‘transparantie’ uitspreekt, klinkt er grimmig hoongelach op de publieke tribune.

Michiel Smook (Kies Lokaal) neemt als eerste het woord. ‘We zijn hier blij mee. Het was een bewogen traject, dat zorgvuldig is uitgevoerd.’ Gelukkig ‘is er breed draagvlak’ onder de inwoners van Bergen.

André van der Leij (PvdA) heeft in dit debat een aparte positie, omdat hij tijdens de raadsvergadering van 15 december 2016 afwijkend van de coalitie stemde. Desondanks viel de keuze op D 7 D. André vindt, dat er ‘veel debat geweest is, zowel zakelijk, politiek als emotioneel.’ Pers en sociale media lieten zich ook niet onbetuigd. Wat onduidelijk is zijn vervolg over ‘het vertrekpunt is 15 december. De kern van de democratie is hoor en wederhoor’, zegt hij hoorbaar geëmotioneerd. En ‘het democratisch proces kent ook een grens.’

Femke Ouëndag (GroenLinks) somt de zes doelstellingen van Mooi Bergen op en stelt ‘dat GroenLinks er vanaf het begin van overtuigd geweest is, dat deze doelstellingen niet gehaald zouden worden. Het plan D 7 D voldeed niet aan de vastgestelde criteria ,die het college had opgesteld, omdat het plan tot veel verdeeldheid in het dorp leidde.’ Ze betreurt het, dat het landelijke Team Versnellen (Binnenlandse Zaken) niet is ingezet. ‘Even pas op de plaats maken om daarna te kunnen versnellen.’ Haar cijfers uit een recent gepubliceerd Koopstromen onderzoek overtuigen! Volgens Femke ‘zijn veel inwoners boos.’ Waarom? ‘Uit liefde voor hun dorp!’

Per Ooijevaar (CDA) denk, dat ‘vanavond het sluitstuk is. Er was zeer veel inspraak.’ Hij spreekt ‘zijn dank uit voor de vervolmaking. Het is prachtige architectuur, die bovendien veiliger is. Fietsers krijgen extra ruimte.’

Cees Roem (VVD) moet diep ademhalen en verklaart ‘emotioneel geladen te zijn.’ Hij spreekt van ‘een git zwarte avond voor Bergen. Het vertrouwen in het openbaar bestuur staat ter discussie. Er werd een proces ingezet voor de bühne, maar de keuze was al gemaakt.’ Er volgt een steekhoudend betoog over ‘winkelleegstand en de leegstandsmonitor van Bureau DTNP.’ Hij eindigt zijn verhaal met ‘ik hoop, dat u het licht alsnog ziet en niet met dit besluit mee gaat in het belang van het creëren van een mooie entree van ons dorp en onze inwoners, hun kinderen en kleinkinderen.’

Frits David Zeiler (Gemeentebelangen BES) opent met ‘voorzitter, dit raadsvoorstel is een nieuwe aflevering in een al lang lopende dramaserie. We voelen ons treurig. Als GB BES staan wij voor besluiten, die door de hele gemeenschap kunnen worden gedragen.’ Hij somt een vijftal technische punten op, waarvan later blijkt, dat niemand in staat is om ze te beantwoorden! Hij vervolgt ‘u kent onze argumenten: te groot, te hoog, te veel overbodige winkelruimte, als één massief blok zonder de gewenste dorpse openheid, maar één miezerig strookje tuin.’ Frits David eindigt met ‘uit alles blijkt – van handhaving via Mooi Bergen tot voetbalfusies – dat we het hadden moeten lezen als ‘De gemeente zijn wij samen – tegen u!’ GB BES stelt daar tegenover: geef ruimte aan de inwoners! Alleen dan zijn wij er voor iedereen, en niet alleen voor de grofste monden met het grofste geld.’

Jan Snijder (D66) is voor zijn doen kort van stof en zegt iets over ‘betrokkenheid.’ Hij citeert Cruijff verkeerd ‘je ziet het pas als je het ziet.’ Dat moet zijn ‘je ziet het pas als je het doorhebt.’ Het is Frits David Zeiler (GB-BES), die hem daar naderhand op wijst.

Na een lange schorsing beantwoordt Odile Rasch (D66) de gestelde vragen. Althans, dat lijkt zo te zijn. Tijdens beantwoording gebruikt ze andere onderzoeken, andere jaartallen en technische vragen gaan haar kennis te boven. Nog vreemder is: dat ze er mee weg komt! Hoe is het toch mogelijk, dat een tot de tanden bewapende oppositie zich al weer laat ringeloren door een wethouder, die zich bedient van een soort koeterwaals, flauwekul taal, en antwoorden op niet gestelde vragen geeft? Volgens mij is er voor niemand een touw aan de beantwoording vast te knopen! De gesprekken met Kennemer Wonen zijn gaande, maar toch is daar niets over te zeggen. Volgens Rasch kunnen we onze dorpse problemen niet voorleggen aan een afdeling van de Europese Commissie, omdat we daar te klein voor zijn. Dat is dus feitelijk niet zo! De stemming is: 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Hoe bestaat het, dat een kundige en gemotiveerde oppositie zich opnieuw in het pak laat naaien door een wethouder, die onbeslagen ten ijs komt? Het dossier groeit haar hoorbaar, zichtbaar en aantoonbaar boven het hoofd. Is de oppositie te braaf? Vreest men het ondemocratische Presidium? Het overleg van alle fractievoorzitters en de burgemeester, dat feitelijk de gemeente bestuurt? Niet? Een gotspe, want het Presidium neemt geen besluiten? Nee, het gremium geeft ‘aanbevelingen’. Hetzelfde Presidium lijkt af te rekenen met fractievoorzitters, die buiten de context vallen van de moraal ethische opvattingen van onze bestuurders. Alle fractievoorzitters van oppositiepartijen kunnen al vast hun borst nat maken, vanwege hun commentaren van vanavond?

Terug naar mijn vraag ‘hoe nu verder?’ Is één oppositielid bereid om – in plaats van te graven in het verleden – ter plaatse tegen de wethouder te zeggen: ‘u spreekt niet de waarheid’, ‘u weet zelf niet, wat u zegt’, of misschien zelfs ‘u liegt?’ Want dat is het toch?’ Het is maar aan wie je na afloop de vraag stelt. René Meijer (Mooier Bergen) is boos, evenals Peter Geurts (VVD). Dan heft een deel van de coalitie ‘er is er een jarig aan’. Reden voor een deel van oppositie om op te stappen. Ik blijf nog even om vast te stellen, dat ik niet onbedoeld figureer in een cultfilm van Dogma 95, van Lars von Trier/Thomas Vinterberg (Festen). Al die camera’s ook!

Tot de komende verkiezingen verandert er niets. Na de verkiezingen moet dit gezelschap van coalitie en oppositie vermoedelijk in omgekeerde vorm verder. Anders, maar met oude, onbetaalde rekeningen. Bergen in de greep van een verbale politieke vendetta – of meer? Hoewel het er niet toe doet: bij de coalitie zag ik uitsluitend strakke gezichten. Dat kleine beetje humor – toch een deugd – kwam bij de oppositie vandaan.

Flessenpost uit Bergen, 9 november 2017, 10:59

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/met-12-tegen-9-stemmen.-de-7-dorpelingen-kan-gerealiseerd-worden/8568

Onmogelijk of toch?

Het onmogelijke mogelijk maken. Een uitdaging, een utopie? We zijn ooit op de maan terecht gekomen en binnen afzienbare tijd zijn “we” onderweg naar Mars. Wat nou onmogelijk?

Voor elk probleem is een oplossing te vinden. Dat kost uiteraard geld, maar je kunt er ook leuk aan verdienen. Zie de oplossing voor het jaren lange probleem van het centrum van Bergen. Je stemt gewoon in met het De 7 Dorpelingen project van Schrama BV. Dat kost de gemeenschap, ons dus, een hoop geld, maar een enkeling wordt daar, financieel, aanmerkelijk beter van. The winner takes it all!

Dat het dorpse karakter voorgoed verloren gaat, daar merkt hij niets van. Het permanent bewonen van wat we tegenwoordig recreatiewoningen noemen is ook zoiets onmogelijks. Het mag nu eenmaal niet en de oplossing van dat probleem mag heel veel geld kosten. Gemeenschapsgeld! De oplossing wordt niet gevonden in het voldoende bouwen van betaalbare woningen, maar in het opleggen van dwangsommen en het voeren van dure uitzettingsprocessen.

En dan brandt ook nog ons zwembad annex raadzaal annex sociëteit af.

Jos de Moel, “JoMo”, wees vorige week in zijn column fijntjes op de mogelijkheden, die daardoor zijn ontstaan. Nieuwbouw aan de randweg van Alkmaar. Net zo bereikbaar vanuit onze kernen als ons gemeentehuis.

Het realiseren van ongeveer 500 woningen aan de rand van het dorp zonder het landelijk gebied wezenlijk aan te tasten. In combinatie met de wens van Egmond Binnen om, ter wille van hun voortbestaan, ook 300 woningen te bouwen, zou daardoor eindelijk een oplossing zijn voor het nijpende woningtekort in onze gemeente. Voor de gewone, normale Nederlander.

Een kwestie van willen en durven! Onmogelijk? Of toch!

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

Bouwplannen centrum Bergen stap verder, weerstand blijft

http://www.nhnieuws.nl/media/54177/Weerstand-blijft-tegen-plannen-dorpscentrum-Bergen

Bergen – De lang bediscussieerde plannen voor een nieuwe entree voor het centrum van Bergen zijn weer een stap verder. Vanavond stemde een meerderheid van de raad in met het bestemmingsplan. Tot ongenoegen van een flink aantal omwonenden en betrokken Bergenaren, die met tientallen naar de raadszaal waren gekomen.

Ruim veertig jaar al wordt er gesproken over de herinrichting van het centrum. Vele plannen werden bedacht en sneuvelden. Tot eind vorig jaar de knoop werd doorgehakt en de gemeenteraad voor het plan ‘De 7 Dorpelingen’ koos van een lokale projectontwikkelaar. Daarin zit onder meer een supermarkt verwerkt.

Het plan ‘In Harmonie’, wat ook meestreed, haalde het tot ongeloof van vele Bergenaren toen niet. Dat plan was volgens de inwoners kleinschaliger en paste beter in het dorp. Dat het plan afviel, zorgde voor woede bij de makers. Die geloven niet, dat ze ooit een eerlijke kans hebben gehad. En strijden nog steeds voor hun plan.

Aanhang duidelijk aanwezig

Vanavond lieten de aanhangers van ‘In Harmonie’ dat ook duidelijk horen. Politieke partijen, die tegen ‘De 7 Dorpelingen’ zijn, konden op applaus rekenen. Ze werden gesteund door een flink aantal omwonenden van de plek, waar straks de nieuwbouw met supermarkt moet verschijnen.

Met 12 tegen 9 stemmen besloot de raad vanavond om verder te gaan met het project voor de entree van het centrum. Een uitslag, die te verwachten viel, omdat de coalitie zich ook eind vorig jaar achter ‘De 7 Dorpelingen’ schaarde.

Opluchting

Wethouder Odile Rasch: “We zijn opgelucht, dat de raad na een lang proces dit vervolgbesluit heeft genomen. Daarmee is het bestemmingsplan nu definitief. Naar verwachting zou in 2019 de eerste schop de grond in kunnen.”

Strijd

Een aantal direct omwonenden maakt zich nu op voor een gang naar de rechter. Sita van den Broek: “Wij kochten ons appartement met de belofte, dat er iets ‘groens’ op die plek zou komen. Straks kijk ik tegen een gebouw van vier hoog aan. En ben ik mijn uitzicht op de Ruïnekerk en duinrand kwijt.”

Ook de Bergenaren achter ‘In Harmonie’ gaan de juridische strijd aan. Zij hebben inmiddels een flink dossier opgebouwd, waarmee zij willen bewijzen, dat hen een worst is voorgehouden.

Lees ook:
Bergenaren maken eigen plan voor dorpscentrum
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/188119/Bergenaren-maken-eigen-plan-voor-dorpscentrumBergenaren roeren zich over centrumplan: “Wij willen geen koopgoot”
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/196196/Bergenaren-roeren-zich-over-centrumplan-Wij-willen-geen-koopgoot
Teleurstelling heerst na afwijzing Bergens dorpsplan: “Dit is wat burgers willen”
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/195034/Teleurstelling-heerst-na-afwijzing-Bergens-dorpsplan-Dit-is-wat-burgers-willen

NH Nieuws, donderdag 9 november 2017, 22:57

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/214867/Bouwplannen-centrum-Bergen-stap-verder-weerstand-blijft