Matthie Bergman – Politieke partijen praten over toekomst Overslot + Raad voorkomt dat college museumhoeve snel sluit + Overslot is één grote kijkdoos

Politieke partijen praten over toekomst Overslot

Matthie Bergman - Politieke partijen praten over toekomst Overslot (Alkmaarse Courant, 22 oktober 2016)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/?lref=menusub

Raad voorkomt dat college museumhoeve snel sluit

Egmond aan den Hoef – De gemeenteraad heeft een motie opgesteld, waarin zij het college de bevoegdheid ontneemt de Stichting Hafre uit museumhoeve Overslot te zetten. De motie is door alle politieke partijen getekend en zal vanavond zal worden ingediend tijdens de begrotingsvergadering.

Tegen het besluit van het college dat Overslot uiterlijk 31 december leeg moest zijn opgeleverd, is van zeer veel kanten kritiek gekomen. De museumhoeve herbergt een aantal verzamelingen en er worden regelmatig culturele voorstellingen verzorgd, zoals muziekoptreden en poëzievoordrachten.

Het college stelde dat ontruiming nodig is voor het maken van nieuwe plannen om het hele Slotkwartier een nieuwe – toeristische – impuls te geven. Huurster stichting Hafre vermoedt dat het college bij een lege museumhoeve in aanmerking wil komen voor een provinciale subsidie. ’Haarlem’ heeft een miljoenenpot voor het opknappen van leegstaande monumenten. ,,En dan zal er wel een bord ’te koop’ in de tuin worden gezet”, vreest Hafre.

Hoe het ook zij, in navolging van de vele protesten vinden ook alle politieke partijen dat het besluit van het college te ver gaat. Zo wijzen zij erop, dat in toekomstvisies staat dat de Bergens economie vooral drijft op toerisme. En dat is nu net iets waarin de museumhoeve in Egmond aan den Hoef met de verzamelingen en met de optredens een rol van betekenis speelt.

De partijen wijzen in de motie bovendien op de onrust die is ontstaan door het collegebesluit de museumhoeve te sluiten. Sluiting is onwenselijk, zeker omdat het college nog geen concrete plannen heeft voor het slotkwartier, zo stellen de partijen.

De motie stelt voor Hafre een nieuwe overeenkomst voor te leggen, waarin staat dat de gemeente niet eerder de huur zal opzeggen dan nadat de raad de definitieve invulling voor het gebouw heeft vastgesteld.

NHD, 27-10-2016, 7:13 (Update 27-10-2016, 7:13)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28685968.ece/Raad-voorkomt-dat-college-museumhoeve-snel-sluit_?lref=r_regionaal

Overslot is één grote kijkdoos

Matthie Bergman - Overslot is één grote kijkdoos (Alkmaarse Courant, 22 oktober 2016)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/?lref=menusub