Matthie Bergman – Onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in gemeente Bergen + Leonie Groen – Wethouder Valkering onder vuur in Bergen: ’Regels gelden voor alle burgers’

Onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in gemeente Bergen

Bergen – Een groot onderzoek naar criminaliteit, veiligheid en veiligheidsbeleving in de gemeente Bergen begint rond 16 augustus. Voor dit onderzoek zijn 740 inwoners geselecteerd om mee te doen.

Het gaat om een landelijk onderzoek met vragen over criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Deze zogenoemde Veiligheidsmonitor is twee jaar geleden voor het laatst in Bergen gehouden.

I&O Research voert de enquête uit in opdracht van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een belangrijk deel gaat over het zogenoemde slachtofferschap: hoe vaak hebben ondervraagden iets vervelends meegemaakt, hoe veilig voelt men zich nog en heeft men iets gedaan aan preventie.

Overlast

Het onderzoek is in een aantal hoofdstukken verdeeld. Vragen gaan bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de woonbuurt en beleving van eventuele overlast in de buurt. Ook worden vragen gesteld over het gevoel van veiligheid, bijvoorbeeld of het voorkomt dat men ’s avonds de deur niet opendoet als er wordt aangebeld.

Een stevig aantal vragen gaat over slachtofferschap: of en zo ja hoe vaak men slachtoffer is geworden van bijvoorbeeld diefstal en of men daarbij in aanraking is gekomen met geweld of bedreiging met geweld. Ook wordt gevraagd, of het is gemeld bij de politie en hoe de kwestie is afgehandeld.

Ook vragen over bijvoorbeeld fraude en hacken komen voorbij. Verder wordt een oordeel gevraagd over het functioneren van de politie en gemeente, over preventie en onveilige plekken.

Uitkomsten

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor worden niet alleen vergeleken met onderzoeken uit voorgaande jaren uit Bergen, maar ook met uitkomsten in vergelijkbare gemeenten. Bovendien gebruikt Bergen de uitkomsten bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid.

Zo zullen de conclusies van het onderzoek in de meeste gevallen worden besproken in de gemeenteraad, als input voor het opstellen van veiligheidsplannen. Ook kan het dienen voor het stellen van prioriteiten in die plannen.

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het dan ook van belang dat zoveel mogelijk burgers meedoen, die worden benaderd“, aldus de gemeente. De Veiligheidsmonitor is al in ruim driehonderd gemeenten uitgevoerd. De uitslagen van het onderzoek voor Bergen worden in maart volgend jaar verwacht.

Alkmaarse Courant, 7 augustus 2019, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190806_48332267/onderzoek-naar-criminaliteit-en-veiligheid-in-gemeente-bergen

Wethouder Valkering onder vuur in Bergen: ’Regels gelden voor alle burgers, dus had hij zijn zus moeten houden aan het aanvragen van een omgevingsvergunning’

Egmond aan den Hoef – Gemeentebelangen zegt, dat er een omgevingsvergunning nodig is voor de mantelzorgwoning van de zus van wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen. Ook criticaster Fred Vos schrijft, dat op zijn Facebook pagina Samen Bergen Verzetten. “De mantelzorgwoning staat op het terrein van een Rijksmonument en daarvoor is een vergunning nodig.” Valkering bestrijdt dat. “Het is maar hoe je de wet interpreteert.

Het gaat om de stolp aan de Egmondermeerweg 10 in Egmond aan den Hoef. Deze is als Rijksmonument opgenomen op de monumentenlijst van de gemeente Bergen van 29 maart 2016. Zeker twee decennia geleden heeft er een uitgebreide beschrijving van het Rijksmonument in de rubriek ’Nooit gedacht’ in deze krant gestaan.

In het jaar 1980, toen de stolp nog geen Rijksmonument was, is de schuur achter de stolp verbouwd en voorzien van keukenblok, toilet en douche. Er mocht niet gewoond worden, maar er is tien jaar lang wel in gewoond. “Voor het wonen in die schuur is nooit vergunning aangevraagd“, zei wethouder Klaas Valkering maandag in deze krant. Hoe dat zo kon weet hij niet. Nu woont zijn zus er. De wethouder zegt, dat dat niet illegaal is, omdat zijn zus mantelzorger is voor de 90 jarige mevrouw Kraakman, die in de stolp woont. Nu is de schuur dus een mantelzorgwoning.

Gelijke monniken

Bestuurslid Annelies Anema van Gemeentebelangen: “Het riekt ernaar, dat Valkering een alibi in elkaar aan het flansen is.” Zij vindt, dat de wethouder wonen en ruimtelijke ordening ’anderen altijd de maat neemt’ en ’een voorbeeldfunctie heeft’. Het gaat haar niet om Valkerings zus. Maar hij moet, zegt zij, zijn zus niet de hand boven het hoofd houden. “Alles moet volgens de regels verlopen. Gelijke monniken, gelijke kappen.” Die regels zijn, volgens haar: hij moet zijn zus eraan houden dat zij een omgevingsvergunning had moeten aanvragen.

Anema haalt onder meer het Besluit omgevingsrecht (Bor) erbij. Hierin is het vergunningvrij maken van mantelzorgwoningen geregeld. Het ministerie van infrastructuur en milieu geeft op 3 december 2014 op http://www.omgevingsweb.nl een toelichting. Er staat letterlijk: “Bij monumenten en in Rijks beschermde stads en dorpsgezichten zijn de onderdelen 3 en 22 van artikel 2 niet van toepassing. Dit betekent inderdaad, dat het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (al dan niet ten behoeve van de huisvesting in verband met mantelzorg) en het gebruiken van bestaande bouwwerken ten behoeve van de huisvesting in verband met mantelzorg zonder omgevingsvergunning niet is toegestaan.” Er zijn ook weer uitzonderingen mogelijk op het Bor, waardoor er wel vergunningvrij gebouwd kan worden. Een gebouw moet dan recht achter de gevel van het hoofdgebouw staan. Dat is hier niet het geval.

Interpretatie

Maar Valkering ziet dat anders. “Het is een kwestie van interpretatie. Hij haalt er andere artikelen en bepalingen bij. Ik kan zeggen: ’bel een jurist’. Bel je er vier dan krijg je vijf meningen.” Het hele pakket omgevingsrecht is één grote wirwar. Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet, die is veel eenvoudiger.”

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zegt, dat de gemeente beoordeelt, of er sprake moet zijn van een vergunningsaanvraag. Uit http://www.omgevingsloket.nl rolt, dat er voor het adres Egmondermeerweg 10 een omgevingsvergunning nodig is. Valkering: “Er zal wel een disclaimer bij staan. Het is namelijk wel iets gecompliceerder dan het invullen van een paar tabellen. Je kunt alle vragen heel netjes invullen, maar als je dan bij de gemeente komt, toetsen wij alles. Juist omdat de wetgeving zo lastig is.

Alkmaarse Courant, 8 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190807_54660608/wethouder-valkering-onder-vuur-in-bergen-regels-gelden-voor-alle-burgers-dus-had-hij-zijn-zus-moeten-houden-aan-het-aanvragen-van-een-omgevingsvergunn

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=gemeente+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Valkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fred+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annelies+Anema
https://robscholtemuseum.nl/?s=omgevingsvergunning

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image