Matthie Bergman – ‘Nette campagne’ + ‘Gemeenteraad Bergen is ontaard’ + Mooier Bergen + ‘Oude Hof geen pretpark’ + FuB – Lezers… + AC – Eeuwige Laan in raad + Avond Nassau

‘Nette campagne’

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Sfeer in gemeenteraad Bergen is ontaard’

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Mooier Bergen heeft handschoen weer opgepakt

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

Alkmaarse Courant, 28 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Maak van ’t Oude Hof geen pretpark’

Alkmaarse Courant, 29 november 2017

Alkmaarse Courant, 29 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Lezers… oftewel reaguurders

Vorige week hebben onze collega’s van de VVD de feiten al op een rij gezet in de Flessenpost betreffende de besluitvorming van Mooi Bergen 2.0 en wat is opgevallen na het lezen van de ‘verdwenen’ e-mails. De inhoud van de e-mails bevestigt eigenlijk alleen maar wat GroenLinks samen met de andere oppositiepartijen telkens tijdens het proces van besluitvorming al hebben gezegd: het hele proces is onzorgvuldig en niet transparant.

In het hele besluitvormingsproces over de Harmonie locatie, speelt vooringenomenheid: alles wordt voor gesorteerd en voor geregisseerd. Waar wij als GroenLinks telkens tegen aanlopen is de uitvoering van het coalitieakkoord ‘de gemeente zijn we samen!’. Samen? In het proces vinden we dat helemaal niet terug. Uit de strekking van de e-mails al helemaal niet. ‘De gemeente zijn we samen’. Dan bedoel je toch met de gemeenteraad ALLE raadsleden? Of geldt ‘samen’ alleen voor de coalitie? En samen met onze inwoners – ook de kritische? Voor GroenLinks zijn de ‘kritische’ inwoners belangrijk; zij zijn betrokken en investeren veel tijd om een besluit beter en mooier te maken. Van de gemeente vraagt dat een open houding en een eerlijke, zorgvuldige afweging van besluitvorming. De praktijk is: ‘de gemeente zijn we samen; met alleen die inwoners, die het met ons eens zijn en daarbij opgeteld de zwijgende meerderheid.’ Is dat de bedoeling van ‘samen’?

Betrokken inwoners kwamen bij elke openbare bijeenkomst kijken en luisteren naar de plannen. Zij toonden hun liefde voor Bergen, want het centrum is van ons samen. Zij vonden telkens iets van de plannen en dienden zienswijzen in. Betrokken inwoners werden uitgedaagd mee te tekenen en plannen in te dienen. Binnen tien dagen lagen er vier alternatieven voor de openbare ruimte: geweldig. Binnen vijf maanden een alternatief plan voor de Harmonie locatie, wat een werk! Maar na beoordeling kwamen de gemeentelijke plannen steeds als ‘beste’ uit de bus. De inhoud van de e-mails toont aan, dat het helemaal niet de bedoeling is geweest om alternatieven te vinden. GroenLinks noemde de houding van dit college al eens: “u mag zeggen, wat we gaan eten, maar het wordt spruitjes!”. GroenLinks heeft in een openbare vergadering gemeld zich zorgen te maken over de objectiviteit van de wethouder bij het beoordelen van de alternatieve plannen. Wat stoort ons dan zo aan de openbaar gemaakte e-mails? De bevestiging, dat de naam van het coalitieprogramma ‘De gemeente zijn we samen’ verschrikkelijk misleidend is…

Wat stoort ons nog meer? De aantijgingen, dat kritische, betrokken inwoners en de oppositie niet tegen hun verlies kunnen. En als er gesproken wordt van een verliezer impliceert dit toch ook dat er een winnaar is? Is er dan sprake van een wedstrijd? Wie wint? De coalitie? De wethouder? De projectontwikkelaar? Wat is dan winnen? Is het wel winnen als je het niet samen doet? Zou het niet juist een win win situatie moeten zijn? Altijd? Samen?

Als wij dan niet tegen ons verlies kunnen, komt dit, doordat wij als GroenLinks vooral het ‘verlies’ betreuren. Verlies van democratie, verlies van openheid en transparantie. Verlies van geloofwaardigheid, vertrouwen, verlies van samenwerking, verlies van SAMEN zo betreuren.

Op 5 oktober vindt hier – als de meerderheid van de raad dit wil – een interpellatiedebat over plaats. Dit debat wil GroenLinks in alle openheid ‘SAMEN’ voeren.

Ineke Braak-van kasteel
Femke Ouëndag
Solita Groen-Bruschke

Flessenpost uit Bergen, 29 september 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/4119

Plan Eeuwige Laan toch in raad

Alkmaarse Courant - Plan Eeuwige Laan toch in raad, Alkmaarse Courant, 22 november 2017

Alkmaarse Courant, 22 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Info avond hotel Nassau verschoven

De eigenaren van hotel Nassau hebben de informatie avond, die voor woensdag stond gepland, op het laatste moment verschoven naar 4 december. Wie die bijeenkomst wil bijwonen, dient zich aan te melden.

De reden is, dat mede door allerlei oproepen op sociale media de opkomst fors groter zou kunnen zijn, dan de honderd beschikbare plaatsen. ,,Dan kun je taferelen aan de deur krijgen, die je niet wilt’’, aldus woordvoerder Maarten Schiphorst.

,,Op de eerste informatie avond kwamen negentig mensen af. De plannen voor het hotel zijn echter een eigen leven gaan leiden, mede door sociale media. Zodoende bestond de kans, dat de beschikbare ruimte te klein zou zijn’’, legt Schiphorst uit.

De eerste schetsen van de eigenaren tonen een nieuw hotel met ongeveer zestig kamers, 24 recreatieappartementen in de duinen en een ondergrondse parkeergarage. Die plannen stuitten op veel tegenstand. Een petitie tegen dit plan is door ruim elfduizend mensen getekend.

Wie de info avond op 4 december wil bijwonen, komt niet binnen zonder te zijn aangemeld. ,,Mochten er veel aanmeldingen zijn, dan zullen we een tweede avond organiseren,’’ aldus Schiphorst.

Noordhollands Dagblad, 22 november 2107

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/alkmaar-uitgelicht/artikel/info-avond-hotel-nassau-verschoven