Matthie Bergman – Kans tweede onderzoek gewiste mails wethouder Rasch (Bergen)

Ook de Rekenkamercommissie van de Buch overweegt een onderzoek te doen naar (onder meer) de gewiste e-mails van wethouder Odile Rasch van Bergen over het Harmonieproject en het ontbreken van verslagen hierover van de ambtelijke projectgroep. ,,Het inschatten van de haalbaarheid hiervan heeft op dit moment de hoogste prioriteit gekregen’’, aldus de commissie.

Officieel heet het dat de commissie de archivering, verslaglegging en toegankelijkheid van informatie door de gemeente Bergen wil onderzoeken, aldus de brief die op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad van dinsdagavond staat.

Het controleorgaan van de samenwerkende gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, heeft hiertoe besloten naar aanleiding van onder meer WOB verzoeken van de Stichting Mooier Bergen om de verslagen van de projectgroep en de e-mails van de wethouder aan de ambtelijke projectleider.

In antwoord op het WOB verzoek heeft het college laten weten dat de projectgroep nooit verslagen heeft gemaakt en dat de wethouder al haar e-mails hierover na het besluit van de gemeenteraad over de Harmonie locatie heeft gewist.

Rasch verklaarde later dit te hebben gedaan omdat zij die e-mails na het raadsbesluit als ’digitale vervuiling’ beschouwde. Overigens zou ook de projectleider de e-mails met Rasch over dit onderwerp hebben gewist.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken.

Wel mogen gemeenteraden of burgers een verzoek aandragen. Het controleorgaan heeft een zware samenstelling en bestaat uit drs. Judith Groot, financieel beleidsmedewerkster van het ministerie van binnenlandse zaken, drs. Joke Jong, criminologe en dr. Sjoerd Keulen, senior adviseur van het ministerie van financiën.

Rechtmatigheid

De taak van de Rekenkamercommissie is te onderzoeken of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

De gestelde kwestie valt binnen de onderzoeksopdracht: het gaat om rechtmatigheid (Archiefwet, WOB) en om de doeltreffendheid van het bestuur en het beheer door haar organisatie. ,,Dit onderzoek ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak’’, aldus de commissie.

Ook het controlerende orgaan Interbestuurlijk Toezicht van de provincie heeft aangekondigd binnenkort ’bijzondere aandacht te besteden aan het onderwerp project archivering en de archivering van e-mails’ in de gemeente Bergen.

Alkmaarse Courant, 4 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/kans-tweede-onderzoek-gewiste-mails-wethouder-rasch-bergen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image