Matthie Bergman – Hafkamp is trots op handhavingsbeleid + ‘College tast de rechtsorde aan’ + Negeren RvS mag niet, gebeurt wel

Bergen – Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen maakt bij het begin van het gesprek met de Alkmaarsche Courant duidelijk dat ze niet wil ingaan op individuele gevallen. Ze gaat het dus niet hebben over de gang van zaken rond de atelierwoningen aan de Bergense Herenweg, noch over de de drie illegaal gebouwde recreatiewoningen aan de Oude Heereweg op de grens van Groet met Camperduin.

Alleen de grote lijnen volgen dus. En de uitleg begint bij het begin. Hafkamp verduidelijkt dat de gemeente meestal niet de veroorzaker is van handhavingskwesties. Dat het vaak mensen zijn die ruzie met elkaar krijgen. Als ze er niet uitkomen, dan kan een van de twee een handhavingsverzoek bij de gemeente indienen. “Dat is in 90 procent van de verzoeken die we binnenkrijgen het geval. Als overheid zijn we dan verplicht te handelen.”

Dat betekent niet dat er direct politie voor de deur staat. De gemeente kijkt altijd eerst of de ruzie in der minne is te schikken via een gesprek of buurtbemiddeling. Dat lukt heel vaak, zo meldt de burgemeester, maar dus niet altijd. Dan kan de burger naar de bezwarencommissie, de rechter en uiteindelijk de Raad van State stappen.

Zij legt wat cijfers op tafel: “Er zijn in 2014 en 2015 in totaal 28 Bergense zaken bij de Raad van State geweest. In slechts twee daarvan ging het om een initiatief van de gemeente.”

De inwoners van Bergen zijn volgens de cijfers ook snel geneigd om in een ruzie een procedure tegen de buren aan te spannen. Hafkamp: “Wij krijgen jaarlijks zestig handhavingsverzoeken binnen. De gemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum samen maar veertig. Veel handhavingsverzoeken vergroten helaas ook de kans op bezwaren en beroepen.”

Ook de ‘burgermoeder’, zoals zij zich ziet, vindt dat vervelend: “Het zijn vaak lange procedures, die veel tijd en geld kosten.”
Daarom kijkt de gemeente altijd in gevallen van illegaal gebruik van gebouwen eerst of legalisering mogelijk is.

En dan ligt er volgens haar bij de bevolking nog een hardnekkig misverstand: de gemeente die uitspraken van de Raad van State zou negeren. “Dat doen we niet. Vaak vernietigt de Raad van State een besluit omdat de onderbouwing niet deugt. Dan moeten we een nieuw besluit nemen. Soms vinden we een andere onderbouwing en nemen hetzelfde besluit. Dat mag iedereen.”

Een veel gehoorde klacht is dat de gemeente niet of nauwelijks handhaaft. Het leidt tot een ‘cri de coeur’ van haar: “We hebben de voorgaande jaren van de provincie op het gebied van handhaving het predikaat ‘redelijk adequaat’ gekregen. Dit jaar voor het eerst ‘adequaat’. Dat is dus beter. Je kunt als gemeente zelfs niet hoger krijgen. Daar ben ik trots op.”

NHD, 4-6-2016, 12:06 (Update 4-6-2016, 12:06)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28159543.ece/Hafkamp-is-trots-op-handhavingsbeleid_?lref=r_regionaal

‘College tast de rechtsorde aan’

Bergen – Fractievoorzitter Cees Roem van de VVD in Bergen weet een ding zeker: door uitspraken van de Raad van State te negeren, tast het college de rechtsorde aan.

Roem staat de laatste jaren Han Mueling bij in zijn strijd tegen drie ooit illegaal gebouwde recreatiewoningen naast zijn huis aan de Oude Heereweg. Het college negeert tot nu toe twee uitspraken van de Raad van State. Daarin wordt gesteld dat de gemeente moet handhaven en de huisjes moeten worden gesloopt.

En dat is nu precies de houding waar Roem zich mateloos aan ergert: ” Die houding van laat maar overwaaien, hè. En er is nog steeds niets gebeurd. Het college traineert het handhaven gewoon.”

Even later neemt hij zwaarder geschut in de mond: ‘zeer regentesk gedrag, meten met twee maten.’

Sinds 2011 moest Bergen tientallen keren in Den Haag voor de Raad van State verschijnen. Gevraagd hoe dat kan, antwoordt Roem dat er niet echt een hoofdoorzaak is aan te wijzen. Wat in ieder geval niet helpt, is dat er op de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente ’te veel mensen te lang op dezelfde functie zitten’: “Er is volledig sprake van tunnelvisie.”

Een probleem met dit college is volgens Roem dat het heel volhardend is in zijn mening. “Dat is zo’n autoritaire houding. Het is niets anders dan burgertje pesten.”

Zolang het college bij haar standpunt blijft en de coalitiepartijen er niet tegenin gaan, het college steunen, ‘dan kun je niets doen.’ Roem heeft het als leider van een oppositiepartij zelf meegemaakt.

De VVD’er ziet een continu gevecht van de gemeente tegen de burgers: “En waarom”, vraagt hij zich af. “Waarom altijd tegen die burgers.”

Hij roept de raad dan ook op meer stelling te nemen tegen het college. Want: “Deze houding van B en W schaadt de integriteit van het bestuur.”

NHD, 4-6-2016, 12:02 (Update 4-6-2016, 12:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28159537.ece/College-tast-de-rechtsorde-aan_?lref=r_regionaal

Negeren RvS mag niet, gebeurt wel

Bergen – Het negeren van een uitspraak van de Raad van State mag niet, maar het komt wel voor. De gedupeerde kan dan naar de rechter stappen, waarna die een hoge boete aan de weigeraar kan opleggen en de gedupeerde een schadevergoeding kan vragen.Dit zegt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij reageert op vragen over de gemeente Bergen die onder meer een uitspraak van de Raad van State over atelierwoningen aan de Herenweg tussen Bergen en Egmond niet wil naleven.

Voermans legt ook de vinger op de zere plek bij veel burgers, namelijk wat een gemeente moet doen met een uitspraak: ,,Als de Raad van State in het nadeel van een gemeente oordeelt, vernietigt die in 95 procent van de gevallen een besluit van de gemeente. Die gemeente moet dan een nieuw besluit nemen. Als de Raad van State de motivatie afkeurt, kan de gemeente hetzelfde besluit nemen, maar met een andere motivatie.”
Voermans weet dat juist dat het punt is waarover veel burgers kwaad worden. ,,Als de gemeente een bouwvergunning weigert, kan de aanvrager naar de Raad van State gaan. Als die dan de beslissing van de gemeente vernietigt, denkt de klager vaak dat de bouwvergunning daarmee is goedgekeurd. En juist dat is dus niet zo. Het betekent niet meer dan dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen, bijvoorbeeld omdat de motivatie niet deugde.”

In een enkel geval echter kan de rechter het overnemen, op de stoel van de gemeente gaan zitten. De hoogleraar: ,,De rechter kan ook in bepaalde gevallen zelf in de zaak voorzien, zoals dat heet. Dan besluit de rechter dat de gemeente iedere verdere poging om het gelijk te krijgen, moet staken.”

Een voorbeeld hiervan is de kwestie rond de atelierwoningen in Bergen. Daar oordeelde de rechter dat de gemeente ieder verzet tegen bewoning van die huisjes moet staken.

NHD, 4-6-2016, 11:58 (Update 4-6-2016, 12:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28159535.ece/Negeren-RvS-mag-niet-gebeurt-wel_?lref=r_regionaal