Matthie Bergman – ’Geen noodzaak tweede fietspad Eeuwige Laan’

Bergen – De Belangenvereniging Eeuwige Laan en omgeving heeft in een recente brief aan de gemeenteraad van Bergen de aanleg van een fietspad aan de zuidkant van de Eeuwige Laan ’gevaarlijk en onaanvaardbaar’ genoemd. ,,Bovendien is de noodzaak op geen enkele wijze aangetoond.’’

De vereniging reageert op de plannen van het college voor de herstructurering van de Eeuwige Laan. Onderdeel van deze plannen is de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de weg. Aan de noordzijde is al een twee richtingen-fietspad.

,,Sinds mensenheugenis is er aan de zuidzijde een doorgaand voetpad dat ook als pad voor paardrijders wordt gebruikt. Aanleg van een fietspad daar betekent onherroepelijk de vernieling van dit voetpad.’’ De vereniging verwacht dat van dat fietspad toch ook voetgangers en paardrijders nog gebruik zullen maken: ,,Dit medegebruik levert gevaarlijke situaties op en is onaanvaard.

De gemeente stelt dat een fietspad aan de zuidzijde nodig is omdat het dubbele fietspad aan de andere kant van de weg zo smal is dat er regelmatig meer fietsers rijden dan het aankan. Daar is de vereniging het niet mee eens: ,,Het college onderschat op schromelijke wijze de capaciteit van dit bestaande fietspad.’’

Tellingen

De tellingen die de gemeente heeft laten verrichten, tonen volgens de belangenvereniging ook aan dat er geen sprake is van een on veilige situatie of ongelukken. De gemeente zegt de noodzaak van een fietspad aan de zuidzijde te baseren op een normering van de CROW, een organisatie van wegenbouwers.

De belangenvereniging: ,,De CROW heeft niet de bevoegdheid bindende normen vast te stellen.’’

En dan nog, aldus de brief aan de raad: ,,Die normering kent vijf niveaus. Vijf sterren betekent een voorschrift, vier sterren een richtlijn, drie sterren een aanbeveling en twee sterren een suggestie. Het zuidelijke fietspad heeft twee sterren.’’

Wethouder Peter van Huissteden wijst erop, dat het dubbele fietspad wel regelmatig te veel fietsers moet verwerken: ,,De cijfers waarvan de vereniging spreekt, zijn jaargemiddelden. In januari fietsen er weinig mensen, dat klopt, maar bij een mooie lente, zomer of najaar zijn er veel dagen dat het fietspad te veel verkeer te verwerken krijgt.’’

Verder zullen er geen paarden meer over het nieuwe voetpad komen en gaan fietsers en voetgangers best wel samen. ,,Dat gebeurt nu ook al zonder problemen op het huidige fietspad.’’

Bomenkap op de Eeuwige Laan is van de baan.

NHD, 14-3-2017, 22:00 (Update 14-3-2017, 22:11)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article29065169.ece/Geen-noodzaak-tweede-fietspad-Eeuwigelaan_?lref=r_regionaal