Matthie Bergman – Frits David Zeiler uit fractie + ‘Zeiler eigen koers’ + Loet Spaanstra – Toelichting vertrek + MB – ‘Voorwaarschuwing’ + ‘Historische hobbels genomen’

Frits David Zeiler uit fractie gezet

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Zeiler ging steeds meer eigen koers’

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Toelichting op het vertrek van Frits David Zeiler

“Niemand wordt zomaar uit de fractie gezet”

Berichten over ‘het uit de fractie zetten van Frits David Zeiler’ roepen verschillende, soms emotionele, reacties op. Dat vind ik als bestuurslid van Gemeentebelangen BES begrijpelijk. Om die reden wil ik het vertrek van Frits David graag in De Flessenpost toelichten.

“Door het als dreigend ervaren gedrag van Frits David besloten de aanwezigen de feestavond te beëindigen.”

In de eerste plaats wordt niemand zomaar uit de fractie gezet. Het is bij Gemeentebelangen BES niet erg als je er een andere mening op nahoudt. Niets is saaier, dan alle neuzen dezelfde kant op. Verschil van inzicht levert vaak boeiende discussies op én anderen kunnen daardoor hun mening bijstellen. Zonder wrijving geen glans. Ook kunnen fractieleden in de gemeenteraad incidenteel afwijkend stemmen. Een stemverklaring volstaat. Het wordt echter een ander verhaal als een fractielid structureel een eigen koers gaat varen. Als er tevens sprake blijkt van verwarring tussen enerzijds de rol van raadslid en anderzijds die van privépersoon, dan loopt de spanning hoog op.

Het kan niemand ontgaan zijn, dat Frits David de laatste maanden geregeld onder vuur lag van dorpsgenoten, die zelfs een soort tegenbeweging in gang zetten. De posteractie bij het Parkhotel is daar een voorbeeld van. De niet malse kritiek, die Gemeentebelangen BES te verstouwen kreeg, probeerden we telkens inhoudelijk te pareren. Nooit zijn we ingegaan op de toon van dit publieke debat. Het optreden van raadslid Frits David werd door ons verdedigd. Dat hij een eigen achterban vertegenwoordigde werd ontkend.

Totdat vorige week tijdens een gesprek tussen een horeca ondernemer van Blooming, onze lijsttrekker en een raadslid, bleek dat er in september sprake was van een incident. Bij dit incident speelde Frits David een dubieuze hoofdrol. Bovendien gaf hij zich uit als raadslid van Gemeentebelangen BES. Aanleiding vormde een door Frits David persoonlijk ervaren ergernis over geluidsoverlast bij een besloten feestavond. Hij eiste op hoge toon, dat het geluidsniveau verlaagd moest worden. Door het als dreigend ervaren gedrag van Frits David besloten de aanwezigen de feestavond te beëindigen. De schadepost kwam voor rekening van horeca ondernemer Blooming.

Hoewel deze actie waarschijnlijk de directe aanleiding vormde voor de posteractie bij het Parkhotel, heeft Frits David geen enkel moment benut om deze gebeurtenis met ons te delen. Tijdens de voorbereidingen van voor de gemeente Bergen belangrijke kwesties nam Frits David steeds vaker een afwijkend standpunt in. De wijze, waarop hij dat deed, wekte evenveel verbazing. Niet zelden eiste Frits David op hoge toon zijn gelijk op. Het moest gaan, zoals hij ons dat voorschreef. Een herhaling van dit gedrag zagen we bij de besprekingen over het verkiezingsprogramma. Zo regen de incidenten zich aaneen tot een structurele eigen koers van Frits David ín Gemeentebelangen BES.

Nadat we vernamen van het eerdergenoemde incident bij Blooming, volgde er een mailwisseling die ieders verbazing tartte. Frits David dreigde over te stappen naar GroenLinks, omdat hij zich niet langer thuis voelde bij Gemeentebelangen BES. Hij wilde tijdens vergaderingen van de gemeenteraad het woord kunnen voeren om een afwijkend standpunt te verkondigen. Begin deze week zijn gesprekken met Frits David gevoerd in aanwezigheid van de bestuursvoorzitter, fractievoorzitter, lijsttrekker en een raadslid. Ondanks alle pogingen om de barrières te slechten, herhaalde Frits David zijn eisen. Ook dreigde hij nogmaals met overstappen naar GroenLinks en weigerde excuus te maken aan de horeca ondernemer van Blooming. ’s Avonds, tijdens het fractieberaad barstte de bom. Frits David vertrok, nadat was afgesproken, dat er dinsdag een vervolggesprek zou volgen. De aanwezigen spraken – zij het niet unaniem – uit, dat er geen basis voor samenwerking meer was. Geen enkele politieke partij kan zich veroorloven om een kopstuk met een eigen agenda én achterban in de gelederen te hebben. De keuze was nu aan Frits David.

Tijdens het laatste gesprek heb ik in opdracht als bestuurslid Frits David twee opties voorgelegd: A) je houdt de eer aan jezelf en stapt op en B) Gemeentebelangen BES zet je uit de fractie. Beide opties werden door Frits David weg gewuifd. Ik hoorde een monoloog aan, waarin Frits David de juistheid van zijn handelen beklemtoonde. Op geen enkel argument of emotie reageerde hij met een ter zake doende antwoord.

Er restte Gemeentebelangen BES ten slotte niets anders, dan afscheid van Frits David te nemen. Deze keuze staat nu bekend als: ‘het uit de fractie zetten van Frits David Zeiler’. Dat is slechts ten dele waar, omdat Frits David weigerde een keuze voor zichzelf en het uitdragen van zijn standpunten te maken. Noem je zoiets een laffe daad?

Persoonlijk had ik liever gezien, dat Frits David op grond van zelfreflectie de eer aan zichzelf zou houden en zijn zetel had opgegeven. Mede omdat een eigen politieke partij oprichten (Fractie Zeiler) onder kiezers en inwoners vermoedelijk nog meer vragen oproept. Maar hij heeft (nog) de wet aan zijn zijde, door de stemmen, die op hem zijn uitgebracht. Of dergelijk gedrag van Frits David als nastrevenswaardig gezien wordt, betwijfel ik. Dat is in een democratie gelukkig aan de kiezer.

Als correspondent van De Flessenpost bezocht ik de aanvang van de raadsvergadering. Kees van Leijen (Gemeentebelangen BES) memoreerde, dat er ‘een verschil van inzicht was met Frits David’ en dat hij daarom vertrokken was. Kees wenste Frits David ‘veel succes’. Een milde verklaring?

De fris gekapte fractievoorzitter van de nieuwe lijst ‘Fractie Zeiler’ sprak over ‘de ironie van de geschiedenis’. Zijn overgrootvader was 96 jaar geleden de oprichter van de vrije lijst van wat nu Gemeentebelangen BES is. Zijn vertrek houdt verband met ‘het gebrek aan aandacht voor de groene gemeente’. Volgens Fractie Zeiler is het nieuwe motto van zijn oude partij ‘materiële expansie’. Omdat de stereo van de gemeente stoort, begrijp ik verder, dat ‘Fractie Zeiler voor een in de duinen verdwaalde geest staat’. Dat lijkt me een merkwaardig standpunt voor nieuwe verkiezingen? Hebben we in Bergen het nieuwe ‘ik wil echt helemaal anders aan boord’? Of geeft de jeugd van Bergen tijdens nieuwe verkiezingen de genadeklap aan deze politiek eenzijdige figuur?

Loet Spaanstra
Bestuurslid Gemeentebelangen BES én correspondent van de Flessenpost

Flessenpost uit Bergen, 15-12-2017 10:37

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/toelichting-op-het-vertrek-van-frits-david-zeiler/8640

‘Voorwaarschuwing’ illegale bewoners recreatiehuis

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

Alkmaarse Courant, 13 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Historische hobbels door de raad genomen’

Alkmaarse Courant, 15 december 2017

Alkmaarse Courant, 15 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo