Matthie Bergman – Fred Vos: ’70 procent kans op eigen partij’ + Hans Vos – POLITIEK STAAT GELIJK AAN ROTARYCLUB

Fred Vos: ’70 procent kans op eigen partij’

Schoorl – De kans dat de groep Samen Bergen Verzetten uitgroeit tot een politieke partij is minstens 70 procent: ,,Alle benodigde papieren zijn al klaar en kunnen zo naar de notaris’’, aldus Fred Vos, die de beweging begon.

Vos begon met zijn protest toen hij van de gemeente te horen kreeg dat hij en zijn gezin uit de woning aan de Teugelaan in Schoorl moesten. Die staat daar volgens de gemeente illegaal. Vos kwam op een voor Bergen ongekende wijze in verzet. Hij dook onder meer op elke vermeende fout van de gemeente. Dat leidde er onder meer toe dat de toenmalige wethouder Rob Zeeman het veld moest ruimten. Hij bleek tegen de regels in ruimte te verhuren.

Vos diende verder handhavingsverzoeken in en deed regelmatig een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om informatie van de gemeente boven tafel te krijgen.

Actiebereidheid

Vos groeide uit tot de ’stem’ van veel Bergenaren, die op enigerlei wijze in conflict met de gemeente waren gekomen. Dat hij zijn eigen zaak voor de Raad van State verloor, deed daar niets aan af. Ook de actiebereidheid van Vos leed er niet onder.

Vos zet zijn strijd voort. Zo verkoopt hij zijn huis aan de Teugelaan niet om belanghebbende te blijven en invloed te kunnen uitoefenen op wat rond die locatie gebeurt. Hij heeft onder meer tegen directe buren handhavingsverzoeken ingediend.

Zelf is Vos het afgelopen weekeinde met zijn gezin verhuisd naar een nieuw onderkomen in Wimmenum. ,,Daarmee is de dreiging van uitzetting per 22 februari boven ons hoofd weg. Dat geeft rust. Bovendien zitten we op een mooie plek.’’

De wrevel richting gemeente is nog steeds even groot: ,,Wat ik erg slecht kan verkroppen is dat ik van de gemeente geen enkele hulp heb gehad. Helemaal nul. Ik heb bijvoorbeeld vóór de dreigende uitzetting geen urgentieverklaring gekregen om snel een andere woning toegewezen te kunnen krijgen.’’

Hoewel Vos ’geen verwachtingen wil wekken die hij niet kan waarmaken’, spreekt het idee van de oprichting van een politieke partij hem en de mensen die hij inmiddels om zich heen heeft verzameld, zeer aan: ,,Als ik er aan denk, dan begint mijn bloed sneller te stromen. We kunnen de partij zo het levenslicht laten zien en als we wat willen, moeten we snel zijn. Volgend jaar maart zijn tenslotte al verkiezingen voor de gemeenteraad. Ik verwacht dat we binnen twee maanden de knoop over de oprichting van een partij doorhakken. Hoe die gaat heten? Samen Bergen Verzetten of Vrij Bergen, daar zijn we nog niet helemaal over uit.’’

NHD, 7-2-2017, 7:05 (Update 7-2-2017, 7:05)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article29000110.ece/Fred-Vos-70-procent-kans-op-eigen-partij?lref=r_regionaal

POLITIEK STAAT GELIJK AAN ROTARYCLUB

Ja lieve op-de-schop-nemers,

Vol herkenning en walging lazen we weer het stukje van Jan Pieter Rompa over de benoeming van ene R. W. tot oppergod van de dienst Vergunningen Toezicht&Handhaving van het Deltawerken-project BUCH-gemeenten.
We noemen hem met het oog op eventuele latere feuilleton perikelen, voor het gemak maar even Ruft Wijsneus.
Daarvoor zwaaide de man kennelijk als teammanager de scepter op lokaal gebied over de paramilitaire sloop- en deportatie dienst van Bergen.
He de SD….en Hink spreek je uit als Hienk, Hafkamp komt van Hafkamf, Buch……
Maar goed, Ruft Wijsneus die geen kaarten kon lezen.
Tenminste, enkel en alleen als je een arme, dwarsliggende burger was. Rijken en eigen-volk-eerst met voldoende connecties konden met hem dineren.
Deze man lijkt ons toch behoorlijk medeverantwoordelijk voor het jaren en jarenlang falende beleid als het gaat om recreatiewoningen in het algemeen en het illegaal bewonen van recreatiewoningen in het bijzonder. Zou hij de herontdekker van de zomerwoningen zijn?
Als het zo’n topper is waarom komt de Provincie dan binnen denderen om met harde hand in te grijpen?
En ging hij dan ook over de 3 atelierdames, de vosjes, de actie redt Guus Poen, wat maneges……
De man die van duidelijkheid, begrip en goede uitleg is?
Maar die met droge ogen aanzeggingen met dwangsommen tot € 170.000 liet uitgaan zonder de betrokkenen ooit gesproken te hebben, laat staan ze iets te hebben uitgelegd?

Maar kwaliteiten tellen niet lieve lezers.
Achterbaksheid, mazzel, de juiste vriendjes, chantage en kont likkerij wel.
Samen met Dienstjaren en leeftijd, Gekoppeld aan een onzichtbaar en oncontroleerbaar spelletje politieke poker.
Wie heeft genoeg invloed en macht (connecties) om wie op welke stoel in de BUCH te krijgen en in ruil voor welke concessies.
Zo’n benoeming in zeer selecte kring heeft veel weg van een Rotaryclub.
Politiek van nu: bah.
In ons democratisch landje zijn benoemingen nu eenmaal te vaak politiek beïnvloed en hebben ze dan ook nog te vaak de nare smaak van een douceurtje.

Onder vuur liggende ministers worden voorgedragen voor de Raad van state. (Donner)
Glibberende en glijdende burgemeester van Utrecht wordt de baas van ons meest belangrijke digitale waakhond- en veiligeheidsclubje.
Fred Teeven, die minister na minister op zijn geweten heeft en als staatssecretaris ook zelf het veld moest ruimen.
En die nu voorgedragen is voor de Raad van Staten om advies te geven over wetten en bestuursrecht. Dat noemen we nou een Gotspe.
Als er ooit in Nederland een stelletje politici is geweest dat met de IRT-affaire en de bonnetjes affaire de wetgeving met voeten heeft getreden……
We zien het we geloven het amper en er gebeurd per saldo helemaal niets.
Dus wat verwachten we nu? Goed voorbeeld doet goed volgen.

Dat de beste man of vrouw in een voor ons transparante procedure in aanmerking komt voor de topfuncties binnen de BUCH?
Onderling gekonkel, chantage, uitruilen, toezeggen en alles vanuit alleen maar je eigen belang lekker opportunistisch regelen in Herensociëteit Zum Wohl.
Met vaak en veel eet-vergaderingen uiteraard met wat alcoholisch spoelwater.
Op jullie en onze kosten.

Administratieve lastenverlichting en een veel betere service voor de burgers.
En nog veel meer zaken via de digitale snelweg.
Dan kan je lekker 30% tot 40% van de bevolking buiten spel zetten omdat die het allemaal niet meer bij kunnen houden en kan Afmaker Hink dan lekker briefjes schrijven dat je het allemaal had kunnen weten…..
Had je maar in moeten loggen of je digitale gemeentelijke mailbox maar moeten raadplegen.
En sorry, stond op internet: je kan alleen nog maar met je bsn en wachtwoord inloggen als je vragen hebt of een bezwaar wilt indienen. Gewone post aangetekend of niet, wordt vernietigd.
En vervelende zaken of niet voor ons burgers bestemde woorden in vergaderingen…..?????
Beeld op zwart of gewoon helemaal verwijderen of……
Dan lezen we wel in de krant dat de Russen de website van de gemeente gehackt hebben.

Kortom:
Met de juiste boerenslimheid, negatieve kennis (vooral over anderen), de stront van de juiste mensen binnen het politieke apparaat opruimend en in de kont van de carrièrejagers kruipend, de juiste mensen op het juiste moment lekker verklikken of wat laten lekken…..wat commerciële connecties her en der en wat externe bureautjes onder druk zetten, zeg maar gerust chanteren….
Over beschermd door de ambtenarenstatus kan je in Bergen dus van toiletjuffrouw opklimmen tot overkoepelend teamleider financiën en fiscale zaken van de BUCH.

Lieve lezers:
Kijk naar Bloemendaal Castricum en de wederwaardigheden in ons eigenste Bergen.
Gemeentepolitiek, bah.
Volkomen gecorrumpeerd, verzand, vastgeroest, interne haat en nijd en belangenverstrengeling. Ontoelaatbare verwevenheid tussen politiek en bedrijfsleven.
Ondeskundig en of bewust puur om redenen van eigenbelang of eigen winst geleid.
Gecontroleerd door een stelletje slecht presterende leerlingen met het niveau van groep 8 met zowel een dyslectie- als een dyscalculieverklaring.
Volstrekt passé en disfunctioneel.

Elk volkje krijgt de leider of leiders die het verdient…..

De bal ligt bij ons en bij jullie lieve lezers om er zelf voor te zorgen dat we beter verdienen.
Want ook wij hebben het gewoon laten gebeuren.
Het ging ons te goed.
Druk met ons grotere huis, tweede vrouw en tweede auto, smart phones, laptops, ski- en zomervakanties en nog hogere hypotheken.
En decennia na decennia de leus dat wij als individu het heiligste van het heiligste zijn.

Jaren en jaren hebben we ons niet geïnteresseerd voor politiek, laat staan vor gemeentelijke politiek.
Geen controle. Geen correctiemechanismen.
Verrijking, machtswellustelingen, eliteclubjes en ons-kent-ons kon welig tieren.
Elk nee-clubje of splinter bruller kon de politiek in.
Een graai cultuur en ikke, ikke en de rest kan stikken.
De achternaam van onze buurvrouw kenden we niet eens meer.

Crisis. ISIS.
Werkeloosheid, oogluikend toegestane uitbuitingscontracten, flexwerk en ZZPérs onder valse vlag.
Onzekerheid, twijfel, onrust en angst.
Geen betaalbare woning of helemaal geen woning.
Maar een politiek die niets ziet en niets hoort.
Allemaal te druk om de schade van de crisis in te halen.
Niks geleerd.
Nog harder graaien en roepen.
Jos van Reij.
Statenlid Noord-Holland.
Mega-salarissen verdienende zorg directeuren en 40.000 man huishoudelijk en zorg personeel de keien op.
Helicopter vliegende, Maserati met chauffeur rijdende woningbouwboeven.
Miljoenen en miljoen over de balk smijtende centrale ondernemingsraad van de politie met een uiterst dubieuze korpschef.

Ze doen toch gewoon meneer Rutte?

We lezen alles over Bloemendaal, de onvoorstelbare hoeveelheid idioterie, achterklap en geritsel in Bergen.
We lezen dagelijks over topsalarissen, hoge heren die het handje boven het hoofd gehouden worden.

En landelijk worden we in de zeik genomen.
Hele enge, uiterst dubieuste mannetjes met hele geheime agenda’s dat zich Denk noemt.
Wilders.
Haast narcistische egotrippers als Sylvana Simons (ex Denk en nu art. 1) en Jan Heemskerk.
Jan Roos van columnist bij BNR, met zijn la vie Jan Roos het radioprogramma Echte Jannen, samen met Jan Heemskerk (ex Playboy), en via geen Steil en een referendum over de Oekraïne nu weer bij de volgende club.
Geen Steil en Geen Peil.
Oekraïne referendum en plas sex videos’s. zo’n combi zegt toch genoeg dunkt ons.
Overigens meent de advocaat in de plas sex affaire dat het acteertalent opgaat voor het gouden Kalf….
Allemaal super-ego’s die alleen maar hun eigen stem willen horen en hun kop willen zien op het journaal zodat ze tenminste nog ergens van klaarkomen.
En die ons, burgers en kiezers door in te spelen op onderbuikgevoelens, sentimenten, zorgen en angsten met een combinatie van cabaret en hel-en-verdoemenis preken als manipulatief gereedschap willen gebruiken om hun eigen narcistisch geleuter op te kunnen nemen.

En op lokaal gebied griezels als Hafkamp, Zeeman Snabilie en Hink.
Zo’n clubje oerstomme eigen belangers als Kies Lokaal.
Ontoelaatbare banden tussen Raad en hoofdambtenaren.
Nee, lieve lezers, van de huidige politiek hoeven we het niet te hebben.
Landsbelang staat nu gelijk aan eigenbelang.
Gemeentepolitiek staat gelijk aan het recht van de sterkste (rijkste, meeste connecties)
We zullen zelf de hand aan de spade moeten slaan en zelf de bulldozer moeten bemannen om puin te ruimen en alles opnieuw op te bouwen.
Met jullie en onze plannen, inspiratie en betrokkenheid.
Voor goedkope en voldoende woningen, een duurzaam Bergen en een betrokken sociaal ouderen beleid, met jullie als adviseurs en experts.
Wij kunnen er nu nog wat aan doen.
Voor onszelf maar zeker voor onze kinderen.

Want de huidige politiek is net als de klimaatopwarming:
Als WIJ er niets tegen doen, verzuipen we.

Samen.bergen.verzetten@outlook.com

Zou Uitbeender Hink trouwens met die Ruft Wijsneus mee gaan voor het militaire snelrecht bij het betere standrechtelijke veldwerk?

Facebook, 12 februari om 15:53

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/431281180547837/