Matthie Bergman & Fred Hoogendoorn – Afscheid van Burgemeester Hetty Hafkamp: ‘Ik?’ + MB – Hafkamp: “Probeerde verdeelde raad te verbinden” + NH Nieuws – “Prachtig moment “

Burgemeester Hetty Hafkamp, “Ik zit zelf niet op Facebook. Dat is ook uit zelfbescherming” (foto Jan Jong/jjfoto.nl)

Bij het afscheid van Burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp: ’Ik? Huilend in een hoekje? Ja…

Bergen – Burgemeester zijn in Bergen. Dat is een originele vorm van zelfkastijding, zou je denken. Er zullen weinig ambtsgenoten van Hetty Hafkamp zijn, die zo veel haat en laster naar hun hoofd geslingerd hebben gekregen als zij. Ontevreden, gefrustreerde en wraakzuchtige Bergenaren gaan al geruime tijd vrijwel dagelijks op sociale Media helemaal los op de Burgemeester. In tekst en gemanipuleerd beeld is geprobeerd haar kapot te maken. Wat deed dat met haar?

Hebben de sociale Media de politiek en het besturen voor U veranderd?

Oh, zeker. Ik ben bedachtzamer, behoedzamer geworden. Een Burgemeester heeft per definitie een eenzaam beroep. Ik heb geen fractie achter me, ik heb niemand in de raad om op terug te vallen. Burgemeesters zijn kwetsbaarder geworden. In deze tijd van sociale Media moet je snel schakelen, de rust van even reflecteren word je niet altijd gegund.”

Er zitten twee kanten aan. Het volk kan lekker meedoen via sociale Media. De andere kant is dát iedereen lekker meedoet op zijn of haar eigen manier. Als we zien wat U in grove bewoordingen talloze keren over U heen heeft gekregen rijst de vraag: Hoe vaak heeft U huilend in een hoekje gezeten?

Euh…” Met zachte stem “Af en toe, af en toe. Nou weet ik wel uit welke hoek die wind waait. Negen van de tien keer zijn het dezelfde mensen, het clubje is klein. Ja inderdaad, het wordt verspreid, doorgestuurd. Maar daar heb ik totaal geen invloed op, daar heb ik me bij neer te leggen. Dat is, zoals de werkelijkheid er uit ziet.

Ik pas goed op mezelf. Gelukkig zijn er veel andere mensen bij wie ik me altijd volledig vrij heb gevoeld om te handelen en gewoon te doen wat ik moet doen, zodat ik wel Hetty Hafkamp kan blijven. Anders had ik het van mijn levensdagen niet volgehouden.

Ik zit zelf niet op Facebook. Dat is ook uit zelfbescherming. Ik krijg af en toe wel wat mee, maar ik bekijk het niet. Het is een periode heel heftig geweest en toen wilde ik ook weten wat er werd gezegd en geschreven.”

Wat raakte U het meest?

Diepe zucht. Dat er getwijfeld wordt aan mijn integriteit. Dat er nep nieuws over mij werd verspreid, dingen, die absoluut niet waar zijn.

Heeft de heftigheid van de aanvallen te maken met het feit, dat U een vrouw bent? Er zijn immers nog steeds mensen, die denken in oude rolpatronen. Ben je als vrouw een makkelijker mikpunt?

Felle ogen: “Daar zeg ik volmondig “Ja!” tegen. Daar ben ik van overtuigd. Als een man boos wordt en een besluit neemt is die krachtdadig, als een vrouw boos wordt en een besluit neemt is die een dominante bitch en sneller een doelwit. Zo werkt de beeldvorming inderdaad helaas nog bij sommige mensen. Ik ben hier wel aarzelend over, want ik wil ervoor waken dat ik in een slachtofferrol kom.”

Hoe kijkt U in dit verband naar de toekomst van het besturen? Niet alleen in Bergen. Overal ter wereld zijn politici en leiders groot geworden mede dankzij hun eigen uitingen op sociale Media en het zelf verspreiden van nep nieuws. Trump, Erdogan, Baudet, noem maar op. Hoe gaat dit verder?

“Daar heb ik vaak genoeg mijn hoofd over gebroken. Ik heb altijd gehoopt, dat de aanvallen op sociale Media op een gegeven moment gaan stoppen. Die hoop ben ik kwijt, die hoop is een illusie. Het is ook een illusie om te denken, dat het stopt als ik weg ben. Heeft niks met mij te maken. Wethouders krijgen er van langs, raadsleden krijgen er van langs, ambtenaren niet te vergeten. Ik hoop toch nog een beetje, dat de wal het schip eens zou keren. Neem die tweet van Baudet over wat er in die trein gebeurde. Daar werd echt wel tegengas op gegeven. Of het op de Bergense schaal gebeurt. Er zijn raadsleden, die tegengas hebben gegeven. Die zijn vervolgens weer afgemaakt op sociale Media.”

Aan de ene kant is er het signaal: mensen zijn ontevreden, maken zich zorgen, maken zich boos. Dat snap ik en dat je daar sociale Media voor gebruikt: prima. Maar ik heb altijd gezegd: ik ben van de dialoog.”

Dit ís de nieuwe dialoog, kennelijk.

Ja precies, maar dat is dus geen dialoog. Je gaat even lekker tekeer op je toetsenbord of je mobieltje en dat is het dan.”

Wat moet er dan gebeuren?

Reageren op verkeerde berichten en uitleggen hoe het echt zit. Naar aanleiding van wat er op Facebook stond was er een paar jaar geleden de behoefte om gezamenlijk een vuist te maken vanuit de raad. De voorwaarde was wel, dat alle politieke partijen in de raad meededen. Er was één partij, en ik ga niet zeggen welke, die zei: dat doe ik niet, want de berichten op Facebook zijn niet verkeerd bedoeld. Dan ben je uitgepraat.”

Als ik terugkijk op de afgelopen twaalf jaar, op waar politieke kwesties over zijn ontstaan, dan heeft dat vaak te maken met de portefeuille ’Toezicht en handhaving’. Ik heb tegen het College gezegd: ik ga er niet over, maar leg de portefeuille handhaving straks niet neer bij de Burgemeester, maar bij een Wethouder. Die heeft meer een politieke functie dan de Burgemeester.”

Dan verplaatst het probleem zich toch alleen, dan zit die Wethouder straks huilend in een hoekje.

Ik hoop het niet. Maar waar het mij om gaat is, dat alles is gebaseerd op regels en beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Er zit niks bij dat wordt verzonnen door een Burgemeester of een Wethouder in z’n eentje. In de gemeente is het onderwerp handhaving redelijk precair. Een Wethouder zou die politiek gevoelige portefeuille moeten hebben, want die heeft een wezenlijk andere rol. Die heeft bijvoorbeeld een fractie. De Burgemeester wordt vaak gezien als ’de baas’ van een gemeente. Dat is niet zo. De raad is de baas.”

“Als Burgemeester heb ik een lastige dubbelrol. Ik ben de ’Burgermoeder’ die een luisterend oor en een arm om de schouder aanbiedt als mensen in nood zitten. Tegelijkertijd word ik ook geacht om het vastgesteld beleid uit te voeren. Dat betekent dan, dat ik soms helemaal niet die lieve, zorgzame Burgemeester kan zijn, maar dat ik streng moet zijn, omdat er regels moeten worden toegepast.”

De Burgemeester, die 60 jarige huwelijksparen bezoekt en gezellig voorleest op scholen belandt als bestuurder mede door sociale Media steeds vaker in steeds heftigere conflicten. Moet die functie niet eens helemaal worden herzien? Zitten die twee rollen elkaar niet ontzettend in de weg?

Mijn ervaring is van niet. Ik snap wel dat het voor inwoners, die met die twee kanten hebben te maken wel eens heel lastig kan zijn. Maar inderdaad, de discussies over het Burgemeester ambt zijn eindeloos en actueel. Er zijn gelukkig nog steeds heel veel mensen die Burgemeester willen worden. Maar ik denk niet dat iedereen zich realiseert wat je te wachten staat. Dat wist ik ook niet.

De gemiddelde kwaliteit van een gemeenteraadslid, waar dan ook, is afgenomen. Dat heeft te maken met de verharde maatschappij, het toegenomen afbrand risico en de relatief kleine financiële vergoeding. Is er nog wel een toekomst voor een gemeenteraad in de huidige constructie?

Dat vraag ik me ook weleens af. Lang geleden hebben we dit democratische bestel zo afgesproken. Ik zie ook, dat een persoonsfracties er een ongelooflijke klus aan hebben. Eigenlijk niet te doen. Ik heb diep respect voor mensen, die de gemeenteraad in gaan. Je hebt er bijna een dagtaak aan om dat goed te doen. Ik vind het ook zorgelijk, dat er een vergoeding is bedacht op basis, waarvan je dan een dag in de week minder zou kunnen werken, als je een baan hebt. Dat is belachelijk.

Het wordt er niet beter op, omdat er veel splinterfracties ontstaan door mensen, die uit een partij stappen en onder een andere naam verder gaan. De ’zetelrovers’. Je zou bij wet kunnen regelen, dat iemand gewoon moet vertrekken als hij of zij uit een partij stapt. Wegwezen, niet zelf een partijtje beginnen.

Nou, daar ben ik een groot voorstander van. Als je uit een partij stapt, moet je je zetel als raadslid beschikbaar stellen. Klaar. Punt uit. Dat zou bij wet moeten worden geregeld. Een hogere kiesdrempel? Dat vind ik wel een interessant punt om eens over te gaan praten.

Heeft U de afgelopen twaalf jaar en vooral de laatste periode wel eens gedacht: Mensen, zoekt het uit met zijn allen, ik ga wat anders doen met mijn leven.

Denkt lang na. “Nooit zo concreet. Ik ben geen opgever. Maar ik heb wel, euh, jullie willen tranen hè, je krijgt ze niet (grijns). Ik denk, dat het vorig jaar was, dat ik in een vergadering zat en zomaar flauw viel in een bespreking. Ik kwam weer bij, voelde me zo raar, zakte steeds weer weg. Ik ben toen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig is er niks geconstateerd. Ik ben er wel erg van geschrokken, mijn kinderen ook. Ik realiseerde me toen: ik kan het heel lang volhouden, maar dit doet het gedoe dus kennelijk met me. Ik liep tegen mijn grenzen aan. Het vroeg toch meer van me dan ik me tot dat moment realiseerde. Maar ik heb toch besloten die twaalf jaar te willen volmaken. In alle oprechtheid: ik heb van zo ontzettend veel dingen genoten in deze functie, dat die balans voor mij altijd is doorgeslagen naar het positieve.”

Er hoeft maar een klein beetje zout in zoete vla te zitten om die vla niet meer lekker te maken.

“Dan eet ik gewoon geen vla meer. Zo simpel is het.”

Als een van uw kinderen zou zeggen: mam, ik ga ergens solliciteren als Burgemeester. Wat zegt U dan?

Oooohhh/(ze lacht) Ik zou vragen: Weet je het zeker!? Dat heeft alles te maken met waar we het net over hebben gehad. Toch: het is en blijft nog steeds een prachtig ambt. Echt!

Heeft U zich wel eens bedreigd gevoeld?

Er is een keer iemand geweest, die mij op straat heeft uitgescholden. Dat vond ik heel dreigend. Wat er via sociale media op me af kwam vond ik niet bedreigend, wel heel ongemakkelijk. Ik schaamde me er ook voor, terwijl ik er niks aan kon doen. Stom hè.”

Lees ook:
Burgemeester Hafkamp van Bergen schaamt zich voor bestuurscultuur
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200106_7892817/BurgemeesterHafkamp-van-bergen-schaamt-zich-voor-bestuurscultuur

Vraagtekens bij wederzijds vertrouwen binnen politiek in Bergen gezet; Burgemeester Hetty Hafkamp reageert fel
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191003_94751548/vraagtekens-bij-wederzijds-vertrouwen-binnen-politiek-in-bergen-gezet-BurgemeesterHettyHafkamp-reageert-fel

Burgemeester Hetty Hafkamp vertrekt over een half jaar en ze bestrijdt dat ze geen zin meer zou hebben in gedoe in Bergen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_73859728/BurgemeesterHettyHafkamp-vertrekt-over-een-half-jaar-en-ze-bestrijdt-dat-ze-geen-zin-meer-zou-hebben-in-gedoe-in-bergen

Alkmaarse Courant, 1 maart 2020, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_10377232/bij-het-afscheid-van-Burgemeester-van-bergen-HettyHafkamp-ik-huilend-in-een-hoekje-ja

Vertrekkend Burgemeester van Bergen, Hetty Hafkamp: “Ik probeerde verdeelde raad te verbinden

Burgemeester Hetty Hafkamp (foto Jan Jong:jjfoto.nl)

Burgemeester Hetty Hafkamp (foto Jan Jong/jjfoto.nl)

Bergen – Natuurlijk had Hetty Hafkamp idealen en voornemens toen ze in Bergen kwam. Maar ze werd geconfronteerd met een raad, die flink verdeeld kon zijn, vooral in de jaren 2014 2018.

Ik heb jarenlang enorm mijn best gedaan om een verbindende rol tussen de partijen te spelen.”

Dat is niet altijd gelukt. Hafkamp heeft diverse colleges meegemaakt.

Tot 2014 ging het eigenlijk best soepel. Er was één groot conflictpunt, waarover maar geen besluit kwam. Het al dan niet bouwen van een nieuw gemeentehuis.

De raad was indertijd zo verdeeld, dat ze deze opdracht moest teruggeven. Ofschoon zeker niet iedereen, dat met haar eens zal zijn, ging het volgens Hafkamp in de periode 2014 2018 op een bepaalde manier wel goed.

Er werden belangrijke besluiten genomen, over de vier hete hangijzers bijvoorbeeld. En die kwamen op democratische wijze tot stand.”

Niettemin zag ook zij de verdeeldheid in de raad en het voortdurende verzet van groepen burgers tegen die genomen besluiten.

Ik heb geprobeerd stevig met de raad in gesprek te gaan over die pijnpunten. Dat mislukte telkens weer. Zo had ik meerdere data gepland om met de benen op tafel met elkaar te praten, om de verschillen te overbruggen. Tenslotte zitten ze er allemaal voor de burgers. Ik had zelfs een keer al voor een paar dagen een hotel geboekt.

Ze kon de boeking afzeggen. Er kwamen te veel afmeldingen.

Ik heb iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid aangesproken, maar het wantrouwen in elkaar over deze vier onderwerpen was groot. Daardoor was het ook heel moeilijk om uit de impasse te komen.”

Ze weet, dat veel inwoners van Bergen hadden gehoopt, dat het na de verkiezingen van 2018 anders zou gaan. Dat besluiten weer zouden worden teruggedraaid.

Maar als er dan zo’n grote meerderheid van de Bergenaren, dat zou hebben gewild, dan zou er wel een aanzienlijk duidelijkere verkiezingsuitslag zijn geweest.

Of Hafkamp meent dat de rust nu is teruggekeerd, nu er een brede coalitie zit?

Tja, het is maar net aan welke kant je staat.”

Niettemin stelde Bernt Schneiders in zijn onderzoek naar de bestuurscultuur in Bergen, dat de Burgemeester bij bepaalde onderwerpen ook raadsleden met een persoonlijk belang liet meepraten en stemmen. Hafkamp daarover.

Ik las dat in zijn onderzoek en heb zeven van de acht aanwezige fractievoorzitters in een vergadering gevraagd: wat speelt er dan, hoe zien jullie dat dan? Niemand had daar een antwoord op. Ik vind het vreemd, dat de heer Schneiders mij nooit heeft gevraagd naar een reactie, voordat hij zijn rapport presenteerde. Ik heb het als een groot gemis ervaren, dat er zonder vorm van wederhoor van alles werd geconstateerd en gesuggereerd, terwijl hij niet heeft gesproken met Wethouders, griffier en gemeentesecretaris. Met mij ongeveer drie kwartier.

Alkmaarse Courant, 1 maart 2020, 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200301_25678725/vertrekkend-Burgemeester-van-bergen-HettyHafkampik-probeerde-verdeelde-raad-te-verbinden

Burgemeester Hetty Hafkamp neemt afscheid van Bergen: “Het is nu een prachtig moment om het af te sluiten

Bergen – Na twaalf jaar neemt burgemeester Hetty Hafkamp (66) vandaag afscheid van de gemeente Bergen. In haar geliefde museum Kranenburgh wordt nog een laatste extra raadsvergadering gehouden, die in het teken staat van haar vertrek. Haar tijdelijke opvolger wordt Peter Rehwinkel, die onder meer Burgemeester van Groningen en waarnemer in Zaltbommel is geweest.

Het hoogtepunt van die twaalf jaar is volgens Hafkamp het moment, dat ze werd aangesteld in de kustgemeente. “Als iemand me, dat 15 jaar geleden had gezegd dan had ik het niet geloofd. Ik? Een dochter van een sluiswachter? Zo werkt dat niet! En dat ik dat twaalf jaar heb mogen doen daar ben ik oprecht dankbaar voor en daar ben ik trots op.”

Duinbranden

Toen Hafkamp twaalf jaar geleden in Bergen het ambtsketen omgehangen kreeg, kwam ze al vrij snel in een snelkookpan terecht. Tussen 2009 en 2011 woedden er meer dan 100 branden in het duingebied. Ze werd geroemd om haar kordate optreden. Wat bezielt U om hier met twee kleine kinderen te gaan fietsen?“, beet ze een ramptoerist destijds toe.

We zijn natuurlijk wel opgeleid als het gaat om crisis of rampenoefening maar op het moment, dat het realiteit is en mensen moeten worden geëvacueerd, dan is dat echt zó ingrijpend. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de brandweer en andere hulpverleners.”

Toch kwam de gemeente Bergen de laatste jaren vooral in het nieuws door de politieke onrust. Zo moesten meerdere Wethouders het veld ruimen en lagen de politieke partijen in de raad regelmatig met elkaar in de clinch. Op de vraag of ze niet eens een keer met de vuist op tafel wilde slaan antwoordt ze bevestigend. “Maar dat moet je als Burgemeester niet doen en willen. Ik sta tussen de partijen en ben van iedereen.”

Handhaving

Toch hebben niet alle inwoners, dat zo gevoeld. Zo zijn er inwoners die hun huis uit moesten, omdat ze daar illegaal zouden wonen. En dat werd haar persoonlijk aangerekend. Ze heeft dan ook een advies voor haar opvolger. “Met de kennis van nu zou ik zeggen, laat de portefeuille handhaving over aan een Wethouder. Het is politiek beladen geworden. Dat geldt niet alleen voor mij hier in Bergen maar voor heel veel andere Burgemeesters

Nu ze stopt als Burgemeester valt er volgens Hafkamp ook wel iets van haar schouders af. “Na twee volle ambtsperiodes is het nu een prachtig moment om het af te sluiten. De drukte, het week in week uit zestig uur werken, dat eist ook wel z’n tol. Ik ga lekker uitrusten en op vakantie. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga binnenkort fietsen in Spanje. Dat wordt wel even afzien, maar het maakt het hoofd leeg.

NH Nieuws, 2 maart 2020, 06.59 uur

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/262865/BurgemeesterHettyHafkamp-neemt-afscheid-van-bergen-het-is-nu-een-prachtig-moment-om-het-af-te-sluiten?fbclid=IwAR1oDvVRLCmLQqWz8SwWPW_vGsKSYQVG6yrmEUciXrGDZUjd88SAuTY8hwI

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp