Matthie Bergman – Fiat college voor kap bossen

Bergen – Het college van Bergen heeft Staatsbosbeheer de vergunning verleend voor onder meer de kap van twee bossen in de Schoorlse duinen. Het gaat om het Leeuwenkuil bos en het Dr. Van Steijn bos, in totaal twintig hectare. Ook mogen op zeven hectare de stobben worden gerooid.

Het verlenen van de vergunning stond woensdag in de gemeentekrant.

Woordvoerder Jan Engelbregt van de Stichting tot behoud van de Schoorlse en Noord Kennemer duinen, die fel tegen de kap is, vindt het besluit onbegrijpelijk:”Ik snap er niets van. We hebben zoveel support gekregen van mensen, die ons verzet steunen. De gemeenteraad van Bergen heeft twee jaar geleden nog in grote meerderheid het verzet tegen de kap gesteund. Bovendien druist dit in tegen de algemene verordening van de gemeente zelf.”

De stichting heeft al wel bij de gemeente een zienswijze ingediend en ook een bezwaar bij de voorzieningenrechter. De laatste heeft al om aanvullende informatie gevraagd.

Engelbregt verwacht overigens niet, dat de rechter het werk zal schorsen: “Dat is waarschijnlijk ook niet nodig. Provincie en SBB hebben eerder al verklaard, dat de kap pas begint als de gehele procedure is afgerond, inclusief de behandeling van de bezwaren. Dat wordt op z’n vroegst na de zomervakantie, omdat ook het broedseizoen een rol speel.”

’Beslistermijn’

De tegenstanders van de kap menen verder, dat de gemeente heeft verzuimd op tijd een besluit over de vergunning te nemen, dus voordat de wettelijke beslistermijn op 24 december zou zijn verlopen en in de gemeentekrant staat, dat die vergunning pas 3 januari is verleend.

Een woordvoerster van de gemeente ontkent echter, dat er te laat een besluit is genomen: “Het college heeft het besluit al op 18 december genomen”, aldus een woordvoerster. “Alleen is in overleg met SBB besloten het versturen van de vergunning uit te stellen, omdat anders de publicatie daarvan in de kerstvakantie zou zijn gevallen. Dan zouden we daarop kritiek hebben gekregen. Nu is de termijn van zes weken om bezwaren in te dienen pas 3 januari begonnen”, zo voegt zij toe.

De fractie van Behoorlijk Bestuur Bergen heeft inmiddels over het verlenen van de vergunning vragen aan het college gesteld.

Regionaal 10: ’Bij kap gevaar voor uitvoerder’

De kap van de dennenbomen in de Schoorlse duinen kan gevaar opleveren voor de werklieden. Dit in verband met mogelijk nog aanwezige munitie of mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit stelt Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen in vragen aan het college.

Bruin, maar ook de Stichting tot Behoud van de Schoorlse en Noord Kennemer duinen, zijn door Staatsbosbeheer (SBB) zelf op dit punt gewezen. De organisatie stelde namelijk in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de kap en het verwijderen van de boomstobben, dat veel onderzoek is gedaan, maar niet naar het mogelijk voorkomen van munitie in de grond. Bruin wijst ook op de mogelijkheid, dat in de duinen mogelijk ook nog stoffelijke resten uit de Tweede Wereldoorlog of eerdere oorlogen.

Omdat Staatsbosbeheer ’in de grond roert’ zoals dat heet, meent de stichting in ieder geval, dat een dergelijk onderzoek wel degelijk verplicht is.

Ook meldt Staatsbosbeheer, dat geen onderzoek is gedaan naar mogelijke archeologische resten in de grond in de duinen. Ook daarvan meent de stichting, dat dat eerst moet worden onderzocht, voordat de kap begint.

Alkmaarse Courant, 11 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoorlse+duinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp