Matthie Bergman – Coalitie Bergen: Kap van bos stilleggen + Kap in Schoorlse bos pas over twee jaar + NH Nieuws – Actiegroep tegen bomenkap Schoorl: “Dit is verminking”

Coalitie Bergen: Kap van bos stilleggen

Bergen – De drastische kap en het plaggen in de Schoorlse duinen moeten direct worden stilgelegd. Dit vragen de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen aan Commissaris van de Koning Johan Remkes.

De coalitiepartijen -Kies Lokaal, D66, PvdA en CDA- willen dat eerst de vragen worden beantwoord van de stichting (in oprichting) Behoud van Schoorls en Noord-Kennemer Duingebied die is voortgekomen uit de actiegroep Schoorls bos moet blijven. Die vragen zijn eerder al aan Remkes gestuurd. De petitie van de stichting tegen de kap en het plaggen is inmiddels door bijna 14.000 mensen getekend.
Duidelijkheid

D66-raadslid Marcel Halff bevestigt dat de coalitie eerst duidelijkheid wil hebben over nut en noodzaak van de kap en antwoord wil op de veertig vragen van de actiegroep. ,,Wij betwijfelen op dit moment namelijk echt of die kap en het plaggen noodzakelijk is. Wij zullen de Commissaris van de Koning tijdens zijn bezoek donderdag aan Bergen hierover ook vragen gaan stellen.’’

Het protest van de stichting richt zich tegen Staatsbosbeheer. Die wil ongeveer 96 hectare bos kappen en heidegebied afgraven om zo weer nattige valleien te krijgen.
Grijs

De bedoeling is om stuifduinen en lage begroeiing te krijgen in de eerste rijen duinen vanaf de kust. Zo denkt Staatsbosbeheer het zogeheten grijze duin te herstellen, dat vrijwel niet meer in Europa voorkomt.

NHD, 18-1-2017, 22:00 (Update 18-1-2017, 22:00)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28955230.ece/Coalitie-Bergen-Kap-van-bos-stilleggen_?lref=SR_4

Kap in Schoorlse bos pas over twee jaar

Bergen – Staatsbosbeheer begint niet eerder dan over twee jaar met de kap van zo’n 96 hectare bos in de Schoorlse Duinen. Maar eventuele hoop bij de tegenstanders werd snel gesmoord: ,,Eventuele bezwaren tegen die kap zullen vrijwel zeker geen kans maken.’’

Dit bleek tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad van Bergen, waarbij niet alleen tegenstanders van de kap aanwezig waren, maar ook een woordvoerster van de provincie en een boswachter van Staatsbosbeheer.

Tegenstandster Joke Volkers ziet geen heil in de plannen: ,,Het is een grootschalig, onomkeerbaar experiment van levend naar dood bos.’’ Zij hekelde opnieuw het ontbreken van samenspraak met de omwonenden over deze drastische plannen: ,,Wij voelen ons daardoor misleid en menen dat het vertrouwen van het volk is geschaad.’’

De petitie van de Stichting tot Behoud van het Schoorls- en Noord-Kennmer Duingebied in oprichting heeft dan ook al veertienduizend handtekeningen vergaard.

Doel van de stichting is dat er een nieuw plan komt, waarbij wel alle partijen worden betrokken. In aanloop daarheen zouden de werkzaamheden die nu al plaatshebben per direct moeten worden stilgelegd.

’Weinig kans’

Een woordvoerster van de provincie gaf de actievoerders echter weinig kans: ,,Op dit moment heeft het plaggen plaats. Dat zijn werkzaamheden, waartoe het Rijk al in 2015 heeft beslist. Ook de plannen voor de kap van de bossen zijn in het kader van het Europese Natura 2000-beleid vastgesteld. Ze komen in februari ter inzage te liggen, maar eventuele bezwaren hebben geen opschortende werking. Die bezwaren maken mijns inziens bovendien weinig kans, omdat het beheerplan netjes volgens de wet is opgesteld door de beste landelijke en internationale deskundigen.’’

Zij wees er nog wel op, dat Staatsbosbeheer zelf weinig of niets aan de plannen kan doen omdat die door Rijk en provincie zijn vastgesteld. ,,Staatsbosbeheer is slechts de uitvoerder.’’

Boswachter Laurens Bonenkamp hield niettemin een gloedvol betoog voor de plannen die volgens hem het gebied voor verdroging behoeden en die de biodiversiteit ten goede komen.

NHD, 20-1-2017, 0:02 (Update 20-1-2017, 0:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28959054.ece/Kap-in-Schoorlse-bos-pas-over-twee-jaar?lref=SR_4

Actiegroep tegen bomenkap Schoorl: “Dit is verminking”

Schoorl – Het is een gruwel voor de leden van de actiegroep “Schoorlse bos moet blijven’: de kap van bijna honderd hectare dennenbos in de Schoorlse duinen. Ze zijn daarom een petitie gestart en stappen naar de rechter.

Duizenden hebben de petitie tegen de kap van het dennenbos inmiddels getekend. Nog geen twee weken geleden ging de petitie online en vandaag stond de teller al rond de zevenduizend. Het geeft volgens de actiegroep aan dat de kap niet alleen hen, maar duidelijk ook vele anderen tegen de borst stuit.

Europese wetgeving

De geplande kap van zo’n vijftig voetbalvelden aan dennenbos komt voort uit de Europese Natura 2000 wetgeving. De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer hebben de opdracht gekregen in de Schoorlse duinen de oorspronkelijke natuur deels te herstellen. Bomen die ooit geplant zijn om het zand vast te houden moeten daarom plaatsmaken voor stuifduin.

“Maar niet alle bomen gaan weg”, legt boswachter Laurens Bonekamp uit. “We kappen alleen dennenbossen in de kuststrook, zodat de wind vrij spel krijgt. Het gaat hier om natuurherstel (https://www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen/). 88 procent van het totale bos wat we hier hebben blijft gewoon staan”. Uiteindelijk wordt de verhouding zand-bos fifty-fifty. “Maar dat is een proces van jaren, waarin we tussentijds controleren wat het effect is”.

Pure verminking

De actiegroep slijpt intussen de messen. “Dit is pure verminking”, foetert Joke Volkers. “Dat vermaledijde Natura 2000-plan. Het is al tientallen jaren oud. Inmiddels hebben we het klimaatakkoord van Parijs. Daarin staat dat we juist bomen moeten planten, en hier gaan ze kappen. Dat is toch de omgekeerde wereld?”

Naast het indienen van de petitie (http://schoorlsebosmoetblijven.nl/), die naar de politiek gaat, stapt de actiegroep ook naar de rechter. “We tekenen beroep aan bij de Raad van State”, zegt Wendela Smit. “We worstelen ons nu door alle rapporten en andere stukken. Niet iets wat we leuk vinden, maar we doen dit voor de volgende generatie. Die moet ook kunnen genieten van deze waardevolle natuur en schone lucht zonder fijnstof”.

Plan moet van tafel

Staatsbosbeheer wil in gesprek met de actiegroep. Maar als er alsnog gekapt wordt, zien de bezwaarmakers daar niets in. “Dit plan moet eerst van tafel”, stelt Aard Mors.

NH Nieuws, dinsdag 06 december 2016 | 17:29

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/196572/actiegroep-tegen-bomenkap-schoorl-dit-is-verminking