Matthie Bergman – ’Bezorgd over imago gemeente Bergen’ + Jan Snijder – Gemeenteraden op de schop, burger wil meer inspraak: D66 reageert

’Bezorgd over imago gemeente Bergen’

Bergen – ,,Er is een grote bezorgdheid onder de inwoners van Bergen of de gemeente wel naar ze luistert. Wat de gemeente uitstraalt is: ’jullie mogen kiezen wat jullie eten, maar maar het wordt wel spruitjes’.’’

’Je mag kiezen wat je eet, maar het wordt spruitjes’

Dit verklaarde Ineke Braak van GroenLinks donderdagavond tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Zij baseert de uitspraak op ’alle overweldigende reacties die wij krijgen’, onder meer over de plannen rond de herinrichting van het centrum van Bergen.

Maar ook de aangekondigde sluiting van Hoeve Overslot in Egmond aan Den Hoef heeft volgens Braak voor veel onrust gezorgd.

De partij wil een bijeenkomst van een voorbereidingscommissie volgende maand gebruiken om te kijken hoe en met welke middelen inwoners betrokken kunnen worden bij beleidsontwikkelingen. Als proefproject zou de ontwikkeling van het plan voor het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef kunnen worden gebruikt.

Ook D66 bleek zich gisteravond zorgen te maken over het democratische imago van de gemeente. De partij vraagt zich af of het niet mogelijk is ’de politiek’ uit te breiden met veertien extra burgercommissieleden die aan geen enkele partij zijn verbonden.

,,Dit kan het begin zijn van een fundamentele discussie in onze raad om binnen de democratische regels die zijn gesteld vernieuwing aan te brengen’’, aldus fractievoorzitter Jan Snijder.

De raad nam unaniem de motie aan waarin staat dat de Stichting Hafre in ieder geval in museumhoeve Overslot kan blijven zitten totdat de plannen voor het Slotkwartier definitief zijn. Wel moet de stichting akkoord gaan met het tekenen van een nieuwe gebruikersovereenkomst met een opzegtermijn van drie maanden. Hafre stelt nu een huurovereenkomst te hebben en daarmee onder de huurbeschermingswet te vallen.

De raad stemde tenslotte de verhoging van de toeristenbelasting weg.

NHD, 28-10-2016, 7:01 (Update 28-10-2016, 7:01)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28690901.ece/Bezorgd-over-imago-gemeente-Bergen_?lref=SR_2

Gemeenteraden op de schop, burger wil meer inspraak: D66 reageert

Een gemeenteraad met leden die één keer in de vier jaar worden gekozen, voldoet niet meer

Het is tijd voor veranderingen in de gemeentepolitiek, want de huidige politieke democratie voldoet niet meer. Dat schrijft een groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, wetenschappers en ondernemers zo meldt de NOS.

Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zou dat ook voor Bergen kunnen gelden?

Burgers willen namelijk ook invloed uitoefenen buiten de verkiezingen om. De groep wil daarom dat de Gemeentewet volgend jaar aangepast wordt, zodat een aantal gemeenten in 2018 kan experimenteren met nieuwe democratische vormen. “In die experimenten moet de samenleving meer invloed krijgen”, legt Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen uit. Hij is een van de twintig burgemeesters die pleiten voor meer burgerzeggenschap.

Het is de bedoeling dat een aantal gemeenten na de wetswijziging verschillende experimenten gaat uitvoeren, in samenwerking met het ministerie, zegt Blase. De groep vernieuwers stelt drie concrete wijzigingen voor.

Drie voorbeelden waarmee in verschillende gemeenten kan worden geëxperimenteerd:

1: De helft van de gemeenteraad wordt niet gekozen maar geloot;

2: Er wordt een veel grotere gemeenteraad opgetuigd, met 150 vertegenwoordigers vanuit de burgers. Die mensen komen drie keer per jaar bijeen. Wanneer zij iets besluiten, moeten de wethouders dit uitvoeren;

3: Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen.

De burgemeester van Vlaardingen is hoopvol gestemd over de haalbaarheid van een wetswijziging in 2017. “Als het nu in de steigers wordt gezet, dan kan het.”

De experimenten zullen daarna gevolgd worden door wetenschappers die zich bij zijn groep hebben aangesloten. “Zij gaan het onderzoeken, kijken wat werkt en volgen waarom dingen gaan zoals ze gaan”, zegt Blase.

De kwetsbare democratie

Populisme als oplossing voor de onder vuur liggende democratie is geen veelbelovende weg. Het huidige vertegenwoordigende stelsel heeft een draagvlak probleem.

Het populisme louter wegzetten als een vorm van antipolitiek lijkt me intellectueel oneerlijk. Op zijn best is het een uiting om de crisis van de democratie te agenderen en vernieuwing te bevorderen.

Tegenstanders vragen zich af of daarmee de efficiëntie, de daadkracht van besturen, geholpen is.

Krijg je een beter bestuur met andere figuren aan boord? Voor hen lijkt niet het probleem het personeel van de democratie, maar de democratie zelf.

Maar hoe verder? Idee!

Is het uitbreiden van de vertegenwoordiging, niet gebonden aan partijen een mogelijkheid.

Waarom zouden we in Bergen niet 14 burgercommissieleden – niet partijgebonden- toevoegen aan het vertegenwoordigende areaal…door middel van loting en steeds met een deelname van 1 of 2 jaar?

Dit D66 idee kan het begin zijn van een fundamentele discussie binnen onze Raad om vernieuwing aan te brengen met in acht name van democratische regels die zijn gesteld.

Deze vernieuwing moet tegemoet komen aan een versterking van draagvlak en een bevordering van daadkrachtig besturen.

Daarbij moeten we wel waken voor een feestje van beter opgeleiden. Een verandering moet alle lagen van de bevolking dienen.

Hoor graag van het college hoe we dit onderwerp het beste kunnen agenderen.

Het is nu wel erg makkelijk om vanachter je laptop of tablet of smart phone via social media je keiharde standpunt of stellingname te poneren en vervolgens nagenoeg niet bevattelijk te zijn voor de zienswijze van een ander. Nee, beter nog: zonder enige gene proberen bestuurders onderuit te halen en te beledigen.

Leven we toch teveel in het tijdperk dat Diederik Samsom jaren geleden de “Dikke IK” noemde en dit begrip vervolgens door Mark Rutte werd gekopieerd. Maar wat levert het ons op?

Er is natuurlijk ruimte voor verschillen van mening, maar ook voor samenwerken en mogelijkheden zoeken om daadkrachtige besluiten te nemen in het algemeen belang. Want linksom of rechtsom, ieder besluit zal altijd ter discussie worden gesteld, zeker wanneer het vanuit een NIMBY perspectief wordt benaderd.

Onze eigen TRUMP democratie; ik respecteer uw besluiten…….zolang ik maar gelijk krijg???

Politiek is niet voor bange mensen en wie niet tegen de hitte van de oven kan moet niet in de keuken willen staan. Twee hele rake typeringen. Echter, door samenwerken kunnen we het ook aantrekkelijk houden om aan het openbaar bestuur deel te nemen. Laten we het tij keren en openstaan voor een verandering waarin we samen sterker zijn: inwoners en bestuur.

Democratie

Bewaak de democratie, die
Sneller verloren gaat dan geschiedenis kan leren

Hou je ogen open, hoor
Hoe de mensen praten

Ervaar je van dichtbij
Het einde van een tijdperk?

Bewaak de democratie, die
Suddert op een waakvlam

Besef
Dat heilig vuur kan doven

Vecht voor vrijheid, zonder twijfel
Laat de angst niet overwinnen

Bewaak de democratie, die
Van binnenuit wordt uitgehold

Verover de harten
Van hen die niet geloven

Beloof niet meer
Dan vrijheid waar kan maken

Bewaak de democratie, die
Uiteenspat als een zeepbel

Behoed je voor het zeepsop, dat
Prikkelt in je ogen

Hou je ogen open, hoor
Hoe de mensen praten

Bewaak de democratie, die
Sneller verloren gaat dan geschiedenis kan leren.

(Dichter: Jairo van Lunteren)

Jan Snijder,
fractievoorzitter D66 Bergen

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 26-10-2016 16:34

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/gemeenteraden-op-de-schop,-burger-wil-meer-inspraak.-d66-reageert/7524