Matthie Bergman – Bergen: toch geld voor handhaving

Bergen – Het college van b en w van de gemeente Bergen wil toch vijftigduizend euro in de pot handhaving stoppen, die de gemeenteraad eerder had geschrapt. Het kijkt ook, of bewoning in sommige gevallen kan worden gelegaliseerd.

Dit onder druk van de provincie, die maatregelen verlangt vanwege illegale permanente bewoning van recreatiewoningen en de illegale bouw van die woningen. Voor de aanpak hiervan had het college voor volgend jaar een budget van vijftigduizend euro gereserveerd. De gemeenteraad zette daar echter in juli van dit jaar een streep door.

De provincie Noord-Holland heeft in een brief van 29 september van dit jaar echter geëist dat de gemeente de handhaving beter aanpakt. Daarvoor moet de gemeente voor 1 januari volgend jaar bij Gedeputeerde Staten een strategisch plan van aanpak inleveren.

Uitvoering

Dat plan van aanpak is inmiddels gereed, maar een van de gevolgen is wel dat die vijftigduizend euro opnieuw hiervoor moeten worden bestemd, omdat de uitvoering van dat plan anders niet kan worden gefinancierd.

Het plan van aanpak houdt onder meer in dat de gemeente gaat optreden tegen mensen die zich in de Basisregistratie Personen in een recreatiewoning hebben ingeschreven en daar zonder gedoogbeschikking of omgevingsvergunning wonen. Daarvoor wordt een fulltime-kracht ingehuurd. Als er aanvragen voor een gedoogbeschikking komen, moet deze persoon die ook afhandelen.

Het college gaat ook kijken of bepaalde bewoning van recreatiewoningen in de bestemmingsplannen kan worden opgenomen. ,,Bijvoorbeeld door ze te bestemmen als woning of een dubbelbestemming op het perceel te leggen’’, aldus het college, dat bovendien nadenkt over een proefproject hiervoor.

Woonbestemming

Wel waarschuwen burgemeester en wethouders alvast dat, ongeacht de uitkomst van die proef, de handhaving op de bewoning van recreatiewoningen altijd noodzakelijk zal blijven. ,,Bepaalde objecten kunnen immers nooit een woonbestemming of iets dergelijks krijgen.’’

B en W wijzen er nog eens op dat de provincie de gemeente onder verscherpt toezicht heeft gesteld omdat er zonder budget geen uitvoering kan worden gegeven aan dit handhavingsbeleid.

De precieze tekst van het plan van aanpak dat het college gaat presenteren is overigens nog niet openbaar gemaakt.

NHD, 31-12-2016, 8:38 (Update 31-12-2016, 8:47)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28905776.ece/Bergen-toch-geld-voor-handhaving_?lref=r_regionaal