Matthie Bergman – Anema uit politiek + Huizenkopers + Fabbrica + Aanbouwen + Begroting Bergen 2.0 + Aanvragen afhandelen + Marijn Gijsbertsen – Hotel Nassau + Dossier + Dure ambtenaren

Anema stapt uit politiek

Bergen – Fractievoorzitter Annelies Anema van Gemeentebelangen BES stapt om gezondheidsredenen per direct uit de gemeenteraad.

Haar collega Hans Haring vervangt Anema als fractievoorzitter. Hij stelt: “De manier van politiek bedrijven, zoals dat op dit moment in Bergen gebeurt, is voor Annelies niet langer aanvaardbaar en een bedreiging voor haar gezondheid.”

De fractie ervaart het stoppen van Anema als een enorm verlies: “Annelies is enorm sociaal bewogen, maar ook erg emotioneel. Resultaat was, dat ze zeven dagen in de week met raadswerk bezig was.”

De raadszetel wordt per 1 november opgevuld door Meis de Jongh.

’Uiterst koele verhoudingen’

’Verhouding in raad zijn nog uiterst koel’

Een van de dingen, waartegen Annelies Anema aanliep, was dat “alle goede bedoelingen ten spijt, de onderlinge verhoudingen in de raad nog steeds uiterst koel zijn’.

De lijsttrekker van Gemeentebelangen BES, die zo hard streefde naar democratische vernieuwing en een raadsbreed bestuursakkoord, moest constateren: „Er is geen saamhorigheid. Er wordt met wantrouwen naar elkaar gekeken en nog steeds vanuit de loopgraven geopereerd.”

Nieuwe en positieve ideeën van de coalitie, bijvoorbeeld over democratische vernieuwing, worden volgens haar negatief benaderd.

Zij stelt verder: “Misschien ben ik naïef geweest en dacht ik de wereld te kunnen veranderen. Het blijkt toch zwaarder te zijn, dan ik had gedacht. De samenwerking zit muurvast, het blijft een ’loopgravenoorlog’, voornamelijk gebaseerd op de vier grote projecten. De sfeer is negatief, niet constructief opbouwend. Ik word er oprecht ongelukkig van. Dat heeft geresulteerd in het feit, dat ik nu drie weken thuis ben met een zeer hoge bloeddruk en onregelmatige hartslag. Ik kies nu voor mijn rust en mijn gezin.”

Alkmaarse Courant, 18 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Acties tegen huizenkopers

Bergen – De fractie van D66 in Bergen wil dat het college en de raad meer gaan doen tegen speculanten, die woningen in de gemeente Bergen kopen en die dan uitsluitend verhuren aan toeristen. “Alle wettelijke middelen moeten hiertegen worden ingezet, te beginnen bij een kadastraal onderzoek”, aldus D66 in vragen aan het college.

Het is een langslepende kwestie in de gemeente. Het adviesbureau BügelHajema berekenden in juli van dit jaar bijvoorbeeld, dat de gemeente 920 ‘gewone’ koopwoningen telt, die worden verhuurd aan toeristen. Deze vorm van verhuur is op basis van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van de bestemmingsplannen verboden.

Het college zei toen de verhuur van deze woningen aan toeristen te willen reguleren, in plaats van en totaal verbod af te kondigen.

’Topje ijsberg’

D66 wil nu snel actie. Fractievoorzitter Marcel Halff: “Wij weten, dat het afgelopen jaar speculanten al zo’n vijftig tot honderd woningen in Egmond aan Zee hebben opgekocht en die dan aan toeristen verhuren. Er zijn zelfs opkopers, die al twee, drie of zelfs vier woningen in Egmond bezitten. Wij horen bovendien, dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, omdat een veelvoud niet bekend wordt gemaakt.’’

Halff wijst onder meer naar de explosieve groei van airB&B’s. “Het is goed toeven in Egmond en dat weten ze in ons land en in het buitenland. En als je ziet welke prijzen ze vragen, dan begrijp je, dat die speculanten veel geld verdienen.”

Bovendien is er in de gemeente een sterke vergrijzing. Daardoor komen veel woningen leeg: “Opkopers slaan dan hun slag, maar die moeten we voor zijn’”, aldus Halff.

Maar de fractievoorzitter wijst er ook op, dat het wettelijk niet mag: “En er komt op deze manier geen Egmonder meer aan een woning en zeker geen jongeren. En als die het dorp verlaten, dan zullen ook basisvoorzieningen als scholen en sportverenigingen verdwijnen.”

D66 stelt een aantal concrete maatregelen voor. Eerst moet er een structurele raadpleging van het komen om de omvang van het probleem goed in kaart te krijgen.

’Verbieden’

Daarnaast wil de partij, dat er nog voor volgend jaar een verbod komt op het verstrekken van parkeervergunningen en bezoekerskaarten op adressen, waar men zelf niet als hoofdbewoners staat ingeschreven. Dit als wapen tegen deze ontwikkeling. “Veel inwoners kunnen nu al geen plek meer vinden.”

De partij wijst verder op de woningplannen van de gemeente: “We willen zo starters en doorstromers een kans geven een woning te kopen in de eigen kern. Maar als aan de andere kant veel woningen aan de woningmarkt worden onttrokken, is dat dweilen met de kraan open.”

Alkmaarse Courant, 13 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Geen nieuwe exploitant Fabbrica

Alkmaarse Courant, 20 september 2018

Alkmaarse Courant, 20 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Actie tegen storende aanbouwen

Matthie Bergman - Actie tegen storende aanbouwen, Alkmaarse Courant, 30 september 2018

Alkmaarse Courant, 30 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Begroting Bergen krijgt versie 2.0

Alkmaarse Courant, 26 september 2018

Alkmaarse Courant, 26 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

College Bergen mag aanvragen meer zelf afhandelen

Bergen – De politieke partijen in Bergen zijn bereid het college meer bevoegdheden te geven om aanvragen voor kleine bestemmingsplanwijzigingen af te wijzen.

Wijziging van bestemmingsplannen is nu de bevoegdheid van de gemeenteraad, niet van het college. Ook aanvragen voor een kleine wijziging, waarvan op voorhand is vast te stellen, dat die niet binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente past, moeten naar de raad.

Doordat de raad een keer per maand vergadert, duurt het vaak langer dan de wettelijke acht weken na indiening, waarop over een aanvraag een besluit moet worden genomen. Als het college het mandaat krijgt, kan vaak wel binnen acht weken een besluit worden genomen. Bij twijfel gaat zo’n aanvraag alsnog naar de raad.

Mocht het besluit van het college toch te lang op zich laten wachten en de gemeente in gebreke worden gesteld, dan wil het college ook dat afhandelen.

Zowel VVD als Kies Lokaal heeft er wel bij wethouder Frits Westerkamp op aangedrongen de regels voor het ’afschieten’ van een aanvraag niet te strak te hanteren.

“We willen dat ruimhartiger naar aanvragen wordt gekeken. We willen uit die strikte kaders”, aldus VVD’er Dirk Haarsma.

Westerkamp zegde dit met alle plezier toe: “We gaan ruimer kijken en daar waar het niet mogelijk is, gaan we kijken of het op een andere manier wel kan.”

De wethouder zegde verder toe, dat de raad met een zekere regelmaat een lijst krijgt met welke aanvragen er zijn afgekeurd en waarom.

Alkmaarse Courant, 20 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Hotel Nassau gaat door op gekozen route

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

’Héle dossier rond Bergens Hotel Nassau moet op tafel’

Bewoners nemen geen genoegen met WOB stukken

Bergen – De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee neemt geen genoegen met de documenten over Hotel Nassau, die zij via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) van de gemeente heeft gekregen.

“Wij willen alles op tafel, volledige openheid van zaken”, aldus zegsvrouw Ineke Aronds van de bewonersgroep. Dit gezelschap is fel gekant tegen nieuwbouwplannen van Henk Deen en Bastiaan Smit voor het huidige, gedateerde hotel.

“We hebben het vermoeden, dat er meer aan de hand is, dan we nu te zien krijgen, dat dingen verborgen worden gehouden’’, stelt Aronds. Dat ’niet pluis gevoel’ wordt mede veroorzaakt, doordat de met strafontslag gestuurde topambtenaar Eric van H. namens de gemeente Bergen projectleider in het dossier Hotel Nassau was.

Steekpenningen

Hij wordt – bij een ander project – verdacht van het aannemen van steekpenningen. “Wat er rond Hotel Nassau precies aan de hand is, weten we niet, gevoelsmatig klopt er iets niet. We willen de kans krijgen, dat op basis van álle stukken zelf te kunnen beoordelen.’’

Het nieuwe Hotel Nassau moet straks bestaan uit twee driehoekige gebouwen in het duin, met respectievelijk zestig kamers en twintig koopappartementen. Daarbij komen onder meer een ondergrondse parkeergarage, horeca, wellness ruimte, zwembad en congrescentrum. Tegen het miljoenenproject bestaat verzet, omdat het in de ogen van diverse Bergenaren te grootschalig is en de nieuwbouw straks boven het Rode Plein uitsteekt.

De bewonersgroep heeft na haar WOB verzoek van de gemeente Bergen in totaal 106 e-mails, drie documenten en 39 bijlagen gekregen. Vanwege de privacy en vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn namen, contactgegevens plus bedragen in declaraties en facturen geanonimiseerd en onleesbaar gemaakt.

Verder kan geen informatie over onderling SMS- en Whatsapp verkeer worden verstrekt, omdat betrokkenen geen werktelefoons van de gemeente hadden. Zo blijkt uit onderzoek door deze krant, die ook inzage in de vrijgegeven WOB stukken (in totaal 250 pagina’s) heeft gehad.

’Doorgeefluik’

Het blijkt, dat de gemeente meerdere malen als ’doorgeefluik’ van rekeningen heeft gefungeerd. Aronds: “Het met een U bocht versturen van rekeningen vinden wij heel vreemd. Alleen dat roept al vragen op.” De gemeente was gisteren niet in de gelegenheid commentaar te geven.

Noordhollands Dagblad, 18 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/bewonersgroep-neemt-geen-genoegen-met-wob-stukken-hele-dossier-rond-bergens-hotel-nassau

Dure ambtenaren in Bergen

Alkmaarse Courant, 16 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 16 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annelies+Anema
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fabbrica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Nassau