Matthie Bergman – 7 Dorpelingen in Bergen toch winnaar geworden + Hafkamp: ’Om Harmonie met nek aangekeken’ + Mark Minnema – Witte zakdoekjes voor de tranen

7 Dorpelingen in Bergen toch winnaar geworden

Bergen – Een meerderheid van de gemeenteraad van Bergen heeft gisteravond voor het plan De 7 Dorpelingen van Schrama BV gestemd voor de herinrichting van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Een motie van afkeuring van de oppositie tegen wethouder Odile Rasch haalde het niet.

Het plan werd met twaalf tegen tien stemmen aangenomen. De enige ’dissident’ was Andre van der Leij van de PvdA. Hij stemde voor het alternatief In Harmonie van Stichting Mooier Bergen.

Al vanaf het begin van de vergadering was het al duidelijk dat de coalitie de rijen gesloten hield en achter het voorstel van het college voor Schrama zou blijven staan. Ook de aan het begin van de vergadering rondgedeelde moties en amendementen wezen erop: vrijwel alle waren verzoeken om enige aanpassingen van het plan De 7 Dorpelingen.

Een emotioneel betoog van Annemiek Paping van de VVD leek een kentering in de discussie te brengen. Zij richtte zich rechtstreeks tot ’burgermoeder’ Hetty Hafkamp: ,,Ik zie tweespalt in Bergen. Ook in de raad. Dat ervaar ik als heel naar. U burgermoeder moet iets doen. Zoek een compromis.’’ Zij vroeg de burgemeester het college over te halen te stemmen voor een uitstel van uiterlijk drie maanden. In die tijd zou een expertteam van binnenlandse zaken de plannen tegen het licht kunnen houden.

Hafkamp legde dit in een schorsing inderdaad aan het college voor, maar dat besloot het verzoek niet te honoreren.

NHD, 16-12-2016, 0:48 (Update 16-12-2016, 0:48)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28864593.ece/7-Dorpelingen-in-Bergen-toch-winnaar-geworden?lref=r_regionaal

Hafkamp: ’Om Harmonie met nek aangekeken’

BERGEN – De burgemeester van Bergen zag gisteravond voor een schorsing nog tweespalt in haar gemeente. Na de schorsing was zij ’milder’ en sprak zij van meningen die verdeeld waren. Maar toch erkende Hetty Hafkamp: ,,Ook ik word door sommigen in deze kwestie met de nek aangekeken.’’

oe men het wendt of keert: de keus tussen De 7 Dorpelingen of In Harmonie heeft het dorp wel degelijk in twee kampen verdeeld. Ook gisteravond tijdens de gemeenteraad werd herhaaldelijk gesteld, dat daarbij de grenzen van fatsoen wel eens zijn overschreden.

Paping toonde openlijk daar zeer veel moeite mee te hebben gehad en deed daarom een indrukwekkend en klemmend verzoek op Hafkamp. De laatste verklaarde in eerste instantie ook tweespalt te hebben ervaren: ,,Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat nooit eerder zo’n groot plan in de gemeenteraad is geweest.’’

Verfraaid

Zij wees er op dat het toch het college is dat moet beslissen om uitstel voor te leggen aan de raad. Na de schorsing bleek dat de wethouders daar ieder geval tegen waren. Wethouder Odile Rasch: ,,Weer uitstel zou ons terugbrengen naar waar we twee jaar geleden stonden. Toen echter kwam de structuurvisie en zijn de plannen van Schrama fors verfraaid.’’

Zij vond het jammer dat de tegenstanders het plan niet willen accepteren, ook al is het besluit voor Schrama te kiezen volgens het college zeer zorgvuldig genomen.
Wantrouwen

De oppositie was het daar absoluut niet mee eens. VVD-fractievoorzitter Cees Roem kwam namens zijn partij en Gemeentebelangen BES en Groen Links met een motie van wantrouwen tegen Rasch: ,,Het college en de wethouder heeft de raad te laat en onvolledig van informatie voorzien. De wethouder heeft ook geen verbindende rol gespeeld toen de de standpunten zich verhardden. Zij koos in plaats daarvan voor een plan met de minste draagvlak. Daarmee heeft zij de geloofwaardigheid van het bestuur ondermijnd en de weg vrij gemaakt voor langdurige juridische procedures.’’
’Beschamend’

D66’er Marcel Halff noemde de motie ’beschamend’: ,,Als het mogelijk was een motie van treurnis tegen de oppositie in te dienen, dan had ik dat nu gedaan. Het proces is zorgvuldig verlopen. Maar u krijgt u zin niet en nu draagt u bij tot tweespalt.’’ De overige coalitiepartijen steunden hem en de motie werd verworpen.

NHD, 16-12-2016, 7:50 (Update 16-12-2016, 7:50)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28864596.ece/Hafkamp-Om-Harmonie-met-nek-aangekeken_?lref=r_regionaal

Witte zakdoekjes voor de tranen

Bergen – Er zijn witte zakdoekjes. Bij binnenkomst worden ze uitgedeeld uit. ’Niet mee eens = zwaaien met zakdoek’, luidt de handleiding.

’Een bezield dorp verkwanselt zijn ziel in duiten dieverij’

We kennen dat uit het voetbal, zwaaien betekent: kras maar op, trainer. Of wethouder misschien? Hoe dan ook, tegenstanders van plan De 7 Dorpelingen zijn deze donderdagavond goed vertegenwoordigd tijdens de Bergense raadsvergadering, waar een besluit moet worden genomen over de Harmonielocatie. Een kwestie die het dorp splijt, daar zijn velen het dan weer wel over eens.

Maar van ’t schreeuwen zijn ze niet, zegt Peqqy, die zakdoekjes uitdeelt. „Door te zwaaien spreek je met je hart. Maar je kunt er ook je tranen mee drogen.”

Twee securitymensen zijn ingehuurd om de orde te bewaken. Maar het is veel rustiger dan twee weken geleden, toen er 280 mensen, meest tegenstanders van het plan De 7 Dorpelingen, waren. Vanavond volgt een vijftigtal de raadsverdadering via beeldschermen. Regelmatig zuchtend. Af en toe joelend. En luid applaudiserend wanneer raadslid Zeiler (Gemeentebelangen) het als een volleerd cabaretier heeft over de krommunicatie door het college.

En ook applaus natuurlijk als raadsleden pleiten voor uitstel, voor overleg tussen partijen. „Ze willen geen gezichtsverlies”, schampert iemand als wethouder Rasch dat later afwijst.

Als de raad dan voor het plan en tegen bemiddeling stemt is de bitterheid toch nog groot. ’Vreselijk’, zegt iemand. Een ander: „Je zag het aankomen, treurig.” En, het is nu eenmaal Bergen, Lucebert wordt geciteerd: ’Een bezield dorp dat thans bezeten zijn ziel verkwanselt in duitendieverij’. Het klinkt: we moeten geen tweede Callantsoog worden en de gewraakte Bakemaflat op het Plein komt ter sprake. Een Bergense zegt: „Het unieke karakter moet niet teloor gaan. Er wordt gesproken over elite van de Eeuwigelaan. Het tegendeel is waar. Iedereen wil het juist kleinschalig houden.”

Nadat de wethouder een motie van wantrouwen heeft overleefd, druipen de overblijvers morrend af. De securityman heeft een kalme avond gehad.

NHD, 16-12-2016, 7:35 (Update 16-12-2016, 7:35)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28864586.ece/Witte-zakdoekjes-voor-de-tranen_?lref=SubList