Maruschka Verhoek – To Be or Not to Be, HET ANTWOORD OP DE VRAGEN WAAR OM WE BESTAAN, EN OF WE BESTAAN

To Be or Not to Be, HET ANTWOORD OP DE VRAGEN WAAR OM WE BESTAAN, EN OF WE BESTAAN

All the world’s a stage, and all the men and woman merely players
William Shakespeare

Een van de bekendste en meest opgezochte zinnen ooit is “to be or not to be”.
Wikipedia geeft meer dan vier miljard zoekopdrachten weer!
Kennelijk leven existentiële (de vragen, die zich bezighouden met de reden, dat we bestaan) vragen bij ons allemaal. Ik denk, dat veel mensen het opzoeken, omdat ze zich afvragen wat Shakespeare met deze “catchy sentence” bedoelde, maar dat er ook veel mensen zich afvragen waarom ze hier zijn en wat dat zijn nu precies inhoudt.
Een zin, die op ongekende wijze het navolgende artikel samenvat. is de bovenstaande over de wereld als toneel en de mensen als spelers. Het zal u duidelijk worden waarom…

Bijna alle mensen vragen zich, vroeg of laat, af wat het zin van ons zijn is

Ik ga trachten om deze vraag vanuit een ongebruikelijke invalshoek te benaderen en ik kan u beloven, dat u nooit meer hetzelfde naar de werkelijkheid kan kijken al voorheen.
U zal wel een paar uur van uw leven moeite investeren, maar daar krijgt u een nieuwe kijk op de werkelijkheid voor terug!

Miljarden mensen keren zich generatie op generatie tot de mystiek, goden of moralistische doctrines om een antwoord te vinden. Natuurlijk, als je kiest om in een God te geloven of denkt te weten, dat er geesten zijn, die je zullen laten reïncarneren, zodat je bepaalde lessen kan leren of moet boeten voor fouten uit vorige levens, is alles opgelost. Sterker nog, kritische vragen zijn niet echt mogelijk meer, immers twijfel is een risico voor de premisse, dat goden bestaan.

Ik ga het iets anders benaderen, ik ga eerst eens kijken wat dat “zijn” is en of we eigenlijk wel bestaan, zoals we denken, dat we bestaan. Dit is een moeilijk begrip!
Nogmaals: Bestaan we wel, zoals we denken, dat we bestaan, is de realiteit wel wat we denken te weten, bestaat materie eigenlijk wel?
Omdat dit mogelijk de moeilijkste gedachte is, die u ooit nog zal ervaren, ga ik deze aan de hand van wat korte filmfragmenten uiteen zetten.

Bent U Klaar voor een Revolutie in uw Hoofd?

Het eerste korte filmpje gaat over een experiment met kleine deeltjes, elektronen. Elektronen zijn deeltjes van atomen en atomen zijn de bouwstenen van alles, alles bestaat uit atomen, althans dat is de gangbare opvatting.

Zoals u in het filmpje heeft kunnen zien is het bewezen, dat golven pas deeltjes kunnen zijn als ze worden waargenomen, daarvoor waren het golven van mogelijke plaatsen om tot ontstaan te komen. Hierover later meer, ik stel voor, dat u het filmpje rustig op u laat inwerken en nadenkt over het gegeven, dat de waarneming de existentie bepaald en niet andersom!

Als we goed kijken naar materie dan bestaat het uit lege ruimte, net als het universum.

Deze gedachte is net zo ingrijpend als de vorige over de waarneming en de realisatie van een deeltje.
Om het een en ander beter te begrijpen heb ik een filmpje hierover ingevoegd.
Het is een filmpje uit 1977 en dat zegt op zich al veel. Ik zal hier later op terug komen.

Inmiddels is het bekend, dat de kernen van atomen, de protonen en neutronen, uit weer andere deeltjes bestaan en dat ze dus niet massief zijn, of zelfs het kleinst ondeelbare zijn. Er zijn tientallen sub deeltjes, die voor de samenstelling van neutronen en protonen zorgen.
Onderzoek naar deze deeltjes wordt, onder andere, in Cern, Zwitserland, gedaan in de Large Hadron Collider. Hier onderzoekt men deeltjes, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor gravitatie of zwarte materie. Large Hadron Collider.

Onderzoek naar de samenstelling van kwantum-deeltjes (foto Slotvan)

Onderzoek naar de samenstelling van kwantum-deeltjes (foto Slotvan)

Het is moeilijk, maar noodzakelijk, om afstand nemen van alles wat u meende te weten over de werkelijkheid

Om u afstand te laten nemen van datgene wat u als zeker hebt aanvaard stel ik u voor om de volgende documentaire te bekijken en goed op te letten, misschien zelfs twee keer te kijken. Als u de gehele documentaire gekeken heeft, en ik adviseer u vooral op te letten als het deel over “de variabelen, die noodzakelijk zijn om de kosmos te laten bestaan” begint, dan gaat het u duidelijk worden dat we misschien in een virtuele realiteit leven, een spel van anderen of een virtuele werkelijkheid, een gevolg van iets anders. Dit “gevolg van iets anders” is, waar we op zullen uitkomen!
Er is echter, voortbordurend op deze nieuwe kennis, nog een andere mogelijkheid. Deze zal de essentie vormen van dit artikel.

We Still do Not Know (…) Are we Real?https://videopress.com/v/kifq4t3i

Eenvoudige God Diensten versus Diep Gaande Geloven

Christenen, joden of moslims hebben een zeer eenvoudig beeld van de kosmos; ze geloven, dat er een man was, die het universum in zes dagen maakte en daarna een dagje ging uitrusten. Het is weinig zinvol om hier serieus op in te gaan, zeker omdat het religies zijn, die zich opportunistisch aanpassen aan nieuwe inzichten. Van de platte aarde naar de ronde aarde en van zon draait om de aarde naar de aarde draait om de zon. Een god, die zich steeds vergist, kan nooit het universum in 6 dagen gemaakt hebben. Diepere geloven en filosofieën, zoals het gnosticisme en oosterse filosofieën zien de kosmos in een ander licht. Natuurlijk was er niet genoeg kennis om met gedetailleerde verklaringen te komen maar het idee van gnostici, dat de materiële wereld een schepping is vanuit kennis en dat de wereld, die God heeft gecreëerd een schaduw van kennis is, blijkt toch zeer nauwkeurig, zal later blijken. We gaan eens nader naar de idee van een schepping vanuit kennis kijken. Dit sluit nauw aan bij het dubbele spleet experiment en de theorieën, zoals deze in de documentaire “What we still don’t know” hebben geleerd.

Het Holografische Universum (1)

https://videopress.com/v/uMCqKddV

 In bovenstaande documentaire zult u kennis maken met de bekendste geleerden van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Eerst zult u de filmpjes zien, die ik al eerder in dit artikel geplaatst heb en hieruit zal volgen, dat de werkelijkheid een projectie is van informatie, net zoals u met een hologram kunt waarnemen. De documentaire laat zien, dat binnen een hologram alles echt is, maar dat de waarnemer van het hologram niet deel neemt aan het hologram; hij kan er enkel naar kijken.
De bovenstaande documentaire is het eerste deel van 5 delen. In het eerste deel leert u, dat we een hologram zijn, de werkelijkheid is een tweedimensionaal veld van informatie. In de volgende delen gaat u leren, dat onze hersenen ook een hologram zijn, dat wat we zien niet alleen een hologram is, maar waar we mee waarnemen ook.
het bewijs wordt aan de hand van experimenten aangeleverd en onderzoekers laten zelfs zien, dat onze hersenen de werkelijkheid waarnemen voordat deze ontstaan is.
Een belangrijk aspect is het feit, dat we door ons bewustzijn de werkelijkheid vorm geven; het bewustzijn schept dus de selectie uit de golven van mogelijkheden.
We hebben een vrije wil, omdat het bewustzijn de schepper is en het selectiemechanisme en buiten de wetten van het universum staat.

Uiteindelijk kunt u het beste een paar uur van uw leven investeren en ontdekken wat het nut is van deze kennis, INVLOED HEBBEN OP UW LOT.
Uw lot in de holografische wereld!
Er zijn vijf delen, het eerste deel heeft u hierboven kunnen bekijken, de overige delen kunt u hier bekijken.

Het Holografische Universum (2)

https://youtu.be/vU6yCD_sEvU

Het Holografische Universum (3)

https://youtu.be/4L87pRqRrYE

Het Holografische Universum (4)

https://youtu.be/3uEQvawKTAQ

Het Holografische Universum (5)

https://youtu.be/-DpgE_4lF9Y

Conclusie

We leven in een universum, dat zijn bestaan vindt in ons bewustzijn en wij zijn daar een onderdeel van. Binnen het hologram is alles werkelijkheid.
In het eerste deel hebben we in ieder geval gezien. dat wij door ons bewustzijn de materiële werkelijkheid projecteren. Dat geeft ons een bijzondere rol in het universum.
In de volgende delen gaan we zien, dat we gebruik kunnen maken van het veld en de oneindige golf van alles wat is, alles wat was en alles wat zal zijn. Deze oneindige bron kan ons veel brengen in ons hologram.
Het is niet eenvoudig, het gaat tegen alles wat we dachten te weten, maar nadat we daar overheen zijn opent het een nieuw inzicht.
Ik denk, dat u met hetzelfde gemak uren aan series, sport of ander vertier besteed en dat een paar uur aan deze kennis u nog veel meer vertier kan brengen.
Kennis van de mogelijkheden kan uw leven makkelijker en welvarender maken, het kan u meer vrije tijd geven… Dat lijkt mij een mooie investering!

Crimesite Slotvan, datum onbekend

https://www.slotvan.nl/antwoord-waarom-we-bestaan/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maruschka+Verhoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=To+Be+or+Not+to+Be
https://robscholtemuseum.nl/?s=William+Shakespeare
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+World’s+A+Stage
https://robscholtemuseum.nl/?s=All+the+Men+and+Woman+Merely+Players
https://robscholtemuseum.nl/?s=Universum