Maruschka Verhoek – Het verhoor en wat je moet weten als je verhoord wordt + Peter Vlemmix – PANOPTICON | Full documentary on your privacy

Het verhoor en wat je moet weten als je verhoord wordt

Een ervaren advocaat zei ooit eens tegen mij, dat er twee soorten ondernemers zijn, namelijk ondernemers, die met justitie in aanraking geweest zijn en ondernemers, die nog niet met justitie in aanraking geweest zijn.

In 1939 dachten we ook, dat het goed zou komen: de burger van vandaag kan de misdadiger van morgen zijn.
De wereld, waarin we leven, verandert snel, we hebben het grootste deel van onze soevereiniteit aan het Moloch, de EU, overgedragen en overheden hebben steeds meer bevoegdheden om diep in ons persoonlijk leven te graven zonder dat we daar weet van hebben. Privacy bestaat zo goed als niet als het op de bemoeienis van de staat aankomt. In de documentaire “Panopticon | De Film” van Peter Vlemmix, die ik al eerder heb aangedragen. In het artikel Autoriteit en Criminaliteit III heb ik laten zien, dat ons regime ver, zeer ver, gaat. Deze documentaire is uit 2011 en inmiddels is het nog schokkender dan de documentaire ons laat zien.

Er Is Meer Aan De Hand

Naast deze zorgelijke ontwikkeling zijn er nog andere ontwikkelingen, die de burger misschien niet voldoende opmerkt. De rechten van een verdachte hebben de laatste jaren flink ingeboet (vanwege de ernst, maar ook vanwege de complexiteit, ga ik een apart artikel aan dit onderwerp wijden) en we zien, met name op Europees niveau, nog veel ergere ontwikkelingen, die de gewone burger in de problemen kunnen doen belanden.
In diverse EU staten zien we een versnellende erosie van mensenrechten en de voorbeelden van deze erosie zijn talrijk. Frankrijk heeft al meer dan een half jaar de grondwet overboord gegooid en we zullen waarschijnlijk niet snel een opheffing van de “noodtoestand” zien, omdat Macron verklaart heeft dit pas te doen als terreur verslagen is, nooit dus. In Spanje hebben we de draconische “Gag Law”, dat de vrijheid om te demonstreren enorm beperkt. De extremistische staten in het Oosten, zoals Polen en de Baltische Staten, gebruiken de propaganda oorlog tegen Rusland als voorwendsel om mensen te arresteren voor “spionage of subversieve praktijken” (zie de meest recente gevallen aldaar in de pers). Kritische “Kremlin vriendelijke” pers wordt de toegang tot het land geweigerd en de problematische persvrijheid in Polen is genoegzaam bekend en zelfs voor de EU problematisch om nog te verdedigen.

De Toekomst

Al met al bizarre ontwikkelingen en als we deze lijn doortrekken, kunnen we, net als in 1940, verwachten, dat “onschuldige mensen” opeens het doelwit zijn van ideologische vervolging. In dat geval is het goed om te weten wat u te wachten staat en hoe u zich het beste kunt verdedigen. De impact van de onderstaande uitspraak van Boris Johnson is groot en heeft erkenning bij de kritische bewegingen en blinde woede bij de EU apparatchik teweeg gebracht, omdat deze eenvoudigweg geen commentaar dulden.
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4301400/2016/05/15/Boris-Johnson-Europa-wil-superstaat-net-als-Hitler.dhtml

De Verdachte Van Een Misdrijf

Wat als je een verdachte bent van een misdrijf? Maak ik een mogelijke misdadiger niet wijzer dan hij moet zijn? Nee, de rechtsgang is juist gediend als het slachtoffer en de verdachte zich zo goed mogelijk kunnen verdedigen. We zien nu al de hoogst opmerkelijke trend, dat verdachten met geld zich kunnen afkopen en verdachten zonder geld, dat niet kunnen (later hierover meer in het volgend deel), ook zien we, dat verdachten met geld zich een advocaat bij het verhoor kunnen permitteren, terwijl arme mensen, dat niet kunnen (ook hierover meer in het volgende deel). Informatie, die niets kost, helpt deze steeds groter wordende kloof enigszins te verkleinen.

Het Verhoor

Helaas is er geen documentaire in het Nederlands te vinden over dit onderwerp (merkwaardig), maar is er in het Engels veel materiaal te vinden.
De onderstaande documentaire laat zien, dat het zonder kennis van zaken altijd onverstandig is om in gesprek te gaan. De verdachte zal moeten accepteren, dat hij of zij langdurig blootgesteld zal worden aan eenzame opsluiting (in NL wordt dat eufemistisch “In alle Beperkingen” genoemd) in een zeer sober onderkomen, maar het is op termijn een kleine opoffering om je straf aanzienlijk te verminderen of zelfs vrijgesproken te worden. Je hoeft zeker niet schuldig te zijn om in de gevangenis te belanden. Veel mensen hebben die illusie. Maar het besef. dat onderzoeken laten zien dat 15% (één op de zes) van de gevangenen onterecht in het gevang zit, zal die illusie doen verdwijnen. Het percentage groeit overigens nog gestaag!
http://nieuws.nl/populair/20150227/schatting-15-nederlandse-gedetineerden-onterecht-gevangenis/
Met recht draag ik dus deze informatie aan.

slotvan.nl, 21 november 2019A

https://www.slotvan.nl/het-verhoor-en-wat-je-moet-weten-als-je-verhoord-word1/

PANOPTICON | Full documentary on your privacy

Gepubliceerd op 23 feb. 2013

Have a buck to spare in support?
https://backme.org/content-creator/petervlemmix/

PANOPTICON
Web first release. Broadcast TV in many countries.

Do you have Nothing to hide? That makes you one of many. But control on your personal life is increasing.’

MORE
http://www.petervlemmix.com
https://twitter.com/petervlemmix

https://topdocumentaryfilms.com/panopticon/
https://www.imdb.com/title/tt2486744/
https://vimeo.com/52165457
https://www.demorgen.be/nieuws/zomerdocu-waarom-privacy-een-illusie-is~b7105113/
https://documentairenet.nl/panopticon-de-docu-over-jouw-privacy/

Reacties:
https://youtu.be/FUyB0Tsj6jE

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maruschka+Verhoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Vlemmix