Martijn Gijsbertsen – Meer werk voor burgemeesters: Gemeente vanaf 2020 loket meldingen ’verward persoon’

Alkmaar – Niet de politie, GGZ Noord Holland Noord of GGD Hollands Noorden, maar gemeenten worden per 1 januari 2020 het loket voor inwoners om melding te maken van personen, die verward gedrag vertonen.

Burgemeesters krijgen meer werk aan al dan niet overlastgevende en voor gevaarzetting zorgende figuren bij wie vermoedens van een psychiatrische stoornis bestaan“, stelt Marcel Monden, geneesheer directeur en psychiater van de GGZ Noord-Holland Noord.

Nieuwe wet

Volgens de deskundige hebben burgemeesters door invoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ’heel wat huiswerk te verrichten’.

Iedereen – familieleden, buren, vrienden, passanten – kan straks een verkennend onderzoek en aanvraag voor zorgmachtiging in gang zetten“, aldus Monden. “In plaats van dat een psychiater de burgemeester belt over een persoon met verward gedrag, wordt dat andersom.

Het komt volgens de nieuwe wet deels op het bordje van gemeentebesturen om medische expertise in te schakelen en de persoon in kwestie te laten beoordelen: daar waar het gaat om crisismaatregelen en verkennend onderzoek.

Monden: “Indien noodzaak tot verplichte zorg bestaat, moet de burgemeester de officier van justitie, melder en alle partners informeren, die in het vervolgtraject worden betrokken.

Het kan bij escalatie of ontsporing gaan om tijdelijke inbewaringstelling, crisismaatregelen, zoals een contact of straatverbod en zelfs dwangbehandeling, totdat de rechtbank een machtiging tot verplichte zorg afgeeft.

Ja, dat is een hele kluif. De persoon, die verward gedrag vertoont, moet bovendien in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. Diegene kan in hoger beroep gaan, waarbij de rechter de burgemeester kan oproepen om voor nadere toelichting te verschijnen.

Nazorg

Ook in de nazorg van personen met verward gedrag wordt van burgemeesters verwacht, dat zij een regisserende rol op zich nemen.

Zo stelt Marcel Monden, geneesheer directeur en psychiater van de GGZ Noord-Holland Noord. Hij loopt vooruit op de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die per 1 januari 2020 van kracht wordt. “Is iemand uitbehandeld en met ontslag een kliniek uit, dan moet via een woning, inkomen en werk deelname aan het maatschappelijk leven worden bevorderd. Alle partijen moeten in kennis worden gesteld, dat iemand vrij komt en naar huis mag.’’

Gaat iemand elders wonen, dan moet de collega burgemeester hierover worden ingeseind. “Ja, er komt heel veel rompslomp bij kijken. Dat wordt een enorme uitdaging.

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, uitte eerder in deze krant haar zorgen over de toename van verantwoordelijkheden door de nieuwe Wvggz.

Noord-Holland Noord kampt daarbij met een tekort aan psychiaters, psychologen en verpleegkundigen.

Missers

De wet is aangepast, zodat artsen, politie en gemeenten niet langer langs elkaar heen werken. Dit naar aanleiding van missers rondom de moord in februari 2014 op voormalig D66 politica Els Borst door de psychisch gestoorde Bart van U.

Volgens Martin Smeekes, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, staat er een taakverzwaring op stapel, maar ontstaat door de nieuwe regelgeving eerder aandacht voor personen, die dreigen af te glijden.

Wanneer iemand midden in de nacht de stereo op tien zet, vuilnis in en om het huis zich opstapelt of door het lint gaat, kan de omgeving sneller aan de bel trekken en hoeft niet maanden te worden gewacht tot een opname in gedwongen setting“, aldus Smeekes.

Gelukkig doen wij op dit vlak al aardig wat en is het aantal incidenten door verward gedrag in tegenstelling tot de rest van het land in deze regio niet toegenomen.

Uit politiecijfers blijkt, dat het aantal incidenten in heel Noord-Holland rond de 7.200 schommelt. “Gemeenten zullen linksom of rechtsom de handschoen moeten oppakken.

Helderse Courant, 25 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190324_63454195/zorg-van-personen-met-verward-gedrag-komt-op-bord-van-burgemeester-er-komt-heel-veel-rompslomp-bij-kijken

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/hedzer-faber-gemeenten-zijn-niet-klaar-voor-opvang-en-vervoer-verwarde-mensen-vervoer-verwarden-door-politie-is-straks-over-noodhulp-blijft/
https://robscholtemuseum.nl/carina-gutker-meeste-ggz-clienten-dh-gesteggel-over-privacy-ronald-den-boer-het-moet-leuker-worden-bij-de-dijk-nhd-afvalbakken-weghalen-een-blote-mededeling-van-het-college/