Martijn Gijsbertsen – ICT kosten in Hollands Kroon groeien + Lieke Hamers – Binnen kijken bij de meest vooruitstrevende gemeente + HK Actueel – Problemen bij bouw Microsoft serverpark

ICT kosten in Hollands Kroon blijven groeien

Het eind van de toenemende ICT kosten in de gemeente Hollands Kroon is nog lang niet in zicht. Zo voorspelt wethouder Theo de Groot.

“Behalve investeringen in het actueel houden van onze eigen netwerken en systemen, komen straks ook extra kosten van bijvoorbeeld de provinciale milieudienst RUD en andere gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden met andere overheden, red.) op ons af”, stelt hij.

De CDA-bestuurder laat doorschemeren, dat de ruim 1,1 miljoen euro, die in 2018 in Hollands Kroon extra op tafel komt – bovenop het al beschikbare ICT-budget van 2,8 miljoen – ’wettelijk en technisch noodzakelijk’ is.

Privacygegevens

Het geld is bedoeld voor een betere dienstverlening en een zo optimaal mogelijke beveiliging, tegen datalekken en cybercrime, maar onder meer ook ter bescherming van privacy gegevens.

Ondanks scepsis en twijfels bij de gemeenteraad over de kostenstijgingen is de politiek toch akkoord gegaan met deze uitbreiding van het ICT budget.

Onderzoek

Op aanraden van ChristenUnie raadslid Johan Paul de Groot gaat Hollands Kroon zich voor 6500 euro per jaar aansluiten bij een vergelijkend onderzoek, waarbij de ICT kosten van verschillende Nederlandse gemeenten (momenteel 28) op een rijtje worden gezet.

Op die manier kan volgens wethouder Groot in de gaten worden gehouden, of Hollands Kroon al dan niet uit de pas loopt met haar uitgaven op dat gebied.

Op vragen, of het zinvol is om samen met andere gemeenten ICT apparatuur en -programmatuur aan te schaffen, zegt Groot dat Hollands Kroon in gesprek is geweest met ’buren’.

“Iedere gemeente blijkt gebruik te maken van haar eigen software en programma’s. Daar valt in principe dus weinig winst te behalen.”

Website

De gemeentelijke website (http://www.hollandskroon.nl) is sinds kort veranderd en volgens Groot verbeterd. “Dingen zijn sneller te vinden en de site is een stuk overzichtelijker.”

Nog dit jaar zal een oproep onder inwoners worden gedaan, waarbij zij de site kunnen beoordelen en eventueel wensen of verbeteringen kunnen aangeven.

Noordhollands Dagblad, 6 november 2017, 20:05

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/ict-kosten-hollands-kroon-blijven-groeien

Binnen kijken bij de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland

Technologie verandert duidelijk en voelbaar onze steden. Over de hele wereld. En ook in Hollands Kroon. We veranderen in de wijze, waarop we leven en werken, onze woon en werkomgeving inrichten en de manier, waarop we ons organiseren. Bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder. Hollands Kroon liet andere wereldsteden achter zich door de progressieve, digitale transformatie, die de gemeente heeft ondergaan. Hierdoor is werken bij Hollands Kroon voor de ambtenaren bijna hetzelfde als zelfstandig ondernemer zijn. De gemeente werkt volledig in de cloud met Microsoft als technologische partner en heeft geen managers, urenbriefjes en vakantiedagen meer. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en resultaten. Het verhaal van Hollands Kroon verbeeldt, wat de digitale transformatie in het dagelijks leven betekent voor haar werknemers en inwoners en geeft antwoord op de vraag, hoe een andere kijk op zelfredzaamheid, autonomie en meer doen in minder tijd in de praktijk wordt beleefd. Door medewerkers én inwoners.

Via deze link lees je het achtergrondverhaal: https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/#1.

De gemeente Hollands Kroon

“We zouden nooit meer bij een andere gemeente kunnen werken.” Het is een veelgehoorde opmerking van de medewerkers van Hollands Kroon en alles behalve een verkooppraatje. Ze menen het. Want in een van de meest vooruitstrevende gemeenten van Nederland zijn er geen managers, tools om uren te schrijven en vakantiedagen. Werken bij de gemeente Hollands Kroon is bijna zelfstandig ondernemen.

Hoofdstuk 1

De regie in eigen handen

Het is soms even wennen, maar inwoners van Hollands Kroon kunnen digitaal een vergunning aanvragen en ontvangen, hun paspoort thuis laten bezorgen en meldingen aan de gemeente plaats je in een speciale app. Welkom in de gemeente van nu.

Digitaal een vergunning aanvragen en ontvangen, je paspoort gratis thuis laten bezorgen, in een speciale app aangeven, dat de heg om de hoek wel eens gesnoeid mag worden, en online aangifte doen van de geboorte van je kind. Het leven van inwoners een stukje makkelijker maken en die inwoners tegelijkertijd zelf redzamer maken, dát is wat Hollands Kroon wil. En daarmee wacht de gemeente niet tot de rest van Nederland overstag gaat.

Deze houding maakt haar een tikkeltje eigenwijs, dat wel. Maar anno 2016 is dat hard nodig. Onze samenleving is digitaler, flexibeler en meer open en on-demand. Als inwoners hebben we toegang tot steeds meer kennis, wat zorgt dat we mondiger en slimmer worden. Voor betutteling is steeds minder plaats. We willen zelf onze eigen keuzes kunnen maken, initiatief nemen en de regie in eigen hand houden, en we verwachten maatwerk van de overheid. Dat zien we niet alleen terug binnen de gemeente Hollands Kroon. Het is een landelijke, zelfs wereldwijde, trend.

Voor de gemeenten van nu geldt: minder geld, minder regel geving, maar ook meer doen. Op hun beurt wordt ook van inwoners meer zelfstandigheid verwacht. En zo worden de taken en verantwoordelijkheden van de overheid, gemeenten en de inwoners opnieuw verdeeld. Geen opgeheven vingertjes, maar met elkaar bekijken, waaraan behoefte is en hoe die behoefte kan worden vervuld. Hollands Kroon en haar inwoners streven naar een samenleving, waarin het makkelijker, sneller, beter en goedkoper kan.

Het is wel even wennen

“Dat was wel even wennen.” Meneer Jansen kon ineens geen telefonische melding meer doen aan de gemeente, dat moest via Fixi. Via de speciale app kunnen inwoners van Hollands Kroon eenvoudig melding maken van een gat in de weg, zwerfvuil of een kapot verkeersbord. Zo sta je niet langer in de wacht bij de telefooncentrale – met een oplopende telefoonrekening –, maar sta je direct in contact met het Meldingen team. Toen binnen vijf werkdagen het bericht kwam, dat het door hem aangevraagde snoei werk was voltooid, was hij aangenaam verrast. Tot hij eens naar buiten keek… en zag, dat er niets was veranderd.

“Een aantal teamleden was in eerste instantie bang om de verantwoordelijkheid te nemen. Ze moesten voelen, dat ze het vertrouwen krijgen en fouten mogen maken.”
Henno Tacx

Henno Tacx, bedrijfsleider Buitendienst Beheer team, moet nog steeds een beetje lachen om de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wat bleek: een familielid van meneer Jansen, dus met dezelfde achternaam, had eveneens een melding van snoei werk gedaan. “Bij hem was wel gesnoeid”, vertelt Tacx, die na de klacht van meneer Jansen samen met een medewerker langs ging om het voorval te bespreken. “Doordat we face to face gingen praten, waren we daar binnen vijf minuten achter. En was er meteen van beide kanten begrip.”

Communicatie is essentieel, weet Tacx, zeker in een wereld, die steeds digitaler wordt. Het vereist andere vaardigheden van zijn medewerkers. De mannen van het Meldingen team hebben nu rechtstreeks contact met de inwoner. “Ze bepalen zelf, of iets moet worden gemaakt of vervangen”, vertelt Tacx.”Een aantal teamleden was in eerste instantie bang om de verantwoordelijkheid te nemen. Ze moesten voelen, dat ze het vertrouwen krijgen en fouten mogen maken.”

Medewerkers krijgen veel meer vrijheid, dan voorheen: ze geven zelf invulling aan hun taken. Ze kwamen zelf met het idee om een training in communiceren met burgers te volgen, zodat ze beter weten, hoe ze dit nieuwe onderdeel van hun werk het beste kunnen aanpakken. “Tijdens een training op maat bedachten ze met elkaar om altijd met iets positiefs te beginnen als ze op bezoek gaan. Bijvoorbeeld: ‘Wat een prachtige tuin hebt u, ik snap dat die scheve tegels op de stoep u storen’.”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/#1

Hoofdstuk 2

De eenvoud van vrijheid en vertrouwen

De grootste veranderingen kunnen voort komen uit kleine menselijke veranderingen. Geef je medewerkers vrijheid, vertrouwen en ruimte om fouten te maken. Dan zie je wat ze daadwerkelijk kunnen betekenen voor je organisatie.

Eigenlijk klinkt het heel simpel. Geef medewerkers vertrouwen en je krijgt vertrouwen terug. Die visie: een organisatie bouwen op vertrouwen, ligt aan de basis van de werkwijze van Hollands Kroon – de gemeente, die in 2012 ontstond na een samenvoeging van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp.

De vier besturen hadden voor de fusie met elkaar bepaald, dat het in de toekomst anders moest. “Zij vonden, dat de oude antwoorden niet meer werkten voor nieuwe vraagstukken”, vertelt directeur Bedrijfsvoering Anja van der Horst. “De dienstverlening kon anders en beter, met meer mogelijkheden voor zelfontplooiing en meer verantwoordelijkheid voor zowel medewerkers als inwoners.”

Hollands Kroon is pas vier jaar verder, maar is nu al een van de meest innovatieve gemeenten van Nederland. Een gemeente, waar medewerkers zelf bepalen waar en wanneer ze werken. In de praktijk betekent dit, dat ze de ene keer aan een bureau op kantoor zitten en de andere keer met een laptop op schoot en blote voeten in het zand. Ze krijgen geen vast aantal vakantiedagen, mogen zelf bepalen hoe vaak en wanneer ze vrij zijn. Uren hoeven niet te worden bijgehouden, declaraties worden zonder controleproces uitbetaald.

De gemeente stuurt niet langer op aanwezigheid, verlof, vakantie, uren of declaraties. “Daar gaat het wat ons betreft niet over. Wij sturen op resultaat en ontwikkeling, waardoor we medewerkers aanspreken op hun talenten en intrinsieke motivatie. Dat werkt. Mensen zijn juist productiever, ons verzuimpercentage is gedaald en we scoren hoger op werkplezier. Als je mag doen, wat je leuk vindt, word je er ook goed in. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Het klinkt bijna als een utopie: een gemeentehuis vol ambtenaren, die van 9.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis werken en daarna onbereikbaar zijn, is praktisch verleden tijd. Er zijn nog enkelen, die graag op vaste tijden werken en belang hechten aan een vaste locatie, en die kunnen daarvoor kiezen. Maar het overgrote deel van de medewerkers van Hollands Kroon gedraagt zich als ondernemer binnen de organisatie.

“Het klinkt bijna als een utopie: een gemeentehuis vol ambtenaren die van 9.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis werken en daarna onbereikbaar zijn, is praktisch verleden tijd.”
Anja van der Horst

Het aanboren van die ondernemende kant van medewerkers kan in de ogen van Van der Horst en haar collega’s alleen maar door te beginnen met vertrouwen geven. En dan niet door ze een worst voor te houden. “Je moet niet alleen maar roepen, dat mensen geen verantwoording hoeven af te leggen en flexibel mogen werken, je moet het laten zien. Geef ze vrijheid, mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en bied ze de ruimte om fouten te maken. Dan pas zie je wat ze daadwerkelijk kunnen betekenen voor je organisatie.”

Verborgen talenten

“Bij Hollands Kroon staat de directie open voor ideeën van medewerkers. Er wordt gezegd: pak je kans als je iets wilt doen, ook al hoort het niet bij je officiële taken.”
Jacinta Donkers

Jacinta Donkers, projectleider Bedrijfsvoering en Dienstverlening bij Hollands Kroon, heeft dankzij haar werkgever flinke sprongen gemaakt in haar carrière. ”Bij mijn voormalige werkgever was het zo: dit is wat je doet, meer niet”, vertelt Donkers. “Bij Hollands Kroon staat de directie open voor ideeën van medewerkers. Er wordt gezegd: ‘Pak je kans als je iets wilt doen, ook al hoort het niet bij je officiële taken.’ Je krijgt de vrije hand en dat geeft energie. Je doet namelijk iets, wat je leuk vindt en waar je in gelooft.”

Zo organiseerde ze het congres Jong 2013, terwijl ze toen nog officieel medewerker Wet algemene bepalingen omgevingsrecht was en dit eigenlijk niet tot haar taken behoorde. “Dat was zo leuk om te doen. Ik ontdekte op die manier, dat projectmatig werken goed bij me past. Als projectleider Bedrijfsvoering en Dienstverlening pak ik nu allerlei projecten op, zoals de nieuwe gemeentelijke website van Hollands Kroon, de digitalisering van de archieven van burgerzaken en HK Doet, de Hollands Kroon versie van de landelijke actie NL Doet.”

Zelf de touwtjes in handen hebben, heeft niet alleen effect op wat voor werk je doet, het thuiswerken brengt ook andere voordelen met zich mee. “Ik wilde al zo lang een hond hebben, maar als je lange dagen op kantoor werkt, is dat nu eenmaal lastig. Een groot voordeel van zo flexibel werken is, dat het nu geen enkel probleem meer is. Ik deel mijn eigen werktijden in!”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk2.html

Hoofdstuk 3

Zelfsturing is geen anarchie

Loslaten en vastpakken: het één bestaat niet zonder het ander. Hollands Kroon werkt met zelfsturende teams, die gericht werken naar resultaten, niet uren. En dat betekent geen managers meer, die je vertellen wat je moet doen.

“Goed opgeleide en zelfbewuste medewerkers vormen de basis voor een professionele en flexibele organisatie”, zegt directeur Anja van der Horst. “We merkten al snel, dat onze medewerkers zich zodanig ontwikkelden, dat de organisatie veranderde. Ze wilden verder, maar werden belemmerd door regelgeving en leidinggevenden. Gaandeweg ontstond het idee, dat werken in zelfsturende teams een logische volgende stap voor onze gemeente zou zijn.”

Alle teams, door de gemeente Pits genoemd, moeten in 2018 zelfsturend zijn, maar een groot deel is al overgestapt op de nieuwe werkwijze: geen manager meer, die vertelt wat mensen moeten doen, medewerkers bepalen zelf, wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen. Van uitvoerder van regels naar ondernemer.

“Zelfsturing is anarchie, krijg ik wel eens te horen. Maar dat is een wijd verbreid misverstand”, zegt Van der Horst. “Bij sommigen heerst het idee, dat wij niet meer sturen, maar we sturen meer dan ooit. Ik denk, dat we meer met kaders werken, dan in gemeenteland gebruikelijk is. We zijn hard in wat we van onze medewerkers verwachten en duidelijk in wat de bandbreedte is waar binnen mensen kunnen werken. Het gaat om los laten en vast pakken: het een kan niet zonder het ander.”

“Zelfsturing is anarchie, krijg ik weleens te horen. Maar dat is een wijd verbreid misverstand.”
Anja van der Horst

De meest succesvolle teams binnen de organisatie zijn die, waarvan de leden zich kwetsbaar durven opstellen, ziet Van der Horst. “Die mensen durven hulp te vragen en daar leren ze alleen maar van. Ze groeien naar elkaar toe. En mensen kunnen meer dan ze zelf denken.”

Help, dat kan ik niet.

‘O jee, hoe ga ik dat doen’, was de eerste gedachte van Rebecca Strooper van de afdeling Burgerzaken, toen haar toenmalige manager aangaf, dat ze de digitale geboorteaangifte mogelijk mocht maken in Hollands Kroon. “Ik had er over gelezen en het leek me een goed plan, al wist ik niet meteen, hoe ik het moest aanpakken. Maar mijn manager zei: ‘Als je het leuk vindt, mag jij het doen’.”

Samen met een collega ging ze aan de slag. Het was voor haar de eerste stap naar zelfstandiger werken. “Ik werd zo enthousiast van het project. En toen het was gelukt, gaf dat veel voldoening. Ik kon het dus wél.”

Waar Strooper eerst nog de aanmoediging van haar manager nodig had om zelf initiatief te nemen, weet ze nu niet beter meer. Ze heeft geen manager meer, ze werkt sinds een jaar in een zelfsturend team. De managers hebben binnen de organisatie andere functies gekregen. “Als we voorheen een idee opperden, wachten we daarna af tot het proces was uitgedacht. Nu is er de ruimte om zelf te denken én te doen. Plannen bespreek je rechtstreeks met de directie.”

Strooper vindt het een logische stap. “De manager kon er ook wel tussen uit. We verstaan ons vak, dus waarom zouden we het niet met elkaar kunnen regelen?” De angst zat meer in de vraag: wat als er een probleem is, bij wie kunnen we dan terecht? “Maar we zijn natuurlijk allemaal volwassen mensen, die prima voor zichzelf kunnen denken en een probleem dus ook met elkaar kunnen oplossen. Bovendien: doordat je meer verantwoordelijkheid krijgt, geeft het ook meer voldoening als het je lukt.”

“Ik werd zo enthousiast van het project. En toen het was gelukt, gaf dat veel voldoening. Ik kon het dus wél.”
Rebecca Strooper

“Het fijne aan deze manier van werken vind ik, dat ik me meer betrokken voel bij wat er binnen de organisatie gebeurt”, legt Strooper uit. “Niet meer: ga maar uitvoeren. Wel: ga met je ideeën aan de slag. De reacties van mijn omgeving en zakelijke contacten zijn wisselend. De een denkt, dat het niet kan, de ander zegt, dat het niets voor hem of haar is, maar het merendeel vindt het gaaf en zou het ook wel willen.”

Medewerkers van Hollands Kroon, die interesse hebben om naast hun reguliere werkzaamheden mee te werken aan een project, kunnen via de online omgeving HK Plein zelf bekijken, wat bij hen past. “Iedereen kan hier projecten plaatsen en/of zich inschrijven. Je komt daardoor in contact met collega’s van allerlei afdelingen, met wie je normaal gesproken geen contact hebt. Bovendien kun je verborgen talenten van jezelf ontdekken”, vertelt projectleider Jacinta Donkers.

Donkers maakt ook graag gebruik van de HK Academie. “Iedere medewerker krijgt per jaar duizend ‘kronen’, die gelijkstaan aan euro’s, die je kunt inzetten voor cursussen en trainingen. Het kan gaan over projectmatig werken, elkaar feedback leren geven of een cursus bestuurlijke sensitiviteit. Je mag zelf bepalen, wat je doet. Want wat voor de een werkt, is voor de ander helemaal niet nodig.”

De mogelijkheden voor ontwikkeling zijn enorm, vindt Donkers. En juist de vrijheid die ze daarin krijgt, werkt prettig. “Er wordt van alles aangeboden, maar ik kies zelf welke route ik uitstippel. De afwisseling trekt me het meeste aan in mijn functie. Ik houd me steeds bezig met andere onderwerpen en andere mensen, en samen gaan we elke keer weer voor een optimaal resultaat. Dat is het mooiste.”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk3.html

Hoofdstuk 4

Gewoon zelf doen

Vrijheid en vertrouwen geeft de gemeente niet alleen richting werknemers, ook inwoners krijgen het vertrouwen om heft in eigen hand te nemen. Van de 132 regels in de Algemene plaatselijke verordening zijn er nog maar 46 over. En als het even kan mogen dat er nog best minder worden.

De gemeente Hollands Kroon wil niet alleen medewerkers meer verantwoordelijkheid geven, maar ook de inwoners. Het idee: als mensen zelf actie ondernemen en meer en beter met elkaar gaan communiceren, kan de overheid uit de betuttelende rol stappen. Maar wat gebeurt er met inwoners, bedrijven en instellingen als er steeds minder regels zijn?

Hollands Kroon neemt de proef op de som in het project: APV met minder regels. Een team van medewerkers heeft zich gebogen over de vraag welke regels wel en welke niet thuis horen in de algemene plaatselijke verordening, waarin de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid staat. Het werden uiteindelijk nog slechts 46 regels, waar het er voorheen 132 waren.

Peter Kruyen van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt, wat het effect is van minder regels op de gemeente. De reden? “Het is interessant voor de wetenschap en de praktijk van het openbaar bestuur. Er is nog nooit systematisch onderzoek gedaan naar de effecten op of in de samenleving van het afschaffen van zoveel regels in een keer.” Drie metingen in drie jaar tijd moeten uitwijzen of inwoners nu zelf meer in actie komen, meer buurtinitiatieven gaan ontwikkelen en elkaar meer aanspreken op hun gedrag.

Het idee dat de burger meer verantwoordelijkheid moet krijgen, staat niet op zichzelf. Het is volgens de onderzoeker een wereld wijde trend. Hollands Kroon is weliswaar een voorloper op het gebied van de APV, maar de handelwijze “past in een bredere ontwikkeling binnen de publieke sector”, aldus Kruyen.

“Inwoners zijn het gewend om in dit soort gevallen aan te kloppen bij de gemeente. Terwijl we honderd jaar geleden gewoon op de buurman afstapten en zoiets bespraken.”
Arjan Akse

“Uit het eerste tussenrapport blijkt, dat er tot nu toe geen leemte is ontstaan”, constateert Kruyen over de nieuwe APV. “Het blijkt, dat meer dan de helft van de inwoners wel weet, dat er minder regels zijn, maar niet precies weet, wat er dan is veranderd. Alleen, dat er meer van hen wordt verwacht. De vraag is natuurlijk welke dynamiek, dat oplevert, maar het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen.”

De onderzoeker plaatst als kanttekening, dat veel van de regels, die voorheen in de APV stonden, elkaar overlapten en nu dus nog worden gedekt in hogere regelgeving.”Er zijn veel dode letters geschrapt, maar wat ons betreft, draait het veel meer om het signaal, wat Hollands Kroon hiermee afgeeft. Namelijk: burgers moeten zelf initiatief nemen, de overheid is er alleen om te ondersteunen. Als het dat effect heeft, is het spectaculair.”

Kruyen meet het effect onder inwoners van Hollands Kroon, neemt interviews af en duikt in databestanden om te kijken, of er meer of minder boetes of meldingen van overlast zijn. Die meldingen gaan over bijvoorbeeld irritaties door een continu blaffende hond, een te vroeg kraaiende haan of een overhangende boomtak.

“Inwoners zijn het gewend om in dit soort gevallen aan te kloppen bij de gemeente”, zegt Arjen Akse, bestuurlijk juridisch adviseur en projectleider APV met minder regels. “Terwijl we in de jaren ‘50 nog gewoon op de buurman afstapten en zoiets bespraken, zijn inwoners dat nu niet meer gewoon. Honderd jaar geleden hield de overheid zich alleen bezig met ‘harde’ veiligheid en defensie, later kwam daar een meer sociale component bij. Rampen zoals Volendam (cafébrand) en Enschede (vuurwerkramp) zorgden voor nog meer regels. Die al maar grotere regelbrij maakt, dat inwoners zich er niet meer in herkennen en dat ze vervreemden van de overheid.”

Minder regelgeving moet het probleemoplossend vermogen van mensen weer doen toenemen. “Als mensen zelf verantwoordelijk worden, zijn ze alerter en gaan ze dingen regelen. Ze worden er creatiever van.”

Het is niet de bedoeling, dat de gemeente bij kwesties helemaal uit beeld verdwijnt. “We bieden hulp en ondersteuning door middel van een gespreksleider, die met betrokken partijen praat. We denken niet: zoek het allemaal zelf maar uit. We blijven meekijken, maar niet meer op een politiemanier, maar door in gesprek te gaan. Verandering heeft tijd nodig. We gaan er niet vanuit, dat we van het ene op het andere moment het tij kunnen keren.”

Eigen verantwoordelijkheid

De wil om te innoveren, is de reden, dat Jaap Nawijn burgemeester van Hollands Kroon wilde worden. Hij werd in september 2012 gekozen. “Toen ik zag, dat Hollands Kroon op een speciale manier te werk ging: van aanbodgericht naar vraaggericht, triggerde mij dat als bestuurder. Het leek me mooi om daar een bijdrage aan te leveren.”

Het past bij hem om niet alles te willen reguleren, vertelt Nawijn. “Ik ben erg van de eigen verantwoordelijkheid: inzicht hebben in wat je doet. Dat bereik je alleen maar door meer over te laten aan het individu. In mijn ogen gaat de vrijheid van iemand net zo ver tot hij de vrijheid van een ander belemmert. We hoeven het niet allemaal in regeltjes vast te leggen, het moet een houding zijn. Thuis ben je verantwoordelijk voor je huishouden en in de samenleving heb je ook je eigen taken.”

“We hoeven het niet allemaal in regeltjes vast te leggen, het moet een houding zijn. Thuis ben je verantwoordelijk voor je huishouden en in de samenleving heb je ook je eigen taken.”
Jaap Nawijn

Nawijn spreekt iemand er op aan als een papiertje achteloos op de stoep wordt gegooid in plaats van in de prullenbak.”Zo ben ik opgevoed. En dat moet ook kunnen. We weten allemaal, wat wel en niet mag. Je mag niet te hard rijden, maar doet het misschien wel eens. Dat is mens eigen, maar dan weet je ook dat dit gedrag consequenties heeft. We moeten elkaar durven aanspreken en samen dingen aanpakken.”

Een angst van de inwoners van Hollands Kroon was, dat de gemeente alles over de schutting zou gooien, maar dat is volgens de burgemeester niet waar. “We faciliteren nog steeds, maar gaan niet meer tot in detail vastleggen, wat wel en niet mag. Een goed voorbeeld daarvan is, dat inwoners bij ons kwamen met de vraag, of er bij hun woningen een parkje en een jeu de boules baan mochten komen in plaats van de verouderde speeltoestelle, die niet meer werden gebruikt. De gemeente heeft het gefaciliteerd, materiaal en gereedschap aangeleverd. Maar de inwoners hebben het met elkaar geregeld. En zoals het met alles gaat: als je er zelf verantwoordelijk voor bent, ben je er ook zuiniger op.”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk4.html

Hoofdstuk 5

Transitie naar de nieuwe koers

De nieuwe visie van Hollands Kroon werd direct breed uitgerold, en dat was voor de meeste werknemers even wennen. Enkelen vertrokken, de rest koos voor de nieuwe koers. Nieuwe enthousiaste mensen werden gevonden door een talentenjacht voor ambtenaren.

De nieuwe visie van de gemeente heeft ook invloed gehad op het personeelsbeleid. Het was een flinke transformatie: van vrij traditioneel met ambtenaren, die in een gebouw bepalen wat goed is voor de inwoners, naar een vrije, flexibele omgeving, waarin de behoeften van die inwoners veel centraler staan. De medewerkers mochten hun dagelijkse werkzaamheden anders inrichten.

“Vóór de fusie hebben we gezegd: er vallen geen gedwongen ontslagen, iedereen kan mee”, vertelt organisatieadviseur Corine Hansen. ,,We hebben medewerkers de kans gegeven om te wennen en om het uit te proberen. Voor wie niet verder wilde, of als uiteindelijk bleek dat Hollands Kroon niet bij hen paste, zijn we gaan kijken naar andere oplossingen. Geen persoon of situatie is hetzelfde, dus dat is altijd maatwerk.”

De afgelopen jaren zijn zo’n vijftig mensen vertrokken, de rest koos voor de nieuwe koers. “Dat was voor de meeste mensen wennen”, zegt Hansen. “We hebben de visie meteen breed uitgerold en iedereen hier in geprobeerd mee te nemen door helder, positief en duidelijk te zijn. Dit is het: er verdwijnen dingen, maar je krijgt er ook allerlei mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen voor terug.”

Ook voor de mensen, die bleven, is het soms nog wennen. “Vroeger waren de lijntjes toch korter, dan kende je iedereen wel en wist je bij wie je moest zijn”, vertelt Hans Bos, havenmeester van Den Oever. “Pas moesten we een juridische brief opstellen, waar we moeite mee hadden. Dan bel je de telefooncentrale en weet je eigenlijk niet naar wie je moet vragen. Maar je wordt er wel zelfstandiger van, je blijft jezelf toch ontwikkelen.”

Camera, licht, actie!

Bij nieuw aan te trekken werknemers werd een andere werkhouding gezocht, dan voorheen en daarom ging het sollicitatieproces op de schop. Om enthousiaste mensen met de juiste vaardigheden te vinden, werd een eigen variant op ‘The Voice of Holland’ georganiseerd. Een talentenjacht voor ambtenaren? Dat idee moest Corine Hansen wel even laten bezinken, vertelt ze. “Maar al snel dacht ik: waarom eigenlijk niet? We zochten tenslotte communicatoren met lef.”

Een camera, draaistoelen, rood licht: het werd allemaal geregeld, zodat de kandidaten twee minuten konden pitchen tijdens De Stem van Hollands Kroon. “We kregen 192 reacties, dus het animo was er”, zegt Hansen. “En het paste precies in ons ideaalbeeld: kijken naar de persoon en welke vaardigheden en drijfveren diegene heeft, niet of hij of zij de juiste opleiding heeft gevolgd. Kennis kun je leren en uiteindelijk bepaalt je drive of je succesvol bent, niet je papiertje.”

“Eerder was ik bij een gemeente afgewezen vanwege mijn gebrek aan ervaring als ambtenaar. Dat voelde vreemd.”
Kleine Koerkamp

Wie reageert op een vacature van Hollands Kroon, kan zijn of haar cv dus achterwege laten. “We vragen er niet meer naar”, aldus Hansen. Wat je in de sollicitatieprocedure wel kunt verwachten, zijn speed dates, spelletjes en een talentenavond. “We willen weten, wie je bent en of je bij ons past. Sommigen vinden, dat heel spannend en leuk, anderen zeggen, dat het niet hun ding is. Dat mag. Je moet niet alleen bij ons passen, maar wij ook bij jou.”

Continu uit je comfort zone worden gehaald, doet iets met je. “Je verlegt steeds je grenzen”, weet Rianne Kleine Koerkamp uit ervaring. ”Maar daardoor laat je wel meer van jezelf zien, dan je normaal doet.” De trainee bij Hollands Kroon solliciteerde bij de gemeente, omdat het traineeship voor haar de ideale combinatie had: werkervaring opdoen met een focus op ontwikkeling.

Ze deed met 91 anderen mee aan een meerdaags programma met allerlei activiteiten en opdrachten. Ze maakte een mood board en een filmpje van zichzelf, moest een spontane pitch houden, discussies voeren, keuzes maken – lees: de boot zinkt, welke twee mensen laat je achter? – en kreeg vooraf gaand aan een gesprek een knuffel van een van de directieleden. “Dat was natuurlijk bedoeld om me van mijn stuk te brengen”, zegt ze nu. ”Ze hadden ook acteurs ingehuurd, die klusjesmannen speelden. Ik vind mezelf iemand, die best wel omgevingsbewust is, maar ik had het echt niet door.”

Een van de klusjesmannen liet bewust iets uit zijn handen vallen als de aspirant trainees langs liepen om te kijken hoe dienstverlenend ze waren. Kleine Koerkamp raapte het voorwerp niet op. “Ik was zo bezig met het gesprek, waarnaar ik onderweg was, dat ik het gewoon echt niet doorhad.” Gelukkig was het maar een van de vele opdrachten en ze werd er niet op afgerekend; ze zat uiteindelijk bij de vijf, die als trainee aan de slag gingen.

“Ze zochten duidelijk naar een goede match”, aldus Kleine Koerkamp over de sollicitatieprocedure. “Eerder was ik bij een organisatie afgewezen vanwege mijn gebrek aan ervaring als ambtenaar. Dat voelde vreemd, niet eens op gesprek mogen komen, omdat je nog niet bij een gemeente hebt gewerkt. Nu ben ik beoordeeld op wie ik ben en dat voelt een stuk beter.”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk5.html

Hoofdstuk 6

Een digitale fundering

In het hele proces naar anders denken en werken, is technologie onmisbaar. Hollands Kroon weet dit als geen ander, al voor de fusie werden de eerste plannen gemaakt, zodat de nieuwe gemeente klaar zou zijn voor de maatschappij van nu. Met als één van de grote eerste stappen de digitale geboorteaangifte.

In het gehele proces naar anders denken en werken is technologie onmisbaar. Deze visie zit er bij de gemeente Hollands Kroon diep in. Ruim een jaar voor de fusie van de vier gemeenten kreeg de nieuwe gemeenteraad in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders een digitale opdracht mee. “Hoe bouwen we een organisatie en een digitaal platform, die mee kunnen gaan met alle veranderingen in de maatschappij? Dat was onze opdracht”, vertelt gemeentesecretaris en algemeen directeur Arthur Cremers. “Met deze missie kunnen we experimenteren, bijna zoals een start up. Niet nadenken over regels of bureaucratische systemen, maar beginnen vanuit de inwoner en het publieke doel dat we dienen. Het is onderdeel van ons DNA geworden.”

Zo heeft Hollands Kroon meer medewerkers dan werkplekken. Bewust, want de medewerkers mogen en kunnen zelf bepalen, waar ze hun werk doen, op kantoor, op locatie of thuis. Dankzij de digitale mogelijkheden om contact te houden en te vergaderen, is aanwezigheid op kantoor niet nodig. Medewerkers zijn voorzien van laptops, tablets en smartphones. Via Office 365 kunnen ze thuis in de werkomgeving aan de slag. Alles wat men nodig heeft, staat in de cloud.

“Voor een heleboel inwoners is het een flink stuk rijden naar het gemeentehuis. Hoe meer processen we kunnen digitaliseren, hoe makkelijker het voor de inwoners is.”
Anja van der Horst

“Wij vinden, dat iedereen overal moet kunnen werken”, vertelt organisatieadviseur Michiel Koster. “Daarom werken we nu honderd procent in de cloud. Bijzonder voor een gemeente, want je ziet, dat in de publieke sector die stap niet snel wordt gezet. Men is bang voor problemen met veiligheid en privacy. Maar wij stellen dezelfde voorwaarden aan veiligheid en privacy als toen alles nog op een plek in het gebouw stond. Door onze manier van werken stellen we misschien zelfs nog wel hogere eisen.”

De gemeente is hard op weg een papierloze organisatie te worden onder het motto ‘Digitaal, tenzij…’. “Digitalisering is enorm belangrijk voor de gemeente Hollands Kroon, mede vanwege de oppervlakte. Het is een van de grootste gemeenten van Nederland”, aldus directeur Anja van der Horst. “Voor een heleboel inwoners is het een flink stuk rijden naar het gemeentehuis. Hoe meer processen we kunnen digitaliseren, hoe makkelijker het voor de inwoners is.”

De dienstverlening door de gemeente moet aansluiten op de behoeften van de burger, vindt Van der Horst. “Inwoners moeten geen last van ons hebben, maar voordeel. Ze zien nu al dat digitale aanvragen een stuk makkelijker en sneller gaan. Als een vergunning digitaal is aangevraagd, sturen we iemand langs om de situatie ter plekke te bekijken. Diegene heeft de vergunning al op zak, zodat deze meteen kan worden overhandigd als het akkoord is.”

Geboorteaangifte vanuit bed

De stralende lach van kersverse ouders is misschien wel de grootste beloning voor de digitalisering slag, die Hollands Kroon heeft gemaakt. Iedereen met kinderen weet, hoe het is als je vrouw en baby in het kraambed moet achter laten, omdat je verplicht bent binnen drie dagen na de geboorte op het gemeentehuis aangifte te doen.

Digitaal aangifte doen kan tegenwoordig bij meerdere gemeenten. Maar vaak moet de ouder alsnog de akte aan de balie komen tekenen. Die natte handtekening is officieel nog nodig. Dat kon heus wel anders, vonden ze bij Hollands Kroon. Nu gaat een medewerker van de gemeente kosteloos langs bij de ouders om de handtekening te halen, ook ’s avonds of in het weekend.

“Het maakt mijn werk afwisselend. Sommige weken ben ik wel drie keer per week op pad en op andere momenten is het een stuk rustiger”, vertelt Eveline Regenboog, medewerker Dienstverlening. “Ik ben verantwoordelijk voor de regio rondom mijn woning en hoe vaak ik hiervoor op pad moet, is dus afhankelijk van hoe vaak er kinderen worden geboren in ‘mijn regio’. Bij kersverse ouders langs gaan is altijd weer een bijzondere ervaring.”

“Dat betekent nog meer persoonlijk contact, meer naar de mensen toe. Het maakt ons werk nog leuker.”
Marco Brederveld

Hollands Kroon wil het niet bij de geboorteaangifte laten. Nog meer maatwerk, dat is waar projectleider Bedrijfsvoering en Dienstverlening Marco Brederveld in gelooft. Hij rolde het project uit om paspoorten gratis te laten bezorgen, thuis of op het werk. De inwoners van Hollands Kroon moeten nu nog wel naar de gemeentebalie toe om hun paspoort aan te vragen. “De identiteit van mensen moet tenslotte worden vastgesteld en er moeten vingerafdrukken worden genomen”, legt Brederveld uit.

Hij acht het mogelijk, dat het aanvragen van een paspoort in de toekomst kan worden geregeld zonder, dat iemand naar de balie moet. Bijvoorbeeld door een gemeentemedewerker de aanvraag bij mensen thuis te laten invoeren. “Dat betekent nog meer persoonlijk contact, meer naar de mensen toe. Het maakt ons werk nog leuker.”

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk6.html

Hoofdstuk 7

Toekomst muziek

De standaard oplossingen van vroeger werken niet meer. En bij de gemeente Hollands Kroon leggen ze zich hier niet bij neer. In een gemeente, waar ‘loslaten’ een kernwoord is, staat er nog veel op de planning, met een stip in 2018.

‘Balieloos’ werken, het is de stip aan de horizon van Hollands Kroon voor 2018. Geen loketten meer, waar mensen zich moeten melden, maar alles digitaal. De samenleving is er aan toe en de gemeente is er klaar voor, denkt directeur Anja van der Horst. Maar landelijke wet en regelgeving belemmert vooralsnog de plannen van de gemeente. “De innovatie gaat sneller, dan het aanpassen van wetten”, zegt Van der Horst. “Het is een hele verandering van denken en handelen, dus dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar we lobbyen er wel voor.”

De standaardoplossingen van vroeger werken niet meer, vindt ze. “Maar in overheidsland blijft het gaan, zoals het altijd is gegaan. Daar leggen wij ons niet zomaar bij neer. We zijn af en toe best wel eigenwijs, zetten voortdurend vraagtekens bij datgene, wat altijd gebeurde. Dat zouden andere overheden ook meer moeten doen. Als het sneller, slimmer of goedkoper kan, dan heb je een maatschappelijke verplichting om die andere mogelijkheid te bekijken.”

Hollands Kroon krijgt regelmatig vertegenwoordigers van andere gemeenten en organisaties over de vloer. Die willen wel anders werken, maar zien volgens haar nog te veel beren op de weg, aldus Van der Horst. “Zeggen ze: ‘Bij ons gaat dat niet, want de situatie is anders.’ Dan vraag ik: hoe dan? Het enige verschil is, dat wij het gewoon hebben gedaan.” Ze denkt overigens niet, dat de werkwijze van Hollands Kroon een blauwdruk is voor andere partijen. “Kopiëren werkt niet. Deze werkwijze past bij onze gemeente, andere moeten hier in hun eigen weg zien te vinden. Maar het toverwoord blijft: gewoon doen!”

Van der Horst denkt, dat er in de toekomst nog meer samenwerking moet komen met het bedrijfsleven en inwoners. “We staan echt nog aan de wieg daar van. Inwoners kunnen nog meer initiatief tonen en bepalen, wat ze willen en nodig hebben in hun leefomgeving. De politiek en de gemeentelijke organisaties moeten juist hun invloed loslaten, minder sturen en bepalen. We denken nu nog te veel: wat is goed voor u? We zijn geneigd te bepalen, wat verstandig is voor inwoners. En ik denk, dat het andersom moet zijn. Inwoners weten zelf wel, wat goed voor hen is.”

Over dit verhaal

Microsoft Nederland wil met inspirerende verhalen laten zien, wat de digitale ontwikkelingen in deze vierde industriële revolutie betekenen voor mens, overheid en bedrijf. Hoe kunnen we optimaal profiteren van deze digitale eeuw? Door te beginnen met kijken naar veranderingen in de samenleving en in te spelen op maatschappelijke trends, zoals vergrijzing, urbanisering en individualisering, zien we, dat iedereen anders omgaat met de mogelijkheden, die technologie ons biedt.

Dit verhaal van Hollands Kroon laat zien, wat de digitale transformatie in het dagelijks leven betekent voor de werknemers en inwoners van de gemeente en geeft antwoord op de vraag hoe een andere kijk op zelfredzaamheid, autonomie en meer doen in minder tijd in de praktijk worden beleefd.

Wil je meer weten over leven, werken en ondernemen in een digitale wereld? Wij komen graag met je in contact.

https://blogs.microsoft.nl/stories/hollands-kroon/hoofdstuk7.html

Problemen bij bouw Microsoft serverpark Middenmeer

Medemblik Actueel – Bouw serverpark Microsoft tijdelijk stilgelegd

Gepubliceerd op 21 okt. 2016

Bij de in aanbouw zijnde gebouwen van het 2 miljard euro kostende serverpark van Microsoft zijn problemen boven water gekomen. Microsoft zelf houdt de lippen stijf op elkaar en wil enkel kwijt dat er wat aan de hand is.

Reacties:
https://youtu.be/rAJ5oFYyHQ0

Middenmeer – Bij de in aanbouw zijnde gebouwen van het 2 miljard euro kostende serverpark van Microsoft zijn problemen boven water gekomen. Microsoft zelf houdt de lippen stijf op elkaar en wil enkel kwijt, dat er wat aan de hand is.

Wel heeft Hollands Kroon Actueel te horen gekregen, dat de architect tekeningen opnieuw moet gaan maken en laten goed keuren, waardoor de bouw tijdelijk op een laag pitje staat. Microsoft geeft aan, dat alles gewoon afgebouwd gaat worden, omdat het serverpark in de Wieringermeer van cruciaal belang is voor de Cloud van Microsoft, samen met Ierland, verzorgen zij de Cloud voor Europa, Afrika en het grootste deel van het Midden Oosten.

De planning, dat alles wordt opgeleverd is wel bijgesteld van begin 2018 naar ‘ergens’ in 2018, de aannemer van het geheel, het Engels bedrijf Mace, die veel meer werk voor Microsoft doet, laat aan de redactie weten, dat het wel wat stiller is geworden, maar dat er nog wel op delen van het park wordt doorgewerkt.

Reacties:

Gerda Rupert · Twisk
Ik woon al veertig jaar tegen de Wieringermeer aan en zie inderdaad ook die lichtuitstoot van dat kassengebied. Ik ken het bestaan van de RUD die ik in het verleden benaderd heb over norm overschrijdende lichtuitstoot. Dit witte licht in de avonduren en s’ nachts was toch echt van Mace. Dat alles had te maken met de bouw van het complex..het is sinds enkele maanden wéér donker in de nacht
3 juni 2017 16:03

Gerda Rupert · Twisk
Het zou prettig zijn als het Serverpark van Microsoft rekening houdt met de enorme lichtuitstoot s’nachts boven de wieringermeer waar ik me elke avond aan erger. Verbeter de wereld begin bij jezelf dus graag iets minder licht, Mace.
19 maart 2017 14:56

Henk Prins · Medemblik
Melden bij het RUD, zij gaan er dan achteraan. https://www.rudnhn.nl/
20 maart 2017 9:25

Gerda Rupert · Twisk
……
19 maart 2017 14:57

Marco Konings
dat licht komt van die kassen hoor
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 juni 2017 22:29

https://www.hollandskroonactueel.nl/2016/10/22/problemen-bij-bouw-microsoft-serverpark-middenmeer/