Martijn Gijsbertsen – Friese paarden over Afsluitdijk + ‘Energiecentrale’ + Ketenpark bij A7 + J.T. Bremer – De spoorlijn + NOS – Jarenlange werkzaamheden + Ed Dekker – Vertraging

Tocht met Friese paarden over Afsluitdijk

Schager Courant, 8 augustus 2018

Schager Courant, 8 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

‘Energiecentrale’ aan Waddenzeekant

Helderse Courant, 10 september 2018

Helderse Courant, 10 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Ketenpark bij A7 voor Afsluitdijk

250 werkplekken op locatie in Den Oever

Den Oever – Op braakliggende grond tussen de A7 en de Zuiderhaven in Den Oever bouwt Levvel, hoofdaannemer voor de versterking/modernisering van de Afsluitdijk, dit najaar een ketenpark met 250 werkplekken.

Het tijdelijke kantoor wordt tijdens het megaproject (550 miljoen euro) de uitvalsbasis voor medewerkers van het consortium van BAM/Van Oord/Rebel en dijkwerkers, het uitvoerend bouwpersoneel.

Het perceel nabij de afrit is eigendom van het rijk; Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de gigantische klus, die tussen 2019 en 2022 moet worden geklaard.

“Er worden 216 units van drie bij zes meter gebruikt. Die zullen worden geschakeld en een kantoorgebouw vormen in een L vorm’’, licht woordvoerster Sylvia Bos van Rijkswaterstaat desgevraagd toe.

Op twee verdiepingen hebben medewerkers van Levvel en onderaannemers dan vierduizend vierkante meter ruimte tot hun beschikking.

Er worden bovendien vierhonderd parkeerplaatsen aangelegd, toegankelijk via de Stontelerweg. Deze zijn ook bedoeld voor bezoekers.

Pendelbussen

“Dijkwerkers zullen straks met pendelbussen vanaf het projectkantoor heen en weer worden gebracht.” Ook worden fietsen ter beschikking gesteld.

De bouw van het ketenpark gaat binnenkort van start, de voorbereidingen zijn deze week begonnen. Het kantorencomplex moet begin volgend jaar in gebruik zijn genomen.

De bedoeling is dat het tot 2022 blijft staan en daarna wordt afgebroken. “De keuze voor deze plek is gemaakt, omdat daar voldoende ruimte is en er geen bomen hoeven te worden gekapt”, aldus Bos.

“Het is dezelfde locatie waar straks, als de boel weer leeg is geruimd, zonnepanelen voor opwekking van stroom voor de spuisluizen in de Afsluitdijk komen te staan.”

Het projectkantoor wordt omzoomd met hekwerk. Bij de ingang komen vlaggenmasten, voor de herkenbaarheid. Binnenkort wordt gestart met graafwerk, zodat kabels en leidingen kunnen worden aangelegd.

Cruiseschip

Om kantoor- en bouwpersoneel in de buurt te kunnen laten overnachten, wil Levvel ook een woon- of cruiseschip huren en in Den Oever afmeren. Het gaat naar verwachting om circa 150 slaapplekken.

Helderse Courant, 11 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

De spoorlijn over de Afsluitdijk

Helderse Courant, 27 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Jarenlange werkzaamheden Afsluitdijk van start: grootste klus sinds aanleg

Verkeer op de Afsluitdijk krijgt vanaf vandaag te maken met een lange periode van hinder. De weg wordt de komende jaren geregeld (deels) afgesloten, omdat de dijk flink onder handen genomen wordt. Het werk duurt tot en met 2022.

Het gaat om de grootste werkzaamheden sinds de aanleg van de Afsluitdijk, zegt Joost van de Beek van Rijkswaterstaat tegen Omrop Fryslân (https://www.omropfryslan.nl/nijs/837707-tarieding-op-jierrenlang-wurk-oan-ofslutdyk-begjint-moandei). Alles bij elkaar kost het project zo’n 550 miljoen euro.

De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat nodig om de dijk klaar te maken voor de toekomst. De Afsluitdijk wordt daarvoor verhoogd en versterkt met speciaal ontwikkelde betonblokken. Ook worden de huidige sluizen versterkt en komt er een nieuwe stormvloedkering.

Bij Den Oever komen nieuwe sluizen en twee grote pompgemalen om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. Als al het werk klaar is, moet de Afsluitdijk tot 2050 bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen.
Overlast is onvermijdelijk

Volgens Rijkswaterstaat moet het verkeer de komende jaren rekening houden met overlast. “We proberen op alle mogelijke manieren de pijn te verzachten en plannen de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de spits of ’s avonds”, zegt Van de Beek van Rijkswaterstaat. Maar overlast is volgens hem onvermijdelijk.

“Het is een gigantisch groot project op een – ook al is de dijk 32 kilometer lang – een relatief smal werkvlak. Dus daar zal gewoon hinder gaan ontstaan voor het verkeer. De komende weken, maar ook de komende jaren.”
Den Oever

De klus begint vandaag met een twee weken durende afsluiting van de A7 aan de kant van Den Oever. Daar wordt het asfalt geïnspecteerd en wordt bekeken of de grond sterk genoeg is voor de bouw van de nieuwe spui complexen.

Daarna sluit de weg aan de Friese kant, bij Kornwerderzand. De Afsluitdijk gaat niet helemaal dicht. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer steeds over één rijbaan geleid.

NOS, 10 september 2108, 10:45

https://nos.nl/artikel/2249754-jarenlange-werkzaamheden-afsluitdijk-van-start-grootste-klus-sinds-aanleg.html

Vertraging Afsluitdijk door klussen

Den Oever – Het verkeer op de Afsluitdijk krijgt vanaf deze week te maken met vertragingen door werkzaamheden.

Rijkswaterstaat is gisteren begonnen met de voorbereidingen ter plekke van de versterking van de Afsluitdijk en de reconstructie van de A7. Deze voorbereidende werkzaamheden duren tot en met 15 oktober. Tot dan kunnen vertragingen optreden.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Tot en met maandag 24 september 10 uur gebeurt dat bij Den Oever. Van maandag 24 september 19 uur tot en met donderdag 27 september wordt er gewerkt bij Kornwerderzand. Den Oever is weer aan de beurt van maandag 1 oktober 22 uur tot en met maandag 15 oktober 10 uur.

Schager Courant, 11 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afsluitdijk