Martijn Gijsbertsen – Ex wethouder Meskers raadslid + Sluit nieuw wethouderschap niet uit + Redactie JAS – ‘Meskers kan niet terug’… + HC – Andere baan topambtenaar + Aldi schadeclaim

Ex wethouder Meskers raadslid

Helderse Courant, 17 januari 2018

Helderse Courant, 17 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meskers sluit nieuw wethouderschap niet uit

Helderse Courant, 17 januari 2018

Helderse Courant, 17 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Keek op de Week (3) met ‘Meskers kan niet terug in raad’…

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon van week 3 van 2018 (14-21 januari)

Fantastisch zoals de VVD het presteert om tot 2 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen hun beleid (kuch) over de afgelopen 4 jaren, zoals zich dat vooral manifesteerde in de bereikte resultaten van de heer Meskers, overduidelijk aan den volke in de publiciteit te blijven brengen opdat wij kennelijk niet vergeten.

Voor de neutrale toeschouwer die het theater in Hollands Kroon bijwoont zou het zwakke vermoeden op kunnen komen dat de VVD van eerlijkheid beticht zou kunnen worden door het ‘vrijgeven’ in de berichtgeving over de laatste tijd welke een onophoudelijk stroom anti-reclame voor dat partijtje oplevert, ware het niet dat nu echt de dijk doorgebroken lijkt te zijn na het vertrek van grootmeester Meskers.

De politieke zet van Meskers om zelf dus vrijwillig, voor aanvang van de raadsvergadering en aldus een ondervraging door de raad over de dramatische, miljoenen kostende en stilgehouden budgetoverschrijdingen bij de verbouwingen, af te treden, is op zich ordinair en een duidelijk ontlopen van zijn verantwoordelijkheid geweest; dit kan niet genoeg benadrukt worden!

De andere kant van de medaille is dat verder iedereen in dit knikkerspel buiten schot blijft; het zijn immers niet alleen de ambtenaren die schuld kregen van Meskers maar ook de raad heeft een vrachtwagen boter op zijn hoofd omdat zij geen navraag deden en aldus hun controlerende taak, wat de reden is van het bestaansrecht van de raad, volledig hebben nagelaten en toen het tenslotte niet anders ging Meskers ’bedreigden’ met een motie van..? ja, van wat eigenlijk – de moties vliegen je hier om de oren en meestal haalt het niets uit (recente motie over Nawijn). Bovendien heeft de raad, om vooral in hun middag- en avond dutje niet gestoord te worden zijn taken en daarmee zijn verantwoordelijkheden grotendeels gedelegeerd naar B&W en de verantwoordelijke Meskers uit die B&W mag bestuursrechtelijk keurig zijn mond houden omdat hij tijdig vluchtte en dus geen wethouder is, waardoor er geen overige daders zijn aan te wijzen. Of misschien toch wel?

Na het vertrek van Meskers heeft een andere wethouder zijn takenpakket overgenomen en die is dan toch de verantwoordelijke op wiens schouder nu de taak rust alles tot op de bodem (nou ja, een VVD bodem is een betrekkelijk iets waar veel gekeerd, opgehaald en vertroebeld wordt maar waar de echte bodem nooit bereikt wordt ; hooguit een dubbele bodem) uit te zoeken en de schuldigen te straffen. Wij herinneren ons in deze nog de notitie van CDA wethoudster Franken in 2013 welke, nadat de budgetoverschrijding voor het nieuwe gemeentehuis met de optimistische naam De Ontmoeting bekend werd omdat een verantwoordelijke ambtenaar gewoon niet op de projectvergaderingen kwam, moest voorkomen dat zoiets nooooit meer zou gebeuren. Grote instemming van de toenmalige raad en zij konden aldus verder slapen.
Dat uiteindelijk de kiezer, U dus, daarvan het slachtoffer is doet er niet toe – de wachtgeldregeling is toch uitstekend? Nu zou men kunnen verwachten dat een VVD figuur als Meskers met het schaamrood op de kaken zou afdruipen, met de stille trom zou vertrekken en zich ergens op de grote stille heide in Drenthe als heremiet in een plaggenhutje zou vestigen om daar zijn loopbaan te overdenken. NEEN, dat heeft U mis! Dat komt omdat u een gewoon, normaal mens bent maar dat geldt niet voor een ex-VVD wethouder die handelt als een middeleeuws vorst volgens het droit divin.
Meskers wordt gewoon weer raadslid met het risico, dat hij, mits met voldoende stemmen in maart, weer wethouder wordt, zodat zijn inkomen gewaarborgd is over een veel langere tijd, dan die ‘miezerige’ ruim twee jarige wachtgeldregeling, waaronder hij thans valt.
Blijven de zelfsturende ambtenaren hun best doen een stout boertje en boete te geven van € 14.000 wegens het illegaal stallen van bewoonde caravans, de naweeën van Meskers beleid blijven stevig nadruppelen. Eigenlijk zou de thans verantwoordelijk wethouder ook de laan uitgestuurd moeten worden, omdat gesteld werd bij het vertrek van Meskers dat zijn nalatenschap/werk er makkelijk bij kon, omdat het nog maar 3 maanden was tot de verkiezingen.

Maar goed, inmiddels beginnen twee of meer (?) onverwachte lijken uit de Meskers kast aardig te stinken en de dader ligt niet op het kerkhof, maar zit gewoon in de raad. Als raadslid zou Meskers nu dus kritische vragen moeten gaan stellen aan de wethouder, die de erfenis van Meskers onder beheer heeft; zou hij dat doen? Beetje politicus draait zijn hand voor zoiets toch niet om? Ziet U het dus al voor U? Het raadslid Meskers stelt vragen in de gemeenteraadsvergadering aan de verantwoordelijke wethouder over het desastreuze beleid van ex wethouder Meskers?

Lijken uit de kast van Meskers en Co zijn:

1. Scheepswerf Luyt uit Den Oever.

Verplaatsingsafspraken worden niet nagekomen door Hollands Kroon, wat Luyt veel geld kost.

Onbegrijpelijk voor JAS; bij dit soort besprekingen en onderhandelingen worden toch van elk gesprek notulen gemaakt met de daaraan genoteerde acties van beide partijen? Wie van Hollands Kroon, buiten Meskers, deden mee aan deze besprekingen? Het college wil Luyt nu tegemoet komen met een bedrag van € 75.000.

2. Aldi Wieringerwerf.

Aldi is een bouwvergunning verleend, die ingetrokken werd nadat Deen, Hema en de plaatselijke ondernemersvereniging bezwaren maakten. Na een paar maanden werd de vergunning alsnog verleend, maar nu loopt Aldi, net als Luyt Den Oever, vertraging op in de bouw met de navenant daaruit oplopende kosten. Het is nu zo ver, dat de zaak voor de Raad van State komt.

Verder de zaken: Tonneman, Lombaard, Veegbedrijf Meester, Slootdorp, Fa. Stam Dorsmolen, Fa. Van Bohemen, Fa. De Geus N Niedorp, enz. enz. enz..
Deze zaken veroorzaken bij de betrokken families grote ellende en dat vaak jaren lang. Dat lijken bestuurders, ambtenaren en raadsleden te vergeten.

JAS: Er is slechts een positief element in boven omschreven VVD wanorde te vinden en dat is, de chaos inmiddels alles en iedereen lijkt te treffen; zowel bedrijven als particulieren zijn het slachtoffer van het nieuwe beleid – delegatie van bevoegdheden Raad naar B&W, een gemeenteraad op de slaapbank, het afschaffen van het duale stelsel, angst voor Nawijn, zelfsturende ambtenarenteams en wethouders zonder enige notie van managementinzicht en politieke nieuwkomers als LADA en Senioren Hollands Kroon. die volledig ingepakt zijn door de met duidelijk minder zetels voorziene ouderwetse partijen als VVD en CDA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

En in deze chaos moet een burger vertrouwen in de overheid hebben?

Vergeet deze 4 jaar besturen door deze raad en college van Hollands Kroon niet ! Uw kans voor verandering is op

21 maart Verkiezingen

Stichting Jas, zondag 21 januari 2018

Reacties:

Anoniem zei
De oplossing van de Problemen bij Hollands Kroon ligt die bij de Minister???
Raadsleden en Wethouders en Burgemeesters die verdacht zijn in een strafzaak, moeten worden geschorst tot hun naam is gezuiverd.
Geen zuivering ! Dan een verbod om ooit deel te nemen en in dienst te blijven bij die gemeente.
En uiteraard geen aanspraak op wachtgeld , net zoals een particulier die dat ook niet krijgt maar wel ontslagen word. Anders werk je de nu aangetoonde schandalen weer volledig in de hand en worden alleen maar groter en veelvuldige.
Deze stelregel is het eerste wat de nieuwe gemeente raad van Hollands Kroon na 21 Maart moet invoeren. Dit na een eventueel genomen stemming voorstel genomen door de eigen inwoners van Hollands Kroon.
Anders schaad dit de democratie en het openbaar bestuur zoals het nu al gaande is en veroorzaakt veel verdriet en schade onder de inwoners en bedrijven. Commissaris van NH. Johan Remkes is hier al op de hoogte gesteld door verschillende inwoners en bedrijven wat zich hier in Hollands Kroon afspeelt. J.Remkes geeft hier oa. als reactie dat de gemeente raad als eerste het college moet dwingen gehoor te geven wat de inwoners willen. Maar dan moet de zelfde gemeente raad wel degelijk iets met die signalen uit de bevolking doen! En dat is het probleem hier,er gebeurd helemaal niets bij Hollands Kroon en de gemeente raad laat alle schandalen hun vrije loop gaan en uitgevoerd door B en W.
De bij binnenlandse zaken binnen gekomen berichten hierover laat weten ‘de mogelijkheden van interventies in bestuurlijke kwesties bij Hollands Kroon en andere gemeentes’ te verkennen.
De minister zal de kamer daarover informeren, en misschien ligt de oplossing van Hollands Kroon wel bij de minister? En misschien wel onder curatele stellen?
Wij hopen dat hier spoedig in Hollands Kroon een hervorming plaatst vind waar de inwoners zo langzamerhand ook recht op hebben.
Geef hier op 21 maart as.duidelijk uw antwoord om te stemmen op een oprechte en eerlijke partij die wel naar haar kiezers luistert, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. De keus is helaas klein, dat geef ik toe,maar toch doen.
Na het lezen van alle berichten over de politiek in Hollands Kroon in dit ‘Archief’ van JAS komt u misschien tot het werkelijke besef op welke partij u niet moet stemmen.
Houd de zakdoek bij de hand!
maandag, 22 januari, 2018

Anoniem zei
Aanvulling op het aantal rechtszaken: ook een aankomende rechtszaak tegen HK vanwege het afgeven van een bouwvergunning aan ZAP door wethouder Groot. Een bouwvergunning die volgens Groot niet geweigerd kon worden. Groot had de bouwvergunning MOETEN weigeren omdat het plan van geen kant past binnen het vigerende bestemmingsplan. Kortom op 7 punten had dwaallicht wethouder Groot de bouwvergunning MOETEN weigeren.
maandag, 22 januari, 2018

Anoniem zei
Wethouder T. Groot van CDA speelt vals om de gemeenteraad niet s`avonds in te lichten voor goedkeuring. Nee even vlug s`middags voor de vergadering in geniep de vergunning verlenen aan ZAP buiten de gemeente raad om. Waarschijnlijk op een paar partijen na!
Een onbetrouwbare Wethouder noemen we deze heer T. Groot.
maandag, 22 januari, 2018

Anoniem zei
Ook ALDI gaat met de bijl om centen bij Hollands Kroon en terecht.
Japie en Noordhollands Dagblad horen en lezen we de afloop wel! Ook als Hollands Kroon verliest.
maandag, 22 januari, 2018

Anoniem zei
De vier kernwoorden van Hollands Kroon zijn, LEF, RESPECT, VERTROUWEN EN BEVLOGENHEID.
Iemand die deze woorden begrijpt, mag zijn menig geven.
maandag, 22 januari, 2018

Anoniem zei
Lef om de kluit structureel te belazeren. Respect voor elkaar als leugenvertellers. Vertrouwen dat de leugenvertellers elkaar niet verlinken. Bevlogenheid in het afdekken van elkaars leugens. Heel begrijpelijk dus. De leugen regeert, en de inwoners en bedrijven betalen het gelag….
maandag, 22 januari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/01/keek-op-de-week-3-met-meskers-kan-niet.html

Ander baan topambtenaar

Helderse Courant,22 januari 2018

Helderse Courant,22 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Supermarktketen Aldi is op een schadevergoeding van Hollands Kroon uit.

Het concern opende medio vorig jaar een nieuw filiaal aan de Schipperskade/het Ingenieur Smedingplein in Wieringerwerf.

De aanvankelijk verleende bouwvergunning werd na bezwaren van concurrent Deen, Hema en Zakenclub Wieringerwerf door de gemeente ingetrokken.

Groen licht

Maanden later kreeg Aldi alsnog groen licht voor het nieuwbouwproject.

De supermarktketen vecht woensdag bij de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter, de terugtrekking van de eerdere vergunning aan.

Vertraagd

Wint het concern die zaak, dan ligt vanwege de met zo’n jaar vertraagde winkelopening een schadeclaim in het verschiet.

Schager Courant, 20 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo/aldi-schermt-na-bouwvertraging-met-schadeclaim-hollands-kroon

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image