Martijn Gijsbertsen – ‘Eilanden’ langs Afsluitdijk + Ed Dekker – Lely en ander erfgoed + Cas Broxterman – Lely symbool van de polder centraal bij expositie + Irene de Bel – Afsluitdijk

Onderzoek naar ‘eilanden’ met zonnepanelen langs Afsluitdijk

Helderse Courant, 21 juni 2018

Helderse Courant, 21 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Waterschap de boer op met Lely en ander erfgoed

Helderse Courant, 19 juni 2018

Helderse Courant, 19 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Lely symbool van de polder centraal bij expositie

Zijn standbeeld staat al sinds de opening van De Cultuurschuur in Wieringerwerf in de centrale hal. Ingenieur Cornelis Lely is namelijk het symbool voor het ontstaan van de Wieringermeer. De expositie in De Cultuurschuur om te vieren, dat de Zuiderzee wet honderd jaar bestaat, gaat voor het grootste gedeelte over hem.

Lely is degene, die jarenlang streed voor onder meer de komst van de Afsluitdijk en het creëren van polders. In die tijd waren er nog wel eens overstromingen. Door de Zuiderzee in te dammen wilde hij die in het vervolg voorkomen.

De eerste stap, die na de invoering van de Zuiderzee wet werd gezet, was de inpoldering van de Wieringermeer. Vandaar dat Lely die prominente plek heeft gekregen in De Cultuurschuur.

„Hij maakt deel uit van onze geschiedenis”, stelt Ted Moelker van De Cultuurschuur. „De expositie heeft onder meer te maken met hoe de Wieringermeer is ontstaan. Dat maakt het interessant.”

Vertellen

Bezoekers aan de expositie kunnen worden rondgeleid door Ed Voigt, die zich jarenlang heeft verdiept in het werk van Lely. Hij komt van 23 juni tot en met 1 juli iedere dag langs om te vertellen over de landelijk bekende ingenieur.

„Dit is het jongste stuk van Nederland”, vertelt Moelker. „Het is goed om daar zo nu en dan bij stil te staan.”

Dankzij de Zuiderzee wet ontstond ook onder meer Flevoland. Daarom is prinses Beatrix daar onlangs geweest om aandacht te vragen voor het jubileum van de wet.

„In De Cultuurschuur vieren we het op onze eigen manier”, vertelt Moelker. „Het zal de oude garde zeker aanspreken, maar we betrekken er ook kinderen bij. Hun ouders en grootouders hebben veel meegekregen over de Zuiderzeewet. Het is een van onze doelen om de nieuwe generatie ook dit stukje historisch besef te geven.”

Kinderen van de meeste scholen in de Wieringermeer zijn daarom uitgenodigd om naar De Cultuurschuur te komen. Naast een rondleiding langs de tentoonstelling worden ze in de filmzaal verrast met een speciaal gemaakte film over water en inpoldering.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft Voigt het boek ’Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’ uitgebracht. Over alle werkzaamheden, die Lely heeft verricht en wat hij heeft bereikt.

De scholen uit de Wieringermeer krijgen dit boek. Zodat ook de nieuwe generatie weet hoe hun leefgebied is ontstaan.

De tentoonstelling van Ed Voigt over Ingenieur Cornelis Lely staat op het programma van 23 juni tot en met 1 juli 2018, dagelijks van tien tot vijf uur. Toegang is gratis. Naast de expositie in de Centrale Hal worden er beelden vertoond in het Filmhuis van De Cultuurschuur.

Noordhollands Dagblad, 20 juni 2018, 15:47

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/schagen-uitgelicht/artikel/lely-symbool-van-de-polder-centraal-bij-expositie

Afsluitdijk

Noordhollands Dagblad, 23 juni 2018

Noordhollands Dagblad, 23 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afsluitdijk