Martien Rietveld – Over de molen, het stadhuis en een mobiel kantoor + Casper Duin – ‘Geen volledige woningbouw Vinken terrein Den Helder’

Over de molen, het stadhuis en een mobiel kantoor

Over het voornemen om op het voormalige Vinken terrein een molen te bouwen. Voor wat het waard is, ik ben verklaard tegenstander en vind het een blunder in wording. Toegevoegde waarde, voor wie?

Gebaseerd op sentiment is het, niet anders. Aan de andere kant ik heb ook wel wat met molens, dus hoop ik maar, dat hij wel gebouwd wordt, maar op een andere plaats. Mijn idee is deze molen meer in zijn natuurlijke omgeving te plaatsen, de Huisduinerpolder of in de Helderse Vallei, daar zal hij in al zijn pracht en praal te bewonderen kunnen zijn. Wellicht zelfs een toeristische trekpleister!

Op het Vinken terrein dus niet, als we de berichten vanuit de gemeente mogen geloven. Het is een gevolg van een onvoorstelbare draai, die de gemeente maakt voor de invulling van dit gebied. Voortschrijdend inzicht? Eerder denk ik aan een geplande chaos of een chaotische planning. Als argument wordt een eventuele groei van het aantal huishoudens en de geplande uitbreiding van de marine opgevoerd. Marinepersoneel woont immers bij voorkeur in Den Helder!? Ik dacht het niet, een oneigenlijk argument dus.

Men is er na een jaar of vier achter gekomen, dat er voor de invulling van het Vinken terrein met molen geld bij moet en daarom komt men met deze wijziging. Was het zo moeilijk dat te bedenken? De initiatiefnemers van de molen worden hiermee voor de gek gehouden. Men doet maar wat. Die indruk had ik al op een voorlichtingsbijeenkomst vorig jaar in School 7, over de invulling van het gebied. Belangstellenden, betrokkenen, bewoners en initiatiefnemers van de molen worden weer eens op het verkeerde been gezet en met een kluitje in het riet gestuurd. Zou het nog goed komen?

Tegenrendum

Globaal is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de helft van de stemgerechtigden komen opdagen. Den Helder was daarmee geen uitzondering. Kiezers zijn het vertrouwen in de politiek al langer kwijt. Er wordt hier en daar de wens geuit een referendum te houden over de inmiddels wel te bestempelen ‘affaire’ stadhuis. Ik vraag me af wat het belang hiervan kan zijn. De 50 procent van de inwoners, die niet naar de stembus zijn gekomen, zijn afgehaakt. Van die 50 procent, die wel hebben gestemd, vraag ik me af hoeveel er bij een referendum opkomen.

Stel, dat 25 procent komt stemmen, uitslag 49 procent voor en 51 procent tegen de locatie Willemsoord. Het tegenrendum is dan een feit, nee stemmers blij! Een geforceerde uitslag behaald door een grote minderheid tegen hoge kosten. Een referendum heeft niet mijn voorkeur, maar als men het dan toch wil is het redelijk, dat de uitslag daarvan pas geldig is als tenminste twee derde van de stemmers tegen hebben gestemd. De gemaakte keuze van een stadhuis op Willemsoord heeft overigens ook niet mijn voorkeur, wat mij betreft is de locatie Kooypunt met voorsprong de beste locatie. Maar ja, ik ga daar niet over en ik neem het de politiek niet kwalijk als men nu een keer wil doorpakken.

De zittende coalitie heeft het mandaat van de helft van de kiezers gekregen. Op basis daarvan is er een coalitie tot stand gekomen, waar al of niet terecht, veel op af valt te dingen. Zij zijn wel aan zet! En aan hen, die het allemaal niet kunnen verkroppen, zou ik willen zeggen, over drie jaar kunt u, desnoods met een nieuwe partij, de kiezers aan u proberen te binden. Of de kiezer daar op zit te wachten is een ander verhaal. Gelet op de groei van het aantal partijen van de laatste jaren en de niet aflatende kritiek verwacht ik, dat het er wel van komt! Dus nog even op de tanden bijten!

Mobiel kantoor publieksbalie

Gemeente, waarom investeert u niet in een mobiel kantoor als publieksbalie? Ik denk aan een type bus, zoals ook wordt gebruikt voor bevolkingsonderzoek. Met zo een publieksbalie brengt u rijbewijzen, paspoorten en verder alles wat u maar wenst en mogelijk is naar de burger! Vast een investering, die loont en waarbij u alle inwoners van Den Helder op gezette tijden en op vaste locaties in alle wijken van onze gemeente tegemoet komt!

Geen kostbare investering op een vaste locatie, in plaats daarvan een unieke service!, ook wel eens leuk voor u om de handen van de burger op elkaar te krijgen. Wellicht houdt u nog wat geld over voor de financiële middelen, die u ongetwijfeld nodig heeft om het oude stadhuis wat te updaten. Wat een kolder overigens om de eerstkomende jaren weer een aantal dislocaties te ontwikkelen!

Den Helder Actueel, 3 februari 2019 – 10:17

Reacties:

Jan Dop
3 februari 2019 at 11:30
Huisduiner Polder aan de Molensloot is een prima locatie!

Andrea
3 februari 2019 at 11:51
Jan Dop, en waar vinden we de Molensloot? Staat nl niet op de kaart.
Vind tussen Manege en Defensie mooie plek, aan het water uiteraard.

e
3 februari 2019 at 12:12
Ware het niet , dat de Huisduiner polder een (beschermd) natuurgebied is. Daar, mag waarschijnlijk , op de bedrijven die daar zitten na , nog geen schop de grond in mag..

e
3 februari 2019 at 12:24
N.B. De Huisduinerpolder , valt onder de stelling van Den Helder en is daardoor Cultureel erfgoed , En een beschermd Stadsgezicht. En valt het onder Natura 2000. Bovendien is de polder een waterbergingsgebied.

Judge X
3 februari 2019 at 13:39
De Molensloot is de sloot tussen de Duinweg-Tuintjesweg en de begraafplaats en loopt van zuid naar noord – met een onderbreking door de Huisduinerweg – tot aan de Grasdijk.

Aan’ de Badhuisstraat – een stuk de polder in – stond ooit korenmolen De Hoop.

e
3 februari 2019 at 16:07
@Andrea, Ik heb even gezocht , omdat jouw vraag mij nieuwsgierig maakte. Ik heb op internet gevonden, dat de Molensloot lag in het 1,76 ha groot gebiedje aan de Tuintjesweg/Duinweg /Molensloot. Dat is het stuk grond wat ze nu de Tuintjes noemen. Ter indicatie : Het ligt tegenover het oude pompstation aan de Duinweg.

Henk
3 februari 2019 at 19:25
Vanwaar dat Jan Dop???

Henk van Kuijk
3 februari 2019 at 12:41
Martien, wij vragen niet in eerste instantie om een referendum. We vragen om het peilen van draagvlak bij de burger, met aanbod van verschillende opties, via een normale inspraakprocedure, zoals die ook is gehouden over de invulling van de stationslocatie. Dus niet een scenario-onderzoek door het college, maar onder de bevolking, over opties. Al jaren wordt de bevolking op dit punt genegeerd, door regentesk beleid, en foute coalities, gezien de verkiezingsuitslagen. Nu weer kritische partijen die slappe knieën krijgen en alleen de macht interessant vinden. Ook de ambtenaren werden genegeerd, want die wilden niet naar Kooijpunt, maar de burgemeester drukte het door. Jij vindt Kooijpunt prima?? Over een dislocatie gesproken……
Komt er geen inspraakprocedure, met onafhankelijke voorzitter, en meerdere opties, dan vragen we een referendum aan, als enig middel om als burger je stem te laten horen, naar politieke doven.
Zoals er nu gesold wordt met beloften naar de prima mensen van de Molenstichting, is een sprekend voorbeeld van negeren van burgerlijke initiatieven van onderop.

Kobus
3 februari 2019 at 14:05
Dislocatie?? Ik ben dorper en Willemsoord is dan helemaal een dislocatie. Centrale locatie kan zijn bij station Den Helder Zuid. Daar is al eens een schets verschenen van een mooie strak gemeentehuis naar ik meen van architect Kapteijn.

RB
3 februari 2019 at 16:30
Henk, wat is er mis met het Kooijpunt icm een (mobiele of centrale) publieksbalie(s)?

Henk van Kuijk
3 februari 2019 at 17:29
In combinatie met Kerkgracht 1 en publieksbalie in Julianadorp kan dat, en dan sparen 10-15 jaar, en met eigen geld een fraai stadhuis met alle functies bouwen op de vroegere WGW terreinen. Maar een voor 5 miljoen aangepast Bijlweggebouw kan ook nog steeds, als overgang naar nieuw vanuit sparen.

e
3 februari 2019 at 19:22
Wat mij opvalt , dat de gemeente totaal niet reageert op de als beste plaats aangewezen lokatie s in de stad. ‘Wat is er mis met de locatie midden in de stad welk goed bereikbaar is (als het er is ) met openbaar vervoer, een station van de NS. goed wegen er naar toe vanuit alle delen van de stad . Geven we de gemeente de kans om zonder al te veel gemor van de bevolking , om hun paleis te bouwen , blijven ze als een blind paard doordrammen met het plan naar de rijkswerf te gaan.’En dan maar blijven jammeren dat wij ( de burger ) dwarsliggers zijn van hun plannen. Het lijkt er sterk op dat zij dat expres doen. Niets is goed wat uit de burgerij komt , en wordt bij voorbaat al gesaboteerd of neergesabeld. Maar alle ideeen van de gemeente , moet wij maar slikken als zoete koek, zelfs al gaan daar monumentale gebouwen mee verloren. Zou het dan toch zo zijn , eens in de vier jaar , hebben wij de burger nodig en voor de rest moeten zij hun waffel houden, Onze wil is wet , en wat wij willen drukken we gewoon koste wat het kost door .

Monique_K
3 februari 2019 at 20:50
Het is uiteraard alleen bedacht om op de manier Willemsoord eindelijk eens een keertje uit de rode cijfers te krijgen. Iedere andere invulling wil maar niet vlotten, dus dan maar zo. Dat burgers EN ambtenaren nogal moeite zullen hebben om de panden te bereiken, mede door de Texel-files, zal hun een worst wezen, als ze maar op hun borst kunnen kloppen dat het eindelijk gelukt is, Willemsoord in de zwarte cijfers.

Richard
3 februari 2019 at 19:25
Bouw die molen gewoon op Willemsoord.Dan heeft dat er een prachtige atractie bij.Als het gemeentehuis daar dan is kan het meteen dienen als burgemeesters woning .En wanneer de gemeenteraad weer eens iets geks beslist : hebben ze een mooie smoes : sorry we hebben een klap van de molen gehad.
Een mooie naam voor deze burgemeesters woning : de malle molen.
En dan lekker met een popcorn en biertje naar de molen gaan ziten kijken.

https://denhelderactueel.nl/2019/02/over-de-molen-het-stadhuis-en-een-mobiel-kantoor/

‘Geen volledige woningbouw Vinken terrein Den Helder’

Den Helder – Geen volledig woningbouwprogramma op het Vinken terrein in Den Helder en tegemoet komen aan eerdere afspraken en burgerinitiatieven voor de herinrichting van het terrein.

Die boodschap gaven de leden van de commissie Stadsontwikkeling en –
Beheer maandagavond mee aan wethouder Michiel Wouters.

Hij vroeg de commissieleden zich uit te spreken, of de drie geschetste scenario’s voor het Vinken terrein aanpassing behoefden. Het antwoord was klip en klaar. Het zogeheten ’scenario drie’, dat voorziet in een volledig stedelijk woningbouwprogramma (50-70 woningen), kon op onvoldoende draagvlak rekenen.

Met deze optie zou het college willen voldoen aan de uitdrukkelijke wens van de provincie Noord-Holland om zo snel als mogelijk woningen te realiseren binnen de bebouwde kom van Den Helder.

“Voor de vertrouwensrelatie met de provincie is het het best als we het Vinken terrein aandragen als versnellingslocatie”, stelde Wouters maandagavond. Daarbij brengt dit scenario het meeste geld uit grondexploitatie in de gemeentekas. “De financiële positie van de gemeente speelt hierbij mee.”

Het leeuwendeel van de commissieleden koos voor standvastigheid. En wil de eerder gemaakte besluiten over de herinrichting respecteren.

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bewonerswensen voor vergrote achtertuinen in de Sluisdijkstraat, Ruyghweg en Janzenstraat, alsmede het realiseren van heemtuinen en een werkplaats voor het buurtbedrijf.

“Een man een man, een woord een woord”, vatte Petra Bais (VVD) een veelgehoord sentiment samen. Bais opperde aan Wouters om de bouw gefaseerd uit te gaan voeren, om zodoende toch snel te kunnen starten. Een suggestie, die het college in overweging gaat nemen.

Want hoewel de grond bouwrijp is, zet de financiering voor de replica zaagmolen momenteel de rem op het project. Woningstichting Den Helder investeert vijf ton in de molen (totale kosten €1,4 miljoen), onder voorwaarde, dat het het terrein mag ontwikkelen.

Verplaatsing van de molen naar bijvoorbeeld Ankerpark, Stadspark of de Helderse Vallei, zoals door sommigen werd geopperd, zou een gapend gat in de molenbegroting slaan.

Helderse Courant, 5 februari 2019, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190204_83229272/geen-volledige-woningbouw-vinkenterrein-den-helder