Martien Rietveld – Kom eens met échte maatregelen tegen het Texel verkeer + Johan Sjerps – Stadhuis (1) + Henk van Kuijk – Stadhuis (2) + Redactie DHA – Praten over vergunningen en handhaving

Kom nou eens met échte maatregelen tegen het Texel verkeer (want dit gaat niet werken)

Het is zover. Er komen maatregelen tegen de overlast van TESO verkeer over de N250 in Den Helder.

De maatregelen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de buurgemeenten en de provincie. De maatregelen op een rij:

1. Het aanpassen en vervangen van de verkeersregelinstallaties op de drie kruispunten op de N250 door intelligente installaties, die rekening houden met het werkelijke verkeersaanbod.

2. Het niet langer toestaan van rechts afslaand verkeer vanaf de Van Kinsbergenbrug, waardoor de wachttijden voor het verkeerslicht worden verkort.

3. Het stimuleren van het afleveren van pakketten en goederen buiten piektijden van verkeer.

Het vervangen van de verkeerslichten is een dure maatregel, die weinig tot geen oplossing biedt voor de verkeersoverlast voor de bewoners langs de Texel route. De bestaande overlast wordt vervangen door gedoseerde overlast. Er passeert immers geen auto minder.

Er moet gezocht naar een maatregel, die de hinder op de route beperkt! Bijvoorbeeld het aanleggen van een derde autonome rijstrook, gescheiden door een vangrail naast de bestaande N250. Realiseer deze extra rijstrook vanaf de Kooybrug tot aan de rotonde bij de Ravelijnweg. Voorzie deze rijstrook reeds bij de Kooybrug van een duidelijk portaal met de tekst veerboot Texel. Deze rijstrook is dan in piektijden een spitsstrook, waar het verkeer, dat alleen is bestemd voor naar Texel, via slimme verkeerslichten wordt geregeld.

Aangekomen bij de rotonde vervolgt het Texel verkeer via de slimme verkeerslichten gedoseerd haar weg, naar de veerboot. Het Texel verkeer wordt daarmee buiten de stad in de wacht gezet en veroorzaakt niet langer dan strikt noodzakelijk stilstaand verkeer op de Texel route.

De files op de Weststraat, Zuidstraat en Binnenhaven als ook de stinkende overlast door stilstaande en stinkende voertuigen behoren daarmee goeddeels tot het verleden. Het verkeer kan meer doorstromen.

Ook wordt het reguliere verkeer met de bestemming, centrum Den Helder, niet langer dan strikt noodzakelijk gehinderd door het Texel verkeer. Slimme verkeerslichten op de juiste wijze gebruiken, ja, maar in combinatie met de aanleg van een extra rijstrook, zoals genoemd.

De maatregelen, zoals door wethouder Keur voorgesteld, bieden geen enkel perspectief tot verbetering van de situatie voor de bewoners. Ongelooflijk naïef te veronderstellen, dat de lokale verkeersdeelnemer, die vanaf de Van Kinsbergenbrug komt en in de stad moet zijn, in piektijden rechts afslaat. Ook de bezorger van pakketten langs de route heeft een hekel aan in de file staan en weet op welk tijdstip hij het beste kan bezorgen. Geen effect, niet te handhaven, kortom: zinloos.

De kruising voor de Van Kinsbergenbrug (foto George Stoekenbroek)

De kruising voor de Van Kinsbergenbrug (foto George Stoekenbroek)

Beter is het om als onderdeel van een structurele oplossing onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de functie van de Van Kinsbergenbrug te wijzigen tot brug voor fietsers en voetgangers. Daarnaast alleen toegankelijk voor calamiteitenverkeer.

Dat zou alle overige vracht en autoverkeer met de bestemming marinehaven verplichten te rijden via de oostelijke route! Deze route is voorzien van een adequate infrastructuur en wordt als zodanig reeds gebruikt door marinepersoneel. Dat heeft veel rust langs de route voor de bewoners tot gevolg.

Martien Rietveld is bewoner van de Zuidstraat te Den Helder

Helderse Courant, 11 mei 2019, 11:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190511_23181079/gastschrijver-kom-nou-eens-met-echte-maatregelen-tegen-het-texelverkeer-want-dit-gaat-niet-werken

Stadhuis (1)

Helderse Courant 11 mei 2019

Helderse Courant 11 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (2)

Helderse Courant, 11 mei 2019
Helderse Courant 11 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (2) vervolg (1)

Helderse Courant, 11 mei 2019
Helderse Courant, 11 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (2) vervolg (2)

Helderse Courant, 11 mei 2019

Helderse Courant, 11 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Ondernemers praten mee over vergunningen en handhaving

Den Helder – Onlangs heeft de gemeente een ieder gevraagd te melden op welke dingen de toezichthouders vooral moeten letten. Nu zijn de ondernemers aan de beurt. Tenslotte hebben ook zij veel te maken met het vergunningen en handhavingsbeleid. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 14 mei vraagt de gemeente hen mee te denken over de taken, die op deze gebieden voorrang moeten krijgen.

Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad de regels bij van het vergunningen en handhavingsbeleid. Hierin staat onder meer op welke gebieden van dit beleid de gemeente zich de komende jaren vooral moet richten. Het gaat dan om regelgeving op het gebied van bouwen, brandpreventie, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en bijzondere wetten. Dit beleid baseert de gemeente zoveel mogelijk op wat inwoners belangrijk vinden en dus van de gemeente verwachten. Ondernemers vormen een speciale doelgroep en daarom worden nu ook hun wensen verzameld.

Via de ondernemersverenigingen zijn ze uitgenodigd voor een bijeenkomst op 14 mei van 19.00 tot 22.00 uur. De gemeente geeft dan informatie over de diverse taken, die de gemeente heeft als het gaat om vergunningen en handhaving. Van de ondernemers wil de gemeente weten wat zij op dat gebied het belangrijkst vinden. De gemeenteraad neemt die wensen mee bij het vaststellen van het nieuwe beleid, na de zomer.

Ondernemer en geen uitnodiging ontvangen? Aanmelden kan nog bij Sophie Lemmers via s.lemmers@denhelder.nl. Geef daarbij aan of u een broodje mee eet. Na aanmelding wordt bekendgemaakt, waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Den Helder Actueel, 10 mei 2019 – 11:44

Reacties:

Henk van Kuijk
10 mei 2019 at 16:42
Mooi en goed dat ondernemers mogen meepraten over gemeentelijk beleid. Alleen de burgers worden uitgesloten, ondanks de inspraak- en referendumverordening, die het recht van de burger op meepraten regelen. Dan worden insprekers, 141 bezwaarschriften, ook van twee wijken, en 600 handtekeningen opeens “de grootste schreeuwers”, volgens dhr Krul CDA, “we hebben al met ze gepraat”, dhr Blank, PvdA en dhr Assorgia “we hebben al lang gepeild op de markt”. Allemaal krompraat en leugens, uit angst om hun doordruk-stokpaardje te behouden.

RB
10 mei 2019 at 19:33
dat met die ondernemers is ook gewoon wassen neus, ze hebben het toch al lang beklonken, net zo als alles hier in de gemeente DH gaat, alleen maar voor de vorm nog even wat zogenaamde meepraat avondjes organiseren, lijkt het nog net alsof er geluisterd wordt …….

Monique_K
10 mei 2019 at 19:52
Eeuh wat? ‘Onlangs heeft de gemeente een ieder gevraagd te melden op welke dingen de toezichthouders vooral moeten letten’, het staat er toch echt? Hoe hebben ze dat gedaan dan? Ik heb geen brief gekregen, ik ben niet gebeld, niets noppes nada .. ik hoor niet bij die ‘een ieder’?

RB
10 mei 2019 at 20:03
ze hadden online ergens een soort enquête geplaatst, zo werken ze tegenwoordig……
ik heb ook niets mogen vernemen, heb geen facebook (waar het volgens bronnen wel gedeeld is) dus kon helaas ook niet reageren, u weet ook dat handhaving mijn favoriete onderwerp is….

Monique_K
10 mei 2019 at 20:26
Dat is dan totaal iets anders dan ‘een ieder gevraagd’, zoals ze het nu zo mooi verwoorden in hun persbericht. De ondernemer wordt blijkbaar wel aangeschreven blijkt, de burger niet.

e
10 mei 2019 at 22:12
Nog èèn , ik weet ook van niets. Lijkt wel op een uitspraak van een politicus , 75% procent is voor een nieuw stadhuis op Willemsoord . Nou deze jongen , is daar nooit naar gevraagd, en behoort zeer zeker niet bij die 75 %

RB
11 mei 2019 at 08:14
75% van de uiterst nauwkeurig geselecteerde gevraagden is voor het stadhuis op Willemsoord,….

hotmail 2
11 mei 2019 at 11:06
Monique, dat valt me even tegen van je. Altijd heb je het aardig bij het rechte eind in mijn ogen en juist dit heb je gemist. De campagne zelf heb ik ook niet gezien maar de reactie van de gemeente wel. Zie http://www.denhelder.nl/actueel/nieuws/hoo-lees-hier-meer-over-de-handhavingsenqu-te

Monique_K
11 mei 2019 at 11:57
Dat had ik inmiddels ook gevonden, klopt, ik heb het gemist. Maar dat verandert toch niets aan het feit dat wat ze nu schrijven, dat ‘de gemeente een ieder heeft gevraagd’ helemaal nergens op slaat? Ze hebben ‘een ieder’ helemaal niets gevraagd, ze hebben een enquête online gezet, meer niet. En dat ze dat op een manier hebben gedaan dat je wel heel erg oplettend moet zijn om dat niet te missen blijkt uit het feit dat vrijwel iedereen hier dat heeft gemist.

Roel Prins
10 mei 2019 at 22:07
Het wordt er in bestuurlijk Den Helder niet beter op. Dat Visser hierin mee gaat is verklasrbasr, maar dat Wouters zo flagrant strijdt tegen Behoorlijk Bestuur is kwalijk.

Anton Hagen.
11 mei 2019 at 10:58
Is en blijft een ex Marineofficier ALTIJD een gentlemen heer Prins?
Want uiteindelijk was Behoorlijk Bestuur uw kindje en is naar mijn mening behoorlijk gedegradeerd sinds de heer Wouters het roer heeft overgenomen,vandaar mijn vraag betreffende het gentlemen blijven.

Roel Prins
11 mei 2019 at 14:57
Een gentleman zegt onverbloemd dat wat hij constateert. En dat stemt hem in dit geval niet blij.

Richard
11 mei 2019 at 11:51
Elk onderwerp wat DHA online plaatst wordt steeds door de zelfde personen omgebogen tot dezelfde discussie over de Helderse politiek inclusief het gemeente huis. Gelukkig is Rob Scholte een beetje naar de achtergrond verdrongen want dat was het zelfde liedje.
Het lijkt zo langzamerhand wel een “grijs gedraaide smartlap”.
We weten het zo langzamer hand wel ! Hou aub eens op met drammen en kom met iets vernieuwends.

Monique_K
11 mei 2019 at 12:29
Met andere woorden: geef het gewoon op, je kan het toch niet winnen? Bezwaarschriften mogen gewoon van tafel worden geveegd, een referendum de nek omgedraaid met een vies trucje, met de rechten van de burgers mag een loopje worden genomen, want u bent het zat, u wil wel eens wat anders, iets vernieuwends?
De gemeente doet inderdaad haar best om mooi weer te spelen wat Scholte aangaat, met de presentaties van een pand waarvan het uiterlijk ineens wel verandert mag worden, en waarbij de gemeenteraad gewoon buiten spel wordt gezet op een schandalige manier, maar ook dat vind u blijkbaar kunnen. Of dat ook zo mooi blijft zullen we binnenkort zien .. het zou zomaar kunnen dat Tuin de sleutel aan Scholte moet overhandigen, of dat de gemeente diep in de buidel moet grijpen om Scholte schadeloos te stellen, of beide. En dat het niet Schuiling en consorten zijn die zo’n rekening betalen, maar dat wij dat moeten ophoesten, ach, ook dat zal u een worst wezen, nog meer bezuinigingen op o.a. het sociale domein, daar zal u wel geen last van hebben, u heeft alleen last van het ‘gedram’.

Richard
11 mei 2019 at 15:11
Wat ik er van vind doet niet terzake : jullie zingen steeds weer hetzelde liedje.Dat doet u nu weer.Wederom uw mening ,dat is prima ,maar het is al de zoveelste keer het zelfde verhaal.Dat bedoel ik .

Henk van Kuijk
11 mei 2019 at 12:29
Niks omgebogen: ondernemers praten mee, burgers mogen niet, het bestuur dramt dan. Kwalijk.

Richard
11 mei 2019 at 15:15
Het gaat erom dat een aantal mensen steeds weer bij dezelfde eindhalte aankomen ,nl het wanbestuur van de gemeente.Ieder zijn mening geen probleem maar het eindigd hier altijd met hetzelfde en de reeds vele malen verkondigde zienswijze.En of dat laatste goed of fout is ,daar draait het helemaal niet om.

Andrea
12 mei 2019 at 16:18
Een wanbestuur bij de gemeente is zeker… en dat zal nog regelmatig naar voren komen. Bij veel onderwerpen zoals deze. Ook dit is de zoveelste wanprestatie van dit gemeentebestuur….
Wanneer het ophoud? Als dit wanbestuur gaat luisteren naar zijn burgers, en niet alleen aan eigen portemonnee denkt komt er een eind aan de negatieve berichtgeving over dit wanbestuur

Richard
11 mei 2019 at 15:23
Beste Monique,uw reactie van hier boven is nu precies wat ik bedoel: een artikel over de ondernemers.En u weet er direkt Rob Scholte ,sociaal domein,Tuin,reverendum en nog veel meer bij te halen.
Dat wordt een beetje vervelend.
En wat ik van bepaalde zaken vind,daar heeft u helemaal geen idee van.
Maar als ik u reactie lees kunt u mijn gedachte lezen.
En zo gaat dit hier dag in en dag uit……………….

Monique_K
11 mei 2019 at 16:03
Ik reageer op uw reactie, u bent degene die Scholte erbij haalt, niet ik!
En nee, ik weet inderdaad niet wat u ervan vind, ik weet wel dat u wilt dat een ander zijn mond houdt omdat u er genoeg van hebt, en daar reageer ik op. Dat u het even weet: zolang als mijn democratische burgerrechten (inspraak, referendum ed) met voeten worden getreden zal ik mijn mond niet houden, al vindt u het nog zo vervelend!

Richard
11 mei 2019 at 18:48
Beste mvr Monique,even een lesje begrijpend lezen : ik vraag u niet uw mond te houden noch af te zien van Uw democratische rechten.Ik vraag u slechts niet steeds in herhalingen te vervallen.
Niks meer en niks minder.
mvg

Monique_K
11 mei 2019 at 20:17
Ach gut, u gaat tekeer tegen mensen die er moeite mee hebben dat de gemeente het, voor de zoveelste keer, haar burgers moeilijk maakt om iets in te brengen, en daar mag dan volgens u niets over gezegd worden? Zeg dat maar tegen de bestuurders, hoeven wij niet in herhalingen te vervallen! Zolang als dat de bestuurders iedere keer weer dezelfde kunstjes flikken zal er weinig variatie in de reacties op hun handelen komen.
Daarnaast hoef ik van u niets te leren over begrijpend lezen, gezien uw verwijt over Scholte weet u blijkbaar nog niet eens wat u zelf schrijft.

Richard
11 mei 2019 at 22:46
Nou vooruit Monique nog een keer dan hoor : ik ga helemaal niet tekeer tegen mensen die moeite met de gemeente hebben en ik zeg ook niet dat ze daar niets over mogen zeggen .Ik word alleen een beetje moe van de mensen die constant bij elk onderwerp wat hier ter sprake komt voor de zoveelste keer hun zelfde mening geven.
Oa van jou dus.Alle respect voor wat jij denkt en vindt van de gang van zaken maar ik weet het zo langzamer hand wel .Dank u.
Discussie gesloten.

Monique_K
12 mei 2019 at 00:36
Een tip meneer Richard: als u het vervelend vindt leest u het toch niet! U kunt ook gewoon scrollen, u weet vast hoe dat moet 🙂
En trouwens, als de ondernemer uitgebreid uitgenodigd wordt terwijl de burger weer afgescheept wordt, dit keer met een of andere online enquête die je mist als je er niet constant met je neus bovenop zit (zie al de commentaren hierboven, vrijwel iedereen heeft die gemist) heb je als burger alle recht om te klagen. Als u daar moe van wordt moet u naar bed gaan, simpel zat. Wel te rusten!

JB
12 mei 2019 at 10:38
Beste Richard, je hebt nu 6x hetzelfde gezegd. Hoezo drammen en herhalen ? En waar is dat vernieuwende van jou ? Nu ben ik een regelmatige lezer van DHA, echter zie ik weinig bijdrages van ene Richard. Bijzonder om anderen de maat te nemen en zeker als deze mensen zich zorgen maken. Kuddedieren zijn er genoeg en gelukkig zijn er betrokken burgers die opstaan tegen zaken die in hun ogen niet kloppen. Maar oké, blijkbaar ben je zelf niet zo een volhouder die vecht voor waar hij in gelooft en zijn er anderen die dat wel doen. Afgezien van hun mening of zienswijze, respect voor hun volhardendheid. Ben zo blij met de democratie en de vrijheid van meningsuiting.

Peter
12 mei 2019 at 11:43
Heb het idee dat die Richard hier ingezet is om te proberen meningen tegen o.a. het college te pareren. Expres een taalfoutje maken in zijn commentaar om niet de schijn tegen zich te hebben dat hij dicht bij Schuiling vertoefd. We hebben eerder zulke badgasten op dit forum gehad. Ik herinner me nog “Petertje toch”? en “Harry de Jager”. Op één of andere wijze moet ik bij deze badgasten altijd aan de affaire “Kies Kees” denken. Waarom is me onduidelijk.

Richard
12 mei 2019 at 21:17
Jammer voor jullie dat er ook mensen in Den Helder zijn die jullie frustraties niet delen.Maar dat is voor jullie zure club natuurlijk niet te accepteren.
Begin een commune met elkaar,kun je de hele dag overleggen met elkaar wat je gaat doen.Gelukkig zitten jullie niet in het gemeente bestuur .
Ik zet het bier en de popcorn vast klaar terwijl jullie weer helemaal losgaan .
Voor wie hulp zoekt : GGZ zit op de middenweg ,naast de woningstichting ,uw welbekent inmidels.

Monique_K
13 mei 2019 at 10:01
Beste Richard, dat die mensen er ook zijn wisten we al lang, we zijn immers niet op ons achterhoofd gevallen, wij letten wel op. En dat deze mensen proberen ons de mond te snoeren, tja, ook dat wisten we al. Het trieste is alleen dat ze dat niet doen met argumenten maar met persoonlijke aanvallen. Blijkbaar hebben ze geen argumenten, en is het enige dat overblijft ad hominem aanvallen van de mensen die ze wel hebben?
Ik zou u uiteraard kunnen uitmaken voor hersenloze marionet van het gemeentebestuur en u verwijzen naar dat adres op de Middenweg dat u blijkbaar heel goed kent, maar ik vraag u liever om met goede argumenten te komen. Als u dat niet kunt raad ik u nogmaals aan gewoon door te scrollen, als u niets zinnigs te zeggen hebt, zeg dan niets!

RB
13 mei 2019 at 14:26
u kunt ook scrollen?
leuk toch dat er mensen zijn die een andere mening hebben, dat houd de gemoederen bezig en de reacties gevarieerd, zou het niet anders willen, zoals Peter hieronder die het liefst een soort Noord Korea wil zien waar maar één mening gegeven mag worden….

Richard
13 mei 2019 at 18:46
Klopt : hun mening en dan de mond vol van hun democratische rechten .Maar anders denkenden moeten hun mond houden.

Peter
13 mei 2019 at 19:48
RB, helaas lees je mijn bericht niet goed. Juist geen Noord Korea als je goed leest. Richard wil juist een ieder sturen in zijn of haar mening. Hij wil juist één mening hier te lezen hebben: Den Helder doet het goed en niets aan de hand. Lees zijn laatste bericht er maar eens op na op 18:42. Nogmaals RB, beter lezen en dan pas wat roepen. Weer gauw een taalfoutje maken in zijn bericht: Meerendeel.

RB
13 mei 2019 at 20:56
quote: “Dus laat hem aan zijn bier en popcorn. Als er niet meer gehapt wordt dan verslikt hij zich vanzelf in deze popcorn en horen we hem niet meer.”

Monique_K
13 mei 2019 at 22:12
@ RB, zoals ik al zei, een andere mening is prima, daar heb ik totaal geen problemen mee. Het is juist dat de inhoudelijke argumenten er niet zijn, er zijn alleen aanvallen op de persoon.
@ Richard, ik vraag u nergens om uw mond te houden, ik vraag u juist om met argumenten te komen. U geeft geen mening over het onderwerp, u geeft een mening over de persoon/personen die een reactie hebben geplaatst, op een nogal beledigende manier.
@ ED, zie mijn antwoord hierboven aan RB, tegengeluiden zijn prima. Maar dan wel graag met argumenten over het onderwerp. Pas dan kan je een discussie voeren.

ED
13 mei 2019 at 19:38
we, wij, ze en zij, Dat zijn woorden……whawhahaha. Monique, ga eens in een ander petrischaaltje zitten! Dat zorgt voor begrip.
Overigens geldt hetzelfde voor ze en zij.
U gaat waarschijnlijk reageren. Ik op die reactie niet. Ik doe vooral een beroep op uw begrip. U lijkt me erg intelligent (net als anderen). Ik mis enorm het tegengeluid hier van de gemeentelijke beslissingen. Dat zou pas echt recht doen aan dit forum.

e
13 mei 2019 at 09:31
Ja, jij zit al in de commune van mensen die het hoofd in de schoot gelegd hebben en met de armen over elkaar naar de slachtbank geleid worden. Of jij behoord tot het gilde van hielenlikkers, ja knikkers en elleboogwerkers. Dus ook niet gaan piepen als jou ozb en andere lasten omhoog gaan, want dat heb je zelf goed gevonden.

Peter
13 mei 2019 at 13:59
Mensen reageer niet meer op figuren als een Richard. Hij komt niet met argumenten e.d. Hij is er alleen hier om te verstoren en hij heeft succes. Alle berichten gaan nu over hem of zijn berichten en waar het feitelijk om gaat wordt ondergeschoven hierdoor. Dit soort badgasten worden uitgezet. Het college en enkele ondernemers zijn doodsbenauwd als er mensen zijn die de waarheid gaan verkondigen. Want er zijn er wel degelijk die het naadje van de kous weten. Ook hier, als het te heet wordt worden badgasten als Richard ingezet heb ik het idee. Toen ik destijds man een paard noemde in stukken die ik gelezen had dat een aannemer muurvast zat aan een bank en al zijn bezittingen aan deze bank had verpand ontstond er meteen een account aangemaakt door “Petertje toch?”. Die ging meteen vol op de aanval richting mijn persoon. Later kreeg hij steun van “Harry de Jager” waarvan ik nog steeds denk dat dat onze Koene Ridder was gezien de woordkeuze en zinsformulering. Dus laat hem aan zijn bier en popcorn. Als er niet meer gehapt wordt dan verslikt hij zich vanzelf in deze popcorn en horen we hem niet meer.

Richard
13 mei 2019 at 18:42
Hallo Beste RB,wie niet tegen is ,is voor .Althans voor de complot denkers onder ons.Dus een andere mening wordt hier niet op prijs gesteld.Gelukkig vertegenwoordigen deze paar negatieve personen niet het meerendeel van de Helderse bevolking.Die wel blij zijn met de ontwikkelingen in onze mooie stad.

Ferry
13 mei 2019 at 22:41
Lees net alles even door,ben wel blij dat we in dit land leven,zodat we de garantie hebben dat de door U gerefereerde GGZ er ook voor U is ; mijnheer Richard.

http://www.denhelderactueel.nl/2019/05/ondernemers-praten-mee-over-vergunningen-en-handhaving/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Texel
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=handhaving