Martien Douw – Bewoners Schoorl morren over bosplan

Schoorl – Overal waar massaal bomen worden gekapt, lopen mensen te hoop. Zo ook in Schoorl, waar Staatsbosbeheer (SBB) donderdagavond in De Blinkerd haar plannen toelichtte om de komende jaren 96 hectare bosgebied te rooien.

Dat is bovenop de 45 hectares die al door duinbranden verloren gingen. Tot afgrijzen van de ongeveer zeventig verontruste bewoners, die op de voorlichtingsavond waren afgekomen. Zij vrezen onder meer de zandverstuivingen die zullen ontstaan. ,,We stuiven weg”, aldus Jan Engelbregt uit Groet. ,,Nu al liggen de fietspaden vol met zand.”

Volgens SBB wordt het allemaal beter en mooier. In een vlot betoog, gelardeerd met vrolijke kleurendia’s, hield boswachter Laurens Bonekamp een verhandeling over biodiversiteit, het gezond maken van het duinsysteem en een dynamische toekomst, in een voor Europa uniek natuurgebied. SBB was uitgerukt met ecologen, projectmanagers en een handvol boswachters, zodat op alle vragen een antwoord kon worden gegeven.

,,Prachtige propaganda”, noemde bewoonster Elles Kater het in de discussie die volgde. ,,Jullie vernietigen allerlei planten en en dieren en een groot bos met dit megaplan.”

Want dat is het, een megaplan. Het zal immers nog tot 2033 duren voor al het bos is gekapt. ,,Dat gebeurt in fases”, zei provinciaal projectmanager Jasper van Dalen. ,,Na elke fase is er een evaluatie en we monitoren voortdurend de resultaten.”

Er kwamen vragen over het hoge grondwaterpeil in Schoorl en de relatie tussen bomenkap en de bouw van megastallen, het zogeheten ’stikstofverhaal’.

Er is geen relatie tussen die twee, kon SBB de mensen geruststellen. Maar de wateroverlast werd erkent: ,,Daar gaan we eerdaags mee aan de slag met studenten van de Technische Universiteit.”

Het plan voor Schoorl maakt deel uit van Natura 2000, een Europees project . In Noord-Holland gaat het om twaalf gebieden met acht terreinbeheerders en 250 individuele maatregelen, waarvoor 33 miljoen op de plank ligt.

De Schoorlnaren moeten het allemaal nog zien. De stemming was niet onvriendelijk, maar protest is er. De mensen morren.

Joke Volkers uit Schoorl verwoordde het als volgt: ,,Het lijkt er op dat Staatsbosbeheer houdt van wat er niet is, terwijl de bewoners van Schoorl houden van wat er wél is. Wat je ook leest over ons duingebied, het wordt door iedereen gekwalificeerd als het mooiste duingebied van Nederland. Laten we dat zo houden!”

NHD, 10-11-2016, 23:25 (Update 10-11-2016, 23:25)

Reacties:

Piet van Noort · Hogeschool Inholland Alkmaar
Teken Dynamisch vindt Staatsbosbeheer hun actie om bossen te verruilen voor stuivende duinen. Ze zouden na moeten denken waar dat stuifzand op een natuurvriendelijke manier vandaan moet komen. De natuur en milieubelastende zandsuppleties krijgen van SBS alle steun om de duinen te laten groeien. De natuurontwikkeling wordt met deze bomen kap weer 100 jaar terug geworpen en men vergeet dat ze zelf geroepen hebben om in NL veel meer bos aan te leggen. Te veel aan CO² moet landelijk bestreden worden maar in Schoorl hoeft dat niet. Teken de petitie http://www.schoorlsebosmoetblijven.nl

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28739307.ece/Bewoners-Schoorl-morren-over-bosplan_

http://www.natura2000.nl/

http://www.groeneruimte.nl/dossiers/natura2000/home.html

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Natura_2000-gebieden_in_Nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natura-2000

http://www.rwsnatura2000.nl/default.aspx

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/natura-2000

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image