Marten Visser – Woningstichting 1,4 miljoen over en tevreden huurders, meldt jaarverslag + Front tegen WS, dat huizen wil slopen + Bewoners willen renovatie: ‘Geld zat’ + Redactie DHA – Woonfraude

Woningstichting Den Helder houdt 1,4 miljoen over en heeft tevreden huurders, meldt het jaarverslag

Den Helder – Woningstichting Den Helder heeft vorig jaar een winst geboekt van ruim 1,4 miljoen euro.

Dat meldt de corporatie in het maatschappelijk jaarverslag over 2018, dat afgelopen weekend onder de inwoners van Den Helder is verspreid.

In het jaarverslag stelt directeur Robbert Waltmann, dat Woningstichting een goed jaar achter de rug heeft, waarin diverse belangrijke stadsvernieuwingsprojecten zijn afgerond.

Zo werden de complexen Hofdame, Landhuis en De Zusters opgeleverd.

Voor appartementencomplex ’Over het Wad’ (Kanaalweg) is de belangstelling groot, meldt Waltmann.

Meer dan driekwart van de appartementen is tijdens de bouw al verkocht, veelal aan mensen van buiten de stad. Woningstichting investeert flink in duurzame energie: vierduizend huurwoningen krijgen zonnepanelen op het dak.

Huurders zijn dik tevreden over de corporatie, meldt het jaarverslag.

Helderse Courant, 20 mei 2019, 16:04

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190519_70810548/woningstichting-den-helder-houdt-1-4-miljoen-over-en-heeft-tevreden-huurders-meldt-het-jaarverslag

Huurders van duplexhuizen aan Schoenerstraat vormen front tegen Woningstichting, dat hun huizen wil slopen

De duplexwoningen aan de Schoenerstraat staan op de nominatie om gesloopt te worden (foto Marten Visser)

De duplexwoningen aan de Schoenerstraat staan op de nominatie om gesloopt te worden (foto Marten Visser)

Den Helder – Huurders van de duplexwoningen aan de Schoenerstraat gaan een bewonerscommissie vormen. Ze willen de krachten bundelen om zo meer invloed te kunnen uitoefenen op de (sloop)plannen, die verhuurder Woningstichting met hun huizen heeft.

De Schoenerstraat bewoners komen maandagavond bij elkaar om te inventariseren welke vragen er leven rondom de voorgenomen sloop van hun huizen. Zoals bekend heeft Woningstichting plannen om de duplexwoningen aan de Schoenerstraat te vervangen door nieuwbouw. In een brief aan de bewoners, verstuurd nadat deze krant vorige week publiceerde over de sloopplannen, stelt Woningstichting, dat er nog een kleine kans is dat de duplexhuizen blijven staan en worden opgeknapt.

Vernieuwen

Wij zullen delen van de wijk op termijn vernieuwen en onderzoeken daarom de mogelijkheden van grootschalig onderhoud of sloop van de duplexwoningen. Op dit moment zijn nog geen besluiten genomen of vergunningen aangevraagd. Sloop en nieuwbouw lijken echter wel het meest waarschijnlijke scenario, omdat de kosten van grootschalig onderhoud waarschijnlijk niet in verhouding staan tot sloop en vervanging’, schrijft Woningstichting aan de bewoners. Die zien de bui al hangen en willen een speciale buurtcommissie vormen, die namens alle bewoners met Woningstichting om tafel gaat.

De corporatie meldt in een tweede brief aan de bewoners, dat altijd ruim van tevoren moet worden begonnen met het ’via natuurlijk verloop’ leeg krijgen van huizen, die op de nominatie staan voor sloop of renovatie. Daarom worden duplexwoningen, die leegkomen nu al niet meer opnieuw verhuurd. De leegkomende huizen worden voorzien van de bekende ’leegstand gordijntjes’ van Woningstichting. De tuinen worden bijgehouden, belooft de corporatie.

Helderse Courant, 20 mei 2019, 07:36

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190519_51001362/huurders-van-duplexhuizen-aan-schoenerstraat-vormen-front-tegen-woningstichting-dat-hun-huizen-wil-slopen

Bewoners van duplexhuizen aan de Schoenerstraat willen totale renovatie: ’Woningstichting heeft geld zat’

Den Helder – De huurders van duplexwoningen aan de Schoenerstraat gaan als groep de strijd aan met Woningstichting.

Inzet: volledige renovatie van hun huizen. De huurders hebben dit gisteravond besloten tijdens een bijeenkomst in het Wijkhuis aan de Texelstroomlaan. Aankomende donderdag zit een delegatie van de huurders voor het eerst om tafel met vertegenwoordigers van Woningstichting.

De corporatie gaat leegkomende huizen aan de Schoenerstraat niet opnieuw verhuren. Dit omdat er plannen zijn de huidige woningen op termijn te vervangen voor nieuwbouw. Zelf houdt de corporatie nog een slag om de arm: het besluit om te slopen is nog niet genomen, renovatie zou ook nog kunnen. Maar volgens de bewoners wordt gewoon vol afgekoerst op sloop, omdat dit de goedkoopste optie is. De in het Wijkhuis aanwezige huurders besloten zich daar niet bij neer te leggen. Ze zijn zeer gehecht aan hun huizen en hun vrije uitzicht op Mariëndal.

Ze hebben bovendien het gevoel, dat Woningstichting geen open kaart speelt en niet toe wil geven, dat er gesloopt gaat worden. Om hun belangen goed te kunnen behartigen gaan de bewoners samen optrekken. Ze willen, dat Woningstichting hun huizen renoveert. De corporatie heeft meer dan genoeg geld in kas, zo denken de bewoners.

Mochten ze sloop van hun huis uiteindelijk toch niet tegen kunnen houden, dan zal Woningstichting over de brug moeten komen. Met alleen de wettelijke verhuisvergoeding van zesduizend euro nemen de bewoners geen genoegen, zo stelden ze al op voorhand.

Helderse Courant, 20 mei 2019, 21:14

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190520_45640420/bewoners-van-duplexhuizen-aan-de-schoenerstraat-willen-totale-renovatie-woningstichting-heeft-geld-zat

Gemeente en Woningstichting pakken woonfraude aan

Den Helder – Woningstichting/Helder Vastgoed BV en de gemeente Den Helder ondertekenen woensdag 22 mei een convenant voor het uitwisselen van noodzakelijke (persoon)gegevens, om woon en adresfraude sneller en succesvoller te kunnen aanpakken. Het uiteindelijke doel is alle vormen van onrechtmatige bewoning, verhuur, gebruik en ‘over bewoning’ van een woning tegen te gaan.

Op grond van het convenant kunnen Woningstichting en de gemeente gegevens met elkaar uitwisselen, uiteraard binnen wettelijke kaders, zoals de Algemene Verordening Gegevensverstrekking. Ook de wijze van uitwisseling van gegevens tussen gemeente en politie en andere partners staan beschreven. De partijen kunnen hierdoor vormen van woning gerelateerde fraude sneller en gemakkelijker bestrijden.

Het belang van een verhuurder is, dat zijn woning gebruikt wordt als hoofdverblijf van de huurder en niet illegaal wordt onder of doorverhuurd. Iedere andere wijze van gebruik is in strijd met de regelgeving. Dat kan om illegaal gebruik gaan, zoals hennepteelt, drugs en of wapenopslag of prostitutie. Dat gaat meestal gepaard met overlast. Er zijn ook mensen, die een onjuist woonadres opgeven om een uitkering, huurtoeslag of subsidie te krijgen, waarop zij geen recht hebben. Woningstichting, de gemeente en de politie werken al sinds 2016 samen om de woon en adresfraude aan te pakken.

Burgemeester Koen Schuiling licht toe: ”Onze inwoners mogen van ons verwachten we misbruik aanpakken. De afgelopen jaren is gebleken, dat een gezamenlijk aanpak efficiënter en effectiever is. Door gericht adressen te controleren en – waar mogelijk in verband met de privacy -, informatie te delen, krijgen we een beter beeld van hoe de zaken er voor staan. We willen woon en adresfraude tegengaan, maar uiteindelijk ook voorkomen. Daarom bieden we, waar nodig, ook hulp of zorg. Harde aanpak waar het moet, maar zachte aanpak waar het kan.

Lastig herkennen

We willen in Den Helder allemaal veilig en prettig wonen. Daarnaast moeten de sociale huurwoningen eerlijk worden verdeeld. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels voor het huren en verhuren van een woning. Woon en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen, die een woning zoeken. Een gezamenlijke en gerichte bestrijding van woonfraude helpt daarbij”, zegt directeur Woningstichting Robbert Waltmann.

Deze problematiek levert ons bovendien jaarlijks een fikse schade op. Woonfraude vindt plaats achter de façade van de voordeur en is daardoor lastig te herkennen. Het vergelijken van onze huurdersbestanden met de bestanden van de gemeente geeft ons inzicht in de omvang van de problematiek. Daarnaast stelt het ons in staat woonfraude eerder aan het licht te brengen. Natuurlijk helpen ook signalen van onze medewerkers in de wijk en van alerte burgers.

Oproep melden woonfraude

Soms merken omwonenden niets van de fraude. Maar er kunnen ook signalen zijn, zoals: altijd dichte gordijnen of afgeplakte, vochtige of beslagen ramen. Buren zien nooit iemand in de woning of horen geen of juist vreemde geluiden (bijvoorbeeld gebrom van een ventilator). Er lopen steeds andere mensen in en uit, men sjouwt vaak met grote verhuisdozen of vuilniszakken. De gemeente vraagt daarom signalen of vermoedens van fraude te melden via het meldingsformulier ‘woon- of adresfraude melden’ op de website http://www.denhelder.nl. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wie dat prettiger vindt, kan de melding ook anoniem doen.

Den Helder Actueel, 20 mei 2019 – 13:45

Reacties:

Piet
20 mei 2019 at 23:30
Begint verdacht veel op Oost Duitsland te lijken.Vooral goed opletten en alles melden.De “stasi” weer terug.Straks nog een beloning voor als je iemand hebt verraden.Walgelijke praktijken van weleer heden ten dage in Den Helder.
Politie,handhavers,wijkconcierge,buurtregiseurs,camera toezicht,whatsapp groepen,oproepen om je medemens verdacht te maken en te verraden.
Ik vraag me af waar onze burgerlijke vrijheden zijn gebleven die zo zwaar zijn bevochten in een aantal oorlogen.We worden gewoon bang gemaakt door de overheden.Maar ik zeg u: ze zijn bang voor het volk dat steeds meer uitgeknepen wordt en steeds meer onteverden wordt.Vandaar deze maatregelen om ons onder de duim te houden.Wakker worden mensen,voor het telaat is.

‘t kan erger
22 mei 2019 at 08:16
U wil wel naast buren wonen die een wietkwekerij op zolder hebben Piet? Met alle mogelijke gevolgen van dien. En u vindt het niet erg als uw kinderen of kleinkinderen niet aan een woning kunnen komen, omdat er illegaal onderverhuurd wordt? En dan ook niet roepen over “mijn belastingcenten” als er gefraudeerd wordt en de gemeente doet daar niets aan!

skriks
22 mei 2019 at 12:19
Het venijnige aan de controledrang die ons al enkele decennia teistert @Piet is dat die drang een geleidelijk proces is dat onweerlegbaar de potentie heeft om eigenmachtig voort te bestaan of zelfs te gaan woekeren en bovendien bewijst het verleden ons dat wat eenmaal aan vrijheid verloren is gegaan of ooit, wellicht ongezien, opgegeven is, ons vanuit een soort van vanzelfsprekendheid (zonder strijd) niet snel meer opnieuw zal toekomen.
Uw oproep doet me daarom sympathiek aan, ja, raakt me zelfs, het is goed dat U hem doet.
´Geleidelijkheid´ (elke nieuwe maatregel behoeft een zachte landing weet de politicus) werkt op een uiterst degelijke manier voor een rustig dagelijks bestuur net als het gebruik van valse argumenten overigens.
Wanneer iemand tegensputtert gedurende een discussie (binnen óf buiten het bewind) krijgt hij als vals argument al snel de gebruikelijke ´kruiwagen aan criminaliteit´ over zich heen gekiepert, ´Of hij dát misschien wil?´ en evenzeer heeft niemand op het moment dat een dergelijke discussie plaats vindt natuurlijk de echte cijfers paraat.
Die cijfers kunnen vanzelfsprekend meevallen of tegenvallen en vervolgens naar believen worden ingezet, ziedaar een metafoor voor politiek bedrijven.
Uiteindelijk blijft elke volkse gedachtenwisseling dan voor het bestuur slechts een ongevaarlijke bijzaak omdat de ´controle trein´ (het spreekwoordelijke monster) tegelijkertijd ongezien en ongehinderd voort blijft denderen.
Een samenspanning is het in mijn ogen zeker niet @Piet, meer een onuitgesproken consensus die wanneer je hem maar volgt automatisch leidt tot het behoud van de eigen functie, de bestaande structuren en dus de macht.
Die eerdergenoemde trein rijdt binnen een democratisch kader natuurlijk, net zoals haar ´vracht´ democratisch wordt vervoerd, echter de kiezer is en wordt voortdurend afgeleid: hij kift met de buren gedurende verkiezingstijd, is dermate druk met het gewone bestaan dat hij nauwelijks nog tijd heeft om zich goed in te lezen, kijkt vaker naar de politieke persoon dan naar zijn verhaal, heeft vanwege de enorme informatiestroom die dagelijks op hem af komt nauwelijks nog een politiek geheugen en wil uiteindelijk toch slechts rust (veiligheid) en tenminste voldoende geld om van te leven.
Bovendien levert de controlebehoefte ons allen ook iets op namelijk: rust, reinheid en regelmaat en zeer waarschijnlijk daardoor (tot mijn eigen grote verbazing overigens) een ongekend hoog aantal gelukkige Nederlanders …
Dit effect van controle (zowel binnen totalitaire als democratische structuren) is nooit anders geweest en aldus worden die parameters voor ongestoord besturen tot in de eeuwigheid en binnen elk denkbaar model verschaft want de intelligentie onder de bevolking is nu eenmaal anders verdeeld dan die onder het bestuur, een bestuur dat natuurlijk altijd bestaat uit strikt geselecteerde deelnemers.
@Piet, we kunnen, als burger én als bestuurder, slechts ´afremmen´, soms een beetje met de linkervoet, dan weer wat met de rechter en natuurlijk ook zo nu en dan een keer treffend vanuit de heup schieten, zoals U deed in Uw reactie.

eschotman
22 mei 2019 at 12:31
Skriks. Uw reactie naar ‘Piet’ toe i.v.m. dit artikel over Fraude en hoe hij dit ziet is prachtig verwoord: “Zo treffend!”. Precies de juiste snaar raken.

Piet
22 mei 2019 at 18:59
@ t kan erger : natuurlijk wil ik niet in gevaar komen door een brandgevaarlijke kwekerij bij mijn buren op zolder.Maar ik spreek hem daar eerst over aan en wijs hem op de gevaren en geef hem vervolgens de kans om de boel rustig te ontmantelen.. Mijn kennis van zijn handelen is voldoende om hem eieren voor zijn geld te doen kiezen.Lukt dit niet ,dan ga ik pas eens praten met de wijkagent.
Ik bedoel : ingesprek gaan met iemand is beter dan iemand meteen aan tegeven/ verraden.Het gevaar schuild nl ook in het volgende : ik heb een hekel aan u.Dus ik ga lekker anoniem van allerlei flauwe kul over u in de ronte strooien.Bij de gemeente ,handhaving ,meld misdaad anoniem etc.Dan staat opeens op een zeer ongelegen moment de politie op de stoep.Ieder idioot met zijn mobieltje slaat meteen aan het filmen..Morgen staat alles in de krant ,op fakeboek en joetjoep.
U heeft voor de rest van u leven een stempeltje waar u niet meer vanaf komt.

‘t kan erger
23 mei 2019 at 07:19
Piet, u kunt al jaren gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem en het is al jaren mogelijk om iemand op internet zwart te maken. Dat heeft niets te maken met dit nieuwe convenant van de gemeente.
Het gaat hier om ernstige misdragingen, als we de samenleving een beetje beter kunnen en willen maken, moeten we daar dan niet aan meewerken?
En gaan praten met die buren die illegale praktijken uitvoeren? Klinkt toch een beetje naïef hoor. We hebben het hier niet over een boom die te dicht op de erfgrens staat of een schutting die scheef staat.

e
22 mei 2019 at 20:17
Als ze bij mensen op de stoep staan, is er al meer dan `èèn klacht geweest en zijn die klachten al op de achtergrond onderzocht. Het is niet zo , van nu zal ik mijn buren even laten pakken door de sterke arm ,, zo gaat dat niet in zijn werk .

Richard
22 mei 2019 at 22:54
u leeft duidelijk in een andere wereld,slaap lekker verder.Maar och wat geeft het : u heeft toch niets te verbergen……….
WELTERUSTEN !!!

Piet
23 mei 2019 at 23:21
Ik zal u even uit de droom helpen,als ik met drie verschillend prepaid telefoons bij drie verschillende instanties u verdacht maak,komen ze echt wel ff kijken.En ik verzeker u dat het een raar gezicht is wanneer ze in de nachtkastjes van u en uw partner gaan zitten neuzen.En niet te hopen dat u kinderen stiekum een pilletje of een jointje in hun kamertje hebben verstopt.En dan heeft u ook nog een rolex liggen ? en lekker stiekum op porno sites heeft gekeken.Maar goed na veel gezeik blijkt het een misverstand.En dan ? dan heeft iedereen al op fakeboek gelezen wat er aan de hand is.Misschien wel de krant ? Dat blijft gerust aan u plakken ,waar rook is,is vuur ,toch ? en uw werkgever wil ook wel wat uitleg ?
En denk u nou zelf dat uw naam verwijdert gaat worden uit het politie registratie systeem ? of bij de woningbouw vereniging ?

Dick Berts
23 mei 2019 at 01:33
Van de oproep om ‘altijd dichte gordijnen’ bij je buren te melden, ben ik wel een beetje geschrokken. Zelf heb ik mijn gordijnen altijd dicht, maar geen strafblad. Dat komt volgens de gemeente natuurlijk door die dichte gordijnen…

‘t kan erger
23 mei 2019 at 07:09
U trekt het nogal uit zijn verband Dick. U weet ook wel dat het om een combinatie gaat van factoren zoals in de laatste alinea staat.
Ik vind het prima dat de gemeente samen met de woningstichting actie gaat ondernemen, het gaat hier namelijk om nogal ernstige feiten.
De mensen in Den Helder hebben vaak hun mond vol over wat de gemeente allemaal niet doet, maar nu is het weer niet goed.
Ach ja, iets van de beste stuurlui ……..

Dick Berts
23 mei 2019 at 12:47
Natuurlijk is het bittere noodzaak om woonfraude aan te pakken! Alleen vertrouw ik de gemeente Den Helder en de Woningstichting niet en daar heb ik goeie redenen voor. Bovendien zou het verstandig zijn geweest, om wat evenwichtiger te communiceren over dit onderwerp. Want niet alleen woonfraude is een groot probleem, maar ook dat deze maatschappij mensen dwingt om de vorm van eenheidsworst aan te nemen. Alleen al de onnozele opmerking dat je niet van voetbal houdt, is al voldoende om je tot een rare afwijkende vent te bestempelen…

MB
23 mei 2019 at 07:54
Hmm, dichte gordijnen, die mensen ken ik wel, bedankt voor de tip, ik ga gelijk bellen! Nog even en het warme weer komt eraan ik zal het nog druk krijgen met het melden van gebrom van ventilatoren.

Judge X
23 mei 2019 at 10:39
En dan krijg je dit soort zaken:
https://www.woonbond.nl/nieuws/aanpak-woonfraude-soms-overenthousiast

Piet
23 mei 2019 at 23:06
Ach het is veel erger dan we beseffen.Alles wat we doen wordt in de gaten gehouden.De overheid betaald gewoon zgn informanten,burgers die wel eens wat doorspelen,gebeurd al jaren.Ik ben niet tegen orde en gezag ,integendeel.
Maar we worden steeds meer in de gaten gehouden en verliezen steeds meer van onze pirvacy.Onder het mom van veiligheid worden we steeds meer beknot.
En om nu burgers op te roepen om te gaan opletten en aangeven ?
Dat is mij weer een stap in de verkeerde richting.

Roan
23 mei 2019 at 23:11
Ik lees in het artikel iets over huizen die als wapenopslag worden gebruikt.
Hoeveel van dat soort opslagplaatsen zijn er de afgelopen jaren dan gevonden ?
Behalve Johanna K & Co ,maar dat waren over enthousiaste verzamelaars.
Wat een giller : de buren hebbe de gordijnen dicht daus ik moet maar ff hallo met anoniem bellen : ze zullen wel een wapenopslagplaats hebben.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/gemeente-en-woningstichting-pakken-woonfraude-aan/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoenerstraat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+Waltmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling

2 Comments

  1. Ieder jaar huurverhogingen die ver boven de inflatie liggen en daarna word je huis gesloopt om er luxe koophuizen neer te kunnen zetten.

    “Huurders zijn dik tevreden over de corporatie, meldt het jaarverslag.”

    Dit land is doodziek…..

  2. Uit het maatschappelijk jaarverslag van de Woningstichting over 2020: “De gele hesjes die de meeste inwoners van Den Helder dragen, zijn bedoeld als eerbetoon aan de heer Waltmann en de Woningstichting”.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.