Marten Visser – Het bewijs is er, zeggen woonwagen bewoners, ze mogen meepraten over wie er op het kamp komt wonen

Het woonwagenkamp aan de Blankmanstraat (foto Regio Noordkop)

Het bewijs is er, zeggen woonwagen bewoners, ze mogen meepraten over wie er op het kamp komt wonen

Dat heeft de Wethouder gezegd, “Het staat echt zwart op wit

Het woonwagenkamp aan de Blankmanstraat (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Er lijkt een ’tussenoplossing’ te zijn in het conflict over de leegstaande standplaats op het kamp aan de Blankmanstraat.

Volgens de bewoners van het kamp kunnen in het schuurtje op de standplaats de meters voor stroom en water worden weggehaald, terwijl de leidingen blijven zitten en het gebouwtje blijft staan. „Op die manier is de standplaats later vrij eenvoudig weer in gebruik te nemen”, zegt woordvoerder Geert Reinders van de woonwagenbewoners in De Schooten.

Sloop

De gemeente stuurde aanvankelijk aan op complete sloop van het nutsgebouwtje op de standplaats, waardoor die zou verdwijnen. Volgens wethouder Michiel Wouters werd lang geprobeerd er met de bewoners van het kamp uit te komen, maar wilden zij niet door de bocht. Daarop besloot de wethouder de standplaats op te heffen.

Het gebouwtje voor nutsvoorzieningen kan volgens de bewoners blijven staan (foto Peter van Aalst)

De kampbewoners stapten daarop naar een advocaat, terwijl ook de gemeente juridische bijstand zocht.

In opstand

Het slepende conflict draait om een perceel, dat de gemeente wilde verkopen aan iemand van buiten Den Helder. De bewoners kwamen daar tegen in opstand. Zij zagen de gegadigde als een ’huisjesmelker’ en waren bang, dat hij huurders in de woonwagen zou zetten, die voor overlast zouden zorgen.

Volgens de bewoners is afgesproken dat zij inspraak hebben in wie er op een leegkomende standplaats komt wonen en kan de gemeente de plek dus niet zomaar verkopen. De gemeente zegt die afspraak niet te kennen. Documenten, waar het in zou staan, zijn niet meer te vinden, zei de gemeente telkens.

Nog geen geld

Om verdere discussies te voorkomen wilde Wouters de standplaats opheffen. Ook daar zijn de bewoners niet blij mee. „Er zijn jongere, die studeren en dus nog geen geld hebben voor een eigen woning”, zegt Reinders. Maar er komt een moment, dat zij het geld wel hebben, weet hij. „Daarom willen wij dat het perceel behouden blijft.”

Geert Reinders (foto Peter van Aalst)

Volgens Geert Reinders kan de discussie over, of er nu wel of niet de afspraak bestaat, dat de bewoners inspraak hebben in het toewijzingsbeleid worden gesloten. Die afspraak is er. Punt.

Hij heeft uit de krochten van zijn mailsysteem een verslag uit september 2000 opgediept van beleidsambtenaar Peter Cruijff over verplaatsing van het woonwagenkamp naar de huidige plek.

Robert Waltmann

Cruijff zet daarin diverse zaken op een rijtje. En maakt onder meer melding van een werkbezoek van Robert Waltmann, in die tijd wethouder ruimtelijke ordening, aan het woonwagenkamp.

Een letterlijke passage uit het verslag: Ciska Reinders (een van de kampbewoners, redactie) kreeg op haar verzoek van de wethouder de toezegging, dat de tussen de gemeente en de woonwagenbewoners gemaakte stilzwijgende afspraak ten aanzien van inspraak van de woonwagenbewoners bij nieuwe gegadigden voor een standplaats, waarbij nieuwe gegadigden voor een standplaats alleen worden toegelaten, wanneer het merendeel van de bewoners daarmee instemt, ook op het nieuwe woonwagencentrum blijft gelden.

Zwart op wit

,,Daar staat het dus zwart op wit’’, zegt Geert Reinders twintig jaar later. ,,Daar kan de gemeente toch niet om heen volgens mij.’’ Hij heeft de advocaat gevraagd bij de gemeente aan te dringen op een snelle oplossing. ,,Er staat inmiddels een tweede plek leeg. Wij willen als bewoners heus wel iemand van buiten op het kamp, dat maakt ons niks uit. We willen alleen wel meepraten.’’

Beleidsambtenaar Peter Cruijff is inmiddels gepensioneerd, maar steunt de bewoners van het woonwagenkamp. ,,Ik heb de verslagen destijds geschreven. In het vastgestelde verslag staat dat de bewoners inspraak hebben. Zij mogen er niet de dupe van worden, dat de gemeente dat verslag niet kan vinden’’, zei hij eerder in deze krant.

De gemeente reageerde maandag niet op vragen over deze kwestie.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200907_3568813/het-bewijs-is-er-zeggen-woonwagenbewoners-ze-mogen-meepraten-over-wie-er-op-het-kamp-komt-wonen-stilzwijgende-afspraak-blijft-gelden-heeft-de-wethouder-gezegd-het-staat-echt-zwart-op-wit

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woonwagenkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woonwagenkamp+De+Schooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geert+Reinders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Cruijff
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Waltmann