Marten Visser – Culturele organisaties moeten zich van Den Helder meer gaan richten op wat de scholen willen

Den Helder – Culturele instellingen in Den Helder, die subsidie krijgen van de gemeente, moeten zich meer richten op de wensen, die (basis)scholen hebben. Ook moeten organisaties als Triade, Kampanje, bibliotheek en de musea meer doen voor ’kwetsbare inwoners’.

Dat melden burgemeester en wethouders. De gemeente gaat aan het einde van dit jaar de (meerjarige) subsidiecontracten met Helderse Vallei, Kopgroep Bibliotheken, Reddingsmuseum, Theater De Kampanje en met Triade verlengen. In die contracten wordt ook aangegeven wat de gemeente verwacht van de instellingen, die geld ontvangen. Voor de komende jaren wil het stadsbestuur, dat de organisaties meer inspelen op wat de scholen willen.

Niet langer zelf projecten bedenken en die bij de scholen aanbieden, maar juist dingen ontwikkelen, die de scholen graag willen. Ook moeten de organisaties meer oog hebben voor activiteiten, die kinderopvang en buitenschoolse opvang graag willen, als het aan het stadsbestuur ligt. Burgemeester en wethouders noemen als andere belangrijke doelstelling het bereiken van ’kwetsbare inwoners’. De organisaties moeten in hun werk maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, dementie en zelfredzaamheid behandelen. Ze moeten daarvoor samenwerking zoeken met maatschappelijke partners.

Daarnaast zouden de professionele organisaties meer moeten doen aan het ondersteunen van culturele amateurverenigingen. Ze moeten zich bewust inzetten voor de marketing en de zichtbaarheid van de stad Den Helder, aldus het gemeentebestuur. Er is al met de betrokken organisaties overlegd, aldus burgemeester en wethouders. De nieuwe meerjarige contracten moeten eind dit jaar worden afgesloten.

Met elke organisatie worden dan ook nog specifieke afspraken gemaakt over de doelen, die zij moeten bereiken, om de subsidie van de gemeente te behouden.

Helderse Courant, 23 september 2019, 15:07

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190920_60034918/culturele-organisaties-moeten-zich-van-den-helder-meer-gaan-richten-op-wat-de-scholen-willen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=scholen
https://robscholtemuseum.nl/?s=subsidie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Triade
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theater+De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Vallei
https://robscholtemuseum.nl/?s=KopGroep+Bibliotheken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reddingsmuseum
https://robscholtemuseum.nl/?s=kwetsbare+inwoners
https://robscholtemuseum.nl/?s=eenzaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=dementie
https://robscholtemuseum.nl/?s=zelfredzaamheid