Marischka de Jager – Tweede Ontsluiting S Route Van en Naar Willemsoord Wenselijk in Verband met Vestiging van Stad Huis + Ontsluiting Willemsoord via Boeren Verdriet Brug (PDF S)

Boeren Verdriet Brug bij Rijk S Werf Willemsoord Den Helder (foto witteveenbos.com)

Precieze Locatie Boeren Verdriet Brug (foto Sweco BV)

Een Tweede Ontsluiting S Route Van en Naar Willemsoord is Wenselijk in Verband met de Vestiging van het Stad Huis

Ontsluiting Willemsoord via Boeren Verdriet Brug

De Gemeente heeft Overwogen Bestuur S Dwang toe te passen met Betrekking tot de Overdracht van Kades op het Terrein Buitenveld, die zijn Nu Nog in Bezit van het Rijk S Vast Goed Bedrijf

Dat blijkt uit Stukken, die Per Ongeluk Openbaar zijn gemaakt. Waar uit die Bestuur S Dwang had bestaan, is Niet Duidelijk. Ook wil de Gemeente, dat de Helft van de Boeren Verdriet Brug, Ook Nog in Bezit van het Rijk S Vast Goed Bedrijf (RVB) Om Niet wordt Over Gedragen aan de Gemeente. De Gemeente wil Daar Dus Niet voor Betalen. Daar bij wil de Gemeente een Miljoen Euro voor de  Renovatie van de Brug en 270.000 Euro voor het Onderhoud van die Brug. Dat Laatste Bedrag is gebaseerd op de Onderhoud S Kosten over een Periode van Dertig Jaar.

De Gemeente is Al Langer in Onderhandeling met het Rijk S Vast Goed Bedrijf over de Overdracht van de Brug, de Keer Sluis, een Grond Strook op Terrein Buitenveld ter hoogte van het Boeren Verdriet en het Recht van Overpad op Buitenveld.

,,Omdat de Onderhandelingen Stroef verliepen, hebben we Eind Maart dit Jaar Besloten Wat Druk op de Onderhandelingen te zetten door het RVB aan te schrijven met het Voornemen tot het Toe Passen van Bestuur S Dwang’’, meldt het College in de Per Abuis Openbaar Gemaakte Stukken.

Nieuwe Onderhandelingen

De RVB heeft Hier Op Gereageerd en naar Aanleiding daar van zijn er Nieuwe Onderhandelingen Gestart. Het College vindt het Belangrijk om ’On Speaking Terms’ te blijven ’aangezien RVB een Belangrijke Gesprek S Partner is in Tal van Dossiers ’, aldus het College.

Het Recht van Overpad over het Terrein Buitenveld heeft te maken met de Ontsluiting van Willemsoord in Verband met de Bouw van het Nieuwe Stad Huis. ,,Een Tweede Ontsluiting S Route Van en Naar Willemsoord is Wenselijk in Verband met het Intensievere Gebruik ten Gevolge van onder andere de Vestiging van het Stadhuis. Ook bij Evenementen als Sail is een Tweede Ontsluiting S Route Nood Zakelijk.

Ontsluiting via de, Gerenoveerden Boeren Verdriet Brug lijkt de Beste Optie. Om het Boven Staande te bereiken moeten Beide Partijen Afspraken met Elkaar maken omtrent de Kosten Verdeling, waar over het Constructieve Overleg Momenteel gaat’’, aldus Gemeentelijk Woord Voerster Maria de Wit.

Sail is Volgend Jaar Zomer van 29 juni tot en met 2 juli 2023, nog voor die Tijd moet het Nieuwe Stad Huis zijn Op Geleverd.

Buitenveld

Buitenveld is een Centraal in het Haven Gebied Gelegen Terrein, dat Ooit een Uitbreiding vormde van de Rijk S Werf.

De Naam komt uit de Historie. Voor de Aanleg van Willemsoord, Meer dan Twee Eeuwen Geleden, werd het Moeras Achtige Gebied tussen het Nieuwe Diep en de Sluisdijk als Het Buiten Veld Aan Geduid. Door de Groei van de Marine Werf werd ook het Land aan de Over Zijde van het Boeren Verdriet Bebouwd.

Helderse Courant, zaterdag 24 september 2022

https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/b93158891d3e00ce6231e414b556610f/web/OPS/cciobjects.json#/pages/26

PDF S

PDF S
Willemsoord BV Wandeling Oude Rijk S Werf Willemsoord
Boogert, HBDe Geschiedenis van de Bruggen in Den Helder, pagina 4 – 12, Bruggen, Jaargang 16, N° 3, september 2008
Zeestad | West 8 | Pia Bruin – Willemsoord, Een Ongeslepen Diamant, Concept Stede Bouw Kundig Plan, 22 februari 2012
Sweco BVRapport Haalbaarheid S Onderzoek Omvaar Route via Boeren Verdriet Sluis en Zee Dok Sluis, 2020

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marischka+de+Jager
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+Huis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontsluiting+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Route+Ontsluiting+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=RVB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijk+S+Vast+Goed+Bedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren+Verdriet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren+Verdriet+Brug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren+Verdriet+Sluis