Marischka de Jager – Motie Behoorlijk Bestuur: ‘Stop met scheiden afval Den Helder’

Behoorlijk Bestuur dient tijdens de eerstkomende gemeenteraadsvergadering in Den Helder een motie in. De fractie wil dat het ingezette beleid om afval te scheiden per direct gestopt wordt.

“Zo langzaamaan heeft iedereen wel door dat Den Helder een zeer moeilijke weg is ingeslagen met de afvalinzameling. Waarbij de stad er niet beter uitziet en de burger toch een behoorlijke aanslag op het woongenot kan/zal ondervinden”, stelt de fractie in haar motie.

“Scheiding voor inzameling van papier, GFT en glas is inmiddels geen punt van discussie meer. Maar voor scheiding van plastic, blik en restafval is het scheiden ná inzameling wel degelijk een goed alternatief. Tevens vragen wij ons af hoe de financiering van de ondergrondse containers plaats vindt, of worden wij volgend jaar geconfronteerd met een hogere afvalstoffen heffing?”

Niet adequaat

Behoorlijk Bestuur stelt in haar motie dat de keus van het college (volledige scheiding vóór inzameling) niet gebaseerd is op degelijk onderzoek. Bovendien zijn er volgens de fractie ’aanzienlijke investeringen nodig’ en zijn de voorwaarden, onder andere de afstand tot de restafval container, ’nog niet adequaat ingevuld’.

In haar motie zegt Behoorlijk Bestuur dat er landelijk onderzoeken zijn uitgevoerd die aantonen dat scheiding ná inzameling ’in betere scheiding resulteert voor gelijke of minder kosten’.

De fractie zegt dat er nu al veel overlast is als gevolg van het ophalen van plastic in te dunne zakken ’waardoor het aanzicht van de stad wordt geschaad’.

Afgewogen

Behoorlijk Bestuur draagt het college op met onmiddellijke ingang de uitrol van het plan scheiding vóór inzameling te stoppen en de investeringen daarvoor op te schorten.

“Het college moet zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren waaruit de voor- en nadelen (inclusief kosten) van scheiding na inzameling en scheiding voor inzameling in Den Helder moeten blijken en de uitkomsten daarvan aan de raad voorleggen, zodat een afgewogen besluit omtrent de wijze van afvalinzameling voor de toekomst kan worden genomen.”

Behoorlijk Bestuur wil vervolgens dat de HVC zo snel mogelijk weer het oorspronkelijke schema met tweewekelijks ophalen van restafval invoert.

Helderse Courant, 13 juni 2017, 11:10

Reacties:

Paul Jansen · Marine machinsten opl. stoommachinist
Wel makkelijk praten vanuit de oppositie, vind ik! Er zijn heel veel kosten gemaakt voor dit systeem! Moeten we het dan terugdraaien en het anders gaan doen? Dat kost ook wéér heel veel geld!!!

Sebastiaan Op de Weegh · Productiemedewerker bij Kennemer Plastic Industrie B.V. / Bulbfust B.V.
Als de gemeente eerst een goed onderzoek had uitgevoerd en had gekeken hoe het verder landelijk gedaan word had de gemeente geweten dat het beter is om achteraf te scheiden dan de mensen te laten scheiden. Verbranding oven heeft voor het verbranden van restafval al 10% gft nodig voor een betere verbranding. Dit komt dus al naast het vele gft wat al bij het restafval zit. De Firma HVC is degene die dit systeem wil invoeren, omdat zij vanuit Den Haag opdracht hebben gekregen om milieuvriendelijk in te zamelen. De provincie Limburg heeft een aantal jaren terug al laten zien dat het goedkoper is op het afvalstation te scheiden en dat daar ook beter gescheiden word.

Rita van Kleef · Huisduinen
Gewoon terugdraaien. Eerst gevolgen onderzoeken. En hopenlijk leren van dit soort verkeerde ad hoc besluiten.

Kees Mol · Huisduinen
Voorlopig een goed idee om te stoppen met afval scheiden. Eerst zorgen voor een plan van aanpak waar het gros van de inwoners zich in kan vinden

Ton van Deutekom · Werkt bij E. P. Voordeelland
Afvalscheiding bij de bron zal het milieu ten goede komen, daar zal genoeg onderzoek aan vooraf zijn gegaan. Maar om nu plastic zakken aan onze lantarenpalen te gaan hangen? Alleen onze huiskatten zijn er blij mee zo laag als ze hangen!

Diana Kwast-Hoekstra
Kom een keer kijken in Almere! Het werkt heel goed hier, Het kan dus vast ook bij jullie in Den Helder �

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/motie-behoorlijk-bestuur-stop-met-scheiden-afval-den-helder