Marischka de Jager – Koningsmars door binnenstad van Den Helder + Loes Vermeer-Lagerveld – Mail aan heer Dubbelaar, secretaris van het Cuypers Genootschap, 23 april 2019

Korps Adelborsten houdt Koningsmars door binnenstad van Den Helder

Den Helder – Ter ere van de verjaardag van Koning Willem-Alexander vond vrijdagmiddag de ’Koningsmars’ plaats.

Het gehele Korps Adelborsten marcheerde voor deze gelegenheid door de binnenstad van Den Helder op marsmuziek van de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers.

De mars vertrok vanaf het exercitieterrein achter het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) op de voormalige Rijkswerf Willemsoord.

Op deze zelfde locatie wordt vrijdagavond, aanvang 19.30 uur, een Marinetaptoe uitgevoerd. Deze taptoe is voor iedereen gratis toegankelijk en bevat naast een openingsmars en ceremoniële momenten als het Gebed van Bortniansky een bewegende choreografie op speciaal gearrangeerde muziek.

Het geheel staat onder leiding van Majoor der Marinierskapel Arjan Tien.

Helderse Courant, 26 april 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190426_5035012/korps-adelborsten-houdt-koningsmars-door-binnenstad-van-den-helder

Mail aan de heer Dubbelaar, secretaris van het Cuypers Genootschap, 23 april 2019

To: secretaris@cuypersgenooschap.nl
Subject: postkantoor Den Helder, architect Kruger
Date: 23 april 2019, 12:24

Geachte heer Dubbelaar,

Diverse malen heb ik getracht u telefonisch te bereiken, maar steeds werd medegedeeld, dat geen boodschap kon worden achtergelaten. Wel vervelend, dat niet ingesproken kan worden, vandaar mijn mail.
Bij deze vraag ik aan uw organisatie de aandacht voor het volgende.

Ongetwijfeld is men bekend met alle perikelen rond het voormalige postkantoor te Den Helder, waar gepland was sloop en een nieuw stadhuis. Tot aan de Raad van State is door betrokken burgers geprocedeerd met succes, zodat niet gesloopt mocht worden en het gebouw nog steeds staat.
Vele jaren was daar gevestigd het Rob Scholte Museum, hetgeen al een succes was, ofschoon het nog steeds in een beginfase verkeerde door alle perikelen met de gemeente. Een gemeente is sowieso een slechte verliezer hetgeen zich natuurlijk heeft gemanifesteerd in zeer kwalijke procedures met Rob Scholte, deze duren tot op heden voort.
De Rechtbank heeft uitgemaakt, dat de gemeente tegenover Rob Scholte onrechtmatig heeft gehandeld, derhalve schadeplichtig is (Rob is ontruimd) en bovendien heeft de Rechtbank in een vonnis bepaald, dat sprake is van een huurovereenkomst.
Tijdens de vele procedures heeft de gemeente het pand verkocht aan Aannemersbedrijf Tuin te Den Helder. Al vele maanden geleden zijn op het gebouw grote reclameborden bevestigd met daarop afbeeldingen van de plannen met dit gebouw. Een gedeelte van het pand wil men slopen en hierin appartementen realiseren. De benedenruimte schijnt men voor culturele activiteiten etc. te willen verhuren. Cultuur was er nota bene al en Rob en zijn gezin woonden er al jaren.

Een en ander mag en kan om vele redenen niet plaatsvinden, omdat:

1. Het een uniek gebouw is uit de naoorlogse wederopbouwperiode, architect Jo Kruger.
2. Het gehele gebouw in het rapport van Drs. Anita van Breugel uitvoerig is beschreven en behouden moet blijven. Dit rapport is nota bene in opdracht van de gemeente Den Helder geschreven.
3. In september 2017 een raadsbesluit is genomen, dat het gebouw geborgd moet blijven en er aan het uiterlijk niets mag worden veranderd of gesloopt etc.
4. De personen, die toen als fractievoorzitters in de raad zaten, o.a. de heer Wouters en mevrouw Biersteker toen ook absoluut mee stemden en het er helemaal mee eens waren. dat er niets aan het gebouw mocht worden veranderd, laat staan gesloopt mocht worden. Deze 2 personen, alsmede de heer Duijnker zijn nu wethouder en voorstander van dit plan. Hoe ziek kan de politiek zijn, het bestemmingsplan laat het gewoon niet toe.
5. Er nu door de firma Tuin een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de gedeeltelijke sloop en het bouwen van appartementen met ik weet niet hoe grote ramen, het is net een aquarium. Men is van plan de lage aanbouw, een onderdeel van het originele ontwerp te slopen.
6. Dit alles, ondanks dat de rechter heeft uitgemaakt, dat sprake is van een huurovereenkomst tussen voorheen de gemeente, thans Tuin en Tuin gedagvaard is tot afgifte van de sleutels aan Rob Scholte, hetgeen Tuin tot heden toe heeft geweigerd. In juni aanstaande is de mondelinge behandeling van deze zaken voor de Rechtbank Alkmaar, sector Kanton.
7. Rob Scholte thans een zienswijze heeft ingediend tegen de afgifte van een omgevingsvergunning, hopende hiermee de zaak te vertragen maar met de angst, dat Tuin gewoon gaat slopen, dit bedrijf heeft al vele malen acties ondernomen zonder dat gewacht wordt op een omgevingsvergunning. Dit heeft Tuin recentelijk ook gedaan met het aanbrengen van de levensgrote reclame, zonder dat een omgevingsvergunning hiervoor was aangevraagd. Nadat ik had gereclameerd werd dit alsnog gedaan en kreeg Tuin hiervoor natuurlijk een omgevingsvergunning. Er wordt met twee maten gemeten, een kleine middenstander werd op zijn vingers getikt, omdat hij op zijn voorraam de naam van zijn bedrijfje in oranje letters had bevestigd (nota bene naast warenhuis Blokker met allemaal een naamsaanduiding in oranje!!) en Tuin kan alles doen, er is sprake van een grote mate van vriendjespolitiek.

Gezien het vorenstaande verzoek ik u met spoed deze zaak op te pakken en actie te ondernemen, voordat Tuin onherstelbare schade aanricht.

Graag hoor ik van u, waarvoor bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet,

Loes Vermeer-Lagerveld

Mail in Bcc aan Rob Scholte, 23 april 2019, 12:24

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinierskapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cuypers+Genootschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Firma+Tuin

1 Comment

  1. Goede mail Loes, in hoeverre zit hij ook in het complot tegen Rob

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image