Marischka de Jager – ’Heel Europa’ kent Richter

Doorgaans opereert ze een beetje in de luwte, de stichting Richter. De exposities in het atelier aan het Juttersplein te Den Helder zijn voor iedereen toegankelijk en tot acht jaar geleden was de stichting verantwoordelijk voor het North East Westival, het eendaagse straattheater in de binnenstad.

Maar andere, misschien minder zichtbare, pijlers van de stichting zijn de uitwisselingen van vrijwilligers en jongeren. Begon de stichting zo’n dertig jaar geleden met survival tochten voor jongeren, twintig jaar geleden deed Richter mee aan een Europese pilot: Erasmus+, een subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Destijds opgezet om de mobiliteit van jongeren binnen Europa en daarmee de onderlinge saamhorigheid te vergoten. En nog steeds worden de projecten van Richter door Erasmus+ gesubsidieerd. Sterker nog, Richter ontving pas geleden een oeuvre prijs. ,,Dat betekent voor ons natuurlijk erkenning voor de kwaliteit van onze projecten’’, zegt Remco Schaap, die samen met Peter Keijzer en Huub Sadée het bestuur vormt. ,,Jongeren krijgen bij ons al heel snel eigen verantwoordelijkheid.’’

Internationale ervaring

Boven het atelier aan het Juttersplein is altijd woonruimte voor vier buitenlandse vrijwilligers, die via European Voluntary Service gedurende maximaal een jaar internationale (werk)ervaring opdoen. In het onderliggende atelier, maar ook daarbuiten, zoals bij stichting De Vrolijkheid op het asielzoekerscentrum, bij Mindsz of het dagactiviteiten centrum. Altijd ter ondersteuning van beroepskrachten. Daarnaast vinden er ook kort durende uitwisselingen van jongeren (15-30 jaar) plaats binnen Europa. ,,En dan lig je geen tien dagen op het strand van Bulgarije. Je gaat dan met andere jongeren echt aan de slag. Met thema’s als jongerenparticipatie of democratie. Na zo’n uitwisseling blijkt er vaak veel mogelijk in eigen land. Jongeren, die in gesprek gaan met de burgemeester over het opzetten van een jeugdraad. Van te voren hadden ze nooit gedacht, dat dat zou lukken. We krijgen heel vaak te horen dat zo’n uitwisseling één van de mooiste ervaringen in hun leven is geweest. Op die manier hebben we door heel Europa en daarbuiten zo’n dertig ’slapende’ vrijwilligers op wie we ter plekke altijd een beroep kunnen doen.’’

NHD, 31 mei 2017, 7:12

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/heel-europa-kent-richter