Marischka de Jager – Aantal autobranden Kop stijgt + Martijn Gijsbertsen – Alkmaar koploper in NHN autobranden: 42 incidenten in 2019 + Brandweerposten onder loep + Experiment: SI2

Aantal autobranden in Kop van Noord Holland stijgt

Schagen – Het aantal autobranden in de Kop van Noord Holland neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio.

Afgelopen jaar zijn er bij de centrale meldkamer 212 voertuigbranden geregistreerd in het werkgebied van de Veiligheidsregio Noord Holland. Daaronder vallen ook gemeenten als Alkmaar en Hoorn.

Van die 212 autobranden vonden er 56 plaats in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. Een jaar eerder waren dat er nog 53, in 2017 lag dat aantal op 51.

Vooral in de gemeente Hollands Kroon is het aantal autobranden gestegen: van negentien in 2017 naar 28 vorig jaar. Afgelopen december raakten in Anna Paulowna aan de J.C. van Wijkstraat nog twee auto’s volledig uitgebrand. Ook in Schagen gingen vorig jaar meer auto’s in vlammen op: twaalf ten opzichte van acht in 2017.

Daling

In Den Helder daalde het aantal autobranden van negentien in 2017 naar vijftien vorig jaar. Het nieuwe jaar 2020 begon in de marinestad overigens al gelijk met twee autobranden aan de Pieter Straatlaan.

Op Texel ging vorig jaar slechts een auto in vlammen op. In 2018 waren dat er nog zes.

Helderse Courant, 15 januari 2020, 13:43

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200115_31572530/aantal-autobranden-in-kop-van-noord-holland-stijgt

Alkmaar is al drie jaar op rij koploper in Noord Holland Noord met aantal autobranden: 42 incidenten in 2019

Alkmaar – Van de 17 gemeenten in Noord Holland Noord is Alkmaar koploper qua aantal autobranden. Vorig jaar was het 42 keer raak, een stijging van 13 gevallen.

Dat blijkt uit actuele jaarcijfers van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord, gebaseerd op informatie vanuit de centrale meldkamer.

Geregistreerd

De gemeente Alkmaar is de laatste drie jaar op rij zelfs koploper: in 2017 zijn er in totaal 52 incidenten geregistreerd, in 2018 vlogen beduidend minder voertuigen in de fik: 29.

Hoorn en Hollands Kroon hebben vorig jaar stuivertje gewisseld met respectievelijk 27 en 28 autobranden. Hoorn was in 2017 en 2018 nog tweede met 28 en 26 meldingen, Hollands Kroon derde met 19 en 22 incidenten.

Toegenomen

In heel Noord Holland Noord (17 gemeenten) is het aantal autobranden in 2019 met 14 toegenomen: van 187 naar 201. In 2017 stond de teller nog op 217.

In de regio Alkmaar en omstreken is vorig jaar 80 keer sprake geweest van een wagen fik in 2017 en 2018 lag dat getal nog op respectievelijk 94 en 76.

Heerhugowaard

Heerhugowaard heeft minder autobranden voor de kiezen gehad: 18 in 2019, 20 het jaar ervoor. In 2016 waren het er 16. In Castricum schommelt het aantal rond de 10: vorig jaar 9, eerder 8 (2017) en 10 (1018).

De daling van 8 in 2018 naar 2 vorig jaar in Bergen is opvallend. In 2017 waren er nog 5 incidenten. Heiloo en Langedijk ontlopen elkaar weinig met respectievelijk 5 en 4 voertuigbranden. In Heiloo waren dat er in 2017 nog 3, het jaar erop 4; in Langedijk 10 en 5.

Aangestoken

Autobranden ontstaan spontaan (door een technisch mankement en of kortsluiting) of kunnen bewust zijn aangestoken. In veel gevallen worden daders niet gevonden, omdat camerabeelden ontbreken en sporen door het vuur zijn gewist.

Breekt brand in elektrische voertuigen uit, dan moet de accu vaak dagenlang door de brandweer onder water worden gehouden, voordat het gevaar is geweken.

Gedupeerden

Voor gedupeerden zijn de financiële gevolgen vaak zuur: zij krijgen via hun verzekering doorgaans de dagwaarde van hun wagen uitgekeerd.

Helderse Courant, 20 januari 2020, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200116_18103948/alkmaar-is-al-drie-jaar-op-rij-koploper-in-noord-holland-noord-met-aantal-autobranden-42-incidenten-in-2019

Brandweerposten onder loep

Veiligheidsregio speelt in op vergrijzing en uitdunnen van vrijwilligerskorps

Den Helder – De toekomst van 9 van de 52 brandweerkazernes in Noord Holland Noord wordt tegen het licht gehouden.

Met het onderzoek speelt de Veiligheidsregio Noord Holland Noord in op de vergrijzing en het uitdunnend vrijwilligerskorps. De organisatie is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in 17 gemeenten en telt 1.150 vrijwilligers plus 175 beroepskrachten.

Om de veiligheid van inwoners te kunnen blijven garanderen, moeten we de brandweer slimmer organiseren“, aldus burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer, lid van de commissie fysieke veiligheid bij de veiligheidsregio.

De bezetting van kazernes in kleine kernen is net dagkoersen. Doordat steeds meer vrijwilligers buiten hun dorp werken, bestaan vooral overdag knelpunten. Ook zijn er posten waar de bezetting op sterkte is, maar het aantal uitrukken minimaal. Daar willen we op anticiperen. We willen niet dat er hiaten in de hulpverlening ontstaan.

Sluiting

Sluiting van brandweerkazernes wordt op voorhand niet uitgesloten.Theoretisch is alles mogelijk. De vraag of er in bepaalde plaatsen überhaupt een post nodig is, komt zeker aan de orde. Al is dat niet per definitie de insteek“, aldus Nijpels.

We willen zoveel mogelijk vrijwilligers paraat houden. Dat kan wat mij betreft ook best doordat een brandweerman of vrouw thuis een voertuig parkeert en vanaf daar uitrukt. Of dat per kazerne andere middelen worden ingezet. Voor bijvoorbeeld til assistentie hoef je niet direct een volledige brandweeropleiding te hebben gevolgd.

Volgens Rein Hulst, programmamanager van het project ’Brandweer 360’ (symboliseert, dat de brandweer alle kanten op kijkt om zich te verbeteren) bestaat er ’absoluut geen financiële noodzaak’ voor het onderzoek en hervormingen.

Het is pertinent geen bezuiniging, we opereren met de toezegging van gelijkblijvend budget”, stelt hij. “Waar het om draait is efficiency. Er zijn nu posten, die bijvoorbeeld wekelijks oefenen op het knippen van autowrakken met kostbare, geavanceerde apparatuur, maar daar nooit mee te maken krijgen. Dat is zonde van tijd, geld en energie. We gaan posten meer inrichten naar behoeftes en specifieke risico’s per gebied. Willen van alles kunners naar specialisten en verkorte opleidingen, waardoor de brandweer ook toegankelijker en aantrekkelijker wordt voor nieuwkomers.

Door de focus te verleggen naar het voorkomen van brand, kunnen vrijwilligers op leeftijd worden ingezet als voorlichters op scholen en bij mensen thuis. Nijpels: “Wie als brandweermedewerker aan het eind van zijn of haar fysieke latijn is, kan prima worden ingezet om anderen te wijzen op gevaren en te adviseren over maatregelen. Bijvoorbeeld door vergeetachtige ouderen aan te raden op inductie in plaats van gas te koken, zodat er geen pan te lang op het vuur blijft staan.

Proeftuin

Medio dit jaar worden de eerste bevindingen van het onderzoek naar de toekomst van de 9 brandweerkazernes gepresenteerd, eind dit jaar moet duidelijk zijn welke kant het op gaat.

Deze posten en hun verzorgingsgebied zijn het begin, een proeftuin“, licht Nijpels toe. “De ervaringen die we hierbij opdoen, nemen we mee in het vervolgtraject. Er komen in een later stadium meer gebieden en kazernes aan bod.

Helderse Courant, 20 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Experiment: SI2 kan leeuwendeel van uitrukken af

Projectleider René Karman bij het snelle interventievoertuig SI2 (foto Erna Faust)

Projectleider René Karman bij het snelle interventievoertuig SI2 (foto Erna Faust)

Mini brandweerauto bewijst waarde

Projectleider René Karman bij het snelle interventievoertuig. “De SI2 is een succes, heeft zijn nut bij bestrijding van kleinere incidenten bewezen.”

Het snelle tweepersoons interventievoertuig van de brandweer (SI2), dat een jaar lang in Heerhugowaard is getest, kan ook elders in Noord Holland Noord een zinvolle aanvulling op de beschikbare uitrukcapaciteit zijn.

Zo komt naar voren uit de eindevaluatie van het experiment met de bestelbus van camper formaat, die is voorzien van blus en redmiddelen.

Achteraf beoordeeld blijkt de tweepersoonswagen in de praktijk 87 procent van de in totaal 700 uitrukken in Heerhugowaard, Langedijk en (delen van) Alkmaar, Stompetoren, Ursem en Obdam zelfstandig aan te hebben gekund.

Binnenstad

Dat wil niet zeggen, dat we nu meteen meer van dit type voertuigen gaan aanschaffen“, aldus projectleider René Karman, tevens ploegchef bij de beroepsbrandweer team regio Alkmaar.

Het tweepersoonsvoertiog zit vol blus en reddingsmiddelen (foto Erna Faust)

Het tweepersoonsvoertiog zit vol blus en reddingsmiddelen (foto Erna Faust)

De SI2 is een succes, heeft zijn nut bij bestrijding van kleinere incidenten als container, berm en autobranden bewezen. Maar in een binnenstad, waarbij altijd een hoog risico op branduitbreiding bestaat, kun je niet met twee mensen aankomen. Dan laat je altijd minimaal een tankautospuit met vier of zes brandweerlieden uitrukken. Soms zelfs meer grote bluswagens.

In gebieden, waar het brandrisico beperkt(er) is, kan de bemensing van het snelle interventievoertuig – bestaande uit een chauffeur en bevelvoerder – volgens Karman in de toekomst mogelijk beslist een rol spelen. “Zij kunnen in geval van een groter incident alvast water winnen, informatie verzamelen, de boel verkennen en starten met daadwerkelijke bestrijding of blussing. Tijdens de proefperiode is bij alarmering ook altijd een tankautospuit uitgerukt. In overleg, afhankelijk van de ernst van het incident, heeft de SI2 bemanning de klus afgemaakt, de grotere ploeg geassisteerd, of is zij teruggestuurd naar de kazerne.”

Het interventievoertuig blijft, nu het experiment is afgerond, in gebruik bij de post Heerhugowaard. Tijdens de proefperiode was de SI2 24 uur per dag inzetbaar. In totaal vijftig brandweerlieden draaiden mee in het rooster, zij sliepen tijdens diensten op de kazerne.

Oplossing

Het is niet ondenkbaar dat in probleemgebieden, waar bijvoorbeeld overdag sprake is van onderbezetting, dit voertuig een efficiënte oplossing kan zijn”” aldus Elleke van Lingen, teamcommandant van de brandweer in de regio Alkmaar. “Het biedt snelheid. Opschalen met hulp van andere korpsen is altijd mogelijk.”

Over de inzet van de SI2 zal het management in overleg treden met vrijwilligers, stelt Van Lingen. “Er zijn tal van scenario’s denkbaar. Je kunt het voertuig ook een paar uur per dag beschikbaar stellen. Omdat het een kleinere wagen is, kun je – als het toch ergens staat omwille van de dekking en er geen uitrukken zijn – ermee naar evenementen voor voorlichting over brandveiligheid, op pad om woningchecks uit te voeren of brandkranen te controleren. Dan is het een flexibel dienstvoertuig.”

De commandant laat doorschemeren, dat de brandweer in Noord Holland Noord met het oog op de toekomst sowieso bezig is met het opstellen van een nieuw brandweer zorgplan.

Op maat

We gaan differentiëren, zorg op maat bieden. Hebben het pad, dat overal een tankautospuit met zes personen paraat moet staan en dezelfde middelen noodzakelijk zijn, verlaten. Dat hoeft niet en lukt ook niet altijd meer.

De focus zal daarbij komen te liggen op het voorkomen van brand, zodat bestrijden minder vaak nodig is. Vervolgens worden per gebied ’goed en weldoordacht’ de risico’s in beeld gebracht om te bepalen welke capaciteit aan menskracht, voertuigen en middelen daar nodig is.

De SI2 is een van de ingrediënten, die in dat verhaal worden meegenomen. Je zult niet meteen meer van dit soort voertuigen zien rondrijden, dat is misschien ooit wel toekomstmuziek.”

Helderse Courant, 20 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=brand
https://robscholtemuseum.nl/?s=autobrand
https://robscholtemuseum.nl/?s=brandstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=brandweer
https://robscholtemuseum.nl/?s=brandweerkazerne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio