Marie Thérèse Roosendaal – Jaap van Dissel werd plotseling BN’er: ’Los van de Ellende ook Fascinatie aan Covid 19’

Jaap van Dissel werd plotseling BN’er: ’Los van de Ellende ook Fascinatie aan Covid 19

Jaap van Dissel (64), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Directeur en Outbreak Management Team (OMT) Voorzitter, kreeg deze week de twee jaarlijkse Academie Penning van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) voor zijn Inzet tijdens de Corona Virus Epidemie. „Daar ben ik zeker gelukkig mee.”

Door het Corona Virus werd de Infectieziekte Specialist, als Boegbeeld van alle zeventien miljoen Virologen, die ons Land rijk is, een Bekende Nederlander. Terug naar het begin.

Een Pandemie hing al decennia in de lucht, hoe heeft u het ervaren, dat het werkelijkheid werd?

In het begin kon ik me niet indenken wat er allemaal aan zou komen. Dan bedoel ik niet, dat we niet geprepareerd waren, want dat waren we al, toen er in januari nog maar een paar gevallen in Wuhan waren. Nee, het was meer, dat het mijn voorstellingsvermogen te boven ging, dat Nederland heel snel in een Lockdown terecht zou komen. Dat was vreemd.”

Wat was voor u persoonlijk het ergste van de Lockdown Maatregelen?

Beperkingen gelden natuurlijk ook voor mij, maar ik was een gunstige uitzondering in die zin, dat ik het druk had wat werk betreft en noodzakelijkerwijs ook naar meerdere Locaties ging. Dat ik mobiel moest blijven, heeft voor mij wel uitgemaakt.”

Covid 19 heeft ieders leven hoe dan ook op zijn kop gezet, maar zeker dat van u.

Mijn achtergrond is internist en ik ben Infectieziekten Specialist. In het Leids Universitair Medisch Centrum ben ik als Afdelingshoofd betrokken geweest bij een geval van de zeldzame Lassa Koorts en Marburg. Dat raakte al aan mijn Professionaliteit, aan alles, waarvoor ik getraind had en Kennis over had verworven. Tegelijkertijd voel je dan de Adrenaline stromen, dat je het goed wilde doen. Covid 19 is vele malen groter, en los van de ellende, die het met zich meebrengt en die je niemand toewenst, zit er ook een aspect van fascinatie aan. Het Menselijk Lijden zo beperkt mogelijk houden is het Doel, maar er is ook een nieuw Ziektebeeld en een globale Uitbraak, die problemen op alle mogelijke terreinen veroorzaakt.

Dat zijn Hersenkrakers?

Met het Outbreak Management Team hebben we ons op het Grote Geheel gericht We wilden het voor de Hele Bevolking zo goed mogelijk doen, wetende dat je individuele Gevallen niet kunt voorkomen. Dat waren bijzondere Afwegingen. Infectieziekten en Gedrag gaan hand in hand, dat hebben we na de zomer ervaren toen de Opvolging van de Maatregelen minder strikt was dan ervoor. Dat maakt het complex.”

U staat te boek als onverstoorbare Professor. Wat heeft u de afgelopen Corona Virus Tijd uit uw evenwicht gebracht?

Alle losgekomen Reacties, die uiteenliepen van zeer positief tot zeer negatief. De Intensiteit ervan heeft me verbaasd. Als je dat allemaal leest en je zit er met de Beste Bedoelingen, dan raakt dat je wel.”

Vanwege Bedreigingen aan uw Adres, wordt u beveiligd en gelden voor u nog meer restricties. Hoe gaat u daarmee om?

Bepaalde Dingen, die ik gewend was te doen, kan ik niet meer spontaan doen. Buiten aan de Wandel of Fietsen bijvoorbeeld. Ik wil er niet te veel over zeggen, dat laat ik over aan de Recherche en het Openbaar Ministerie. Ik hoop alleen maar, dat dat op korte termijn tot een Einde komt. Ik sta er niet alleen in. Die Afreken Cultuur is er niet alleen bij ons, maar in alle Landen om Ons Heen. Dat komt ongetwijfeld, omdat Covid 19 ons allemaal raakt. De één wordt ziek, de ander krijgt te maken met overlijden in de Familie, de derde is zijn Baan kwijt.”

Bent u ook weleens ’Vandaag Even NietCorona Moe?

Jaap van Dissel lacht. „Zeker! Op het moment dat het net goed ging en plotseling die Britse Variant opdook, slaakte ik wel een zucht. ’Tjonge, begint het weer opnieuw’.

Het gaat de goede kant op, nog even en u verdwijnt straks helemaal van de televisie?

Het is niet andersI ik wissel het graag in voor een Covid Vrije Maatschappij zonder Beperkingen.

Denkt u, terugkijkend met Voortschrijdend Inzicht, ook aan foute Outbreak Management Team Adviezen?

Ja, wat als we dit wel of dat niet hadden gedaan (…) Of dat fouten zijn, kunnen we niet nagaan. Het is een Lineair Gebeuren, je kunt niks terugdraaien. Veranderingen in Beleid zijn doorgevoerd op grond van nieuwe Kennis, die maakt dat je soms een totaal andere Richting moet inslaan. Dat kunnen belangrijke Aanpassingen zijn, maar betekent niet, dat er eerder fouten zijn gemaakt. Ik zie die Veranderingen als Winst voor de Wetenschap, al ligt dat in de Ogen van Publiek en Politici anders.”

U moest Adviezen uitbrengen in Verkiezingstijd, heeft u veel last gehad van Partij Politiek?

Meer Spanning op het Proces, dat moge duidelijk zijn. Maar Advies geven is onze Rol, hoe het daarna onderling verloopt is hún Vak. Ik ben er gelukkig mee, dat die Rollen Strikt Gescheiden zijn.”

In uw Profiel op WhatsApp, onder uw Foto, staat ’Help!’ Dan zijn wij heel nieuwsgierig, waar die Noodkreet op slaat.

Dat enige Humor ook nog wel belangrijk is.”

Menselijk Lijden zo beperkt mogelijk houden is het Doel.

De Telegraaf, 31 mei 2021

https://www.telegraaf.nl/

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1668700020/rivm-baas-jaap-van-dissel-spontaan-gaan-fietsen-kan-ik-niet-meer

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie+Thérèse+Roosendaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marion+Koopmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Outbreak+Management+Team
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksinstituut+voor+Volksgezondheid+en+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leids+Universitair+Medisch+Centrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Academie+van+Wetenschappen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bekende+Nederlander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bedreigingen+Van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown+Maatregelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opvolging+Corona+Maatregelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fascinatie+aan+Covid+19
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lassa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adrenaline
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menselijk+Lijden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grote+Geheel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hele+Bevolking
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beste+Bedoelingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afreken+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cancel+Culture
https://robscholtemuseum.nl/?s=Recherche
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Moe
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrije+Maatschappij+Zonder+Beperkingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Winst+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Help!