Marie-Louise Rouffaer-van Dongen – Kameleon of dooie mus? + Marije Boessenkool – Afsluiten dossier belangrijker dan kwaliteit oplossing? + Gerard Hoekmeijer – Goed bereikbaar, hé?

Stadhuisbesluit: kameleon of dooie mus?

De laatste raadsvergadering stond in het teken van de dooie mus en de kameleon. De coalitie besloot tot een nauwelijks onderbouwd plan voor vestiging van een stadhuis op Willemsoord en toonde zich blij met deze dooie mus.

De ’wet houwer’ had geen antwoord op de vragen van de insprekers en de oppositie, die zich terdege verdiept hadden in de zaak, en claimde opgewekt vertrouwen. Formeel is het een geldig besluit, maar de verbijstering geldt vooral de vorige oppositie, die in een eerdere periode genoegen moest nemen met grof meerderheidsgeweld, dat geen rekening hield met de minderheid die ook in deze stad leeft.

En nu dezelfde botte bijl hanteert, waartegen men eerder terecht bezwaar had; nu ventileert men dat als nieuwe bestuursaanpak. Is dat kameleontisch of plat opportunisme of arrogantie op niets af?

De luxe set van zeven wethouders heeft nog niet gesignaleerd, dat alle evenementen, die Willemsoord de moeite waard maken, uit de koker van vrijwilligers of zelfstandig gevestigden, zoals musea en horeca komen. En niet van de gemeente, behoudens een enkele subsidie. Enkelen, die snel bij gemeente op bezoek gingen om hun deelbelang (genuanceerd, jazeker!) te bepleiten, werden erop gewezen, dat een afwijzende houding gevolgen kon hebben voor de subsidietoekenning, die voor de komende twee jaar al klaar lag. Dat kun je inderdaad een nieuwe bestuursaanpak noemen van de CDA wethouder Cultuur; anderen vinden dit neigen naar chantage.

Besnotterd

Zonder vrijwilligersinbreng rest er onder auspiciën van de gemeente slechts een makelaarskantoor, een ’besnotterde’ ballenbak en een GGZ locatie, het geheel onder de bezielende leiding van een directeur, wiens benoeming geprolongeerd wordt, wegens kennelijk overdonderend succes. De uit het goede hout gesneden vrijwilligers, zoals dat bij een professioneel nautisch kwartier past, zijn solide georganiseerd en trekken vastberaden samen op. De plannen voor het komende seizoen liggen klaar en zijn erop gericht de evenementen en werkzaamheden voort te zetten of uit te breiden en het authentieke nautisch kwartier, dat in de haarvaten van iedere Jutter is doorgedrongen, niet verloren te laten gaan. Laten we dit allen koesteren.

Marie-Louise Rouffaer is voormalig raadslid voor het CDA

Helderse Courant, 3 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Afsluiten dossier belangrijker dan kwaliteit van de oplossing?

Op maandag 25 februari was de raadsvergadering over het stadhuis. Wat een drama!
Zoals altijd was er al eerder een commissievergadering over het onderwerp gehouden. Tijdens die vergadering kwamen er heel veel vragen en werden er zorgen geuit, vooral vanuit de oppositie, maar ook door enkele leden van de coalitie.
En terecht: er zitten zoveel haken en ogen aan het plan om het stadhuis in de ge- bouwen 66 en 72 op Willemsoord te vestigen, dat ieder weldenkend mens het plan zou afkeuren.

• De bereikbaarheid van de locatie is heel slecht (files Texelse boot, geen bushalte)
• Parkeren wordt een probleem.
• Een stadhuis past niet binnen het bestemmingsplan (nautisch kwartier) en valt onder
een zware milieucategorie (geluidsoverlast).
• Gebouw 66 is een rijksmonument, waarbij het de vraag is in hoeverre er in en aan het pand verbouwd mag worden.

De wethouder had geen goede antwoorden op de vele vragen en zorgen, sterker nog, ik vond, dat het er alleen maar vager en onzekerder van werd. Volgens hem komt alles goed, zolang we maar vertrouwen hebben. En dat heeft de coalitie blijkbaar, tot in het oneindige…
Men vond het heel jammer, dat het onderwerp niet als hamerpunt door kon naar de raad, dat men bespreekpunten aandroeg en het plan niet besluitrijp achtte.

Teruggefloten?

In de raadsvergadering bleek al snel, dat de paar coalitiepartners, die het in de commissie nog gewaagd hadden om twijfelpunten en mogelijke problemen naar voren te brengen, op “het rechte spoor” waren gezet. Ze hadden nu alleen maar lof over het plan, alleen maar positiviteit. Naar kritiek en vragen vanuit de oppositie werd niet geluisterd. Ook de inbreng van de vijf insprekers, allen met terechte opmerkingen en kritiekpunten, werd weggewuifd.
Weer viel het woord “vertrouwen” keer op keer.

Referendumaanvraag

GroenLinks had, samen met D66, een referendumaanvraag gedaan. Niemand van de coalitie, zelfs diegenen niet die hoog van de toren blazen over burger inspraak, steunde ons verzoek. Blijkbaar is men bang, dat een referendum duidelijk zou aangeven, dat dit stadhuisplan geen draagvlak heeft onder de Helderse inwoners. Zwak en laf. Als je zeker weet, dat je namens je kiezers spreekt, kun je dat juist bevestigen door middel van een volksraadpleging.
Maar blijkbaar weet de coalitie, dat die steun er niet is.

Geen plan B

We gaan dus een stadhuis vestigen op Willemsoord. De wethouder heeft geen plan B, heeft geen enkel antwoord op de vraag, wanneer het plan afgeblazen wordt indien er problemen blijven met bijvoorbeeld parkeren, bereikbaarheid of financiële haalbaarheid van het plan. Koste wat kost zal dit plan doorgevoerd worden, alles om Willemsoord kunstmatig in de zwarte cijfers te krijgen.
De coalitie klopt zichzelf op de borst. Er is een hangdossier afgesloten. Maar ten koste van wat? Hoeveel gaat het de inwoners van Den Helder kosten? Wat zijn de consequenties voor de bedrijven en stichtingen, die nu prachtige activiteiten ontplooien op Willemsoord?
Maakt niet uit, het afsluiten van dit dossier is blijkbaar belangrijker dan de kwaliteit van de oplossing…

Marije Boessenkool is raadslid GroenLinks Den Helder.

GROEN, Nieuwsbrief van GroenLinks Den Helder, 5e Jaargang, Nr. 1, p. 2, maart 2019

https://denhelder.groenlinks.nl/

Goed bereikbaar, hé?

Het stadhuis is weer terug! Van nooit weggeweest. De wereld dreigt aan de opwarming van het klimaat teloor te gaan, maar in Den Helder hebben we het over belangrijker zaken.

Voor mij begon het verhaal in 1985 tijdens mijn eerste periode als raadslid. Het oude weeshuis aan de Kerkgracht voelde als thuis. Er stonden mooie karaffen met rookwaren op de vergadertafels. Na afloop van de raadsvergaderingen, die destijds vaak tot na middernacht duurden, trok een groot deel van de raad dorstig op naar ‘Slikker’, zoals we café List destijds noemden, naar de imposante uitbater. Daar confronteerden wij ons zelf onbevreesd met ‘het volk’, dat hun afkeuring over de politieke gang van zaken doorgaans luid en duidelijk uitte: ‘zákkenvullèrs!’
Eigenlijk de ideale situatie, hoezo een kloof? Dat kon natuurlijk niet zo blijven, want er bleek ruimtegebrek te zijn door de aanwas van het ambtelijk apparaat.
Er waren plannen om een uitbreiding te bouwen, maar oud wethouder Klaas Muije kwam met een oplossing, die uit nood geboren was: het seniorenhuis, vestingproject Zuijderhorn, dat hij geïnitieerd had, kampte met een jaarlijks tekort op de exploitatie van 2 miljoen gulden – de gemeente stond garant. Dat was toen veel en ‘structureel’ geld. Appeltje eitje dus. Op naar de drs. Bijlweg: in the middle of nowhere! En niet meer naar Slikker, er was nu immers een gezellige kantine, waar het proletariaat niet welkom was.

Maar zo’n tien jaar later bleek het voormalige bejaardenhuis ook niet pluis voor het apparaat. Er kwamen ideeën op tafel over het ‘Blauwe Gebouw’ vlakbij als mogelijke uitbreiding. Of nieuwbouw in de oude binnenstad! Dat leek mij wel wat, zeker toen onze gemeentelijke TV kabel (KDH) met vette winst kon worden verkocht voor ca 30 miljoen gulden.
Maar dat geld verdween in bodemloze putten met onroerend goed en verbetermanagers.

Nu is de discussie is weer opgelaaid: volgens B&W moet het stadhuis gevestigd worden op Willemsoord in de gebouwen 66 en 72.
Absurd natuurlijk, vanwege de structurele onbereikbaarheid en de monumentale waarde van de masten loods. Gekkenwerk!
Halter Bellevue is een prima plek: heel grappig, dat Hans Boskeljon het nu eindelijk met me eens is…

GROEN, Nieuwsbrief van GroenLinks Den Helder, 5e Jaargang, Nr. 1, p. 5, maart 2019

https://denhelder.groenlinks.nl/

PDF:
GROEN, Nieuwsbrief van GroenLinks Den Helder, 5e Jaargang, Nr. 1, 2019

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie-Louise+Rouffaer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Hoekmeijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur