Marie-Louise Rouffaer – Stadhuis verdeelt de stad + Arie Booy – Discussie gemeenteraad brengt geen wijziging + Stadhuis verhuist naar Kerkgracht + Casper Duin – Vergadering geldig

Stadhuis verdeelt de stad

Politici dienen extra oplettend te zijn

(1)

Het is een bekend folkloristisch verschijnsel in de politiek om, gebruik makend van andere belangrijke zaken, waarmee mensen zich bezighouden, omstreden onderwerpen geruisloos door een besluitvorming heen te drukken.

Vóór de feestdagen, vóór de vakantie en tijdens een pandemie (komt die even goed uit) is er alle reden om als politicus extra oplettend te zijn. Het onderwerp stadhuis op Willemsoord speelt vandaag. Het is een onderwerp, dat de stad compleet verdeelt. ‘Het is slechts een beeldvormende vergadering, ‘niets aan de hand’ probeert men degenen, die bezwaar maken, te sussen.

Dat de raadsvergadering slechts beeldvormend is, duidt er niet op, dat men de gemeenteraad serieus neemt. Het zou minstens merkwaardig zijn als een serieus overdacht en gegeven beeld een maand later volledig tegengesteld zou zijn. Ik ga niet verder in op de argumenten, die ten grondslag liggen aan de verdeeldheid, die zijn bekend. Ook de wijze van raad geven is bedenkelijk. Welke nieuwe zaken maken die vergadering en vooral dat onderwerp zo urgent?

(2)

De methodiek, die gekozen is, is op dit moment eveneens nog discutabel. Meerderen in en buiten de gemeenteraad hebben moeite met de daarvoor benodigde computerkennis, maar willen daar liever niet voor uit te komen. Wat de raadsleden betreft weerhoudt dit hen om hun taak ten volle en naar behoren uit te voeren, terwijl de insprekers al helemaal kopschuw worden.

Een bedrijf, dat of een instelling, die zichzelf respecteert, gaat niet over op een nieuwe methode, voordat een keer proefdraaien geslaagd is. Een korte gezamenlijke bijscholing is bijvoorbeeld een goede manier om de overgang te maken. Om een omstreden onderwerp als het stadhuis de eerste keer op de digitale agenda te zetten verraadt het psychologisch inzicht van een mud aardappelen. Meerdere fracties staan op het punt volledig te splijten op het onderwerp. De onderlinge werkrelaties van meerdere College leden in de luxe set van zeven zijn ronduit slecht en belemmeren de kwaliteit van het werk, die toch al matig is.

De oppositieleden van de vorige coalitie, die de terreur van de meerderheid terecht veroordeelden, hanteren nu zelf deze methode. Voor ambtenaren, die de kennis van zaken bezitten, is het moeilijk werken. Terwijl er meerdere bezwarende procedures lopen duwt men gewoon door, (waar bescheidenheid gepast zou zijn), bijvoorbeeld door een architect te benoemen. Het is zeer de vraag, of de besluiten tot nu toe geldig waren gezien een diepgaande belangenverstrengeling bij meerdere partijen, zowel in het College als in de gemeenteraad. De geplande financiering is opportunistisch en bezijden de realiteit van deze periode voorafgaand aan een diepe recessie.

(3)

Bij alle goede zaken, die de herstructurering van de stad heeft gebracht is er gedurende meerdere jaren nog steeds geen sprake van samenhangend monumentenbeleid gebaseerd op gedegen kennis. Landelijke aanbevelingen qua monumenten worden in de wind geslagen. Resultaten van plaatselijke onderzoeken in een la gefrommeld als dat zo uit komt. Monumenten verdwenen geruisloos van een lijst naarmate de jaren verstreken. Bij een zo omstreden onderwerp verdient het aanbeveling om een stevige commissie van professionals het omstreden geheel te laten bestuderen . Te denken valt hierbij aan leden van de WRR (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid) aangevuld met bijvoorbeeld Francien Houben van bureau Mecanoo.

Van de drie miljoen EUro, die ten onrechte op het sociaal domein zijn bezuinigd gaat twee miljoen naar de gedupeerden van de Corona Virus pandemie. Eén miljoen zou goed besteed zijn aan dit onderzoek. Huiswerk voor de gemeenteraad zou intussen moeten zijn: het lezen van de jaarlijkse rapportages over de staat van het land’ van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau).

Den Helder Actueel, 20 april 2020

Reacties

Fred Brand
20 april 2020 At 13:41
Marie-Louise Rouffaer, netjes en duidelijk weergegeven.

Mandy Seinstra
20 april 2020 At 15:15
Als deze dame, oud CDA raadslid met Defensie bindingen, uit de tijd, dat de melkboeren honden nog uit hun achterste blaften. Als deze dame geen opiniestukje meer mag schrijven in het NHD onder vriendje Ronald den Boer, doet ze het toch hier?
Inhoudelijk is mij veel reeds bekend. Slechts dit: doordat de, daar is ie weer, oliedomme PVV een voorstel doet voor een noodfonds en opdraagt dit uit de Algemene Reserve te halen, wordt dit noodfonds doodleuk gefinancierd uit het Sociaal Domein. Ongekend asociaal, hetgeen ook te verwachten is in bananenstad als Den Helder.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
20 april 2020 At 16:29
De spontane reactie van Mandy Seinstra bevat veel waars.
Ik ben oud CDA lid en ben geruime tijd geleden van partij veranderd.
Ik had en heb, nog steeds tot mijn genoegen, bindingen met Defensie. Ik heb Ronald den Boer altijd hooggeacht om zijn journalistieke objectiviteit en zijn kennis van zaken en zijn werklust. Daartegenover staan enkele zaken, die niet kloppen, namelijk van niet mogen schrijven in de Helderse Courant is geen sprake, vanwege diezelfde journalistieke objectiviteit van de huidige redactie. Over de inhoud van een stukje over een actueel onderwerp is gedurende het weekend goed overleg geweest met zowel de chef redactie als de betreffende redacteur. Niettemin waren er wat zaken niet duidelijk in de krant gekomen door plaatsgebrek. Ik heb de chef redacteur en de redacteur bericht gestuurd, dat ik vanwege de actualiteit DHA gevraagd had een verduidelijking te mogen geven, hetgeen gebeurde.
Volgens mij is het niet verboden met beide kranten een goede relatie te hebben. Dat hebben zij zelf namelijk ook. Niets vriendjespolitiek. Daar doen we niet aan en dat hebben we niet nodig. Argumenten en betrokkenheid en wellevendheid tellen. Met het ‘uit de tijd, dat de honden nog uit hun achterste blaften’ duidt Mandy kennelijk op mijn leeftijd, hoewel ik dat verschijnsel nooit meegemaakt heb. Inderdaad, ik ben oud, 86, en er natuurlijk aan gewend, dat daar denigrerend over wordt gedaan. Ik nodig je van harte uit om eens langs te komen en over zaken wat verder van gedachten te wisselen (tel. 624301) en nee, ik doe geen middagdutje.

Bodelo
20 april 2020 At 16:51
Mandy Seinstra is volgens mij licht dementerend; waar eerst James Meijer werd weggezet als stratenmaker, wordt nu de bij Woning Stichting werkende Ronald den Boer weggezet als iemand, die nog steeds banden heeft met het NHD.

Mandy Seinstra
20 april 2020 At 18:58
Ah, de Rotary man Jeroen Bodewes, die alles goed praat, en als een soort moderator optreed. WTF is James Meier? Nu daar heb ik totaal lak aan. De beuk in die bakbananen stad!

Mandy Seinstra
20 april 2020 At 19:17
@ Marie-Louise Rouffaer-van Dongen. Helaas doe ik geen huisbezoek, zeker niet in deze tijd. Ik wens u niet te min het allerbeste toe.

Bodelo
21 april 2020 At 11:06
Barst! Ik zat ernaast met de definitie “licht”.

Peter
20 april 2020 At 16:32
Veel geblaat, maar weinig wol.

Eric Boschloo
20 april 2020 At 16:37
Stadhuiskosten à 35 miljoen EUro verdeelt over de 26.500 huishoudens van Den Helder kost een huishouden gemiddeld 1.300 EUro. Mijns inziens is dat een bedrag, waarover een gemeenteraad, die in verband met de Corona Virus crisis via experimentele technologie vergadert, geen definitieve besluiten kan nemen.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
20 april 2020 At 21:04
Mandy Seinstra, ik constateer dat je slechts reageert op één puntje van mijn vrij uitgebreide reactie op je stukje. Ook dat schept duidelijkheid.

Bodelo
21 april 2020 At 11:03
Marie-Louise, negeren geeft meer rust.
Wat betreft dit stuk, we zullen het nooit helemaal eens worden, maar het is uitstekend verwoord. En dat is tegenwoordig hard nodig. Groet, Jeroen

F Hoogenosch
21 april 2020 At 10:57
Stadhuis op krediet.
Een kapitaal, waar op zeker moment een dienst of terugbetaling met rente voor verlangd wordt.
Dat is, kort en krachtig, een omschrijving voor Krediet“.
Als we deze definitie los laten op het Helderse stadhuis, dringen zich een paar vragen op .
Welke diensten worden verlangd, of als daar geen sprake van is, waar haalt de gemeente dan 40 miljoen vandaan?
Krediet is een financiële constructie, die alleen in urgente gevallen wordt gehanteerd.
Met een mooi stadhuis in een statig, zojuist gerenoveerd, beeldbepalend pand aan de Kerkgracht nummer 1, compleet met het wapen van Den Helder prominent op de voorgevel, alsof het zeggen wil “hallo, ik ben er allang, zien jullie mij wel?“.
Met een bushalte vlakbij, een plantsoen met een gerenoveerd monument annex carillon er tegenover, kortom, in een entourage een stadhuis waardig, waar menig ander stadhuis in Nederland jaloers op zou wezen, vraag je jezelf af waaruit voor deze gemeente de urgentie bestaat om desondanks een krediet aan te gaan, dat iedere inwoner straks als een steen om de nek hangt.
En afgezien van de context met betrekking tot krediet, waarom moet er vanavond, 20 april, nota bene digitaal opnieuw vergaderd worden over dit rare plan, waarbij publiek omwille van Corona Virus niet aanwezig kan zijn, en de raadsleden met het fenomeen “digitaal vergaderen“ nog niet veel ervaring hebben.
Waarom kan verdere besluitvorming niet worden uitgesteld tot het stadhuis aan de Kerkgracht een jaar draait en mensen zodoende, in alle objectiviteit en met een betere inschatting van de financiële gevolgen voor de gemeente door Corona Virus, zich een beter oordeel kunnen vormen.
Boven aan deze brief staat Stadhuis op krediet, dit is een analogie op een boektitel van meneer Louis-Ferdinand Céline, het wordt nog altijd gelezen en geroemd om de onderliggende vileine boodschap over kleinmenselijke geldingsdrang en zijn grote gevolgen. Het boek heet “Dood op krediet“. Lees het eens.

qrap88
21 april 2020 At 11:07
Ik mis een inleiding voor punt 1.

Peter
21 april 2020 At 11:07
Welke diensten worden verlangt of, als daar geen sprake van is, waar haalt de gemeente dan 40 miljoen vandaan?
Dat mogen de inwoners gaan bekostigen, hoop dat ze het nieuwe stadhuis nog zo goed plan vinden als ze weten wat het ze gaat kosten, 40.000.000 delen door aantal huishoudens 26.485 (Google) is net even over de 1.500 wat er per huishouden mag worden afgedragen voor dit totaal onzinnige plan in een tijd van digitalisering en thuiswerken (Corona Virus nog niet eens meegerekend). Ik kan niet in andermans portemonnee kijken, maar dit is voor mij een berg geld wat ik liever niet het raam uitsmijt.

MM Rietveld
21 april 2020 At 17:50
Wanstaltige vertoning van de gemeenteraad.
Wat een trieste digitale raadsvergadering. Het ging weer eens over het stadhuis, of stadskantoor? De coalitie partners brachten in, niet meer dan dat, deze knoop moet nu maar eens worden doorgehakt.
Het kan wel weer na een jaartje of 30 gesteggel! Daar valt wat voor te zeggen, maar speel open kaart.
Niet anders dan het terugdringen van de verliezen op Willemsoord zijn de eigenlijke argumenten voor de vestiging aldaar.
Daar omheen is een verhaal opgetuigd, vol met drogredenen, die aan alle kanten rammelen.
Van de oppositie, voor zover te volgen, had ik meer verwacht.
Beide partijen, althans dat is mijn stellige indruk, weten nu nog niet, of geven dat niet toe, of het plan wel of niet in strijd is met het bestemmingsplan.
Ik zeg u de race is nog niet gelopen.
Het was weer eens een waar stukje powerplay van de coalitiepartijen.
Opvallend was het ontbreken van de hoofdrolspeler Wouters in de vergadering. Of was ik toen al afgehaakt?
De bijeenkomst van de raad was amper te volgen en voor de geïnteresseerde luisteraar ook nog eens moeilijk te verstaan!
Al met al een onwaardige raadsvergadering met een ongeldig karakter, die naar mijn idee door de Burgemeester had moeten worden gestaakt en tot nader order had moeten worden uitgesteld.
Niet eerder vergaderen totdat de techniek in orde is en de raadsleden het snappen.
Het zag me bij de regionale omroep zwart voor de ogen!
Tot slot, het heeft mij verbaasd, dat het al of niet realiseren van een stadhuis in het algemeen en de kosten daarvan, niet in verband is gebracht met het heersende Corona Virus.
De impact hiervan is niet te overzien maar zal financieel verder reiken dan de kosten, die gemoeid zijn met het realiseren van een stadhuis. Met alle gevolgen van dien.
Martien Rietveld

Peter
21 april 2020 At 18:21
Ik heb geprobeerd te kijken, maar vond het zo amateuristisch en chaotisch gaan, dat ik niet anders kon dan afhaken, hele shows werden er opgevoerd, halve, halve, tot ongeschoren gezichten in beeld, haperende verbindingen, slechte verlichting en gelul en nog maar even een showtje ingelast met een vallende camera, toen kon ik het niet langer aanzien en ben ik overgegaan naar de TV. Toen ik vanochtend het stukje las met de opmerkingen van Assorgia en consorten zakte mijn broek me helemaal op de enkels, wat een arrogantie.

https://denhelderactueel.nl/2020/04/ingezonden-stadhuis-verdeelt-de-stad-politici-dienen-extra-oplettend-te-zijn/

Discussie in Helderse gemeenteraad over stadhuis brengt geen wijziging in posities

Den Helder – Er wordt pas 11 mei gestemd over het voorstel van de oppositie om het stadhuis niet op Willemsoord te vestigen, maar maandagavond werd al duidelijk, dat er geen meerderheid voor te vinden is.

Dat bleek na twee rondes van discussie tijdens een raadsvergadering, die vanwege de Corona Virus crisis via internet gehouden werd. De raadsleden zaten thuis en werden door middel van de beeldverbinding van hun computer verbonden met Burgemeester Jeroen Nobel, die de vergadering leidde vanuit de raadszaal.

Sylvia Hamerslag, raadslid voor Behoorijk Bestuur (foto gemeente Den Helder)
Sylvia Hamerslag,
raadslid voor Behoorlijk Bestuur (foto gemeente Den Helder)

Dit ging niet zonder slag of stoot, want de eerste interruptie van Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur resulteerde in vervormd beeld en stokkend geluid. Ook Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder lukte het tot vier keer toe niet om in de uitzending te komen. Pas toen de fractievoorzitter met zijn mobiele telefoon toegang zocht, was hij in de vergadering te horen.

Verdeeld

Vorig jaar besloot de meerderheid van de gemeenteraad om het stadhuis op Willemsoord te vestigen. Ruim een jaar later wordt weer stevig geknabbeld aan dit besluit. Al zijn de lijnen wel verdeeld tussen de oppositie en de college partijen.

Henk Mosk, raadslid van D66 (foto gemeente Den Helder)

Henk Mosk, raadslid van D66 (foto gemeente Den Helder)

Leo van Esdonk van de PVV, een van de indieners van het initiatief voorstel, noemde het besluit van destijds fundamenteel ondemocratisch. Henk Mosk van D66 stelt, dat het College een uiterst matige toelichting geeft op kritische vragen en meent, dat een stadskantoor niet past binnen het bestemmingsplan van de oude Rijkswerf.

Te duur

Het stadhuis gaat volgens Sylvia Hamerslag meer kosten dan 30 miljoen EUro en dat gaat de stad volgens haar opbreken in deze tijden van Corona Virus.

De coalitiepartijen houden de rijen echter gesloten.Er is na een kwart eeuw discussie over de plaats van het stadhuis een democratisch besluit genomen, zei Carlo Assorgia. Volgens Rogier Bruin van de VVD gaat het zelfs om dertig jaarNu is er eindelijk duidelijkheid voor burgers en ambtenaren.”

Harrie van Dongen van de Stadspartij verweet de oppositie tijdrekken “De partijen willen de discussie uitstellen tot de verkiezingen. Dan kan er weer een andere partij groot worden met dit thema.”

Pieter Blank, raadslid PvdA (foto gemeente Den Helder)

Pieter Blank, raadslid PvdA (foto gemeente Den Helder)

Pieter Blank van de PvdA:Laten we deze discussie beëindigen. Het stadhuis past op de locatie.”

Harmen Krul, raadslid CDA (foto gemeente Den Helder)

Harmen Krul, raadslid CDA (foto gemeente Den Helder)

Harmen Krul, CDAWe zijn niet gekozen om te blijven kibbelen. Het besluit is genomen.”

Helderse Courant, 20 april 2020 om 21:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200420_22461041/discussie-in-Helderse-gemeenteraad-over-stadhuis-brengt-geen-wijziging-in-posities

Helderse stadhuis verhuist naar Kerkgracht en opent daar op 6 mei

Het stadhuis aan de Kerkgracht (foto NHD)
Het stadhuis aan de Kerkgracht (foto NHD)

Den Helder – Het Helderse stadhuis opent op woensdag 6 mei aan de Kerkgracht.

De publieksbalies en het klantcontactcentrum van de gemeente verhuizen in de tweede week van mei naar de Kerkgracht 1. Als gevolg van deze verhuizing, is het niet mogelijk om op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei contant te betalen. Betalen met pin is wel mogelijk.

Vrijdag 1 mei is het niet mogelijk om paspoorten, rijbewijzen en ID bewijzen aan te vragen of op te halen. Het stadhuis is tot 12:30 uur alleen geopend voor het doen van een geboorteaangifte.

Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het stadhuis, vanwege de verhuizing naar de Kerkgracht, gesloten. Op woensdag 6 mei gaan daar de deuren om 11 uur open.

Helderse Courant, 22 april 2020, 17:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200422_64963840/Helderse-stadhuis-verhuist-naar-Kerkgracht-en-opent-daar-op-6-mei

Dat de Burgemeester van Den Helder zijn ambtsketen niet droeg, dat hoort niet. Maar de raadsvergadering is gewoon geldig

Burgemeester Jeroen Nobel tijdens de digitale raadsvergadering van maandagavond zonder ambtsketen

Burgemeester Jeroen Nobel tijdens de digitale raadsvergadering zonder ambtsketen

Den Helder – Dat Burgemeester Jeroen Nobel van de gemeente Den Helder maandagavond tijdens de digitale raadsvergadering de ambtsketen niet droeg, dat is fout. Het doet echter niks af aan de rechtsgeldigheid van de vergadering.

Helderse Courant, 22 april 2020, 06:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200421_72773083/dat-de-BurgemeestervanDenHelder-zijn-ambtsketen-niet-droeg-dat-hoort-niet-maar-de-raadsvergadering-is-gewoongeldig

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=MarieLouise+Rouffaer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Bodewes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul

2 Comments

 1. Grootste prestatie in jaren van de onderzoeksjournalistiek in het Palermo aan het Marsdiep;

  Burgemeester vergeet zijn ketting een keer….

  Gefeliciteerd met uzelf Helderse Courant!

 2. Duidelijkheid voor de bevolking volgens mijnheer Krul, ja duidelijkheid over het doordrukken van dit plan.
  Democratisch besluit volgens de heer Assorgia , welke democratie ?
  Besteed het geld waar het nodig is en niet in het vernietigen van cultuur en werk, stadhuis op de kerkgracht is goed genoeg voor lopende zaken, de rest gewoon waar ze nu zitten of het oude belasting kantoor wat al jaren leeg staat.
  Waarom willen ze dit onzinnige plan ten koste van alles doordrukken ?
  Er zijn op dit moment belangrijkere zaken die opgelost moeten worden !!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.