Marianne Stelling – Mark Rutte en zijn Geavanceerde Technologische Vermogens + Compassion in World Farming Nederland | CIWF NL – Klonen? Dat wil Niemand

Tientallen Premiers tegen het Klonen (foto AD)

Rutte Klonen Demonstreren in Den Haag (foto Compassion in World Farming Nederland)

Mark Rutte en zijn Geavanceerde Technologische Vermogens

Mark Rutte heeft een zeer onaangenaam karakter, dat zo’n 100 gezichten kent. Er is slechts één gezicht, dat hij op de televisie toont.

Mark Rutte is er alles aan gelegen om zijn geavanceerde vermogens geheim te houden. Hij wil niet dat mensen hem doorhebben.

Het volgende is een bijdrage van Marianne Stelling, die premier Mark Rutte op een heel andere manier bekijkt dan een doorsnee iemand.

Het volgende is wat Marianne over zichzelf vertelt.

Marianne heeft vele jaren ervaring als bewustzijnswerker en inzichten in hoe het leven op aarde werkt in verhouding tot het leven vanuit de persoonlijkheid en anderzijds het leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij weet hoe dit werkt. Verder heeft zij vermogens om op diepe lagen van de mens te kijken en in lagen van de matrix. Zij leest hierbij informatie velden.

Dit artikel hoort thuis in de categorie, die je op ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen, die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en of visie, die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening en of visie van de redactie.

Dit artikel gaat over een zeer technologisch vermogend iemand in de persoon van Mark Rutte. Hij heeft een bewustzijn afkomstig van zeer geavanceerde cyborg beschavingen en draconische krachten. Marianne Stelling is in staat informatie velden omtrent zijn technologische vermogens te lezen. Hiermee kan zij zijn persoonlijkheid ontrafelen en tot een volledig inzicht hierin komen.

Mark Rutte heeft in zijn rol van minister president van Nederland heel veel verantwoordelijkheden, er wordt heel veel van hem gevraagd. Dit vereist veel van zijn fysieke lichaam. Om zijn lichaam te ondersteunen is er door zijn controle lagen een zeer geavanceerd systeem ontwikkeld. Dit systeem is aanwezig in veel lagen van de matrix.

De controlelagen van Mark Rutte zijn er vele. Mark Rutte neemt de meeste belangrijke positie op aarde in. Hierdoor wordt het door zijn controlelagen mogelijk via hem de gehele aarde te regeren.

De meest geavanceerde technologie, die er bestaat wordt op Mark Rutte toegepast. Deze technologie is continu in ontwikkeling. De meest geavanceerde cyborg beschavingen houden zich hiermee bezig. Mark Rutte reist dan ook regelmatig naar buitenaardse planeten om zich daar in zeer geavanceerde technologische centra te laten onderhouden.

Mark Rutte heeft een zeer onaangenaam karakter, dat zo’n 100 gezichten kent. Er is slechts één gezicht, dat hij op de televisie toont. Voor het overige zijn zijn karaktereigenschappen buitengewoon gemeen. Zijn TV gezicht kan hij zeer moeilijk handhaven vanwege de aard van zijn persoonlijkheid.

Mark Rutte heeft veel contacten met het koninklijk huis. Deze contacten zijn extreem geheim. De contacten met Willem Alexander zijn formeel van aard. Hij hanteert dan zo veel mogelijk zijn TV gezicht. De contacten met Maxima hebben een zeer geheim karakter vanwege het satanisch ritueel misbruik.

De technologische toepassing, die Mark Rutte beheerst, is van exceptioneel belang voor het in stand houden van de machtsstructuren in veel matrixlagen.

De welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden zijn op de hoogte van het complexe systeem, dat aan Mark Rutte is gekoppeld. Zij hebben tegen technologieën gebouwd om desastreuze schade te voorkomen.

Mark Rutte is er alles aan gelegen om zijn geavanceerde vermogens geheim te houden. Hij wil niet, dat mensen hem doorhebben. Dat verzwakt zijn positie in lichte mate.

Er is een chemie tussen Mark Rutte en regeringsleiders op buitenaardse planeten. Dit heeft te maken met het feit, dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn wat betreft hun technologische vermogens.

Mark Rutte heeft een goede band met veel mind control groepen op aarde. Deze mind control groepen zijn van buitengewoon belang voor het in stand houden van zijn technologische vermogens. Zij onderhouden zijn technologische systeem, zodat hij niet steeds naar andere planeten hoeft te reizen.

Mark Rutte is van plan om zijn geavanceerde systeem nog verder door te ontwikkelen om er voor te zorgen, dat hij maximaal vernietigend kan zijn. Hij wil super man in het kwadraat worden.

Als super man in het kwadraat is het de bedoeling, dat hij met een kracht van 100 kwadraat, en dan nog meer, in staat is vernietigende acties uit te voeren op exceptioneel essentiële functies van de aarde en het heelal.

Mark Rutte maakt deel uit van een groep van vernietigers, in Nederland en daar buiten. Deze groep maakt weer onderdeel uit van een groep vernietigers op buitenaardse planeten.

10 van de gezichten van Mark Rutte betreffen het chanteren van de belangrijkste regeringsleiders op aarde. Het gaat hier om het hen onder druk zetten vanwege geheimen, die ze hebben. Deze geheimen staan centraal in zijn onderhandelingsstrategie over staatsaangelegenheden.

Het chanteren van mensen is de hoofdkwaliteit van Mark Ruttes technologische vermogens.

Mark Rutte is in de omgang een zeer onaangenaam mens. Medewerkers van zijn ministerie hebben bijna allemaal een trauma opgelopen. Mark Ruttes karaktereigenschappen zijn buitengewoon kwaadaardig. Bijna alle mensen met wie hij te maken heeft, hebben een diep trauma opgelopen. Tijdens een ontmoeting maakt hij contact met zijn geavanceerde systeem en zorgt er voor, dat de persoon meer gevoelig wordt voor trauma’s. Via zijn gesprekstechniek voegt hij een zwaar trauma in. Hij heeft er voor gezorgd, dat hij nagenoeg alle medewerkers van alle ministeries een keer heeft ontmoet.

Mark Rutte past bij zijn Europese gesprekspartners dezelfde gesprekstechniek toe.

Mark Rutte heeft in verschillende andere matrixlagen een andere versie. In laag één van de matrix is er een kloon van hem aanwezig, die gekoppeld is aan deel van zijn geavanceerde technologie. In twee andere matrixlagen betreft het een ander soort kloon. De kloon in laag één heeft geleefd op aarde. De twee andere klonen zijn zo geavanceerd, dat het niet mogelijk voor hen is om op aarde te leven. Het betreffen hier supermannen van hun planeten.

Aan Mark Rutte op aarde is een deel van het draconisch bewustzijn van de oorspronkelijk draconische wereld gekoppeld. Dit draconisch bewustzijn bevatte aanvankelijk alleen analoge codes, waardoor het bewustzijn vloeiend en stromend was. Toen dit deel aan Mark Rutte werd gekoppeld, was het nog in zijn oorspronkelijke vorm. In de loop der tijd is het langzamerhand volledig cyborg geworden, dat wil zeggen star en statisch. Dit proces had grote impact op zijn persoonlijkheid.

De twee klonen op andere planeten zijn regeringsleiders van de hoogste draconische orde. Deze regeringsleiders zijn exceptioneel wreed voor hun bevolking. De welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden moeten ook hier hun regie uitvoeren om volledige vernietiging te voorkomen.

Mark Rutte op aarde is van exceptioneel belang voor de draconische macht van de hoogste orde.

Hij is van exceptioneel belang voor veel cyborg beschavingen. Zij sturen hem aan daar, waar de draconische macht hem niet aanstuurt.

Mark Rutte past zijn vele wrede gezichten toe op een breed spectrum van de samenleving. Het gaat hier met name om zijn voorkeur voor jongens van 15 jaar en om het chanteren van regeringsleiders.

Zijn wrede gezichten kennen de volgende kenmerken: narcist, folteraar, levensgenieter met een exclusieve en zichzelf verrijkende stijl.

Mark Rutte heeft zichzelf exceptioneel verrijkt. Hij is in het bezit van triljarden euro’s qua roerend en onroerend goed.

Mark Rutte is een hoogwaardige kloon zonder enig gevoel van empathie. Hij is een Draconiër.

http://mariannestelling.nl

http://matrixlagen.nl

Niburu, donderdag, 19 november 2020 20:30

https://www.niburu.co/lezersbrieven/15709-mark-rutte-en-zijn-geavanceerde-technologische-vermogens

Klonen? Dat wil Niemand

Gepubliceerd op 10 mrt. 2016

Een Leger van 40 Mark Rutte Klonen Liep door Den Haag en Voerde Actie tegen het Klonen van Land Bouw Dieren. Zij Brachten Ruim 10.000 Hand Tekeningen voor een Europees Verbod op Klonen Mee.

Reacties
https://youtu.be/nbBsehg8UZw

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Stelling

https://robscholtemuseum.nl/?s=MarkRrutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/