Marianne Stelling – De Rol van Mark Rutte en Anunnaki in de Corona Virus Crisis!

De vrijheid van de een, maar niet ten koste van de gezondheid van de ander (foto Want To Know)

De Rol van Mark Rutte en Anunnaki in de Corona Virus Crisis!

Sinds enige weken is er Wereldwijd een zeer grootscheepse Corona Virus crisis aan de gang. In de meeste landen wordt door de eigen regeringen, dan wel de regeringsleiders met achterliggende controlelagen, zélf invulling gegeven aan het doorvoeren van de crisis. Dit houdt vooral in, dat er maatregelen worden opgelegd. Met mijn focus op de Nederlandse situatie, beschrijf ik in dit artikel, door wie een en ander in Nederland wordt gedaan.

We kijken dan als eerste naar Mark Rutte, die als de huidige minister president onbewust en voor weinigen zichtbaar – volledig wordt aangestuurd door een cyborg‘ beschaving, genaamd de Anunnaki. Zij zijn ontstaan vanuit Reptilliaans bewustzijn en voeren een agenda uit, die is gericht tegen de mens met een oorspronkelijk bewustzijn op Aarde.

Zij hebben lichamen, die zeer lijken op die van de mens en hebben wat betreft hun bewustzijn, alleen maar een duistere kant. De Anunnaki zetelen in een aantal lagen van de matrix, en ook in de binnenaarde. Velen zijn experts in Mind Kontrolling. Anu, hun leider, wordt dan ook wel Master Mind Kontroller genoemd.

Een groep Anunnaki heeft de maatregelen rondom het Corona Virus ontwikkeld, alsmede de rol van Mark Rutte hierin. Deze groep zetelt in de binnenaarde, waar een van de hoofdkwartieren gevestigd is met het oog op zijn (aan)sturing. Rutte is er dan ook af en toe aanwezig en als hij daar is, voelt hij zich wat gespannen en zenuwachtig, wat te maken heeft met de druk, die de Anunnaki op hem leggen. Hij probeert dat overigens voor hen te verbergen, maar dat lukt niet, omdat ze alles van hem kunnen monitoren.

Rutte, de gevoelloze

Er is daar ook apparatuur aanwezig, die ervoor zorgt, dat alle gevoel dat in hem nog aanwezig is, uit hem wordt getrokken. Rutte weet dit en heeft hiervoor zelfs toestemming gegeven. Als de Corona Virus crisis voorbij is, zal dit gevoel niet meer in hem terugkomen, iets wat te maken heeft met de rol, die hij dan, ná zijn minister presidentschap, zal gaan vervullen, in de vorm van een belangrijke positie in de EUropese Unie. Daar zal hij aangestuurd blijven worden door deze Anunnaki groep.
Ze waren op Aarde, de Anunnaki. Vermengd met het Egyptische ras of zijn ze de creators? Ze waren op Aarde, Of ZIJN ZE ER GEWOON NOG? In de twilight zone van fysieke en energetische realiteiten.

De Raad van State met achterliggende controlelagen (met bloedlijnen in alle gelederen) sturen de regering Rutte aan, op het gebied van het Corona Virus. Als dit leidt tot tegengestelde opdrachten in verhouding tot die van de Anunnaki, dan moet Rutte, dan wel de regering, gaan schipperen. Het is dus nu al duidelijk, dat Rutte niet meer terugkeert na de eerst volgende verkiezingen. Een groepje met andere Anunnaki wordt dan verantwoordelijk voor Nederland en heeft een andere agenda. Hier past Rutte niet in. Wie dan wel kan nog niet worden gezegd en gezien.

De Anunnaki zitten in een alliantie met onder andere een groep regeringsleiders van cyborg beschavingen in de binnenaarde. Deze regeringsleiders zijn gelieerd aan regeringsleiders op Aarde. De Aardse regeringsleiders weten dat en zij vormen als groep een geheim overleg. Wanneer zij samenkomen, doen zij dat in een geheim voertuig, dat is ontwikkeld door de nazi’s. Rutte zit niet in dit geheime overleg, omdat zij hem willen vermijden. Dit heeft ermee te maken, dat Nederland een heel belangrijk land is met betrekking tot bewustzijnsontwikkeling en dat zij Nederland hiermee willen isoleren.

Tevens is het zo, dat zij Rutte niet ‘aardig en werkbaar vinden; hij past niet binnen hun voorkeur van personen. Rutte doet wel continue pogingen om dit overleg binnen te komen, echter tot nu toe zonder succes. Rutte is inmiddels ook zijn eigen geheime groep met regeringsleiders aan het vormen, met onder andere een deel van die andere groep, die wordt gechanteerd om hierin zitting te nemen. Deze groep is nog in wording en het is nog onduidelijk of het plan gaat slagen.

Rutte en Anu

Rutte wordt bij de belangrijkste politieke zaken aangaande het onderdrukken van ons land, rechtstreeks aangestuurd door Anu. De agenda van Rutte en Anu is de vernietiging van de aarde. Deze agenda zal worden voortgezet, als Rutte die belangrijke rol heeft in de EUropese Unie. Rutte is door Anu, en door Anu geschoolde Anunnaki, opgeleid tot manipulator van het bewustzijn van de mens tot wie hij spreekt. Iets wat hij doet met veel verve en innerlijk gevoeld enthousiasme.

Veel van deze gevoelens, zijn ingevoegd door Anu, die zoals gezegd wordt gezien als de Master Mind Kontroller. Rutte is ervan overtuigd, dat hij goed doet, dat hij zo moet doen. Je zou kunnen zeggen, dat hij onder Mind Kontrol staat van Anu. Anu kijkt met argusogen naar de bewustzijnsontwikkeling in Nederland en hij wil dit uit alle macht onderdrukken. Dit doet hij door:
1) Rutte direct aan te sturen.
2)De Mind Kontrol groepen op het gebied van spiritualiteit onder controle te hebben en deze aan te sturen.

Mind boggling Mind Kontrol

Rutte en Anu, die zich in zijn Anunnaki lichaam, dat zo op die van een mens lijkt, kan vertonen, zijn dik bevriend. Dit is begonnen tijdens de studie van Rutte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Anu trad daar toen enkele keren op als een gast hoogleraar. Het was toen al bekend, dat Rutte minister president zou worden. Zij hebben in die periode al hun agenda’s op elkaar afgestemd, die te maken hebben met het misbruik van de aarde, de mens en de natuur.

In de periode daarná, hebben zij zeer regelmatig contact gehad om hun plannen verder te ontwikkelen en deze op elkaar af te stemmen. Dit doen zij in het hoofdkwartier van de Anunnaki in de binnenaarde. Ook de partijprogramma’s van de VVD worden hier in essentie samengesteld.

Rutte en Bruins

Zonder de Anunnaki zijn andere kopstukken van deze partij ook betrokken bij het samenstellen van de partijprogramma’s. Waaronder de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins. Bruins en Rutte waren al geen vrienden van elkaar, maar moesten noodgedwongen met elkaar gaan samenwerken toen Bruins enige jaren voor zijn ministerschap toetrad tot een geheim genootschap, waar Rutte ook lid van is. Hun karakters botsten met elkaar. In Bruins zitten meerdere duistere kanten, die tegenstrijdig zijn en innerlijk kunnen clashen. Hij weet heel veel af van het onderdrukken van de mens met het oorspronkelijke bewustzijn.

De manieren waarop zijn in hem als tegenstrijdig aanwezig. Je zou kunnen zeggen, dat hij innerlijke clashes heeft over hoe hij de mensheid moet besturen. Rutte wil niets anders dan destructief beleid voeren, maar dan wel anders dan Bruins dat wil. Rutte wilde Bruins eigenlijk niet als minister in zijn kabinet hebben, maar moest dat wel onder druk van partijgenoten. Wat betreft de maatregelen omtrent het Corona Virus, was de aanpak van Bruins essentieel anders dan die van Mark Rutte. Rutte was dan ook blij, dat Bruins aftrad.

De vergelijking: Hugo de Jonge en Bruno Bruins

Hugo de Jonge is als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nauw betrokken bij het ministerie van Medische Zorg van ex minister Bruins. De Jonge heeft, als zoon van een dominee, normen en waarden meegekregen, waarmee hij echt wel het goede wil nastreven voor de mensheid in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Hij kwam dan ook in conflict met de duistere kanten van Bruins. Het lukte Bruins niet om zijn innerlijke clashes te boven te komen, mede vanwege de druk, die Rutte op hem uitvoerde.

Rutte en spijt?

De clashes in Bruins werden groter en groter, iets wat leidde tot fysieke vermoeidheid. Hij wilde niet meer onder de druk van Rutte blijven werken en is daarom afgetreden. Er ligt inmiddels al een nieuwe, namelijk geheime, functie voor hem in het verschiet, waarin hij zijn duistere kanten beter kan toepassen. Deze functie maakt onderdeel uit van de agenda van het Vaticaan. Gedurende de periode van de Corona Virus crisis, heeft De Jonge ook steeds overwogen om af te treden, maar heeft dat niet gedaan, omdat hij nog steeds van mening is, goed te kunnen doen voor het Nederlandse volk.
Veel is geschreven over parasitaire personen, die – (on)bewust– je energie afnemen. Dat dit intellectueel ook kan, door zelfs je Ziel gevangen te zetten, is voor velen een nieuw hoofdstuk!

Rutte heeft totaal geen spijt van wat hij heeft gedaan en wil tot het uiterste doorgaan om zijn doelstellingen te bereiken, in samenwerking met Anu. In EUropa zal hij meer macht toegewezen gaan krijgen, door de in oprichting zijnde groep van regeringsleiders. En is er derhalve grotere kans van slagen van zijn destructieve plannen. Dit is iets wat we de komende tijd in onderzoek blijven houden. Of zijn plannen slagen hangt onder andere af van het bewustzijn van het Nederlandse volk, de innerlijke kracht en de mate van ondersteuning van mensen bij de EUropese Unie. Hierin zitten op dit moment oud nazi’s, die Rutte nu niet ondersteunen.

Rol van welwillende allianties en die van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn
Naast de Anunnaki groep, zijn er de welwillende allianties van beschavingen, die hier op Aarde werkzaam zijn. Hun rol omvat velerlei taken:

1) Zitting hebben in overlegsituaties in voor de mensheid onzichtbare settings.
2) Observaties van overlegsituaties, waarin zij geen zitting hebben.
3) Het plegen van individueel overleg met de belangrijkste, voor de mensheid onzichtbare, leiders van de aarde.
4) Het plaatsen van voor de situatie van toepassing zijnde velden, daar waar de belangen van de welwillende allianties ondersteund moeten worden.

Het collectief bewustzijn in Nederland

Het collectief bewustzijn in Nederland inzake de Corona Virus crisis, wordt gemanipuleerd door de Draconiërs. Een cyborg beschaving, die op een andere planeet woont. Een groepje van hen zit ook in de Gobi woestijn; een Mind Kontrol groep in Nederland. Deze houdt zich met de regering bezig en heeft connecties met de Raad van State. In ons Nederlandse collectieve bewustzijn, wordt denken ingevoerd met betrekking tot het Corona Virus. Hiermee moet de Nederlandse bevolking worden aangestuurd.

Rutte heeft weet van het bestaan van welwillende allianties uit oorspronkelijke Werelden. Zijn kennis hierover is niet diepgaand, maar wel zodanig, dat hij weet, dat hij een agenda voert, die ook tegen hen is gericht. Namelijk door het oorspronkelijk bewustzijn op Aarde tegen te werken, alsmede de natuur en de Aarde. Zelf besmet hij daarmee ook het bewustzijn en de natuur in oorspronkelijke Werelden. Hij weet, dat hij dit doet, maar niet op welke manier.

En hij weet, dat de agenda van de Anunnaki gericht is op onderdrukking van het deel van de mensheid met het oorspronkelijk bewustzijn op aarde. Rutte dient deze agenda maar al te graag. Hij is op deze manier geMind Kontrolled door Anu. De agenda van Rutte is dus feitelijk de agenda van Anu.

Deze rol van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn is, die van het herkennen hoe die kracht voelt hier op Aarde. En weten hoe van hieruit te leven en te observeren. Het is en blijft van essentieel belang voor deze mens in het heden en in de toekomst om hiermee bezig te zijn. Hoe het nu verder moet met Nederland? Op dit moment voelt het collectief bewustzijn van Nederland nogal slap; veel mensen zijn afgeleid van politieke gebeurtenissen en ook van de Corona Virus crisis, omdat het allemaal heel vervelend is, mede veroorzaakt hoe de Media doelbewust alle informatie het land ingooit.

Nederland is Wereldwijd gezien een heel belangrijk land wat betreft bewustzijnsontwikkeling. Daarom staat dit land zo in de kijker van alle niet welwillende beschavingen. Alles wordt eraan gedaan ons uit die kracht te houden.

Want To Know, 23 april 2020

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/MarkRutteAnunnaki-en-de-CoronaViruscrisis/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bruno+Bruins
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+de+Jonge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anunnaki
https://robscholtemuseum.nl/?s=MK+Ultra