Margot Klompmaker – Oorlog in Bloemendaal + Annemieke Windt & Max Sipkes – College en ambtelijke top laken inbreng Hart van Bloemendaal + MS – Noodkreet : politiek is uitzichtloos

Oorlog in Bloemendaal op sociale media

Bloemendaal- Burgemeester Elbert Roest mag dan streven naar rust in Bloemendaal, raadsleden Marielys Roos en Rob Slewe van Hart voor Bloemendaal denken daar totaal anders over. Het is oorlog tussen beide raadsleden en het college op de sociale media.

Waar moeten we anders ons verhaal kwijt?“, beklaagt Marielys Roos zich op de Facebook pagina van haar partij. In de raadszaal, het gebruikelijke podium voor lokale democratie, krijgen ze geen poot aan de grond met kwesties, die ze aan de orde willen stellen, luidt hun klacht. Dus zoeken ze hun heil op sociale media.

Daar krijgen niet alleen het huidige college, maar ook oud bestuurders en ambtenaren ervan langs. Met name gemeentesecretaris Wilma Atsma moet het de laatste tijd ontgelden. Maar met het belagen van de laatste zijn Roos en Slewe te ver gegaan, schrijven burgemeester en wethouders in een recente brief aan de twee raadsleden.

Ambtenaren kunnen zich niet in het openbaar verdedigen, luidt hun kritiek. “U heeft een morele grens overschreden en en het college neemt collectief afstand van deze manier van politiek bedrijven.

Zo heeft Hart voor Bloemendaal een geluidsfragment op de Facebook pagina van de partij gezet van een gesprek met Atsma, zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte was. Het gesprek is met Roos en Slewe en gaat over de handtekeningen onder het gewraakte geheime collegebesluit uit november 2014.

Op grond van dat besluit is Roos later veroordeeld. Dat besluit is in april 2016 alsnog ondertekend door… Ja, door wie? Dat vragen Roos en Slewe aan Atsma. Maar die kan de handtekeningen ook niet goed lezen, zo blijkt. ’Mijn handtekening? Dat denk ik wel. Ik weet het niet meer’, zegt Atsma.

Die handtekeningen zijn niet onbelangrijk. Ze vormen het ’bewijs,’ dat het collegebesluit van 2014 ook echt toen is genomen. De handtekeningen staan garant voor het checken van ’de inhoud op waarheid’.

Roos heeft steeds volgehouden, dat er geen besluit is genomen en dat dit pas later in elkaar is gestoken. Zij heeft inmiddels aangifte gedaan tegen gemeentesecretaris Atsma en wethouder Heijink wegens valsheid in geschrifte door het collegebesluit uit 2014 alsnog te ondertekenen in 2016.

Het college van Bloemendaal heeft beide raadsleden een brief gestuurd, dat Roos en Slewe moeten stoppen met aantijgingen tegen Wilma Atsma.

Ook spreekt het college zijn onvoorwaardelijke steun uit aan Atsma. “We prijzen ons gelukkig met de betrokkenheid en kwaliteit van onze medewerkers,” aldus het schrijven.

Of het strafbaar is wat Roos heeft gedaan weet het college niet, aldus een woordvoerster. “We willen juist wegblijven uit een juridisch gevecht. Dan escaleert het alleen maar. We leggen met de brief een moreel dilemma op tafel en hopen, dat de raad dit oppakt en erover wil discussiëren met het college. We moeten er toch met elkaar uitkomen.”

Roos beklaagt zich erover, dat het college niet ingaat op de inhoud van de kritiek van de partij. “Als ik bij onze ’verbinder’ (burgemeester Roest, red) aanklop, gaat de deur meteen dicht. Of ik word van gijzeling beschuldigd. Om de ’verbinder’ mag wel eens een nood verbandje.’’

Haarlems Dagblad, 26 januari 2019 om 11:00

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190125_51356290/oorlog-in-bloemendaal-op-sociale-media-video

College en ambtelijke top Bloemendaal laken inbreng Hart voor Bloemendaal

Bloemendaal – Fractievoorzitter Rob Slewe van Hart voor Bloemendaal is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de brief van het college van B&W en de ambtelijke organisatie het bewijs van een ’cordon sanitaire’, ofwel een poging om zijn partij monddood te maken.

De aanleiding voor de brief heeft een lange voorgeschiedenis. De brief stelt, dat de sfeer in de raad sinds de gemeenteraadsverkiezing van begin 2018 onder druk staat. Dat was het moment, dat Hart voor Bloemendaal met twee zetels in de raad kwam. Vanaf dat moment regent het met integriteit meldingen tegen bestuurders en, vooral, ambtenaren.

Beschimpt

Het aantal klachten en integriteit meldingen jegens ambtenaren door de fractie van Hart voor Bloemendaal is buitenproportioneel“, schrijven de ondertekenaars. Op sociale media worden ambtenaren door de fractie van Hart voor Bloemendaal publiekelijk belachelijk gemaakt, beschimpt of gepersifleerd. Deze manier van doen van de raadsleden van Hart voor Bloemendaal jegens onze ambtenaren is een zeer onwenselijke ontwikkeling die niet thuishoort in de lokale democratie. Dat moet stoppen!

Het is ontzettend ongebruikelijk om raadsleden publiekelijk te bekritiseren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente. In de commissievergadering bestuur, van afgelopen donderdag, werd openlijk irritatie geuit naar de twee raadsleden. Het was vooral woordvoerder Rob Slewe, die harde verwijten kreeg. In ferme bewoordingen beschuldigde hij het bestuur van malversaties rond de verkoop van een gymzaal.

In de brief, die nu is verstuurd, gaat het vooral om de wijze, waarop het ambtelijke apparaat er van langs krijgt. Volgens een woordvoerder zijn in minder dan twee jaar 66 klachten door de partij tegen ambtenaren ingediend.

Melden

Rob Slewe is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de brief het bewijs van een ’cordon sanitaire’, ofwel een poging om zijn partij monddood te maken.Het wordt ze (gemeentehuis, red.) kennelijk te heet onder de voeten“, zegt Slewe. Hij noemt de vele integriteit meldingen ’noodzakelijk’. Ook stelt hij, dat burgemeester Roest hem heeft uitgedaagd klachten in te dienen. “Als ik iets tegen kwam moest ik dat beslist melden“, zou de burgemeester hem hebben geadviseerd. “En nu ik dat doe is het weer niet goed.

Slewe is ervan overtuigd de democratie met zijn optreden juist een dienst te bewijzen. Zijn partij controleert, zo is de stellingname al sinds zijn aantreden, het bestuur ’waar andere partijen naar de pijpen van bestuurders dansen’. Zijn opvattingen legde hij eerder neer in zijn boek ’In Bloemendaal is de maffia de baas’.

De kwestie komt binnenkort aan de orde in de gemeenteraad.

Haarlemse Courant, 25 januari 2020, 14:43

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200125_55106223/college-en-ambtelijke-top-bloemendaal-laken-inbreng-hart-voor-bloemendaal

Noodkreet van college en ambtenaren: politiek in Bloemendaal is uitzichtloos

Een mooi gemeentehuis in Bloemendaal. Binnen en buiten de raadszaal wordt het spel volgens het college en ambtenaren hard en oneerlijk gespeeld.

Het politieke klimaat van Bloemendaal is er slecht aan toe. Een brief, afgelopen week gestuurd aan de gemeenteraad, illustreert nogmaals de ernst van de situatie en toont de onmacht er iets aan te doen.

Het Bloemendaalse gemeentebestuur probeert met de brief de twee raadsleden van de partij Hart voor Bloemendaal, Rob Slewe en Marielys Roos, te beteugelen.

Daar valt wel begrip voor op te brengen. Wie de vergaderingen volgt ziet, dat de twee zich als buitenbeentjes opstellen. Met ellenlange betogen domineren ze vergaderingen en ze lijken ongeïnteresseerd voor tegenargumenten. Ze deinzen er niet voor terug om de integriteit van het bestuur, en met name de ambtelijke organisatie, keer op keer in twijfel te trekken. Ze deden in minder dan twee jaar maar liefst 66 meldingen van schending van de integriteit. Hun uitlatingen op sociale media hebben veel weg van oorlogstaal.

Nu is er die brief. Daarmee beogen de opstellers het recalcitrante gedrag van de twee raadsleden in de politieke arena ter discussie te stellen.

Dit soort brieven zijn zeldzaam in de Nederlandse politiek. Ook al is hun gedrag lastig en irritant: ze zijn democratisch verkozen en mogen zeggen wat ze op hun lever hebben.

In de brief gaat de ergernis vooral uit naar de manier, waarop ambtenaren door de partij worden bejegend. “Ambtenaren krijgen in de raad of commissie persoonlijke aanvallen van deze raadsleden te verduren en worden zo de politieke arena ingetrokken” staat er in.

De brief is, behalve door het college van B&W, ook ondertekend door ‘gewone’ topambtenaren. Heel opmerkelijk. Ambtenaren dienen zich niet inhoudelijk te bemoeien met het beleid. Ze zijn aangesteld om uit te voeren wat de politiek hen opdraagt. Niet om hun mening te ventileren. Door deze brief ook ambtelijk te laten ondertekenen worden die ook hier de politiek ingetrokken. Dat lijkt een stommiteit.

Dat vrijwel iedereen zich doodergert aan de twee raadsleden is duidelijk. De brief laat zich lezen als een noodkreet. Het geeft de twee raadsleden, zo valt te vrezen, weer munitie voor een zoveelste aanval tegen het ambtelijke en politieke apparaat.

Wat een wanhopige situatie.

Haarlems Dagblad, 25 januari 2020, 15:51

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200127_32993121/noodkreet-van-college-en-ambtenaren-politiek-in-bloemendaal-is-uitzichtloos

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bloemendaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Slewe
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marielys+Roos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Elbert+Roest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wilma+Atsma