Marco Fossen – Den Helder mist met aanbesteding de boot: ruim acht jaar terug in de tijd!

Duurzaam inkopen van WMO vervoer: je zou denken, dat het voor iedere gemeente in Nederland een vanzelfsprekendheid is. Toch blijkt het in de praktijk verre van gebruikelijk, dat gemeenten vol voor groen gaan. Nu blijkt Den Helder het zachtjes gezegd niet zo nauw te nemen met duurzaamheid en milieu.

Den Helder maakt het – na bestudering van de aanbestedingsteksten – erg bont. De gemeente, die het streven heeft om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn, stelt als minimumeis, dat de helft van de aangekochte voertuigen voor WMO taxivervoer voldoet aan de Euro4-norm. De andere helft zou moeten voldoen aan de Euro5-norm. Minstens.

PitPoint roept de gemeente Den Helder op om de aanbesteding te actualiseren en verduurzamen. We vinden, dat iedere burger het recht heeft op een schone(re) lucht. Uiteraard willen we de gemeente graag helpen met ideeën.

Dubbele stap terug

Voor PitPoint – en ongetwijfeld velen met ons – is de aanbesteding een dubbele stap terug in de tijd. Ten eerste, omdat de duurzaamheidseisen in deze aanbesteding nagenoeg gelijk zijn aan die van 2015 – en dus geen vooruitgang bieden. Maar vooral omdat de Euro4-norm uitgaat van de technieken, die golden tot september 2009.

Tegenwoordig zijn er veel schonere brandstoftechnieken beschikbaar en voldoende voertuigen, die daar ook gebruik van kunnen maken. Wanneer Den Helder daadwerkelijk in 2040 een volledig klimaat neutrale gemeente wil zijn, stellen wij voor om de inschrijvers meer te belonen als ze voor een milieuvriendelijke brandstof kiezen als Groengas of elektrisch. Daarmee voldoen de voertuigen gelijk aan de euro6 norm, nog een stapje beter dan de huidig gestelde eis.

Alternatief puntensysteem

Een puntensysteem, waarbij voertuigen met Euro5 motoren en motoren met Euro6 en CNG een veel lagere beoordeling krijgen, dan voertuigen met een Groengas of elektrische motor, zou de groene ambities van de gemeente helder maken. Het is een systematiek, die bij meerdere aanbestedingen in andere gemeenten succesvol is gebleken.

Zo kunnen we er in ieder geval voor zorgen, dat de gemeente als opdrachtgever haar streven om ‘schone en duurzame brandstoffen te stimuleren’ effectief kan maken. Zoals gezegd: PitPoint is van harte bereid om hierover met de gemeente in discussie te gaan.

Binnenlands Bestuur, 02 okt 2017

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/pitpoint/den-helder-mist-met-aanbesteding-de-boot-ruim.9572473.lynkx