Marc Nihot – Inspraaktekst Commissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer Gemeente Den Helder 11 januari 2016

Geachte Voorzitter, Geachte Commissieleden,
Het is ruim anderhalf jaar geleden, dat ik als woordvoerder voor de bewoners uit de Boerhaavestraat een zitting van de Raad van State om vernietiging vroeg van het bestemmingsplan “Stationslocatie 2014”.
De uitspraak is u bekend.
We hebben deze zaak toen glansrijk gewonnen en het bestemmingsplan is vernietigd en verdwenen in het ronde archief.
Om die reden dient Gemeente Den Helder te komen met een nieuw bestemmingsplan voor de gehele stationslocatie.
Dat begint uiteraard met een visie voor de gehele locatie.
Alleen de visie, die vanavond voorligt, gaat niet om het gebied, dat beschreven staat in het bestemmingsplan Stationslocatie 2014.
De wethouder heeft bedacht het gebied, gebaseerd op het voormalige bestemmingsplan, in kleine stukjes te knippen en er allemaal postzegelplannetjes van te maken.
Immers in haar visie ontbreken de locaties van het busstation, het oude postkantoor, waar inmiddels het Rob Scholte Museum is gevestigd, en de parkeer- en taxistaanplaatsen op de boerhavestraat.
Zelfs de fietsenstalling, die direct naast het stationsgebouw ligt, vind ik niet terug in de hier voorliggende visie en ze zijn ook niet genoemd in de vraagstelling van de burgerparticipatie.

Mocht de wethouder inderdaad het bestemmingsplan “Stationslocatie 2014” in postzegelplannen willen knippen, dan kunt u als commissie niet anders dan deze visie verwijzen naar de prullenbak.
De relatief kleine stationslocatie is enkele jaren terug niet voor niets in zijn geheel als ontwikkelgebied vastgelegd. Dit verandert niet doordat de sloop niet doorgaat en de gebouwen, waarin het station en het Rob Scholte Museum zijn gevestigd, gehandhaafd blijven .
Het bestemmingsplan dient alleen te worden veranderd om de bouwvlek van de nieuwbouw stadhuis er uit te halen. Daarnaast om de mogelijke functies te omschrijven van de gebouwen, die blijven staan. Deze functies vullen de functies van de publieke ruimten in het hele gebied aan.
De functie van de publieke ruimte is niet alleen het voorplein van het station en de aansluiting op de Beatrixstraat naar de rotonde bij de watertoren.
Ook uit en naar het achterliggende wijken komen en gaan reizigers, die gebruik maken van trein, taxi en bus, al dan niet op weg naar de boot voor Texel.
Buiten al het werk, dat u zich als commissie op de nek haalt met al die kleine postzegelplannen zijn het busstation, het Rob Scholte Museum, de fietsenstalling en de parkeer- en taxistandplaatsen op de Boerhaavestraat onlosmakelijk verbonden met het station.
Het stations voorplein en de aansluitingen op de Beatrixstraat, evenals de rotonde hebben met deze factoren te doen.
Een gehele visie over de stationslocatie is vanwege de verbindende elementen in het gebied pure noodzaak !
Als laatste voorzitter wil ik het kort hebben over de burgerparticipatie.
Mevrouw Vermeer–Lagerveld heeft voor mij al uitgebreid ingesproken over het falen van de burgerparticipatie.
Ik zal me dan ook beperken tot de enquête, die is gehouden op het station.
Waar zijn de antwoorden van vraag 6 en 7 van het enquete-formulier gebleven?
Deze vraagstelling was open en alleen bij deze open vragen hebben mensen hun zegje kunnen doen, hun mening kunnen geven en zeggen, wat ze echt vinden.
De eerste vier vragen waren gericht op het reizen, naar leeftijd en woonplaats.
Ik gok er op dat iedereen hierop het juiste antwoord heeft kunnen geven.
Alleen vraag 5 was wel een interessante vraag.
“Wanneer ik vanaf het station het centrum van Den Helder in ga, voel ik me welkom?”
Je welkom voelen gaat niet om stenen, stoeptegels of scheve bomen, maar om de mensen die je ontmoet.
Dus het is een zeer suggestieve vraag, waar je het eigenlijk niet oneens mee kunt zijn, maar die geen enkele bijdrage geeft aan een visie over het stationsgebied.

Samenvattend voorzitter, de wethouder heeft voor de zoveelste keer met haar visie en burgerparticipatie de klok horen luiden, maar ze weet nog steeds niet waar de klepel hangt.
Ze slaat de plank hiermee volledig mis.

Ik dank u voor uw tijd.